”Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten”/Brief aan de Volkskrant over denigrerend artikel

”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

OVER DENIGREREND ARTIKEL

 

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
UW PUBLICATIE VAN HET ARTIKEL
VAN DIRK JAN VAN BAAR
”Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten”
Link
Geachte Redactie,
Ondanks het feit, dat ik u recentelijk heb opgeroepen, geen podium meer
te bieden aan de  denigrerende en racistische artikelen van Dirk Jan Baar
[1], zoals die, waarbij hij refereerde aan het ”gestoorde zelfbeeld” van de Palestijnen [2], waarop uw Ombudsvrouw nog kritiek
gehad heeft [3],  gaat u hier vrolijk mee door.
Nu met de publicatie van het vodje [anders kan ik het niet noemen]
””Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten” [4]
Waarom ik het een vodje noem?
Niet alleen wordt de werkelijkheid totaal omgedraaid en de Israelische
bezetting, die de crux vormt van het huidige Midden-Oostenconflict,
totaal genegeerd, maar, en dat is welhaast kwalijker, Palestijnen worden
afgeschilderd als redeloze terroristen, die ”onder curatele” zouden
moeten staan, een halve eeuw ”suicidale politiek”
hebben gevoerd, kennelijk allang ”blij” mogen zijn met
twee ”halve Staten”, die ze zouden hebben, Israel [de bezetter, weet u
nog] zouden moeten erkennen als ”succesvolle Joodse Staat”
[zo’n beetje te vergelijken met een slaaf, die de meester moet bedanken
voor het pak slaag] en wat dies meer zij.
Ronduit een denigrerende, racistische en neokolonialistische
benadering, waarbij ook nog sprake is van aperte nonsens
en onjuistheden.
Een dergelijke train of thinking verwacht je in 1930, niet in 2014.
En zeker geen zich ”kwaliteitskrant” noemend nieuwsmedium,
die daarvoor een podium biedt.

 

Hoewel dit zogenaamde ”artikel”, de moeite van het bespreken niet
eens waard is en zeker niet door u had mogen worden geplaatst,
toch maar enkele aspecten eruit gelicht.
Volledig kan het niet zijn, een greep uit het ergste.
Hiervoor citeer ik enkele passages
” De Joodse staat verschanst zich met enig succes achter een veiligheidshek tegen de zelfmoordaanslagen van de Palestijnse buren waarmee tezelfdertijd binnen een klein verkaveld gebied moet worden ‘samengeleefd’.”
……
…….
”Een onmogelijke situatie, die nochtans in hoofdlijnen al sinds 1967 bestaat en waarvoor door de buitenwereld de tweestatenoplossing wordt aanbevolen. Die voorziet in een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, met een aparte regeling voor Jeruzalem”
……
……
”Twee halve staten, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, hebben ze al. Nu de oplossing nog.”
ISRAELISCHE BEZETTING
 
Van Baar spreekt over ”samenleven” op een klein verkaveld gebied,
over ”een onmogelijke situatie”, over het hebben van ”twee halve Staten”,
en dat ”nu de oplossing nog moet komen”
 
Van ”samenleven” kun je niet spreken, tenzij je bezetting een normaal
verschijnsel vindt, een ”onmogelijke situatie” is het inderdaad en
de ”oplossing” moet inderdaad komen, maar van de kant van de
veroorzaker van de ellende, Israel
De ”oplossing” ligt dan ook in het opheffen van de bezetting, door
Israel, wat al in VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] werd geeist.
 
Maar van Baar heeft het lef [anders kan ik het niet noemen]
de historische werkelijkheid om te draaien en de Palestijnen de schuld
te geven van hun eigen ellende. Blaming the victim, noemen we dat.
Hierdoor bagatelliseert hij de Israelische bezetting.
Enkele feiten:
Sinds 1967 is Israel bezetter van de Westelijke Jordaanoever ‘[Westbank],
Oost-Jeruzalem en Gaza [5] ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242
[1967], die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog veroverde gebieden
terug te trekken, waaronder de Palestijnse.
Aan deze bezetting [zoals de aard van het beestje is] is inherent
onderdrukking, terreur en mensenrechtenschendingen. [6]
Bijkomende ellende zijn de in bezet gebied gestichte nederzettingen,
die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht [7] en een groot deel
van de Westbank hebben ingepikt [8], met als gevolg massale
landonteigeningen.
 
En dan komt daar nog bij de Israelische Muur, die door van Baar wordt 
genoemd
alsof het de gewoonste zaak van de wereld is [door hem euphemistisch
betiteld als ”Veiligheidshek”] , terwijl deze als
illegaal is bestempeld door het Internationaal Gerechtshof dd
9 juli 2004, omdat deze door bezet Palestijns gebied loopt. [9]
Bovendien belemmert het in ernstige mate de bewegingsvrijheid
van de Palestijnen en de toegang tot onderwijscentra en ziekenhuizen. [10]
Dit zijn de feiten, die van Baar niet noemt, vergoeilijkt en verdraait.
Ook maakt hij van de kwestie rond Jeruzalem een religieus conflict
[wat het niet is] en haalt het zo uit het politieke,
verzwijgend, dat de VN de annexatie van Jeruzalem door Israel
destijds heeft veroordeeld. [11]
HAMAS EN HET RECHT OP VERZET TEGEN EEN BEZETTINGSMACHT
Op demagogische wijze doet van Baar komen, alsof Israel slachtoffer is, terwijl
juist van Israel, als bezetter, de terreur komt.
Ik citeer enkele zinsneden
”Aan de ene kant de Gazaanse bevolking, die werkelijk in de val zit; aan de andere kant Hamas, dat zich via het bouwen van een onderaards gangenstelsel op een aanval op Israël voorbereidde. ”
”Tussentijds werden raketten afgeschoten en had je in Sderot vijftien seconden om de schuilkelders te halen. Is het gek dat de Israëli’s met die plaag willen afrekenen?”
”Daarvoor moeten ze stoppen met het afschieten van raketten, wat niet moeilijk is, en de werkelijkheid onder ogen zien.”
De ”plaag” is Israel, de ”terreur” komt van Israel, zijnde bezettende macht.
En kennelijk te uwer informatie, Hamas en welke andere Palestijnse verzetsgroepering [want het zijn verzetsorganisaties, geen ”terroristen”]
hebben internationaalrechtelijk het volste recht, Israel ”aan te vallen”,
als zijnde de bezettende macht. [12]
Die aanval mag militair zijn en gericht tegen het Israelische
bezettingsleger. Niet tegen burgerdoelen. [13]
 
Maar ook al zijn burgerdoel aanvallen ongeoorloofd,
ze zijn wel een reactie op een veel dodelijkere en 47 jaar
durende bezetting.
 
Overigens is Israel kampioen burgerdoden, want structureel leiden
Israelische militaire aanvallen in Gaza [maar ook in
de Westbank] tot grote aantallen burgerslachtoffers. [14]
 
Schrikbarend voorbeeld is de huidige Israelische
militaire campagne [zeg maar rustig ”strafexpeditie”] in Gaza
”Protective Edge”, waarbij nu al 1916 Palestijnen zijn omgekomen
van wie 80 procent burgers. [15]
Een schandaal, dat van Baar durft te spreken van Palestijnse
agressie in het licht van deze laatste grootschalige en
disproportionnele Israelische aanvallen.
 
En dan zouden de Palestijnen Israel moeten erkennen als
”succesvolle Joodse Staat”, die nog steeds de Palestijnse gebieden
bezet houdt en bovendien is gegrondvest op de Palestijnse
etnische zuiveringen in 1948? [16]
Gotspe van van Baar.
Trouwens, de Palestijnen hebben niet twee ”halve Staten”, zoals
hij schrijft [17], maar zijn bezet.
Hooguit zou je het Bantoestans kunnen noemen, meer niet
DENIGRERENDE EN NEO KOLONIALISTISCHE UITSPRAKEN
En dan wijs ik u tenslotte nog op Van Baars denigrerende en
en kolonialistische uitspraken
Ik citeer enkele
”Daarvoor moeten ze stoppen met het afschieten van raketten, wat niet moeilijk is, en de werkelijkheid onder ogen zien.”
” Wat dat betreft mag Europa weleens kleur bekennen en inzien dat de Palestijnen nog lang onder curatele moeten staan voor ze echt aan een staat kunnen beginnen. ”
Zou hij weleens gehoord hebben van moderne begrippen als
zelfbeschikkingsrecht en gelijkheid van mensen?
Genoeg geschreven.
 
EPILOOG
 
Van Baar heeft zich nu al in korte tijd voor de tweede keer
schuldig gemaakt aan bagatellisering of ontkenning van de
Israelische bezetting, een blaming the victim houding, het
verdraaien van de historische feiten/werkelijkheid en het zich
in denigrerende zin uitlaten over Palestijnen.
 
De maat is vol, nu.
 
Ik roep u dringend op geen artikelen meer van van Baar te publiceren,
althans als hij doorgaat, zich op respectloze en denigrerende wijze
uit te laten over Palestijnen, de bezetter bagatelliseert of ontkent
en de onderdrukte als agressor blijft aanwijzen.
Zo u continueert met het publiceren van dergelijke bagger,neemt u
niet alleen openlijk een pro Israelisch standpunt in, en kiest
daarmee voor bezetting en terreur, maar ook voor
discriminatie en haatzaaierij.
Wilt u kwaliteitsjournalistiek blijven bedrijven of bekend staan
als de krant met de populistische bagger?
 
De keuze is aan u.
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD”/
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCH EN DENIGREREND
ARTIKEL
ASTRID ESSED
[2]
[3]
”Verreweg de meeste reacties kwamen op een stuk van historicus Dirk Jan van Baar, met de kop ‘Tragiek Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld‘. Een zin als ‘hun aanhoudende slachtoffergedrag heeft het de Palestijnen onmogelijk gemaakt nog op eigen benen te staan’, schoot menigeen in het verkeerde keelgat: ‘Een serieus medium plaatst niet van dit soort gestoorde opiniestukken.’

Het artikel paste ook niet in de lijn van de opinieredactie, die in dit conflict de tegenstellingen niet nog eens extra wil aanjagen.”

VOLKSKRANT
”DOET DE VOLKSKRANT ”SCHRIKBAREND EENZIJDIG” VERSLAG
OVER GAZA?”
ANNEMIEKE KRANENBERG
9 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[4]
 
 
”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”
DIRK JAN VAN BAAR
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[5]
 
 
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
[6]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[7]
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[8]
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
[9]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[10]
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´
THE SEPARATION BARRIER
[11]
The Security Council,Recalling its resolutions 252 (1968) of 21 May 1968 and 267 (1969) of 3 July 1969 and the earlier General Assembly resolutions 2253 (ES-V) and 2254 (ES-V) of 4 and 14 July 1967 concerning measures and actions by Israel designed to change the status of the Israeli-occupied section of Jerusalem,

Having considered the letter of the Permanent Representative of Jordan on the situation in Jerusalem 1/ and the reports of the Secretary-General,2/ and having heard the statements of the parties concerned on the question,

Reaffirming the principle that acquisition of territory by military conquest is inadmissible,

Noting with concern the non-compliance by Israel with the above-mentioned resolutions,

Noting with concern also that since the adoption of the above-mentioned resolutions Israel has taken further measures designed to change the status and character of the occupied section of Jerusalem.

1. Reaffirms its resolutions 252 (1968) and 267 (1969);

2. Deplores the failure of Israel to respect the previous resolutions adopted by the United Nations concerning measures and actions by Israel purporting to affect the status of the City of Jerusalem;

3. Confirms in the clearest possible terms that all legislative and administrative actions taken by Israel to change the status of the City of Jerusalem, including expropriation of land and properties, transfer of populations and legislation aimed at the incorporation of the occupied section, are totally invalid and cannot change that status;

4. Urgently calls upon Israel to rescind all previous measures and actions and to take no further steps in the occupied section of Jerusalem which may purport to change the status of the City or which would prejudice the rights of the inhabitants and the interests of the international community, or a just and lasting peace;

5. Requests the Secretary-General, in consultation with the President of the Security Council and using such instrumentalities as he may choose, including a representative or a mission, to report to the Council as appropriate and in any event within sixty days on the implementation of the present resolution.

 
 
SECURITY COUNCIL RESOLUTION 298 (1971)
 
 
 
 
[12]
 
 
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
 
[13]
 
 
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
[14]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[15]
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT
[16]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[17]
Twee halve staten, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, hebben ze al. Nu de oplossing nog.”
 
 
”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”
DIRK JAN VAN BAAR
13 AUGUSTUS 2014
 
 

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor ”Palestijnen moeten het doen met twee halve Staten”/Brief aan de Volkskrant over denigrerend artikel

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.