Taliban zweert wraak na bloedbad/Oorlogsmisdaden inherent aan VS bezetting Afghanistan

Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis…

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely……

…………………………………………………………………………………………..

To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;

Artikel 3, 4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

Samenvatting:

De door een Amerikaanse militair aangerichte bloedige schietpartij, waarbij

16 Afghaanse burgers om het leven zijn gekomen, staat niet op zichzelf,

maar is een in de lange reeks van door de Amerikaanse en NAVO bezetter in

Afghanistan gepleegde oorlogsmisdaden

Oorlogsmisdaden, onderdrukking en vernederingen zijn inherent aan iedere

bezetting, dus ook deze

Aangezien de bezetter de dienst uitmaakt, gebeurt dit meestal straffeloos

De zogenaamde VS en NAVO ”excuses” na weer een reeks Afghaanse burgerdoden

brengen de doden niet tot leven en zijn lachwekkend, als zij niet zo stuitend waren

De enige manier om een einde te maken aan het onrecht van een bezetting

is het opheffen van die bezetting

EINDE SAMENVATTING:

Geachte lezers,

Naar aanleiding van de door een Amerikaanse militair aangerichte schietpartij

waarbij 16 Afghaanse burgers om het leven gekomen zijn, heeft de verzetsbeweging

Taliban wraak gezworen

Zie

http://www.nu.nl/buitenland/2761159/taliban-zwe…

Nog los hiervan is de Taliban sowieso gelegitimeerd, zich

gewapenderhand te verzetten tegen het leger van de VS bezettingsmacht en deelnemende

landen-partners 1 en/of de militaire objecten van VS en partners

Bloedbad, aangericht door Amerikaanse militair

De schietpartij van een Amerikaanse militair, die aan 16 Afghaanse burgers het leven

gekost heeft is niet alleen afschuwelijk

Volgens de Conventies van Geneve, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en

alle andere mensenrechtenverdragen is het doodschieten van burgers ”willful killing”

genaamd, verboden en als zodanig een oorlogsmisdaad

DOOR ALLE CONFLICTSPARTIJEN moeten te allen tijde burgers worden gespaard en

mogen zij onder geen enkele omstandigheid doelwit zijn van een militaire aanval, noch

te land, noch ter zee en noch in de lucht

Ook de zogenaamde ”willekeurige militaire aanvallen” het schieten op militairen, die zich

in burgergebieden zoals steden en vluchtelingenkampen bevinden zijn niet toegestaan

vanwege het grote risico op burgerslachtoffers

Ook dit geldt onverkort voor alle conflictspartijen, bezetter of verzet

DIT RECENTE AMERIKAANSE BLOEDBAD STAAT OVERIGENS NIET OP ZICHZELF

MAAR IS EEN ZOVEELSTE IN DE REEKS EN INHERENT AAN DE VS BEZETTING VAN

AFGHANISTAN

VS EN AFGHANISTAN

OORLOG EN BEZETTING

AANVAL OP AFGHANISTAN

Op 7 october 2001 zette de VS samen met bondgenoot Groot-Brittannie

de aanval op Afghanistan in, met als ”rechtvaardiging”

de 11 september aanslagen, waarvoor zowel Osama bin Laden als de Taliban verantwoordelijk zouden zijn

Nog even afgezien van het feit, dat daarvoor tot op heden geen enkel hard bewijs te

vinden is 2, was deze aanval in strijd met het Internationaal Recht, omdat geen

enkele VN Veiligheidsraadsresolutie daarvoor fiat gaf 3

Er was bovendien ook geen sprake van ”zelfverdediging” zoals door de VS was aangevoerd, omdat de 11 septemberaanslagen niet waren uitgevoerd door de strijdmacht

van een ander land, in dit geval Afghanistan

Oorlogsmisdaden:

Tijdens de Afghanistan oorlog hebben de Amerikanen zich schuldig gemaakt

aan grootschalige oorlogsmisdaden door het gebruik van de internationaal

verboden clusterbommen

Ten gevolge daarvan zijn meer dan 3000 Afghaanse burgerdoden gevallen

Ook hebben er buitengerechtelijke executies plaatsgevonden van Taliban en Al Qaeda voormannen

en zijn de VS medeverantwoordelijk voor door bondgenoot de Noordelijke Alliantie

gepleegde oorlogsmisdaden 4

Guantanamo Bay

Het gevangenkamp Guantanamo Bay, waar zowel krijgsgevangenen en echte of vermeende

terreurverdachten werden vastgehouden is het Internationaal Recht een gruwel,

omdat er zowel sprake is van detentie zonder vorm van proces als de foltering en vernedering van

gevangenen 5

Ondanks de belofte van president Obama, het kamp te sluiten, is dit nog steeds

niet gebeurd 6

CIA folteringen

De CIA heeft zich met toestemming van de voormalige president Bush, schuldig gemaakt aan het folteren

van echte/vermeende terreurverdachten middels ”waterboarding” 7

VS BEZETTING AFGHANISTAN

Van meet af aan heeft de VS bezetting van Afghanistan, die later onder het mom

van ”ISAF Vredesmacht” een semi legaal tintje gekregen heeft, zich gekenmerkt

door onderdrukking, oorlogsmisdaden, vernederingen, gebrek aan respect

tegenover de bezette bevolking etc, zoals dat trouwens

met iedere bezetting, overal ter wereld het geval is

De lijst is lang

Een greep eruit:

1

Luchtaanvallen, die ”vergissingen” blijken

Burgerdoden tot gevolg

Regelmatig komen bij luchtaanvallen op echte/vermeende Talibanstrijders Afghaanse

burgers om het leven, hetzij omdat zij zich in de buurt van deze strijders bevinden waardoor

een aanval zou moeten worden afgeblazen, hetzij vanwege een zogenaamde

”vergissing” van de VS of de NAVO, waarvoor dan ”excuses” worden aangeboden

Excuses brengen de doden niet tot leven en zijn sowieso geen enkele rechtvaardiging

Bij militaire aanvallen moet ieder risico op burgerslachtoffers worden uitgesloten

Neemt men dat risico toch en vallen er slachtoffers, dan is er sprake van oorlogsmisdaden

Terecht heeft president Karzai dit keer op keer aangeklaagd 8

2

Huiszoekingen in het Zuid Oosten van Afghanistan

Gebrek aan respect bevolking

Een van de redenen, dat de aanhang voor de Taliban groeide in het Zuid Oosten van

Afghanistan grens met Pakistan was de groffe manier, waarop door Amerikaanse

militairen in dorpen huiszoekingen werden gedaan op zoek naar Talibanstrijders

of echte/vermeende ”terroristen”

Deuren werden ingetrapt, vrouwen beetgepakt en op andere wijze werd grof opgetreden

3

Respectloze omgang met de religie

Meerdere keren is er sprake geweest van respectloos omgaan met de religie, waarbij

Korans werden verbrand of ontheiligd

Recentelijk nog is een Koranverbranding op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram

gevolgd door terechte woedende protesten 9

4

Foltering gevangenen

Foltering van Afghaanse krijgs gevangenen of terreurverdachten is troef in een

gevangenkamp op de Amerikaanse militaire basis van Bagram, dat in gruwelijkheid niet onder doet

voor Guantanamo Bay, maar veel minder bekend is 10

EPILOOG

GEEN ”EXCUSES” VOOR OORLOGSMISDADEN, MAAR BERECHTING

De militair, die ervan wordt verdacht, dood en verderf gezaaid te hebben, met

16 Afghaanse burgerdoden ten gevolg, is aangehouden

Maar hoe gruwelijk ook, deze oorlogsmisdaad is symptomatisch voor de sinds

eind 2001 heersende Amerikaanse bezettingsmacht in Afghanistan, die in

samenwerking met de co bezettingspartners ISAF militaire operaties leidt en als

iedere andere bezettingsmacht straffeloos kan maken en breken tegenover een

rechteloze Afghaanse burgerbevolking en een regering, die naar

de pijpen van die bezettingsmacht danst

Het aanbieden van ”excuses” bij burgerdoden ten gevolge van een luchtaanval,

ten gevolge van de misdadige schietpartij van een trigger happy Amerikaanse

militair of Koranverbrandingen, die de diepste religieuze gevoelens van de Afghanen

kwetsen, is grotest en slaat nergens op

De verantwoordelijken moeten vervolgd worden in een uiteraard eerlijk proces

Dat zal wel gebeuren met die individuele schietende Amerikaanse militair

Maar hoe zit dat met de verantwoordelijken voor de Koranverbrandingen en

de misdaden, die zijn gepleegd onder de paraplu van de VS/ISAF in de vorm van

luchtaanvallen of andere beschietingen, waarbij burgers het leven hebben gelaten?

EEN FOUTJE

BEDANKT!

De Gotspe, om zich er met excuses vanaf te proberen maken

Terecht plant de Taliban een reactie op die dodelijke schietpartij, maar die

moet dan slechts gericht zijn tegen het LEGER van de Amerikaanse bezettingsmacht

Eveneens moeten evt krijgsgevangenen volgens de Conventie van Geneve humaan worden behandeld

Maar de enige manier om een definitief einde te maken aan de straffeloosheid van deze

misdaden is de directe en onvoorwaardelijke terugtrekking van alle Amerikaanse

en andere bezettingstroepen

Zolang dat niet gebeurt, zullen de zogenaamde Amerikaanse ”vergissingen” doorgaan

met daaraan gekoppeld de bijna lachwekkende ”excuses”

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1

De landen, die in het door de VS bezette Afghanistan eveneens militair aanwezig zijn,

waarmee zij de Amerikaanse bezetting de facto ondersteunen

2

EKUDOS
GROEN-LINKS BLIJFT POLITIEMISSIE KUNDUZ STEUNEN/VOLHARDING STEUN AAN VS BEZETTINGSMACHT

http://www.ekudos.nl/artikel/336474/groenlinks_…

3

AFGHANISTAN EN INTERNATIONAAL RECHT
JESSE FREDERIK

http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=13

EKUDOS
GROEN-LINKS BLIJFT POLITIEMISSIE KUNDUZ STEUNEN/VOLHARDING STEUN AAN VS BEZETTINGSMACHT

http://www.ekudos.nl/artikel/336474/groenlinks_…

4

UITPERS.BE

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/

GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM

ASTRID ESSED

OCTOBER 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

5

HUMAN RIGHTS WATCH www.hrw.org

US: MAKE GUANTANAMO’S 10TH ANNIVERSARY IT’S LAST

11 JANUARI 2012

President Obama Should Close Prison, Reject Detention Without Trial

http://www.hrw.org/news/2012/01/11/us-make-guan…

6

HUMAN RIGHTS WATCH www.hrw.org

US: MAKE GUANTANAMO’S 10TH ANNIVERSARY IT’S LAST

11 JANUARI 2012

President Obama Should Close Prison, Reject Detention Without Trial

http://www.hrw.org/news/2012/01/11/us-make-guan…

7

HUMAN RIGHTS WATCH www.hrw.org
GETTING AWAY WITH TORTURE
THE BUSH ADMINISTRATION AND MISTREATMENT OF DETAINEES
12 JULI 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-a…

8

VOLKSKRANT
KARZAI WIL EINDE ISAF OPERATIES IN AFGHANISTAN
12 MAART 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti…

9

NOS
PROTESTEN NA KORANVERBRANDING
21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343407-protesten-na-koran…

10

VREDE.BE
LUDO DE BRABANDER
DE HEL VAN BAGRAM, HET ANDERE GUANTANAMO
17 SEPTEMBER 2009

http://www.vrede.be/tijdschrift/131-nr-399-sept..

Reacties uitgeschakeld voor Taliban zweert wraak na bloedbad/Oorlogsmisdaden inherent aan VS bezetting Afghanistan

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.