´´Begrijpelijk´´ racisme bestaat niet/Brief aan Mia Doornaert/Columniste De Standaard

´´BEGRIJPELIJK´´ RACISME BESTAAT NIET/BRIEF AAN MIA DOORNAERT/COLUMNISTE

DE STANDAARD

 

AAN MEVROUW M.A. DOORNAERT
COLUMNISTE BIJ DE STANDAARD.
Uw artikel/column
”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIET
Link
Onder mijn brief de volledige tekst
Geachte mevrouw Doornaert,
Hierbij wil ik graag ingaan op uw artikel-column
´´Begrijpelijk racisme bestaat niet´´ ¨(1)
Voordat ik begin het volgende
Met slechts een zin in uw artikel ben ik het volledig eens en dat is, dat
geen enkele vorm van racisme ´´begrijpelijk´´ is.
Racisme, en daaronder reken ik naast antisemitisme, racisme tegen
alle bevolkingsgroepen, dient veroordeeld en bestreden te worden.
De rest van uw artikel dient als hoofddoel,de Israelische
misdaden in Gaza te bagatelliseren.
Dat tracht u te bereiken door allerlei
demagogische afleidingsmanoevres, waarbij u
eigen veronderstellingen voor feiten laat doorgaan, verpakt
in een Islamofoob jasje.
Ook tracht u, door een giftige associatie tussen enkele antisemitische
incidenten en terechte kritiek op Israel, de pro Palestina beweging in
diskrediet te brengen.
Een bekende truuc uit het pro Israelische kamp, zoals
ook in Nederland het geval is. ¨(2)
UW DEMAGOGIE/FEITEN VERSUS VERONDERSTELLINGEN

 

 

Nadat u gewag hebt gemaakt van twee antisemitische incidenten
en er uw zorg over hebt uitgesproken, dat volgens u toenemende uitingen
van Jodenhaat zo weinig protest uitlokken,
schrijft u
Ik citeer u
´´
Maar stel dat een dokter aan een zieke vrouw uit de moslimgemeenschap gezegd had dat ze maar naar Irak moest gaan, waar een genocide bezig is. Of naar Pakistan of Afghanistan waar meisjes – en hun ouders – gruwelijk verminkt of gedood worden omdat ze naar school willen gaan. Of naar Nigeria met zijn islamitisch geweld tegen ‘ongelovigen’. Kamerbreed zou de verontwaardiging geweest zijn. Niemand zou gedaan hebben alsof zoiets alleen de moslimgemeenschap aanging.´´
……
……
´´Dat zal evenmin gebeuren na de genocide-waarschuwing van aartsbisschop Athanasius Toma Dawod van de Syriaakse Orthodoxe kerk, en van de oudste bevolkingsgroepen en kerken in het Midden-Oosten. Hij zei zaterdag dat de verovering door IS van Qaraqosh, de grootste christelijke stad van Irak, een dramatisch keerpunt vormt. ‘Nu is er een etnische zuivering, een genocide bezig. Ze vermoorden onze mensen in de naam van Allah en zeggen aan hun volgelingen die iedereen die een christen vermoordt recht naar de hemel gaat.’ Wedden dat de reactie veel lauwer zal zijn dan over Gaza?´´
In de eerste plaats dit.
Demagogie behelst vaak enkele feiten, waarvan sommige
waar zijn en andere verdichtsels,  
hetzij van leugens, hetzij van hetzerij, hetzij van veronderstellingen.
U bedient zich van zowel feiten als van twee
verdichtsels, hetzerij en veronderstellingen.
U veronderstelt namelijk, dat ´´media en politiek´´ wel
heftiger zullen reageren op een minderwaardige behandeling
van een islamitische vrouw door een arts, dan een Joodse vrouw.
Met alle respect, gezien de toegenomen Islamofobie
in Belgie (3) lijkt mij dat hoogst onwaarschijnlijk, maar in
ieder geval is het slechts een veronderstelling van uw kant,
die u als feit presenteert.
UW DEMAGOGIE/HETZERIJISLAMOFOBIE
Uw demagogie werkt nog giftiger.
Eerst presenteert u uw veronderstelling,
dat antisemitisme minder verontwaardiging
zou opwekken dan discriminatie jegens moslims (4),
als feit.
Om dit vervolgens toe te lichten,komt uw hetzerij, Islamofobie
genaamd, om de hoek kijken.
 
U haalt u er namelijk  een aantal 
Islamitische extremistische bewegingen bij
(ISIS, Boko Haram, leid ik af uit uw opmerkingen
over de ´´gewelddaden´´ in Nigeria) en vrouwonvriendelijk
optreden in conservatieve gemeenschappen in
Pakistan en Afghanistan.
Niet dat dat niet waar is, maar door het in een dergelijke
setting te brengen en ook nog eens te refereren aan
´´het wijd verspreide en gruwelijke geweld in zoveel moslimlanden´´,
maakt u zich schuldig aan groffe Islamofobie.
Dit is niet minder erg dan het antisemitisme, waarover
u zich zo druk maakt.
Want u weet evengoed als ik, dat u generaliseert.
Die extremistische bewegingen zijn namelijk
een kleine minderheid in de Islamitische
wereld.
 
Uw  Islamofobie blijkt dan ook
vooral duidelijk uit uw zinsnede 
´´het wijd verspreide en gruwelijke geweld in zoveel moslimlanden´´
Pardon mevrouw Doornaert
Weleens gehoord van gruwelijk  geweld en mensenrechtenschendingen
 in Westerse landen.
Tegen vluchtelingen ¨(5), etnische zuiveringen van Roma (6).
Is dat dan niet gruwelijk.
En in het internationale
De Brits-Amerikaanse aanvallen annex bezetting van Afghanistan
en Irak, die honderdduizenden doden hebben
veroorzaakt, (7).
Is dat dan niet gruwelijk.
En ook bitter, dat  ISIS  een dodelijk
bijproduct is van de nasleep van de Amerikaanse bezetting in
Irak. (8)
Dwaal ik nu af
Neen, dit haal ik slechts aan om u erop te wijzen,  hoe generaliserend en
eenzijdig uw verwijzen naar ´´geweld in moslimlanden´´ en
´´moslimextremisme´´ is.
UW HOOFDDOEL
BAGATELLISERING VAN DE ISRAELISCHE OORLOGSMISDADEN
IN GAZA
Dit waren uw afleidingsmanoevres en uw demagogie.
Nu Gaza
Ik citeer u
´´En wat Gaza betreft, natuurlijk is het geweld daar heel erg. En ja, de Israëlische reactie op de raketaanvallen van Hamas is disproportioneel. En ja, natuurlijk mag en moet Israël daarvoor kritiek krijgen. Maar mag er ook aan herinnerd wordt dat Hamas de aanvallen opzettelijk uitlokt door Israëlische burgerdoelwitten te beschieten en bestanden te verbreken? En dat het opzettelijk manschappen en wapens in of bij scholen en ziekenhuizen plaatst? Die tactiek werkt uitstekend, gezien de disproportionele en eenzijdige galm in onze media over Gaza.´´
Mevrouw Doornaert, interessant is, dat u vrijwel alle leugens
over het Israel optreden herhaalt, die ik al eerder heb ontmaskerd. (9)
 
Ik wil u toch nog op enkele feiten wijzen.
 
In de eerste plaats.
Fijn, dat u ´´het geweld in Gaza´´, zoals u dat zo neutraal
uitdrukt (alsof het een natuurramp zou zijn), ´´heel erg´´ vindt
en tenminste erkent, dat
het Israelische geweld in Gaza ´´disproportionneel´´ is.
Maar dat kan ook niet anders he, met
1916 Palestijnse doden, van wie 80 procent burger. (10)
 
Maar uw misleidende en Israel bagatelliserende redenatie is
weer klassiek en zou zo uit de koker van het Cidi, de Nederlandse
PR club van Israel, kunnen komen. (11)
Uw opmerking, dat ´´Hamas opzettelijk Israelische
burgerdoelwitten beschiet´´ om zo een confrontatie
uit te lokken, is bijna te ridicuul voor woorden, maar ik
zal er toch op in gaan.
 
In de eerste plaats komen lang niet al die beschietingen van
Hamas, want te uwer informatie, in Gaza zijn meer Palestijnse
verzetsbewegingen actief.
 
Ten tweede, en dit is het belangrijkste, komt hier weer
uw grove demagogie om de hoek kijken, want nog afgezien van
de structurele bloedige Israelische militaire campagnes  (12), die
veel meer burgerdoden veroorzaken dan de Palestijnse
groeperingen, bagatelliseert en verdoezelt u hier
bewust het feit, dat de enige aanjager van het hedendaagse
Midden Oostenconflict, de 47 jarige Israelische
bezetting is, met al zijn onderdrukking,
terreur en tirannie.
 
Of wilt u dat soms ontkennen.
 
Het lijkt er wel veel op, omdat u ook
in een eerder artikel deed, alsof Palestijnen voor hun plezier
´´aanslagen´´ plegen. (13)
Neen mevrouw Doornaert, die ´´aanslagen´´ of
´´raketaanvallen´´,  zijn,  geoorloofd (tegen het Iraelische
leger) of niet  (tegen burgerdoelen) wel
 een directe reactie op een 47 jarige
barbaarse bezetting, iets waarvoor u bewust uw ogen sluit.
Dat vind ik zeer kwalijk.
 
Bovendien zijn de Palestijnen internationaalrechtelijk
gelegitimeerd, zich militair te verzetten tegen het leger
van de Israelische bezetter. (14)
 
En ten derde is het gewoon onwaar, dat Hamas de bestanden 
heeft verbroken, want het is Israel en wel twee keer. (15)
Een andere tactiek van Israel is zulke onzinnige eisen te
stellen, dat de Palestijnen er natuurlijk niet opin kunnen
gaan, zoals de eis tot ontwapening van Hamas. (16)
 
Leuk geprobeerd, maar daar trappen de Palestijnen natuurlijk
niet in.
Israel is hier bezetter en zolang zij weigert, de resoluties na te 
leven en zich terug te trekken uit bezet gebied, gaat het gewapend
verzet natuurlijk door.
 
Trouwens, welke regering, (want dat is Hamas) gaat zijn bevolking
uitleveren aan een moordenaarsleger (17), dat scholen
beschiet, (18) ziekenhuizen onder vuur neemt (19) en bewust
medisch personeel onder vuur neemt, zoals Amnesty International
vermeldt. (20)
 
 
En dan geef ik u tenslotte nog een idee, hoe dichtbevolkt
Gaza is, namelijk een van de dichtbevolkte gebieden ter
wereld. (21)
Wie hier luchtaanvallen pleegt of willekeurige
militaire aanvallen uitvoert, die verboden zijn volgens
het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht (22) weet
van te voren, dat er burgerslachtoffers zullen vallen.
Israel neemt dat risico bewust.
 
Ik denk, dat ik hiermee wel genoeg inzicht heb gegeven in
de structurele oorlogsmisdaden (deze aanvallen op
Gaza zijn immers niet van vandaag) die het Israelische
leger in Gaza en ook de West Bank pleegt.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij
 
Amnesty International (www.amnesty.org)
Human Rights Watch (www.hrw.org)
Btselem.org (www.btselem.org)
International Red Cross (www.icrc.org)
 
EPILOOG
Uw artikel is doortrokken van demagogie, in een poging,
de Israelische militaire aanvallen in Gaza te vergoeilijken.
En ja, de term ´´Gazacaust´´ is, hoewel de vlag de lading niet
geheel dekt, zo gek nog niet (23) gezien het bewuste risico
(en dan zeg ik het nog diplomatiek), dat Israel neemt met
de Palestijnse burgerbevolking.
Dat u de geijkte Israelpropaganda bij uw vergoeilijking
gebruikt, is al kwalijk.
Maar dat u Islamofobie inzet om impliciet  Israelkritiek
te pareren en daarmee welbewust haat
zaait, terwijl u weet van de sinds 11/9/2001 bestaande
anti/Islamhetze, vind ik byzonder min.
Ziedaar uw selectieve verontwaardiging.
U schijnt nogal een fan te zijn van het ´´bestaansrecht´´
van de Staat Israel (24) , ontstaan als een neo koloniaal
project.(want dat is tenslotte de Stichting van een Staat in
andermans land, over de ruggen van de oorspronkelijke
bevolking)
Daarom eindig ik met de gevleugelde woorden van
Holocaustoverlevende en oud Bestuurslid van Een Ander Joods
Geluid, Hajo Meyer, in de hoop, dat u daaruit lering trekt.
´´Zionism and Judaism are contrary to each other.
Because Judaism is universal and humane, and Zionism
is exactly the opposite. It is very narrow, nationalistic,
racist, coloniatist, and all this.
There is no ´´Nationalist Judaism´´
There is Zionism and there is Judaism.
And they are completely different´´. (25)
Van harte beterschap met uw visie en columns
toegewenst.
Mocht u op mijn brief willen reageren, houdt u er dan
svp rekening mee, dat uw reactie op mijn website
zal worden geplaatst.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
(1)
DE STANDAARD
´´BEGRIJPELIJK´´ RACISME BESTAAT NIET
MIA DOORNAERT
(2)
GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/
BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/
ENKELE INCIDENTEN
ASTRID ESSED
(3)
AMNESTY INTERNATIONAL
CHOICE AND PREJUDICE
DISCRIMINATION AGAINST MUSLIMS IN EUROPE
APRIL 2012
(4)
U gebruikt de term ´´moslims´´ onjuist.
Moslims verwijzen naar een religieuze groep,
terwijl u hier duidelijk refereert aan ´´niet-westerse´´ allochtonen.
Immers, een moslim kan iedereen zijn, ook
een Belgische autochtoon.
(5)
JAARRAPPORT COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
2013
 
 
MIGRATIE EN MENSENRECHTEN
 
 
 
(6)
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
WILL THE SUMMER OF 2013 BE ANY DIFFERENT FOR
ROMA IN FRANCE
16 JULY 2013
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES/SHAMEFUL RHETORIC AGAINST ROMA IN
FRANCE
27 SEPTEMBER 2013
 
 
(7)
IRAQ BODY COUNT
A DOSSIER OF CIVILIAN CASUALTIES IN IRAQ
2003-2005
WIKIPEDIA
CIVILIAN CASUALTIES (2001-2003)
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010
(8)
OBAMA´S NIEUWE OORLOG (4’/MISDADIGE
LUCHTAANVALLEN OP EEN MISDADIGE GROEPERING
PETER STORM
 
 
IRAK/BURGEROORLOG EN
DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
 
(9)
´´ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN´´/VIJF
LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
(10)
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT
(11)
VOLKSKRANT
ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN
ESTHER VOET, DIRECTEUR VAN HET CIDI
11 JULI 2014
 
 
CIDI
 
(12)
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
(13)
´´
 Israël daarentegen bouwde het scheidingshek om zijn bevolking – ook de Israëlische Arabieren – te beschermen tegen blinde moordaanslagen´´
BRABOSH
MOEDIGT MINISTER PRESIDENT KRIS PEETERS
NIEUWE JODENHAAT AAN IN VLAANDEREN
MIA DOORNAERT
7 JUNI 2012
 
 
(14)
 
 
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
(15)
 
ISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN
30 JULI 2014
 
 
 
 
ISRAEL SCHENDT EIGEN BESTAND
4 AUGUSTUS 2014
 
 
 
(16)
 
 
VOLKSKRANT
MILITANTE TAK HAMAS/STOP ONDERHANDELINGEN
CAIRO
7 AUGUSTUS 2014
 
 
 
(17)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL´S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE
WEST BANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
(18)

´´De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.

Diplomaten zijn verrast over de sterke bewoordingen die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt. Vooral de worden ‘geschokt’ en ‘schandelijk’ worden als opmerkelijk bestempeld. ‘De Verenigde Staten zijn geschokt door de schandelijke beschieting vandaag van een VN-school in Rafah, waar zo’n 3.000 ontheemde mensen hun toevlucht hadden gezocht en waarbij minstens tien Palestijnse burgers tragisch om het leven kwamen’, stelt Washington.

TIJD.BE

´´HUMANITAIR BESTAND´´ GAZA

VS HALEN UIT NAAR ISRAEL

4 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

 

 

(19)

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL/GAZA

ATTACKS ON MEDICAL FACILITIES AND CIVILIANS

ADD TO WAR CRIME ALLEGATIONS

21 JULY 2014

 

 

http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-attacks-medical-facilities-and-civilians-add-war-crime-allegations-2014-07-219

 

 

(20)

 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS

 

ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY

 

7 AUGUST 2014

 

 

 

 

 

 

(21)

 

WIKIPEDIA

GAZASTROOK

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gazastrook

 

 

 

(22)

 

 

´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(23)

TIJD.BE

NEEN, IK AARZEL NIET MEER OM HET WOORD ´´GAZACAUST´´

IN DE MOND TE NEMEN

MARC VAN RANST

1 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/opinie/analyse/Neen_ik_aarzel_niet_meer_om_het_woord_Gazacaust_in_de_mond_te_nemen.9529412-2336.art

 
(24)
 
 
´´Niemand vergelijkt ze met nazi’s en suggereert al dus dat hun landen geen bestaansrecht hebben.´´
 
BRABOSH
MOEDIGT MINISTER PRESIDENT KRIS PEETERS
NIEUWE JODENHAAT AAN IN VLAANDEREN
MIA DOORNAERT
7 JUNI 2012
 
 
(25)
 
 
ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISM
HOLOCAUST SURVIVOR DR HAJO MEYER
 
 
 
 
ZIE VOOR HET GEHELE INTERVIEW MET
DAVID ZLUTNICK
 
 
TEKST
´´BEGRIJPELIJK´´ RACISME BESTAAT NIET

Gisteren om 03:00 door Mia Doornaert

 

 

Jodenhaat harder bestrijden is in ons aller belang, schrijft Mia Doornaert.

Een Antwerpse arts weigert een 90-jarige vrouw met een gebroken rib te behandelen, omdat ze Joodse is. Ze moet maar naar Gaza gaan, zegt hij. Een mandataris van CD&V, Hassan Aarab, betreurt dat Hitler niet alle joden heeft vermoord. In de plaats van stante pede uit de partij gezet te worden, komt hij ervan af met een ‘spijtbetuiging’, die druipt van de onoprechtheid. In België en de rest van West-Europa nemen aanvallen op Joodse instellingen en mensen toe. In betogingen weerklinkt weer de lieflijke kreet ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ – hielp die kreet misschien inspireren tot de obscene term ‘Gazacaust’?

Het angstwekkende is dat die toenemende uitingen van jodenhaat zo weinig protest en veroordeling uitlokken. Als je de meeste van onze politici en media hoort, dan zijn ze een zaak van de ‘Joodse gemeenschap’.

Maar stel dat een dokter aan een zieke vrouw uit de moslimgemeenschap gezegd had dat ze maar naar Irak moest gaan, waar een genocide bezig is. Of naar Pakistan of Afghanistan waar meisjes – en hun ouders – gruwelijk verminkt of gedood worden omdat ze naar school willen gaan. Of naar Nigeria met zijn islamitisch geweld tegen ‘ongelovigen’. Kamerbreed zou de verontwaardiging geweest zijn. Niemand zou gedaan hebben alsof zoiets alleen de moslimgemeenschap aanging.

Evenmin haalt ook maar iemand er de Shoah bij als in Irak tienduizenden leden van de Jezidi-gemeenschap opgejaagd in een kaal berggebied zitten, met de ‘keuze’ tussen omkomen van honger en dorst of vermoord worden door de soennitische IS die hen omsingelt.

Dat zal evenmin gebeuren na de genocide-waarschuwing van aartsbisschop Athanasius Toma Dawod van de Syriaakse Orthodoxe kerk, en van de oudste bevolkingsgroepen en kerken in het Midden-Oosten. Hij zei zaterdag dat de verovering door IS van Qaraqosh, de grootste christelijke stad van Irak, een dramatisch keerpunt vormt. ‘Nu is er een etnische zuivering, een genocide bezig. Ze vermoorden onze mensen in de naam van Allah en zeggen aan hun volgelingen die iedereen die een christen vermoordt recht naar de hemel gaat.’ Wedden dat de reactie veel lauwer zal zijn dan over Gaza?

En wat Gaza betreft, natuurlijk is het geweld daar heel erg. En ja, de Israëlische reactie op de raketaanvallen van Hamas is disproportioneel. En ja, natuurlijk mag en moet Israël daarvoor kritiek krijgen. Maar mag er ook aan herinnerd wordt dat Hamas de aanvallen opzettelijk uitlokt door Israëlische burgerdoelwitten te beschieten en bestanden te verbreken? En dat het opzettelijk manschappen en wapens in of bij scholen en ziekenhuizen plaatst? Die tactiek werkt uitstekend, gezien de disproportionele en eenzijdige galm in onze media over Gaza. Die is beangstigend, want als iedereen hetzelfde zegt, betekent dit dat niemand nog nadenkt. En dat we in het domein van de emotie zitten, van een gevaarlijke emotie.

Niemand zou aanvaarden dat het wijd verspreide en gruwelijke geweld in zoveel moslimlanden ingeroepen zou worden als excuus of vergoelijking voor racisme tegen islamitische landgenoten. Maar haatboodschappen en agressie tegen onze Joodse medeburgers worden wel vergoelijkt, of toch ‘begrijpelijk’ genoemd, wegens ‘Gaza’.

Wel, we moeten die helemaal niet begrijpen. Wie in een democratisch land wil wonen, hoort de grondwettelijke, democratische waarden van dat land te respecteren. En die waarden bannen elke vorm van rassenhaat. We zitten op een gevaarlijk hellend vlak als we een onderscheid maken tussen fout en ‘begrijpelijk’ racisme.

Nu al circuleert een enorme propaganda van jodenhaat, met name in een deel van de allochtone bevolking. ‘Vuile Jood’ is in sommige wijken van onze grote steden weer een vaak gehoord scheldwoord. Waarop wachten we om dat anti-Joods racisme veel ondubbelzinniger en harder te bestrijden? Dat is niet alleen in het belang van de Joodse gemeenschap. Dat is in het belang van ons democratisch bestel. Want de geschiedenis toont het: waar Joden vervolgd worden is de democratie in gevaar.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor ´´Begrijpelijk´´ racisme bestaat niet/Brief aan Mia Doornaert/Columniste De Standaard

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.