Kerstmis 2015/Brief aan bouwbedrijf de Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

 

DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

DE VRIES EN VERBURG INVESTEERT IN HULPPROJECTEN
IN AFRIKA, MAAR WERKT IN NEDERLAND MEE AAN HET
OPSLUITEN VAN TE DEPORTEREN VLUCHTELINGENGEZINNEN,
WAARMEE ZIJ HAND EN SPANDIENSTEN VERLEENT AAN HET
MISDADIGE ASIELBELEID
HET BESTUUR VAN DE VRIES EN VERBURG ZAL ZEKER GEZELLIG
 KERSTMIS VIEREN, MAAR ZIJN ER ONDERTUSSEN WEL MEDEPLICHTIG
AAN, DAT VOOR VLUCHTELINGENGEZINNEN GEEN PLAATS IN DE HERBERG IS……..
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Oproep tot stop bouw gesloten gezinslocaties
Reden:
Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,
dood en ellende.
”En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor
hen geen plaats was in de herberg”
Lucas 2: 1-7
Geacht Bestuur,
Daags voor Kerstmis, de geboorte van het Heilig Kind, schrijf
ik u opnieuw aan over uw mede betrokkenheid, liever gezegd
medeplichtigheid, aan de bouw van de Gesloten Gezinsvoorziening
in Kamp Zeist, in feite een gezinsgevangenis.
Dit is niet de eerste, maar de vierde keer, dat ik u aanschrijf. [1]
De laatste keer was naar aanleiding van de Internationale
Dag van de Mensenrechten op 10 december [2] toen ik en anderen
u probeerde wakker te schudden door een digitale actie. [3]
Geen resultaat.
U reageerde nergens op, bleef doof voor ieder beroep op
humaniteit, normaal fatsoen en de christelijke principes,
waarop u beweert, zich te baseren. [3]

 

 

 

 

Daarom nogmaals een poging gewaagd.
TEN OVERVLOEDE:
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN
U bouwt ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijven
vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,
in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land van
herkomst.. [4]
Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks een
Overheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerd
dat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwen
in en uit kunnen lopen. [5]
De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgeven
door
een hoge muur, schrikdraad en camera’s. [6]
Met andere woorden:
Een gevangenis , al is die dan belichaamd
door aardige ”huisjes”
En daar werkt u aan mee.
Ik zal u, nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n gesloten
gezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”
genoemd wordt. [7]
Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster:
”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”
…..
……
”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ [8]
Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordt
aangebracht aan volwassenen en kinderen.
 
Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissen
is, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,
onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
 
 
GEEN PLAATS IN DE HERBERG
 
Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.
De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,
dus krijgt ze haar Kind in een stal.
Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdacht
met Kerstmis.
Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koning
het Kind dreigt te doden.
 
Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.
 
In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarin
het Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurd
naar gevaar en ellende.
Met fatale gevolgen.
Na te hebben verbleven in bewoningen, die door lieden
als u waren gebouwd. [9]
 
En kom me niet aan met het verhaal, dat dit in Nederland
niet gebeurt!
In 2006 werd een mij bekende Afghaanse man uitgezet
naar Afghanistan en een tijd later gedood door dezelfde mensen
voor wie hij was gevlucht! [10]
 
HYPOCRISIE
 
U bent middels allerlei acties zoals een demonstratie,
blokkade van het bouwverkeer,  dakbezetting, een digitale actie en talloze brieven,
waaronder die van ondergetekende [11], opgeroepen,
niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,
met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.
 
Toch gaat u door op de ingeslagen weg.
Ik vind dat een grote schande, zeker voor
een bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaarde
christelijke principes in Afrika projecten leidt [12],
maar in Nederland meewerkt aan de schending
van de rechten van vluchtelingen.
Daarin bent u hypocriet.
 
Daarmee bent u medeplichtig aan vervolging, dood en
ellende.
 
EPILOOG
 
Ik schrijf u aan, daags voor Kerstmis, om u te herinneren
aan de door u in uw missie genoemde ”christelijke”
principes.
Het Feest van Hem, voor wie geen plaats was in de herberg,
moest vluchten naar Egypte vanwege bedreiging met de dood.
 
Ongetwijfeld gaat u naar de Kerk, waar dit aloude Verhaal
wordt verteld.
 
Denk daaraan, als u in de Kerk zit en aan uw
Kerstmaal.
 
Ook voor de vluchtelingen is geen plaats in de herberg.
En hun vlucht naar Nederland heeft niet geleid naar
veiligheid, maar terug, naar oorlog en dood.
 
 
Mijn dringende oproep:
STOP DE BOUW VAN GEZINSGEVANGENIS KAMP
ZEIST, MET IN ZIJN VERLENGDE DEPORTATIES
NAAR OORLOG, DOOD EN ELLENDE!
 
Gaat u toch door op de ingeslagen weg, zult u daarvoor
verantwoording moeten afleggen, als medeplichtige
aan schending van de meest elementaire beschavingsregels,
het recht op veiligheid en bescherming.
 
Ik wens u Kerstdagen toe, waarin u tot inkeer komt.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
NOTEN
 
 
[1]
EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
[2]
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
[3]
ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGEN
GEZINSGEVANGENIS DE VRIES EN VERBURG
[4]
Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
[5]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[6]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
[7]
[8]
21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
[9]
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
 
 
 
[10]
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
[11]
LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES
EN VERBURG
BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN
DAG STIL
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS
DE VRIES EN VERBURG
EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
[12]
De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE

Reacties uitgeschakeld voor Kerstmis 2015/Brief aan bouwbedrijf de Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.