Vier doden Gaza door aanval Israel/Commentaar op NOS berichtgeving

 

VIER DODEN GAZA DOOR AANVAL ISRAEL/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

AAN DE REDACTIE VAN NOS
UW BERICHTGEVING DD 1 NOVEMBER
Uw complete bericht geheel onderin
Geachte Redactie
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 1 november, getiteld ”Vier doden Gaza door aanval Israel” vermeldt u,
dat bij aanvallen door het Israelische leger op tunnels in de Gazastrook vier Palestijnen om het leven zijn
gekomen.
In de tweede alinea vermeldt u de Israelische lezing, dat militanten de tunnels zouden gebruiken om verassingsaanvallen uit te voeren en dat de tunnels een schending zouden zijn van het bestand, dat vorig
jaar tussen Israel en Hamas was gesloten.
Tenslotte vermeldt u, dat bij het opblazen van tunnels door Israelische militairen recentelijk 5 militairen om
het leven gewond raakten en bericht u van recente aanvallen [tussen Israelí’s en Palestijnen over en weer.
Met een dergelijke berichtgeving, zonder nadere toelichting uwerzijds ontstaat niet alleen een incompleet en tendentieus beeld
van de door u geschetste gebeurtenissen, tevens maakt u zich schuldig aan schending van het principe
hoor en wederhoor.
INCOMPLEET BEELD
PALESTIJNSE SLACHTOFFERS
In uw berichtgeving maakt u weliswaar melding van Palestijnse slachtoffers, maar niet van het feit, of het
burgers of militanten betreft.
Uit andere door mij geraadpleegde berichtgeving blijkt, dat het om vier Palestijnse militanten gaat [1]
Het is van groot belang, dit te vermelden, aangezien er bij omgekomen burgerslachtoffers, die overigens
vaak plaatsvinden bij Israelische militaire aanvallen [2] sprake is van oorlogsmisdaden.
Immers, volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht moet een strict onderscheid gemaakt worden
tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers] [3]
INCOMPLEET EN TENDENTIEUS BEELD
TUNNELS
In uw berichtgeving vermeldt u de Israelische versie, dat de in Gaza gegraven tunnels als
oogmerk hebben de militaire aanval.
Dat is niet juist.
Primair hebben de tunnels, juist door de Israelische blokkade in Gaza [4] de functie van de voorziening
in primaire levensbehoeften zoals voedsel, medicijnen en ook benzine etc. [5]
Van belang is dan ook, dat u dit naast de Israelische versie vermeldt
INCOMPLEET EN TENDENTIEUS BEELD
WAPENSTILSTAND
Door te vermelden, dat Israel de tunnels [die er trouwens allang voor het bestand waren, zoals u
uit bovenstaande zal hebben begrepen] beschouwt als een schending van het bestand, wordt niet alleen
een vertekend beeld geschetst van de primaire functie van die tunnels, ook wordt impliciet
gesuggereerd, dat Israel zich in ernst tracht te houden aan het in 2012 gesloten bestand.
Niets is minder waar.
Zelfs is het zo, dat Israel als eerste het bestand, dat kort daarvoor gesloten was, heeft geschonden door
het vuur te openen op een Palestijn, die de grens Israel/Gaza naderde.
De man overleed [6]
Het is van belang, dat u ook dergelijke feiten vermeld, om een evenwichtiger beeld van de situatie
te geven.
SCHENDING PRINCIPE HOOR EN WEDERHOOR
DE PALESTIJNSE VERSIE
Het ernstigste reken ik u aan uw schending van het fundamentele journalistieke principe
”hoor en wederhoor”
In uw berichtgeving vermeldt u namelijk wel de Israelische, maar niet de Palestijnse versie.
En die wijkt nogal af van de Israelische:
De Palestijnse versie maakt namelijk eveneens melding van het omkomen van
vier Palestijnen [die ze met naam en toenaam vermelden], maar dan in
militaire confrontaties bij de Israelische militaire aanval op het oostelijke
gedeelte van Khan Younis.
Ook zouden een aantal inwoners van Khan Younis gewond zijn geraakt bij Israelische
bombardementen [7]
TENSLOTTE
Dat u sowieso bij iedere berichtgeving het principe hoor en wederhoor dient toe te
passen moge duidelijk zijn.
Maar zeker als de versies van gebeurtenissen nogal uiteenlopen, zoals hier het
geval is, is dat van het grootste belang.
Ik vind, dat u qua evenwichtigheid in uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict
[die vroeger vaak uitgesproken eenzijdig de Israelische kant belichtte] al zeer vooruitgegaan
bent,
Daarover heb ik u ook dan ook gecomplimenteerd [8]
Daarom is het jammer, te constateren, dat u bij deze berichtgeving dd 1 november enkele
belangrijke steken hebt laten vallen, zoals hierboven vermeld.
Ik hoop van harte, dat u de evenwichtige berichtgeving van het Midden Oostenconflict, waarover ik u
heb gecomplimenteerd [9] mag voorzetten.
Ik wens u van harte beterschap met uw toekomstige berichtgeving
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
THE NEW YORK TIMES
ISRAELI STRIKES IN GAZA KILL 4 HAMAS MILITANTS
1 NOVEMBER 2013
THE GUARDIAN
GAZA VIOLENCE KILLS FOUR MILITANTS AND WOUNDS FIVE ISRAELI SOLDIERS
1 NOVEMBER 2013
[2]
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: GAZA AIRSTRIKES VIOLATED LAWS OF WAR
12 FEBRUARI 2013
[3]
 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
[4]
AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA BLOCKADE: STILL OPERATIONAL, STILL VIOLATING HUMAN RIGHTS
23 OCTOBER 2012
[5]
”The siege policy has led in recent years to the development of a tunnel-based economy between the southern Gaza Strip and Egyptian Rafah.  A variety of goods have been brought into Gaza through the tunnels.”
BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA
”Want als antwoord op de blokkade zijn door Palestijnen, onder de grens door, tenminste 150 (sommige bronnen noemen een cijfer van 400) tunnels gegraven, via welke vanuit Egypte goederen worden aangevoerd. Daarbij gaat het om voedsel, medicijnen, vee, benzine, sigaretten, maar ook om bouwmaterialen en auto-onderdelen – kortom overwegend elementaire levensbehoeften.”
NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
DE //MUUR VAN DE SCHANDE”
[6]
EEN DODE BIJ GRENS TUSSEN ISRAEL EN GAZA
23 NOVEMBER 2012
[7]
4 QASSAM MARTYRS IN CLASHES WITH ISRAELI INVADING FORCES
2 NOVEMBER 2013
IMEMC.ORG
FOUR PALESTINIANS KILLED IN GAZA
1 NOVEMBER 2013
[8]
HRW
ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN/WAARDERING VOOR NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
[9]
HRW
ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN/WAARDERING VOOR NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
UW BERICHTGEVING:
NOS
VIER DODEN GAZA DOOR AANVAL ISRAEL
1 NOVEMBER 2013
VIER DODEN GAZA DOOR AANVAL ISRAEL
Toegevoegd:  vrijdag 1 nov 2013, 15:10
Update:  vrijdag 1 nov 2013, 15:12
Bij aanvallen van het Israëlische leger op tunnels in de Gazastrook zijn vier Palestijnen omgekomen. Het is de zwaarste uitbarsting van geweld in de Gazastrook in een jaar tijd.
Volgens Israël gebruiken militanten de tunnels om verrassingsaanvallen uit te voeren. De tunnels zouden een schending zijn van het bestand dat vorig jaar na Egyptische bemiddeling werd gesloten.
Israëlische militairen kwamen gisteren onder vuur te liggen nadat ze een deel van een tunnel hadden opgeblazen. Vijf militairen raakten gewond. Maandag waren er ook al aanvallen over en weer, maar daarbij vielen geen slachtoffers.

Reacties uitgeschakeld voor Vier doden Gaza door aanval Israel/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.