ABP beleggingen in Israelische nederzettingenbanken/Antwoord op reactie Verantwoordingsorgaan ABP

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT

Reclame van de Leumi-bank op de luchthaven van Tel Aviv: ‘Where ever you want to go, Leumi is with you.’ Oók in de illegale nederzettingen.Yehudit Garinkol / PikiWiki

LEUMI BANK, EEN VAN DE BESMETTE ISRAELISCHE BANKEN,
DIE VERVLOCHTEN ZIJN MET DE NEDERZETTINGEN
DE LEUMI BANK IS EEN VAN DE DRIE ISRAELISCHE
BESMETTE  BANKEN WAARIN ABP BELEGT!
SCHANDE!

 

Schermafbeelding van het ‘Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2016’ van het ABP. Op pagina 32 beschrijft het fonds zijn beleid ten aanzien van de mensenrechten.

ABP HYPOCRIETEN!
IN HET ABP VERSLAG ”DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN
2016” [BLADZIJDE 32] BEWEERT ABP ”OP TE KOMEN VOOR MENSENRECHTEN”
NIETS DAN VERZINSELS OM HET PUBLIEK EEN RAD VOOR OGEN
TE DRAAIEN!
WANT ONDERTUSSEN BELEGT DE ABP VROLIJK DOOR IN
ISRAELISCHE BANKEN, DIE MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR
DE PALESTIJNSE MENSELIJKE ELLENDE, AANGERICHT DOOR
DE NEDERZETTINGEN!

https://www.astridessed.nl/abp-stop-met-investeren-in-israelische-nederzettingen-brief-aan-abp/

ABP BELEGGINGEN IN  ISRAELISCHE NEDERZETTINGENBANKEN/ANTWOORD OP REACTIE VERANTWOORDINGSORGAAN ABP
Beste lezers,
U bent ervan op de hoogte, dat ik recentelijk een brief aan
het Bestuur van het ABP [Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds] gestuurd heb met de’
eis, hun beleggingen in drie Israelische banken, die
vervlochten zijn met de illegale Israelische nederzettingen in
bezet Palestijns gebied, pet direct te stoppen
ZIE BRIEF
Deze brief is ook verzonden naar het Verantwoordingsorgaan van het ABP
ZIE INFORMATIE OVER HET VERANTWOORDINGSORGAAN
Recentelijk heeft het Verantwoordingsorgaan op mijn brief
in [naar mijn mening] voorzichtig positieve zin gereageerd, waarna
een reactie van mij
Zie direct hieronder de brief van het Verantwoordingsorgaan aan mij
En zie daaronder mijn antwoord op hun reactie
VEEL LEESPLEZIER, HAHAHA

 

 

Astrid Essed
MIJN OORSPRONKELIJKE BRIEF AAN HET ABP EN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
REACTIE VERANTWOORDINGSORGAAN
CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu>
To:Astrid Essed
Jul 9 at 9:04 AM

Geachte mevrouw Essed,

In uw mail van 4 juli deelt u uw zorgen over ABP’s beleggingen in de Israëlische banken. U vindt dat ABP hiermee moet stoppen.

Voor ons als Verantwoordingsorgaan is het belangrijk om te weten wat u vindt van de beleggingen van ABP. Vandaar dat we blij zijn met berichten zoals de uwe.

Graag wil ik hieronder wat meer uitleggen over de positie van het Verantwoordingsorgaan op het terrein van beleggingen.

Laat ik vooropstellen dat het bestuur van het ABP primair verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan heeft hierin een afgeleide bevoegdheid op hoofdlijnen.

Dit betekent dat het Verantwoordingsorgaan het bestuur adviseert omtrent het strategisch beleggingsbeleid en dat het bestuur jaarlijks ook verantwoording aflegt over de uitvoering van dit beleid.

Hierbij gaat het dus om de hoofdlijnen van het beleid en niet over individuele beleggingen. Desalniettemin signaleren we als Verantwoordingsorgaan dat de beleggingen in de Israëlische banken voor maatschappelijke onrust blijven zorgen.

Daarom zullen we dit onderwerp meenemen in onze gesprekken met het ABP-bestuur.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan,

Guus Creusen

Secretaris

MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
AAN
HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN HET ABP
Tav de heer G Creusen
Secretaris
Geachte heer Creusen,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle en relatief positieve reactie.
Ten eerste:
ik  waardeer het zeer, dat u als Verantwoordingsorgaan in ieder
geval bereid bent, de ABP beleggingen in Israelische banken,
door mij en vele anderen fel bekritiseerd, mee te willen nemen
in uw gesprekken met het ABP bestuur.
Dat is zeer positief, zoals ik al schreef, en een stap in de goede
richting.
MENSENRECHTEN/PEILER BIJ ABP BELEID?
Ten tweede:
Maar u kunt meer doen en moeilijk is dat helemaal niet:
U schrijft mij, het ABP Bestuur te adviseren over  de hoofdlijnen van het beleid en niet over individuele beleggingen.
Welnu, veel meer dan het ABP aan te spreken op haar eigen doelstellingen, hoeft u niet, waardoor u er
tocjh op kan inzetten,
het ABP te bewegen, per direct te stoppen met investeringen in
Israelische banken:
Ik doel op de ABP richtlijn  in ”Hoe beleggen we?”
Daar lees ik het volgende onder het kopje
”Verantwoord Beleggen”
” Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.” [1]
U leest het al:
”aandacht voor onder andere mensenrechten”
Zeer nobel van het ABP, maar zoals ik al in mijn brief aan u
schreef, selectief in de praktijk gebracht.
WEL het uitsluiten van producenten in wapens, die verboden waren
volgens Internationale Verdragen waaraan Nederland zich had verbonden” [2]
-en begrijp mij niet verkeerd, dat vind ik buitengewoon positief-, maar
NIET het uitsluiten van Israelische banken, die investeren in
de nederzettingen, die niet alleen in strijd zijn met het Intertnationaal
Recht, zoals u weet [3], maar ook nogeens als schandalig bijkomende
praktijk hebben, dat zij [de kolonisten, nederzettingenbewoners], met
steun van de Israelishe bezettingsautoriteiten, water van de bezette
Palestijnse burgerbevolking steelt [4], en deze bevolking
nog terroriseert op de koop toe, vaak geholpen door Israelische
bezettingssoldaten! [5]
Welnu, dat zijn zeer duidelijke en helaas structureel voorkomende
mensenrechtenschendingen en in bedrijven en banken [in casu
deze Israelische banken], die investeren in mensenrechtenschendingen,
kan en mag ABP niet investeren, ook niet volgens haar eigen
richtlijnen dus. [6]
CONCLUSIE
Met de verwijzing naar ABP’s eigen richtlijnen [7], heb ik
u dus een handvat gegeven om het ABP moreel te lijf te gaan.
Fijn dus, nogmaals, dat u met ABP in gesprek wilt gaan over de
-inderdaad- maatschappelijke onrust, die het investeren
in die Israelische banken met zich meebrengt, maar maak er meer
van dan een gesprek alleen!
Dring er bij ABP opaan [en adviseer dus in die richting], dat ze met
de investeringen in die drie Israelische nederzettingenbanken stoppen
en de internationale, maar ook hun eigen richtlijnen [8], naleven!
Wanneer u het ABP in die zin adviseert, zullen ik en met mij velen,
dit buitengewoon waarderen,
Doe uw best!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

 

[1]
ABP
HOE BELEGGEN WE?
”VERANTWOORD BELEGGEN”

”Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[2]


”Al sinds 2007 hebben we een uitsluitingsbeleid voor

bedrijven. Dat hield in, dat we niet belegden in producenten

van wapens, die verboden waren volgens internationale

verdragen waaraan Nederland zich had verbonden”

ABP

VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7

BLADZIJDE 21

 

[3]
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
HAAGS VERDRAG VAN 1907
[4]

”AMNESTY INTERNATIONAL

TROUBLED WATERS: PALESTINIANS

DENIED FAIR ACCESS TO WATER

WATER IS A HUMAN RIGHT

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE

HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT

[5]
SETTLER VIOLENCE
ABSENCE OF LAW ENFORCEMENT
SOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANS
IN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITH
RIFLE BUTTS”
27 JUNE 2018
[6]

ABP
HOE BELEGGEN WE?
”VERANTWOORD BELEGGEN”

”Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[7]

ABP
HOE BELEGGEN WE?
”VERANTWOORD BELEGGEN”

”Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[8]


ABP
HOE BELEGGEN WE?
”VERANTWOORD BELEGGEN”
 

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

Reacties uitgeschakeld voor ABP beleggingen in Israelische nederzettingenbanken/Antwoord op reactie Verantwoordingsorgaan ABP

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.