Wrakingsverzoek zedenzaak afgewezen/Schending rechten Robert M

”Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. ”

Artikel 11, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp…

Geachte  lezers,

De beslissing van de wrakingskamer, de wraking van de rechters in de zedenzaak Robert M af te wijzen 1, is naar mijn mening een schending van de rechten van verdachte Robert M

De wraking had betrekking op de toekenning door de rechtbank van het spreekrecht voor
ouders.

De advocaten van Robert M hadden daartegen bezwaar aangetekend vanwege een eerdere
uitspraak van de Hoge Raad 2
Vooral echter blijkt de vooringenomenheid van de rechters eruit, dat zij spreekrecht voor ouders hebben toegestaan, voordat dit wettelijk een feit is 3

EERLIJK PROCES OF REEDS VEROORDEELD?

Het is trouwens de vraag, in hoeverre Robert M nog een eerlijk proces krijgt, aangezien
hij reeds publiekelijk veroordeeld lijkt
Burgemeester Van der Laan deed al eerder partijdige uitspraken dat er genoeg ”bewijzen” in deze zaak zouden zijn 4 en advocaat Korver wilde tornen aan M’s wettelijk recht op
een schadevergoeding 5

Juist in deze zaak is het van belang, vast te houden aan het principe
”ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN”

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

AT5
WRAKINGSVERZOEK ZEDENZAAK AFGEWEZEN
14 MAART 2012

http://www.at5.nl/artikelen/77664/wrakingsverzo…

2

AT5
EERSTE ZITTINGSDAG VROEGTIJDIG BEEINDIGD
12 MAART 2012

http://www.at5.nl/artikelen/77570/eerste-zittin…

3

”De Amsterdamse zedenzaak is volgens de rechtbank zo buitengewoon dat strikte naleving van de wet een ongewenste situatie oplevert.”

AT5
SPREEKRECHT VOOR OUDERS IN ZEDENZAAK
15 DECEMBER 2011

http://www.at5.nl/artikelen/73186/spreekrecht-v…

NRC
SPREEKRECHT VOOR OUDERS VAN MINDERJARIGE SLACHTOFFERS
1 DECEMBER 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/01/spreekrecht…

4

”Anker haalde onder meer een uitspraak aan uit het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Van der Laan zei daarin vorige week dat er genoeg bewijs ligt in de zaak.”

AT5
ADVOCAAT ROBERT M KRITISCH OVER V.D. LAAN
17 MAART 2011

http://www.at5.nl/artikelen/58930/advocaat-robe…

5

AT5
SCHADEVERGOEDING ROBERT M AFPAKKEN
25 AUGUSTUS 2011

http://www.at5.nl/artikelen/67225/schadevergoed…

EKUDOS
SCHADEVERGOEDING ROBERT M AFPAKKEN IN STRIJD MET RECHTEN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/316705/schadevergo…

Reacties uitgeschakeld voor Wrakingsverzoek zedenzaak afgewezen/Schending rechten Robert M

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.