ABP beleggingen in besmette Israelische banken/Toezegging van ABP Verantwoordingsorgaan/Correspondentie

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT

Reclame van de Leumi-bank op de luchthaven van Tel Aviv: ‘Where ever you want to go, Leumi is with you.’ Oók in de illegale nederzettingen.Yehudit Garinkol / PikiWiki

LEUMI BANK, EEN VAN DE BESMETTE ISRAELISCHE BANKEN,
DIE VERVLOCHTEN ZIJN MET DE NEDERZETTINGEN
DE LEUMI BANK IS EEN VAN DE DRIE ISRAELISCHE
BESMETTE  BANKEN WAARIN ABP BELEGT!
SCHANDE!

 

Schermafbeelding van het ‘Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2016’ van het ABP. Op pagina 32 beschrijft het fonds zijn beleid ten aanzien van de mensenrechten.

ABP HYPOCRIETEN!
IN HET ABP VERSLAG ”DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN
2016” [BLADZIJDE 32] BEWEERT ABP ”OP TE KOMEN VOOR MENSENRECHTEN”
NIETS DAN VERZINSELS OM HET PUBLIEK EEN RAD VOOR OGEN
TE DRAAIEN!
WANT ONDERTUSSEN BELEGT DE ABP VROLIJK DOOR IN
ISRAELISCHE BANKEN, DIE MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR
DE PALESTIJNSE MENSELIJKE ELLENDE, AANGERICHT DOOR
DE NEDERZETTINGEN!

https://www.astridessed.nl/abp-stop-met-investeren-in-israelische-nederzettingen-brief-aan-abp/

ABP BELEGGINGEN IN BESMETTE ISRAELISCHE BANKEN/
DE TOEZEGGING VAN HET ABP VERANTWOORDINGSORGAAN/
CORRESPONDENTIE
Beste lezers,
Samengevat:
Op mijn bezwaren tegen de ABP belegging in Israelische
”nederzettingenbanken” heeft het Verantwoordingsorgaan ABP
middels haar secretaris de heer Creusen, per mail aan mij toegezegd, ”dit
onderwerp” [ABP beleggingen in Israelische nederzettingenbanken]
mee te nemen in hun gesprekken met het ABP Bestuur.
Omdat ik altijd ook graag de bewijzen/mails overleg, volgen deze onder de
”Inleiding”, de oudste mail onderin, de meest recente bovenaan
ENJOY YOURSELF!

 

 

 

OVERZICHT:
BELEGGINGEN IN ISRAELISCHE NEDERZETTINGENBANKEN/
BRIEVEN EN MAILS:
I
MIJN BRIEF AAN HET ABP:
U weet, lezers, dat ik  het ABP  heb aangeschreven
over hun beleggingen in Israelische banken, die zijn vervlochten met
de illegale Israelische nederzettingen.
Mijn oproep was LOUD AND CLEAR
PER DIRECT stoppen met beleggingen in mensenrechtenschendingen!
ZIE MIJN BRIEF AAN ABP
Zie mijn oorspronkelijke mail aan ABP, onder P/S, E
II

REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Daarop kwam een reactie van het Verantwoordingsorgaan van het ABP, via
haar secretaris, de heer Creusen, waarin
hun positie binnen het ABP verduidelijkt werd, met als toezegging, dat zij
”dit onderwerp” [de ABP beleggingen in de Israelische ”nederzettingenbanken”
zouden meenemen in hun gesprekken met het ABP.
Zie ABP Verantwoordingsorgaan
Zie de eerste reactie van het Verantwoordingsorgaan onder P/S, D
III
MIJN ANTWOORD OP DE MAIL VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
Ik reageerde hierop door waardering voor het feit DAT ze die ABP beleggingen aan
de orde wilden stellen, maar drong er wel opaan, dat het Verantwoordingsorgaan
het ABP, in verband met hun beleggingen in die Israelische ”nederzettingenbanken”,
zou aanspreken op haar eigen mensenrechtencriteria bij beleggingen
Ik citeer
” Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”
LINK
 
 
Zie mijn antwoord op de eerste mail van het Verantwoordingsorgaan
 
 
 
 
 
Zie  mijn antwoord op de mail van het Verantwoordingsorgaan, als mail,
onder P/S, C
 
 
IV
 
 
TWEEDE REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
OP MIJN ANTWOORD
 
 
Tenslotte kwam er een tweede mail van het Verantwoordingsorgaan-opnieuw-
van de hand van hun secretaris, de heer Creusen, dat hij mijn 
antwoord onder de aandacht van de leden van het Verantwoordingsorgaan zou brengen
 
Zie zijn tweede mail onder P/S, B
 
 
 
 
 
V
 
 
TENSLOTTE/MIJN ANTWOORD OP DE TWEEDE MAIL VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
 
En tenslotte, mijn antwoord op de tweede mail van het Verantwoordingsorgaan
Zie mijn reactieop de tweede mail van het Verantwoordingsorgaan,
onder P/S, A
 
 
Zo, nu bent u op de hoogte van mijn gehele correspondentie
met het ABP
Laten we  hopen, dat het ABP EINDELIJK stopt met het beleggen
in besmette Israelische banken!
Daarvoor hebben ik en talloze anderen zich ingezet!
 
 
Astrid Essed
P/S
MAILS/CORRESPONDENTIE MET HET ABP EN HET
VERANTWOORDINGSORGAAN ABP
A
MIJN ANTWOORD OP DE TWEEDE REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
From: Astrid Essed
To: CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu>
Sent: Tuesday, July 10, 2018, 5:13:47 PM GMT+2
Subject: Re: RE: RE: Uw besmette beleggingsbeleid

AAN

VERANTWOORDINGSORGAAN
tav de heer Creusen

Secretaris,

Geachte heer Creusen,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie!
Fijn, dat u mijn reactie onder de aandacht van de leden
van het Verantwoordingsorgaan wilt brengen EN

voor uw toezegging [zie uw mail dd 9 juli] om de ABP beleggingen

in de drie Israelische ”nederzettingen” banken mee te nemen
in uw gesprekken met het ABP Bestuur.
Hieraan hou ik u.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
B
TWEEDE REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN/
REACTIE OP MIJN ANTWOORD
On Tuesday, July 10, 2018, 10:36:33 AM GMT+2, CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu> wrote:

Geachte mevrouw Essed,

Dank voor uw reactie.

Ik zal uw reactie (aanvullend) onder de aandacht brengen van de leden van het Verantwoordingsorgaan.

Met vriendelijke groet,

Guus Creusen

Secretaris Verantwoordingsorgaan

C
MIJN ANTWOORD OP DE EERSTE REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Van: Astrid Essed 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 05:37
Aan: CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu>
Onderwerp: Re: RE: Uw besmette beleggingsbeleid

AAN

HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN HET ABP

Tav de heer G Creusen

Secretaris

Geachte heer Creusen,

Vriendelijk bedankt voor uw snelle en relatief positieve reactie.

Ten eerste:

ik  waardeer het zeer, dat u als Verantwoordingsorgaan in ieder

geval bereid bent, de ABP beleggingen in Israelische banken,

door mij en vele anderen fel bekritiseerd, mee te willen nemen

in uw gesprekken met het ABP bestuur.

Dat is zeer positief, zoals ik al schreef, en een stap in de goede

richting.

MENSENRECHTEN/PEILER BIJ ABP BELEID?

Ten tweede:

Maar u kunt meer doen en moeilijk is dat helemaal niet:

U schrijft mij, het ABP Bestuur te adviseren over  de hoofdlijnen van het beleid en niet over individuele beleggingen.

Welnu, veel meer dan het ABP aan te spreken op haar eigen doelstellingen, hoeft u niet, waardoor u er

tocjh op kan inzetten,

het ABP te bewegen, per direct te stoppen met investeringen in

Israelische banken:

Ik doel op de ABP richtlijn  in ”Hoe beleggen we?”

Daar lees ik het volgende onder het kopje

”Verantwoord Beleggen”

” Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.” [1]

U leest het al:

”aandacht voor onder andere mensenrechten”

Zeer nobel van het ABP, maar zoals ik al in mijn brief aan u

schreef, selectief in de praktijk gebracht.

WEL het uitsluiten van producenten in wapens, die verboden waren

volgens Internationale Verdragen waaraan Nederland zich had verbonden” [2]

-en begrijp mij niet verkeerd, dat vind ik buitengewoon positief-, maar

NIET het uitsluiten van Israelische banken, die investeren in

de nederzettingen, die niet alleen in strijd zijn met het Intertnationaal

Recht, zoals u weet [3], maar ook nogeens als schandalig bijkomende

praktijk hebben, dat zij [de kolonisten, nederzettingenbewoners], met

steun van de Israelishe bezettingsautoriteiten, water van de bezette

Palestijnse burgerbevolking steelt [4], en deze bevolking

nog terroriseert op de koop toe, vaak geholpen door Israelische

bezettingssoldaten! [5]

Welnu, dat zijn zeer duidelijke en helaas structureel voorkomende

mensenrechtenschendingen en in bedrijven en banken [in casu

deze Israelische banken], die investeren in mensenrechtenschendingen,

kan en mag ABP niet investeren, ook niet volgens haar eigen

richtlijnen dus. [6]

CONCLUSIE

Met de verwijzing naar ABP’s eigen richtlijnen [7], heb ik

u dus een handvat gegeven om het ABP moreel te lijf te gaan.

Fijn dus, nogmaals, dat u met ABP in gesprek wilt gaan over de

-inderdaad- maatschappelijke onrust, die het investeren

in die Israelische banken met zich meebrengt, maar maak er meer

van dan een gesprek alleen!

Dring er bij ABP opaan [en adviseer dus in die richting], dat ze met

de investeringen in die drie Israelische nederzettingenbanken stoppen

en de internationale, maar ook hun eigen richtlijnen [8], naleven!

Wanneer u het ABP in die zin adviseert, zullen ik en met mij velen,

dit buitengewoon waarderen,

Doe uw best!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

[1]

ABP

HOE BELEGGEN WE?

”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

 

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[2]


”Al sinds 2007 hebben we een uitsluitingsbeleid voor

bedrijven. Dat hield in, dat we niet belegden in producenten

van wapens, die verboden waren volgens internationale

verdragen waaraan Nederland zich had verbonden”

ABP

VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7

BLADZIJDE 21

[3]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

HAAGS VERDRAG VAN 1907

[4]

”AMNESTY INTERNATIONAL

TROUBLED WATERS: PALESTINIANS

DENIED FAIR ACCESS TO WATER

WATER IS A HUMAN RIGHT

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE

HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT

[5]

SETTLER VIOLENCE

ABSENCE OF LAW ENFORCEMENT

SOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANS

IN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITH

RIFLE BUTTS”

27 JUNE 2018

[6]


ABP

HOE BELEGGEN WE?

”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

 

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[7]


ABP

HOE BELEGGEN WE?

”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

 

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

 

 

 

[8]

 

 


ABP

HOE BELEGGEN WE?

”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

 

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

D

REACTIE VAN HET ABP VERANTWOORDINGSORGAAN OP MIJN

EERSTE MAIL [HIERONDER] AAN HET ABP

On Monday, July 9, 2018, 9:04:18 AM GMT+2, CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu> wrote:

Geachte mevrouw Essed,

In uw mail van 4 juli deelt u uw zorgen over ABP’s beleggingen in de Israëlische banken. U vindt dat ABP hiermee moet stoppen.

Voor ons als Verantwoordingsorgaan is het belangrijk om te weten wat u vindt van de beleggingen van ABP. Vandaar dat we blij zijn met berichten zoals de uwe.

Graag wil ik hieronder wat meer uitleggen over de positie van het Verantwoordingsorgaan op het terrein van beleggingen.

Laat ik vooropstellen dat het bestuur van het ABP primair verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan heeft hierin een afgeleide bevoegdheid op hoofdlijnen.

Dit betekent dat het Verantwoordingsorgaan het bestuur adviseert omtrent het strategisch beleggingsbeleid en dat het bestuur jaarlijks ook verantwoording aflegt over de uitvoering van dit beleid.

Hierbij gaat het dus om de hoofdlijnen van het beleid en niet over individuele beleggingen. Desalniettemin signaleren we als Verantwoordingsorgaan dat de beleggingen in de Israëlische banken voor maatschappelijke onrust blijven zorgen.

Daarom zullen we dit onderwerp meenemen in onze gesprekken met het ABP-bestuur.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan,

Guus Creusen

Secretaris

E
EERSTE MAIL AAN ABP OVER BELEGGINGEN IN ISRAELISCHE
”NEDERZETTINGENBANKEN”

Van: Astrid Essed 
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 19:12
Aan: communicatie@abp.nl; CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu>
Onderwerp: Uw besmette beleggingsbeleid

PENSIOENFONDS

ABP

HET BESTUUR

DE BESTUURSCOMMISSIE

RAAD VAN TOEZICHT EN VERANTWOORDINGSORGAAN.

Onderwerp:

Stop belegging van pensioengeld in Israelische banken,

die beleggen in de illegale Israelische nederzettingen

Ter attentie van:

Mevrouw C. Wortmann-Kool [Bestuursvoorzitter]

De heer E. van Houwelingen [voorzitter Bestuurscommissie

Beleggingsbeleid]

Voorzitters Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan,

Geacht Bestuur

Geachte Bestuurscommissie Beleggingsbeleid

Geachte Voorzitters Raad van Toezicht

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, ABP, PATIENTIA

NOSTRA?

[Latijn: Hoe lang, ABP, gaat u er nog mee door, ons

geduld op de proef te stellen?”’] [1]

Reeds in een mail  in september 2014 [zie mijn mail

aan u, direct hieronder/daaronder noten van deze brief] heb ik u mijn EIS

meegedeeld, ermee OP TE HOUDEN en u gaat er gewoon

mee door!

Het beleggen van pensioengeld, MIJN pensioengeld,

in banken, die dirty hands hebben, waarmee uw handen

ook bezoedeld zijn! [2]

ILLEGALE NEDERZETTINGEN

U bent een hardleers bedrijf, dus zal ik u het opnieuw

uitleggen of beter gezegd, dichter bij uw belevingswereld brengen.

Bent u boer/kleine landbezitter?

Als dat zo is, dan kent u de waarde en de betekenis van

grond en vooral land als levensader:

Stel, uw land is bezet, u bezit een stukje land en de bezettingsautoriteiten

bepalen, dat mensen uit bezet gebied naar uw land mogen komen, het

afpakken zonder een cent schadevergoeding en daar hun bedrijf

[of wat ze er ook mee doen] kunnen vestigen.

Van de ene op de andere dag is dus uw land afgepakt en u

brodeloos gemaakt.

Maar dat is nog niet alles:

De nieuwe bevolking gedraagt zich als een stelletje [neo]

kolonialen uit niet zo lang vervlogen tijd [ze worden niet

voor niets ”kolonisten” genoemd], ze terroriseren u en

uw andere landslieden [3], vaak geholpen

door bezettingssoldaten [4]  en stelen ook nog eens uw

water. [5]

Op zijn zachtst gezegd

Not right.

But to say it like it is

Een misdaad tegen de burgerbevolking.

U en uw familie hebben nauwelijks genoeg water, terwijl de kinderen

van deze lieden lekker in zwembaden zwemmen!

Protesteren heeft natuurlijk geen zin, want deze kolonisten

zijn er met directe toestemming van de bezetter.

Ze zouden er niet eens zijn, ALS er geen bezetting was!

Dat is de realiteit van de nederzettingen en dat weet u!

Wat u ook weet, is dat deze Israelische nederzettingen, waarin

u indirect investeert, illegaal zijn volgens het Internationaal Recht! [6]

En ondanks dat EN alle oproepen, die door mij en anderen

gedaan zijn om uw heilloze investeringen in deze criminaliteit

te staken, gaat u er vrolijk mee door!

UW ”UITSLUITINGSBELEID” EN METEN MET TWEE MATEN

Bijna nog erger is uw hypocrisie, waarmee u het publiek

een rad voor ogen draait en uw meten met twee maten:

Want wie de moeite zou nemen, uw Verslag Duurzaam

en Verantwoord Beleggen van 2017 door te lezen, zou onder

de indruk zijn.

Want als een ware Strijder tegen het Onrecht schrijft u,

sinds 2007 een ”uitsluitingsbeleid” te hanteren, waarmee u

vaarwel lijkt te zeggen in het beleggen in foute bedrijven

U schrijft, niet te beleggen in ”producenten, van wapens, die verboden waren

volgens internationale Verdragen waaraan Nederland zich had

verbonden”  [Zie uw  Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017′,

blz 21] [7]

In de praktijk betekent dat, dat u bent

gestopt met het beleggen in tabaksbedrijven en

producenten van kernwapens [8]

BRAVO, wat doet het ANP het toch goed!

Dappere morele keuzes!

Niets is minder waar:

Want legt u eens uit, waarom uw uitsluitingsbeleid niet geldt voor

Israelische banken, die vervlochten zijn met de illegale nederzettingen

en zo bijdragen aan dagelijkse Palestijnse ellende?

Dat kunt u niet uitleggen, want uw stellingname is hypocriet en meten

met twee maten!

BAH!

DRIEWERF BAH!

WAT U TE DOEN STAAT

Wat u te doen staat, is die mooie morele beginselen,

die u beweert te hanteren IN ALLE GEVALLEN WAAR BEDRIJVEN

MENSENRECHTEN SCHENDEN, toe te passen!

In dit geval:

Per direct en zonder valse smoesjes [9]

breken met die

Israelische banken, die vervlochten zijn met misdaden

tegen de Palestijnse burgerbevolking.

U hoort sowieso alle investeringen uit Israel terug te trekken,

zoland dat land persisteert in bezetting, oorlogsmisdaden,

uithongeringsblokkades [Blokkade Gaza, it’s still on…] [10]

het bouwen van een Illegale Muur [11] en het handhaven van

illegale nederzettingen.

EPILOOG

U bent misdadig bezig!

Door WILLENS EN WETENS te investeren inIsraelische banken,

die direct betrokken zijn bij  landdiefstal en het stelen van de meest

elementaire levensbehoefte, WATER van de bezette Palestijnse burgerbevolking!

Die vervlochten zijn met misdadige praktijken, die leiden tot dagelijkse

terreur tegen Palestijnen, niet zelden uitmondend in de dood!

Dus nogmaals

STOP MET HET FACILITEREN VAN LANDDIEFSTAL,

DIEFSTAL VAN WATER EN HET TERRORISEREN

VAN DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING.

STOP MET HET FINANCIEEL IN STAND HOUDEN

VAN DE ISRAELISCHE BEZETTER!

U maakt zich schuldig aan het ondersteunen van

internationale politieke gangsters.

Dit is geen verzoek, maar een EIS!

Handel ernaar!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

MAIL AAN ABP DD 17 SEPTEMBER 20149/17/14

Afbeelding verwijderd door afzender.

Afbeelding verwijderd door afzender.

Afbeelding verwijderd door afzender.

to communicatie

Afbeelding verwijderd door afzender.

AAN

 PENSIOENFONDS

ABP

Onderwerp:

Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelische

nederzettingen verweven Israelische banken.

Oproep

Onmiddellijke beeindiging van uw financiele verwevenheid

met deze drie banken.

Reden

Uw medeplichtigheid aan de Israelische bezettingseconomie

en de hieruit voortkomende Israelische onderdrukking,

oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

Geacht Bestuur,

Schokkend en schandalig vind ik het, dat u blijft investeren

in drie Israelische banken, te weten Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank, die financieel zijn verweven met de Israelische

illegale nederzettingen. [1]

Dit ondanks alle oproepen, waaronder die van ondergetekende,

hiervan af te zien en van grootheden zoals oud Aartsbisschop Desmond

Tutu, Nobelprijswinnaar van de Vrede en voormalig strijder tegen de

Zuid Afrikaanse Apartheid. [2]

Zoals u aan de dagtekening van deze brief kunt zien, is dit

een verlate reactie op uw in uw bestuursvergadering dd

28 augustus genomen foute beslissing, omdat ik tegen beter

weten in toch nog hoopte, dat u op de ingeslagen weg zou

terugkeren.

Nu dit niet is gebeurd, deze dringende, hernieuwde oproep.

UW VERDEDIGING

In uw verdediging van de beslissing hebt u zich beroepen

op uw bestaande beleid voor verantwoord beleggen.

Letterlijk zegt u hierover

ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..”

[3], waarbij u verwijst naar de ”criteria”

Ik citeer u opnieuw

”Volgens de criteria van het huidige beleid zijn beleggingen

in Israelische banken niet in strijd met de nationale en

internationale wetgeving of gedragslijnen”. [4]

Je moet lef hebben, om een dergelijke aperte onwaarheid te beweren,

want u weet heel goed, waarom het hier gaat, namelijk de

investering in drie Israelische banken, die een financiele verwevenheid

hebben met de Israelische nederzettingen, een belangrijk

onderdeel van Israel’s bezettingseconomie.

En deze nederzettingen, Geacht Bestuur, zijn in strijd met

het Internationaal Recht, en dus met de internationale wetgeving

of gedragslijnen.

DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL

RECHT

Het zou niet nodig moeten zijn, maar u toch maar weer eens uitgelegd,

zoals ik in mijn vorige oproep aan u ook al

gedaan heb. [5]

De sinds eind zestiger jaren in de bezette Palestijnse gebieden gestichte

Israelische nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht. [6]

Dit is nog eens duidelijk bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties

[7], het Internationaal Gerechtshof, dat in een Advisory Opinion in 2004

de Israelische Muur als ”illegaal” bestempelde [8] en herhaaldelijk,

door de EU. [9]

Daar kunt u dus niet omheen.

Daarnaast heeft dat Israelische nederzettingenbeleid geleid tot

massale Palestijnse landonteigeningen, discrimineert de Israelische

Overheid qua rechtssysteem tussen kolonisten en de bezette

Palestijnse bevolking en wordt deze ernstig beperkt in haar bewegings

vrijheid. [10]

Discriminatie, landdiefstal, schending vrijheid van beweging.

Allemaal zaken, die zwaar indruisen tegen de internationale regelgeving.

U mag dus kiezen uit de internationale rechtsregels, die u

overschrijdt met het samenwerken met banken, die verweven

zijn met de illegale nederzettingen.

NEDERZETTINGEN

BEZETTINGSECONOMIE

Daarnaast investeert u via deze banken regelrecht in Israel’s

bezettingseconomie, want een duidelijker voorbeeld van de

desastreuze gevolgen van de Israelische bezetting, de nederzettingen,

is er welhaast niet.

BEZETTING

Maar er is meer

Naast uw directe investering in ”nederzettingenbanken”,

bent u,  door dergelijke investeringen,

direct en indirect verweven met de Israelische bezetting

Mag ik u erop wijzen [in uw geval is dat blijkbaar nodig]

dat deze Israelische bezetting reeds 47 jaar duurt, ondanks

VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] en alle latere

oproepen aan Israel, zich uit bezet Palestijns gebied terug te

trekken. [11]

Dat deze bezetting, behalve illegaal [zoals iedere bezetting]

met zijn onderdrukking en oorlogsmisdaden onnoemelijk

leed heeft veroorzaakt aan de Palestijnse bevolking, zoals

recentelijk weer met de Gaza militaire operatie

”Protective Edge”, wat geleid heeft tot 2137 Palestijnse

slachtoffers. [12]

En daaraan verdient u middels uw financiele bemoeienis

direct en indirect uw geld aan?

U moest zich schamen.

Ook oud Aartsbisschop Tutu heeft u daarop gewezen. [13]

Bah, driewerf Bah!

EPILOOG

Door te blijven investeren in Israelische banken, die

regelrecht verweven zijn met de illegale Israelische

nederzettingen, handelt u in strijd met het Internationaal

Recht en bent u mede verantwoordelijk voor alle

leed, dat de Palestijnse bevolking door het bestaan

van die nederzettingen wordt aangedaan.

Maar er is meer:

U bent daardoor ookdirect en indirect verantwoordelijk

voor de instandhouding

van een economie, die de bezetting van de Palestijnse

gebieden en de daaraan verbonden onderdrukking en

oorlogsmisdaden bestendigt.

Dus u verdient uw geld aan onderdrukking en

oorlogsmisdaden.

Als ik u was, zou ik mij diep schamen.

Mijn dringende oproep aan u is dan ook

per direct alle financiele banden met deze drie Israelische

banken te verbreken, want zoals u zelf zegt in uw

brochure ”Verantwoord beleggen”

”Ook al staat rendement voorop, in het

beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke

verantwoordelijkheid hoog in het vaandel” [14]

In de eerste plaats is die maatschappelijke verantwoordelijkheid

het handhaven van de mensenrechten.

Handel daar dan ook naar en neem een voorbeeld aan

bedrijven als PGGM, Vitens, Royal Haskoning en

Unilever, die dat wel gedaan hebben. [15]

Anders zal u medeverantwoordelijk blijven voor de bittere

vruchten van de Israelische bezetting:

de nederzettingen, onderdrukking en oorlogsmisdaden.

Het is nog niet te laat.

Geef dit keer wel gehoor aan een appel op de

mensenrechten.

Dit is geen verzoek.

Dit is een eis.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

[1]

”Our research has found evidence of

accompaniment agreements of six Israeli banks for

the building of projects in settlements in occupied

territory. The banks are: Bank Hapoalim, Mizrahi

Tefahot Bank, Bank Leumi, Israel Discount

Bank, Jerusalem Bank, and the Union Bank of

Israel (Bank Igud).”

Bron:

WHO PROFITS

FINANCING THE ISRAELI OCCUPATION

”The direct involvement of Israeli banks in

Illegal Israeli Settlement Activity and Control

over the Palestinian Banking Market”

OCTOBER 2010

VOLKSKRANT

ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN

9 JANUARI 2014

Pensioenfonds ABP blijft beleggen in drie van de vijf Israëlische banken waar pensioenuitvoerder PGGM zich onlangs uit terugtrok. Dit blijkt uit de jongste uitsluitingslijst beleggingen van het ambtenarenpensioenfonds. PGGM besloot niet meer te investeren in deze banken omdat ze de bouw van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever financieren.”

ABP

REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN

28 AUGUSTUS 2014

ABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN

28 AUGUSTUS 2014

ABP LEGT BRIEF TUTU NAAST ZICH NEER

28 AUGUSTUS 2014

[2]

LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTU

TO THE ABP

HET PAROOL

DESMOND TUTU: ”ABP MOET WEDG UIT ISRAEL”

27 AUGUSTUS 2014

[3]

ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..”

ABP

REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN

28 AUGUSTUS 2014

[4]

ABP

REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN

28 AUGUSTUS 2014

[5]

ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/

BRIEF AAN ABP

ASTRID ESSED

[6]

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

[7]

[8]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

[9]

”Tal van keren heeft de

EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem

betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden

bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”

BLADZIJDE 226

MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD

VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

[10]

MASSALE LANDONTEIGENINGEN:

”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

DISCRIMINATIE

”Although the West Bank is not part of Israel’s sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ”

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

SCHENDING VRIJHEID VAN BEWEGING

”The settlements have been allocated vast areas, far exceeding their built-up sections. These areas have been declared closed military zones by military orders and are off limits to Palestinians, except by special permit. In contrast, Israeli citizens, Jews from anywhere in the world and tourists may all freely enter these areas.”

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

[11]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

8 MAART 2013

[12]

ALAKHBAR/ENGLISH

THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED

IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

[13]

[14]

”Ook al staat het rendement voorop, in het beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.”

ABP

VERANTWOORD BELEGGEN

[15]

PGGM

VITENS

VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT

VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN W ATERBEDRIJF VITENS

ASTRID ESSED

ROYAL HASKONING

ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM

6 SEPTEMBER 2013

UNILEVER

UNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING

4 FEBRUARI 2013

EINDE EERDERE BRIEF AAN U

NOTEN, BEHORENDE BIJ DEZE BRIEF AAN U DD 4 JULI 2018

[1]

Met de volgende woorden begint het exordium (de inleiding) van de Eerste Catilinarische redevoering, die meer dan 2000 jaar later nog door vele leerlingen Latijn bestudeerd wordt.

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese

effrenata iactabit audacia?

Vertaling:

Hoelang nog in ’s hemelsnaam, Catilina, zal je ons geduld misbruiken?

Hoelang nog zal die razernij van jou met ons de draak steken? Tot welk uiterste

zal jouw lef zich grenzeloos roeren? (ofwel) Hoelang nog zal jouw grenzeloze lef zich roeren?”

WIKIPEDIA

BEGIN EERSTE CATILINARISCHE REDE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catilinarische_redevoeringen#Begin_Eerste_Catilinarische_Rede

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

CATILINARISCHE REDEVOERINGEN

[2]

THE RIGHTS FORUM

ABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE ISRAELISCHE

KOLONISERING

5 JUNI 2018

VERSTRENGELING ISRAELISCHE BANKEN EN ILLEGALE

NEDERZETTINGEN

WHO PROFITS

EXPOSING THE OCCUPATION INDUSTRY

IMAGES

COMPANY NAMEAfbeelding verwijderd door afzender. sort descending

COUNTRY OF ACTIVITY

MAIN HEADQUARTERS

DESCRIPTION

1

Bank Otsar HaHayalבנק אוצר החייל

Israel

A commercial bank. The bank provides loans and financial services to local and regional authorities of settlements and to Israeli businesses operating in the occupied territory: a loan of NIS 670,000 to Alfei Menashe Local Council provided in September 2014 and a bank gurantee of NIS 100,…

2

Dexia Israel (formerly: Local Municipality Treasure Bank)דקסיה ישראל (לשעבר: בנק אוצר השלטון המקומי)

Israel

In 2001 Dexia Group bought the Israeli Municipality Treasure Bank and established Dexia Israel. Dexia Israel has been giving long-term loans to municipalities of Israeli settlements in the occupied territories. In September 2014…

3

Discount Bankבנק דיסקונט

USASouth and Central AmericaBelgiumFranceSwitzerlandUK

Israel

  Israel Discount bank is one of the largest commercial banks in Israel. Israel Discount bank provides financial accompaniment for construction projects in the occupied territory. Israel Discount Bank is accompanying a project of the Israeli construction company …

4

First International Bank of Israelהבנק הבינלאומי הראשון

AustraliaSwitzerlandUK

Israel

A major Israeli commercial bank. The first international bank of Israel (FIBI) is accompanying a 90 housing units project of the publicly traded Minrav Group in northwest of the settlement of Modi’in Illit.  The…

5

Hapoalim Bankבנק הפועלים

KazakhstanTurkeyCanadaUSAIrelandLuxembourgSwitzerlandUK

Israel

One of the largest banks in Israel. Hapoalim bank provides financing for construction projects in Israeli settlements in occupied territory.  Hapoalin bank accompanies 4 projects in Beitar Illit that are currently under construction: – In 2015, Hapoalim bank extended credit…

6

Jerusalem Bankבנק ירושלים

Israel

A commercial bank. The bank provides loans for construction projects in settlements.  Bank of Jerusalem is accompanying a 80 housing units project of the Israeli company Traklin Yizum Ubniya in Beitar Illit settlement. Bank of Jerusalem is accompanying a housing…

7

Leumi Bankבנק לאומי

RomaniaRussiaUkraineUSA, South and Central AmericaLuxembourgSwitzerlandUK

Israel

One of the largest banks in Israel. Leumi bank provides financing for the construction of housing projects in Israeli settlements in occupied territory. As of February 2017, the bank was financing two projects that are under construction: a project of 130 housing units in the settlement…

8

Mercantile Discount Bankבנק מרכנתיל דסקונט

BelgiumFranceGermanyItaly

Israel

A commercial bank, which is a fully owned subsidiary of Israel Discount bank.  Mercantile Discount Bank accompanies construction projects in the occupied territory:          Mercantile Discount Bank is accompanying…

9

Mizrahi Tefahot Bankבנק מזרחי טפחות

USAMexicoPanamaUruguayGermanyHollandSwitzerland, UK

GermanyIsraelMexicoOccupied TerritoriesUSA

One of the largest commercial banks in Israel The bank is accompanying construction projects in the occupied territory: The Mizrahi-Tefahot bank is accompanying a 60 housing units construction project of the Israeli company Malibu Construction in the southeast area of the Ariel…

” Israëlische banken zijn vérgaand betrokken bij de illegale kolonisering van de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever – en bij de rechtenschendingen waarmee die gepaard gaat. Dat  blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch.”

THE RIGHTS FORUM

ISRAELISCHE BANKEN FUNGEREN ALS

MOTOR VAN ILLEGALE KOLONISERING

30 MEI 2018

RAPPORT

HUMAN RIGHTS WATCH

BANKROLLING ABUSE

ISRAELI BANKS IN WESTBANK SETTLEMENTS

29 MAY 2018

[3]

SETTLER VIOLENCE

ABSENCE OF LAW ENFORCEMENT

[4]

SOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANS

IN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITH

RIFLE BUTTS”

27 JUNE 2018

[5]

”AMNESTY INTERNATIONAL

TROUBLED WATERS: PALESTINIANS

DENIED FAIR ACCESS TO WATER

WATER IS A HUMAN RIGHT

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE

HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT

Terwijl Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden, vullen Israëlische kolonisten hun zwembaden. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty dit schreeuwend onrecht in de aandacht.

Al jarenlang zorgt het discriminerende waterbeleid van de Israëlische overheid voor een structureel tekort aan veilig en zuiver drinkwater in de bezette Palestijnse gebieden. Israël controleert de waterbronnen in de bezette gebieden en eigent zich een disproportioneel deel toe terwijl het Palestijnse waterverbruik aan banden wordt gelegd. De gemiddelde Palestijnse waterconsumptie bedraagt amper 70 liter per persoon per dag. Dit is ruim onder het minimum van 100 liter dat door de Wereldgezonheidsorganisatie (WGO) wordt voorgeschreven. De Israëlische waterconsumptie is gemiddeld 4 keer zo hoog.

In sommige onwettige Israëlische nederzettingen wordt er tot 20 keer meer water geconsumeerd dan in de omliggende Palestijnse dorpen. Bijna 200.000 Palestijnen in rurale gebieden hebben geen toegang tot stromend water. Zelfs in steden en dorpen die wel zijn aangesloten op het waternet staat de kraan regelmatig wekenlang en zelfs maandenlang droog. In Gaza is 90% van het water dat er wordt opgepompt ongeschikt  voor menselijke consumptie. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty deze schrijnende discriminatie nog eens in de aandacht.

ISRAËLISCH CONTROLE WATERBRONNEN: ONWETTIGE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN RIJKELIJK VOORZIEN

Sinds 1967 controleert Israël de watervoorraden in de bezette Westelijke Jordaanoever. Het eigent zich meer dan 80% van de “Bergaquifer” toe, een gedeelde grondwatervoorraad onder Israël en de Westelijke Jordaanoever. Het is de enige watervoorraad voor de Palestijnen, slechts één van de vele voor Israël. Israël eigende zich ook het volledige Palestijnse deel van de Jordaanrivier toe. Israël gebruikt Palestijns water om de Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld te voorzien van zwembaden, rijkelijk besproeide groene grasperken en grote geïrrigeerde boerderijen.

Dit contrasteert enorm met omliggende Palestijnse  dorpen die dagelijks worstelen om aan hun waterbehoeften te voldoen. In sommige delen van de Westelijke Jordaanoever gebruiken de Israëlische kolonisten tot 20 keer meer water als de naburige Palestijnse dorpen. De inwoners van sommige Palestijnse dorpen moeten rondkomen met amper 20 liter per persoon per dag. Dit is het absolute minimum dat de WGO voorschrijft voor noodsituaties.

Gedurende 43 jaar bezetting ontwikkelde Israël enkel de waterinfrastructuur voor de onwettige Israëlische nederzettingen. De waterinfrastructuur voor de Palestijnen in de bezette gebieden werd verwaarloosd. Tegelijkertijd verhindert Israël de Palestijnen zelf infrastructuur te bouwen of herstellingen uit te voeren. Als resultaat van de Oslo Akkoorden (1994) werd de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) opgericht. Dit orgaan heeft een zeer beperkte controle over de waterbronnen in de Westelijke Jordaanoever. De hoeveelheid water die mag worden opgepompt staat onder strikte controle van Israël, net als alle beslissingen in verband met boringen, de opwaardering van bronnen en andere watergerelateerde projecten.

Zo moeten op vele plaatsen waterzuiveringstations worden gebouwd, onder meer omdat Israël al geruime tijd het Palestijnse grondgebied gebruikt om afval te dumpen, waardoor het grondwater vervuild raakte. Het Israëlische leger weigert echter regelmatig vergunningen af te leveren voor dergelijke projecten. Israël schendt daarbij zijn verplichtingen als bezettingsmacht. Samen met slecht bestuur en interne strubbelingen binnen de PWA zorgen deze restricties ervoor dat 1/3 van de watervoorraad waarover Palestijnen beschikken (al slechts 20% van het totaal) verloren gaat door lekkages.

WATER ONTZEGGEN OM DE PALESTIJNSE BEVOLKING TE VERDRIJVEN

Doordat Palestijnen onvoldoende water via het waterverdelingsnetwerk ontvangen, staan hun kranen regelmatig droog. Tankers moeten dan water aanvoeren, maar die moeten vaak omwegen maken langs kleine wegen, door de honderden wegblokkades die het Israëlische leger heeft opgeworpen in de Westelijke Jordaanoever. Bovendien zijn de wegen bezaaid met Israëlische militaire checkpoints, waar de tankers vaak lang moeten wachten. Dat doet transportkosten en de prijs van water stijgen.

Honderden rurale gemeenschappen zijn niet aangesloten op het waterverdelingsnetwerk. Zij zijn aangewezen op watertankers en regenwatercisternen, waarin zij regenwater opvangen.  Het Israëlische leger maakt er een gewoonte van om deze cisternen te vernielen, onder het voorwendsel dat ze illegaal werden gebouwd. Vergunningen die de Palestijnen moeten aanvragen bij het Israëlische leger (zelfs voor het aanleggen van levensnoodzakelijke cisternen) worden echter steevast geweigerd.

Palestijnse dorpelingen die traditioneel van veeteelt leven, kunnen het land niet meer cultiveren en worden gedwongen om hun kuddes te verkleinen omdat ze door het watertekort niet genoeg voedsel voor hun dieren kunnen produceren. Het voortbestaan van hun gemeenschappen in de regio wordt bedreigd. Het Israëlische leger maakt er geen geheim van dat het de bedoeling is om hen uit deze plattelandsgebieden te verdrijven. Terwijl de Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden voor hun basisbehoeften, sproeit het water in de Israëlische nederzettingen een eindje verderop rijkelijk uit irrigatiesproeikoppen.

BLOKKADE VAN GAZA VERHINDERT HEROPBOUW WATERINFRASTRUCTUUR

In de Gazastrook is de “Kustaquifer” de enige watervoorraad, die bovendien onvoldoende water bevat voor de 1,5 miljoen inwoners. Bijgevolg vermindert de kwaliteit van het water zienderogen door overexploitatie. Daarnaast zorgt vervuiling door de infiltratie van rioolwater en zeewater ervoor dat 90 à 95% van het beschikbare water niet geschikt is voor menselijke consumptie. Een waterzuiverings-infrastrucuur is in deze omstandigheden dus levensnoodzakelijk. Tijdens het 22 dagen durende Israëlische offensief vorig jaar in Gaza werd er echter voor 6 miljoen dollar schade aangericht aan de water- en rioolinfrastructuur.  Aanvallen die zich doelbewust richten op de Palestijnse waterinfrastructuur en ondersteunende faciliteiten, zoals de stroomvoorziening, zijn flagrante schendingen van het internationaal humanitair recht. Door de Israëlische blokkade mogen bouwmaterialen de Gazastrook niet binnen. Dit maakt ook de heropbouw van de infrastructuur onmogelijk.

Door het gebrek aan waterzuiveringcapaciteit wordt de helft van het rioolwater uit Gaza (70.000m³/ dag) ongezuiverd in zee geloosd. Dit vervuilt de kusstrook en het visbestand van Gaza. De Werelbank rapporteerde dat in 2008 de meeste waterpompen in Gaza stopten met werken door een gebrek aan reservematerialen. Chloor om het water te ontsmetten is er niet meer. Nieuwe voorraden mogen van de Israëli’s de Gazastrook niet in. De ontziltingsinstallatie van Khan Younis produceert door het gebrek aan reservematerialen en chemicaliën slechts 1/3 van haar capaciteit. De helft van de huishoudens heeft geen stromend water meer.

DRINGENDE ACTIE NOODZAKELIJK

De Israëlische autoriteiten moeten onmiddellijk de restricties op de watervoorziening in de bezette Palestijnse gebieden opheffen. De praktijk van discriminatie die de Palestijnen benadeelt ten voordele van de Israëlische kolonisten moet stoppen. Alle bevelen tot vernietiging van waterfaciliteiten in “Zone C” van de Westelijke Jordaanoever (de zone waar Israël de volledige militaire en civiele controle heeft) moeten worden ingetrokken. De blokkade van Gaza moet worden opgeheven zodat reservematerialen en bouwmaterialen, hoognodig voor de heropbouw, de Gazastrook binnen kunnen.

Amnesty vraagt ook de Palestijnse Waterautoriteit om maatregelen te nemen. De onaanvaardbaar hoge waterverliezen moeten worden verminderd. Er zijn bovendien mechanismen nodig om te verzekeren dat het water veilig is voor de consumenten. Amnesty vraagt aan internationale donoren om de onderlinge coördinatie te verbeteren zodat de efficiëntie van individuele projecten wordt verbeterd en de bestaande bronnen maximaal worden benut. Israëlische acties die waterprojecten vertragen of verhinderen moeten door de donoren op transparante wijze worden gerapporteerd.

[6]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL

LAW

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

HAGUE CONVENTION 1907

[7]

”Al sinds 2007 hebben we een uitsluitingsbeleid voor

bedrijven. Dat hield in, dat we niet belegden in producenten

van wapens, die verboden waren volgens internationale

verdragen waaraan Nederland zich had verbonden”

ABP

VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7

BLADZIJDE 21

[8]

‘We zijn besloten te gaan stoppen met het beleggen in tabaksbedrijven

en producenten van kernwapens”

ABP

VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7

BLADZIJDE 22

[9]

Argumentatie ABP

Het in mei 2015 gepubliceerde Verslag Verantwoord Beleggen 2014 biedt inzicht in de argumenten van het fonds. Het ABP schrijft dat het enerzijds het standpunt deelt van de Nederlandse regering, het Internationaal Gerechtshof en de VN dat de kolonisering in strijd is met het internationaal recht. Anderzijds wil het de Israëlische banken niet afrekenen op de koloniseringspolitiek van de Israëlische regering, maar op de eigen activiteiten.

Datzelfde deden PGGM, PFZW en bijvoorbeeld het Deense pensioenfonds Sampension: zij beoordeelden de activiteiten van de banken, en de impact ervan op de mensenrechten. Dit alles aan de hand van de genoemde conventies, waaronder de UN Global Compact. Aansluitend deden ze hun beleggingen van de hand.

Het ABP beoordeelde dezelfde feiten, volgens dezelfde criteria, maar kwam tot een tegengestelde conclusie: volgens het bestuur voldoen de Israëlische banken aan de principes van de UN Global Compact. Om die reden werden de beleggingen gecontinueerd. Uit het verslag:

Naar aanleiding van de verzoeken heeft ons bestuur opnieuw over deze beleggingen gesproken. Daarbij werd geconcludeerd dat er geen bewijs was van directe betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

THE RIGHTS FORUM

ABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE KOLONISERING

5 JUNI 2018

[10]

AMNESTY INTERNATIONAL

LOOMING GAZA HUMANITARIAN CATASTROPHE HIGHLIGHTS

NEED TO LIFT ISRAEL’S 10 YEAR ILLEGAL BLOCKADE

14 JUNE 2017

[11]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Reacties uitgeschakeld voor ABP beleggingen in besmette Israelische banken/Toezegging van ABP Verantwoordingsorgaan/Correspondentie

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.