Voorstelling Freek de Jonge bagatelliseert Israelische misdaden in Gaza

 

WAT EEN MOOI ROMEO EN JULIA VERHAAL HAD KUNNEN
ZIJN, WERD DOOR FREEK DE JONGE TE NIET GEDAAN DOOR DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN
JEGENS PALESTIJNEN EN EEN BAGATELLISERING VAN DE
ISRAELISCHE MISDADEN IN GAZA
NAAST HET SCHONE ROMEO EN JULIA ELEMENT HEEFT DE
VOORSTELLING VAN FREEK DE JONGE OOK JAMES BOND
KANTEN.
MAAR DE BITTERE  REALITEIT VAN ISRAEL’S
MISDADEN VERTELT EEN HEEL ANDER VERHAAL…..

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
 
 
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT  BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
Op 25 december, Eerste Kerstdag, werd de voorstelling uit 2014, ”Als je me nu nog
niet kent” van  cabaretier Freek de Jonge [1] op TV vertoond. [2]
Nu is cabaret satire en zijn daarin fantasie en vrijheid ingredienten , maar er
zijn grenzen.
En die worden wat mij betreft getrokken, wanneer er hetzij propaganda wordt
gemaakt voor een fout regime, hetzij misdaden van een fout regime worden
verdraaid en/of gebagatelliseerd.
De Jonge deed in zijn voorstelling uit 2014 beide en dat vind ik buitengewoon
kwalijk.

 

 

 

 

Wat wil nu het geval:
In een gefantaseerd verhaal, dat door de Romeo en Julia elementen
[Palestijnse jongen wordt verliefd op een Israelisch meisje en vice versa]
mooi had kunnen zijn, beweerde Freek de Jonge achtereenvolgens nonsens,
maakte hij kwalijke discriminerende opmerkingen over Palestijnen en bagatelliseerde
hij de Israelische misdaden in Gaza.
Daarvoor zocht hij wel een heel bizar moment uit, in het zelfde jaar van
de bloedige Israelische militaire aanval op Gaza, ”Protective Edge” [3]
Daarover zometeen.
Eerst delen uit de voorstelling:
DE VOORSTELLING/GAZA
In de voorstelling voert Freek een jongen uit Gaza ten tonele, die zich vanwege een mislukt leven heeft aangemeld bij ‘de Hamas’ en bereid is een zelfmoordaanslag te plegen.
De zelfmoordaanslagpleger kruipt in Gaza in een tunnel en komt er in Tel Aviv bij een bushalte weer uit.
Als hij in een bus gaat zitten, waarin hij door Hamas wordt opgeblazen
[lange afstand bediening?], gaat hij naast een Israelisch meisje zitten, 
wordt verliefd op haar en zij op hem. [4]
Voorspelbaar:
Hij krijgt spijt van zijn zelfmoordaanslagplannen, nu hij, uiteraard,
wil zijn bij het meisje van zijn dromen.
Ik citeer Freek de Jonge
“De jongen voelt: zij gaat mij geven, en het woord schiet hem op dat moment te binnen: liefde. Liefde, dat is een begrip dat volkomen vreemd is aan zijn eigen cultuur. Het is trots, het is eer, het is wraak, maar liefde dat is iets van de westerse samenleving. Ze doen er wel heel weinig mee, maar ze hebben het in elk geval in hun portefeuille.” [5]
Om toch een mogelijke toekomst met zijn geliefde te hebben, fluistert
hij haar zijn zeldmoordaanslagplannen in haar oren, zij roept dit
heel luid door de bus, de chauffeur rijdt van schrik tegen de
”muur” die Israel van Gaza scheidt en zo eindigt dan het verhaal. [6]
FREEK DE JONGE’S VOORSTELLING
GEVAARLIJKE ONZIN
Natuurlijk, het is maar een verhaal, zoals door Clara Legene werd opgemerkt,
die er overigens, terecht, een pittige kritiek op leverde. [7]
Het punt is echter, dat dit niet zomaar een ”sprookje”
is, maar bittere politieke realiteit van de [oorlogs]misdaden
die Israel in Gaza en de andere bezette gebieden [8]
begaat.
Daarom is erop los fantaseren en nog nonsens verkopen ook,
hier zo gevaarlijk, want het bagatelliseert de Israelische misdaden.
Eerst de nonsens:
Het is voor het eerst, dat ik hoor dat ”Hamas” een zelfmoordenaar
”van een afstand” opblaast.
Zoals Freek de Jonge heel goed weet, werkt dat niet zo, maar doet
de zelfmoordaanslagpleger dat zelf.
Gevaarlijke nonsens, wat verdere demonisering van Hamas in de hand
werkt.
Bovendien heeft Hamas  de laatste jaren steeds vaker geprobeerd,
andere actieve Palestijnse organisaties af te houden van zelfmoordaanslag
plannen.
Ten tweede kan niemand in Gaza in een tunnel kruipen en er in
Tel Aviv weer uitkomen.
Dat is een grote afstand.
Zie kaart.
Palestijnse strijders, die een tunnel graven van Gaza naar Tel Aviv?
Laat me niet lachen.
Zelfs voor cabaret baarlijke nonsens.
FREEK DE JONGE’S VOORSTELLING
DISCRIMINERENDE UITINGEN NAAR PALESTIJNEN TOE/
LIEFDE ”VREEMD” AAN ”PALESTIJNSE CULTUUR?”
Was het fantasieverhaal over die ”tunnel” nog grappig te noemen,
ronduit smakeloos en discriminerend is deze opmerking van Freek
de Jonge:
”“De jongen voelt: zij gaat mij geven, en het woord schiet hem op dat moment te binnen: liefde. Liefde, dat is een begrip dat volkomen vreemd is aan zijn eigen cultuur. Het is trots, het is eer, het is wraak, maar liefde dat is iets van de westerse samenleving. Ze doen er wel heel weinig mee, maar ze hebben het in elk geval in hun portefeuille.”
De Jonge maakt hier dus de ronduit discriminerende opmerking, dat ”liefde”
vreemd zou zijn aan de Palestijnse cultuur.
Vraag je je natuurlijk af, hoe het dan komt, dat die Palestijnse jongen
uberhaupt verliefd heeft kunnen worden, maar dat laten we bij Freek.
Smakeloos is, dat de Jonge ”liefde” als ”vreemd aan een cultuur”,
hier dus de Palestijnse, lijkt te beschouwen.
Discriminerend en impliciet racistisch, vooral omdat hij de jongen
ook nog laat zeggen, dat ”trots, eer en wraak” een ”Palestijnse”, dus
”Oosters” verschijnsel zou zijn.
Weleens gehoord van Europese ”bloedvetes”, zoals de vendetta”s
op Sicilie en de bloedvetes tussen de Schotse adel? [9]
Zowel ”liefde”, als ”eer” en ”wraak” zijn universeel.
Op een nare manier bevestigt Freek de Jonge zo reeds bestaande
vooroordelen over de ”Oosterse” cultuur.
BAH!
Maar er zit meer vast aan die suggestie van Freek de Jonge, dat ”wraak”
een bestanddeel zou zijn van de Palestijnse cultuur.
Daarover zometeen meer.
FREEK DE JONGE’S VOORSTELLING/BAGATELLISERING ISRAELISCHE
[OORLOGS]MISDADEN/BEZETTING ALGEMEEN
En dan nu wat mij het meest stoorde:
Freek de Jonge’s bagatellisering van de Israelische [oorlogs]
misdaden en in het verlengde daarvan:
Zijn opmerkingen over Palestijnse ”wraak” en het plegen van zelfmoordaanslagen
vanwege een ”mislukt leven”
Eerst:
De Israelische bezetting en [oorlogs] misdaden.
Misschien is het Freek de Jonge ontgaan, maar sinds 1967 bezet Israel
de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [10] en heeft vanaf
dat moment, zoals iedere bezetter, een politiek van terreur, repressie
en [oorlogs] misdaden gepleegd.
Natuurlijk kwamen daartegen de Palestijnen in verzet en dat heeft niets
te maken met ”wraak”, maar met het internationaal erkende RECHT
OM TEGEN EEN BEZETTING IN OPSTAND TE KOMEN! [11]
Zelfmoordaanslagen keur ik af als militaire aanvallen op burgers [12], maar
ze hebben niets te maken met ”mislukte levens” of uit de lucht
gevallen ”wraak”, die bij een ”Palestijnse cultuur” zou horen, maar met
een directe reactie op de Israelische bezetting en de talloze misdaden.
EN het feit, dat aangezien Israel actief gesteund wordt door de VS en implicieter
door de EU, het met die misdaden wegkomt en de bezetting maar gewoon
voortduurt.
Met in haar kielzog de illegale nederzettingen [13] en de illegale Muur. [14]
FREEK DE JONGE’S VOORSTELLING/BAGATELLISERING ISRAELISCHE
[OORLOGS]MISDADEN/GAZA
Voor Gaza komt er nogeens bij de wurgend Blokkade, waarmee sinds 2007 goederen, brandstof, medicijnen etc hetzij helemaal niet, hetzij met
mondjesmaat worden doorgelaten.
Een oorlogsmisdaad en collectieve straf. [15]
Openlijk heeft de Israelische regering in 2007 de hele Gazaanse bevolking
aangeduid als een ”vijandige entiteit” [in feite dus als combatanten, strijders],
wat een regelrechte oorlogsverklaring is aan de burgerbevolking
en zowel weerzinwekkend als internationaalrechtelijk verboden is. [16]
Sinsdien, maar ook al daarvoor, de ene Israelische bloedige militaire operatie
na de andere, culminerend in ”Protective Edge” in 2014 [17], hetzelfde jaar
waarin Freek de Jonge met zijn voorstelling ”Als je me nu nog niet kent”
kwam.
Gotspe, om dan zo de Israelische oorlogsmisdaden te bagatelliseren,
door ze niet te noemen, maar wel te verwijzen naar Palestijnse ”wraak”
en wat dies meer zij.
Oorlogsmisdaden in Gaza waaronder het bombarderen van scholen
en ziekenhuizen, het schieten op medisch personeel, het dakloos maken
van duizenden mensen! [18]
In twee weken tijd zijn meer dan 2100 mensen gedood! [19]
Zelfs heeft de VN gewaarschuwd, dat Gaza binnen enkele jaren
onbewoonbaar dreigt te worden. [20]
DAT is de realiteit in Gaza, niet een onsmakelijke cabaret stunt over
”Palestijnse wraak”, een ”mislukt leven” het ”bedienen van een zelfmoordaanslagpleger op afstand”
Freek de Jonge, ga je schamen!
EPILOOG
Cabaret heeft als ingredienten satire, fantasie, etc.
Maar er zijn grenzen en die worden wat mij betreft getrokken,
als de cabaretier een misdadig bezettingsregime bagatelliseert
door de onderdrukte voor te stellen als iemand, die in verzet komt
[want een zelfmoordactie is verzet] vanwege een ”mislukt leven”,
aan wiens cultuur ”liefde” vreemd is, in tegenstelling tot ”wraak”,
”eer” en ”trots” EN als klap op de vuurpijl alle misdaden
van het bezettingsregime verzwijgt.
Kies dan een ander onderwerp voor je cabaretstunts, Freek de Jonge.
Dit verzwijgen van Israel’s oorlogsmisdaden en de discriminerende
uitingen tegen Palestijnen waren ruimschoots onder de maat.
Zo wordt bezetting en tirannie een dienst bewezen……
Astrid Essed
NOTEN
[1]
WIKIPEDIA
FREEK DE JONGE
[2]
VPRO
FREEK DE JONGE
”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”
25 DECEMBER 2015
[3]
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[4]
CLAARS NOTES
DAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK
27 DECEMBER 2015
 
 
 
VPRO
FREEK DE JONGE
”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”
25 DECEMBER 2015
[5]
 
CLAARS NOTES
DAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK
27 DECEMBER 2015
 
 
 
VPRO
FREEK DE JONGE
”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”
25 DECEMBER 2015
[6]
CLAARS NOTES
DAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK
27 DECEMBER 2015
 
 
 
VPRO
FREEK DE JONGE
”ALS JE ME NU NOG NIET KENT”
25 DECEMBER 2015
[7]
CLAARS NOTES
DAT JE DAT NU NOG NIET WEET, FREEK
27 DECEMBER 2015
 
 
 
[8]
 
 
 
[9]
WIKIPEDIA
CLAN DOUGLAS
CLAN CAMPBELL AND CLAN MAC DONALD – THE GREAT FEUD
[10]
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
[11]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
UN GA RESOLUTION 3246
[12]
´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[13]
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
[14]
ILLEGALE ISRAELISCHE MUUR
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[15]
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
[16]
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[17]
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[18]
Zie noot 17
[19]
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[20]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT NOODKLOK: GAZA DREIGT ONLEEFBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
UNCTAD [UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE
AND DEVELOPMENT]
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO THE PALESTINIAN
PEOPLE: DEVELOPMENT IN THE ECONOMY OF THE OCCUPIED
PALESTINIAN TERRITORY
GENEVA 14-25 SEPTEMBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Voorstelling Freek de Jonge bagatelliseert Israelische misdaden in Gaza

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.