Israel breidt nederzettingen uit/Commentaar op NOS berichtgeving

AAN DE REDACTIE VAN NOS TELETEKST
UW BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ”ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT”
[Zie geheel onderin tekst van uw berichtgeving]
Geachte Redactie
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 11 augustus ‘‘Israel breidt nederzettingen uit”, vermeldt u, dat de Israelische
regering accoord is gegaan met de uitbreiding van nederzettingen in Oost Jeruzalem en de
Westelijke Jordaanoever, zoals u weet beiden [met Gaza  door Israel bezette  Palestijnse
gebieden sinds 1967.
Nadat u een en ander hebt opgemerkt over het verloop van de vredesbesprekingen, vermeldt
UW BERICHTGEVING
Met een dergelijke berichtgeving zonder verdere informatie uwerzijds
wekt u ten onrechte de indruk, dat de uitbreiding van de nederzettingenbouw
weliswaar een vervelende, maar verder legale aangelegenheid is,
wat allerminst het geval is.
Ondanks het feit, dat ik u hierop meerdere malen [ik noem een keer]  heb aangesproken
is er nog steeds geen vermelding uwerzijds van het internationaalrechtelijk
illegale karakter van de nederzettingen, een feit, dat u toch zo langzamerhand bekend moet
zijn.
Niet alleen geeft u zo een vertekend beeld van de huidige realiteit rond het Midden Oosten
conflict, u laadt hiermee de schijn op u, pro Israel berichtgeving te brengen.
Dit is in strijd met uw journalistieke verplichting van objectiviteit en zorgvuldigheid.
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijn
Bovendien is de illegaliteit van de nederzettingen en het verbod op verdere uitbreiding
ook nogeens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979]
Naast de illegaliteit van de nederzettingen heeft die nederzettingenbouw ook
zonder enige financiele compensatie.
Meer dan 100 000 Palestijnen zijn in de loop der jaren onteigend door de bouw
van deze nederzettingen.
EPILOOG
Ik heb u er weer op attent gemaakt.
De Israelische nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht
en wanneer u bericht over deze nederzettingen in welk verband ook, dient
u ter informatie van het teketekstlezend publiek deze informatie te vermelden.
Zo niet, dan blijft u niet alleen ernstig in gebreke in uw journalistieke plicht tot
juiste en zorgvuldige berichtgeving, bovendien laat u de verdenking op zich.
 Israelische internationaalrechtelijke schendingen onvermeld te laten wegens
gebrek aan objectiviteit,
Met name vanwege het feit, dat u een van de weinige nieuwsmedia bent, die
de kwestie rond de illegaliteit van de nederzettingen consequent niet noemt.
Van harte hoop ik, dat u daarin van nu af aan verandering zult
brengen en over het Midden Oostenconflict zult
vermelden in overeenstemming met het Internationaal Recht, waarvan u
een schat aan informatie kunt vinden bij Amnesty International
Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
TEKST
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
Toegevoegd:  zondag 11 aug 2013, 12:56
Update:  zondag 11 aug 2013, 12:59
De Israëlische regering is akkoord gegaan met de bouw van een kleine 1200 woningen in Joodse nederzettingen. De meeste huizen en appartementen, bijna 800, worden gebouwd in Oost-Jeruzalem, de overige op de Westelijke Jordaanoever.
De toestemming komt drie dagen voor de geplande vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen in Jeruzalem. Vorige week was er een eerste gesprek onder leiding van de Amerikaanse minister Kerry.
De Palestijnse onderhandelaar Erekat beklaagde zich er onlangs nog over dat Israël de vredesbesprekingen verstoort door verder te bouwen in bezet gebied.

Reacties uitgeschakeld voor Israel breidt nederzettingen uit/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.