Netanyahu fluit bouwminister terug/Commentaar op NOS berichtgeving

 

 

NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

AAN NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 13 NOVEMBER
”NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG”
Geachte Redactie
Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 13 november ”Netanyahu fluit bouwminister terug” [1] vermeldt u,
dat de Israelische minister van Wonen, Uri Ariel op last van premier Netanyahu een plan
tot de bouw van duizenden woningen op de Westelijke Jordaanoever heeft ingetrokken.
In uw volgende alinea vermeldt u, dat dit besluit van premier Netanyahu is genomen
om internationale wrijving te voorkomen in verband met Israelische druk op Iran,
de ontwikkeling van zijn nucleaire potentieel te stoppen.
Na er melding van te hebben gemaakt, dat de Palestijnen gedreigd hadden, te stoppen
met de vredesonderhandelingen, stelt u in uw slotzin, dat de nederzettingen in Palestijns
gebied een van de gevoeligste punten zijn.
Tot zover uw berichtgeving, die u ter verificatie geheel onderin kunt nalezen.
Een dergelijke berichtgeving, zonder verdere toelichting uwerzijds, is niet alleen
incompleet, maar eveneens tendentieus.
INCOMPLEET EN TENDENTIEUS
BEZETTE WESTELIJKE JORDAANOEVER
U vermeldt weliswaar, dat de westelijke Jordaanoever ”Palestijns gebied” is,
maar zegt er niet het meest cruciale bij, dat de Westelijke Jordaanoever, evenals Oost-
Jeruzalem en Gaza [2] sinds 1967 door Israel bezet gebied is, ondanks de in 1967
unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel opriep, zich uit de
in de juni oorlog van 1967 veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse.
Niet alleen is het niet vermelden incompleet, door het niet te vermelden verzuimt u
Israel neer te zetten in de ware gedaante, een bezettingsstaat, waardoor er een
voor Israel vergoeilijkend beeld bij de lezer kan ontstaan.
Het is dus cruciaa;, op die bezettingssituatie, die nu al 46 jaar duurt, de nadruk te blijven leggen
in uw berichtgeving.
INCOMPLEET EN TENDENTIEUS
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
Welhaast erger is het feit, dat u de nederzettingen weliswaar ”een van de gevoeligste
punten” bij de onderhandelingen noemt, maar niets zegt over de illegaliteit van de nederzettingen.
Dit geeft niet alleen opnieuw een incompleet en vergoeilijkend beeld [en daardoor is
het tendentieus] van de rol van Israel, het is feitelijk genant voor u, aangezien zelfs
de Israelische krant Haaretz WEL melding maakt van die illegaliteit, verwoord in een
opmerking van de woordvoerder van de VN Veiligheidsraad [3]
Nogmaals, het is niet de eerste keer, dat ik u hierop aanspreek [4], te uwer informatie:
De sinds eind zestiger jaren gestichte nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht [5]
volgens artikel 49, Conventie van Geneve [6] en het Haags Verdrag van 1907 [7]
De illegaliteit van de nedezettingen is nogeens bevestigd door de VN Veiligheidsraadsresoluties
446 en 452 [1979] [8] en het Internationaal Gerechtshof in haar Advisory Opinion
waarbij de gedeeltelijk door bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische Muur illegaal
werd verklaard. [9]
Ook heeft de EU tal van keren haar standpunt over de illegaliteit van de nederzettingen
bekrachtigd [10]
Landdiesftal
Maar het is niet alleen de illegaliteit van die nederzettingen.
Want met de bouw op bezet Palestijns gebied zijn duizenden Palestijnen onteigend
zonder enige financiele compensatie [11]
TENSLOTTE
Uit bovenstaande mag u concluderen, dat de bouw van nieuwe nederzettingen niet zomaar
een ”gevoelig punt” is aan Palestijnse kant [nogal bagatelliserend van u uitgedrukt]
maar een groot stuk onrecht, niet alleen vanwege het illegale karakter, maar ook met name
vanwege de landonteigeningen waarvan in de loop der jaren, zoals al
gezegd is, duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
Ik verwacht dan ook van u, dat u  de volgende keer wel melding maakt van het
illegale karakter van die nederzettingen en de humanitaire impact, die die bouw
op de bezette Palestijnse bevolking heeft gehad.
Deze informatie kunt u gemakkelijk vinden op Amnesty International [www.amnesty.org]
Human Rights Watch [www.hrw.org], Btselem [www.btselem.org]
en het Internationale Rode Kruis [www.icrc.org]
Het is uw journalistieke taak, te zorgen voor objectieve en complete berichtgeving
met hoor en wederhoor
Het is uw taak, u goed op de hoogte te stellen van de feiten en de belangrijkste
punten in een international conflict
Ik reken er dan ook op, dat u in het vervolg wel de illegaliteit
van de nederzettingen zult noemen in uw berichtgeving
Ik wens uveel beterschap in de toekomst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam
[1]
NOS
NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG
13 NOVEMBER 2013
[2]
”12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.”
BRON:
VRAAG EN ANTWOORD: ISRAELS TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
[3]
”National Security Council spokesperson Bernadette Meehan said: “We are deeply concerned by these latest reports that over 24,000 additional units are in the early planning stages. We are currently seeking further explanation from the Government of Israel. Our position on settlements is quite clear: We have always considered the settlements to be illegitimate.”
THE HAARETZ
AFTER UPROAR, NETANYAHU ORDERS  STOP
TO WESTBANK HOUSING TENDERS
12 NOVEMBER 2013
[4]
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
[5]
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
[6]
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
[7]
HAAGS VERDRAG VAN 1907
[8]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
[9]
””Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[10]
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[11]
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
NOS BERICHTGEVING DD 13 NOVEMBER ”NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG”
NOS
NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG
13 NOVEMBER 2013
NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG
Toegevoegd:  woensdag 13 nov 2013, 02:59
Update:  woensdag 13 nov 2013, 03:02
De Israëlische minister Ariel van Wonen heeft een plan ingetrokken om duizenden nieuwe woningen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever. Hij deed dat op last van premier Netanyahu.
Volgens Netanyahu veroorzaakte het plan internationaal onnodige wrijving. Dat is ongewenst nu Israël Iran zover wil krijgen de ontwikkeling van kernwapens te stoppen, zegt hij in een verklaring.
De belangrijkste onderhandelaar van de Palestijnen had gedreigd weg te lopen bij de vredesonderhandelingen, die deze zomer na lange tijd weer zijn begonnen. De nederzettingen in Palestijns gebied vormen een van de gevoeligste punten.

Reacties uitgeschakeld voor Netanyahu fluit bouwminister terug/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.