Tentenkamp asielzoekers/Oproep vluchtelingen tot solidariteit/Aanklacht tegen onmenselijkheid Overheid

 

TENTENKAMP ASIELZOEKERS/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID NED OVERHEID/OPROEP VLUCHTELINGEN TOT SOLIDARITEIT”We are refugees
Not criminals””Maar het is een grove schande dat vluchtelingen tot deze extreme acties moeten overgaan om zelfs maar duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Dit tentenkamp is net als de andere een wanhoopskreet. Er moet een oplossing komen. Die gaat niet zozeer over het verhelpen van de erbarmelijke omstandigheden van het kamp. Er moet zo snel mogelijk een werkelijke oplossing komen voor deze hele groep uitgeslotenen. Wat ons betreft is dat een simpele: geen mens is illegaal, alle vluchtelingen zijn welkom.”Geachte lezers,De teerling is geworpen.
De rechter heeft bepaald, dat burgemeester van der Laan mag overgaan
tot ontruiming van het Tentenkamp aan de Notweg Amsterdam/Osdorp
hetgeen vrijdag 30 november zal plaatsvinden
Het kamp bestond uit 134 vluchtelingen 

 

Daarom doen de ”tentenkamp” vluchtelingen een laatste beroep op iedereen,
die gekant is tegen hun rechteloze situatie, om vrijdagochtend te protesteren
tegen de ontruiming van het kamp
Geadviseerd wordt, om vijf uur ‘s morgens aanwezig te zijn in verband met
mogelijke afzetting door politie, voorafgaande aan de ontruiming

Er is sprake van vertrek van een aantal asielzoekers uit het Tentenkamp, die gezwicht zijn voor
een regeling voor 30 dagen opvang waarna ze weer op straat staan/aanvulling Astrid Essed
Over de aantallen 64 of 90 verschillen de berichten

Zaak is, dat de in het kamp overgeblevenen des te harder steun/solidariteit nodig hebben!

Zie  Oproep onder P/S

ACHTERGROND:

RECHTELOZE POSITIE VLUCHTELINGEN

VALKUILEN/AFLEIDENDE DISCUSSIE

De reden van het tentenkamp protest, dat trouwens ook in Den Haag plaatsvindt
kwam in de media niet goed uit de verf, omdat de aandacht van meet af aan werd afgeleid door andere zaken, die ik in het kort op een rijtje zet

VALKUIL 1
HARDE/ONHYGIENISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TENTENKAMP

Van meet af aan werd er gesproken over het ”onacceptabele” karakter van
de harde omstandigheden in het kamp
Er waren zwangere vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc.
Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijke
situatie waren beland was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfde
burgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze
mensen hebben geregeld!
Al wat gebeurde, was dat Baadoud stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeelden ten koste van
de hopeloosheid van vluchtelingen

Werkelijke hulp is gekomen van buurtbewoners, de huisartsenpost en solidaire organisaties 

VALKUIL 2
BURGEMEESTER VAN DER LAAN ERKENT ”RECHT OP DEMONSTRATIE”

Consequent heeft burgemmeester van der Laan het tentenkamp protest aangemerkt
als ”demonstratie
Hierdoor werd hij ontlast van de gemeentelijke zorgplicht tegenover mensen, die
van alles verstoken waren, zelfs de eerste ;evensbehoeften en behoorlijke hygiene
En zijn ”bezorgdheid” om de hygienische omstandigheden en volksgezondheid”
gaf hem dan weer reden om bevel te geven tot ontruiming
Een dirty game
Helaas werd van der Laan hierin, gesteund door de rechtbank,
met voorbijgaan aan de fundamentele rechten van de vluchtelingen oprecht op veiligheid en dus vrijwaring van oorlog

VALKUIL 3
”HUMANE OPLOSSING” SP EN GROEN LINKS

Het lijkt sympathiek, de motie van de SP en Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad
waarbij van der Laan werd opgeroepen tot een ”humane oplossing” in de kwestie rond
tentenkamp Notweg
Weer bleek het echter om een tijdelijke oplossing te gaan vanwege de barre omstandigheden
kou, etc, maar niet
om een fundamentelere eis voor verblijfsrecht voor deze uitgeprocedeerden

VALKUIL4
”HANDREIKING” TEEVEN NAAR ASIELZOEKERS

Welhaast het grofste staaltje van politieke en media manipulatie is de zogenaamde
”handreking” van Staatssecretaris Teeven van Justitie naar de asielzoekers
Die handreking is namelijk een lachertje
Teeven is of liever gezegd, was bereid om asielzoekers, die zich bekendmaken en willen meewerken aan hun terugkeer, een maand onderdak te bieden.

Het bittere en belachelijke daarvan is, dat de tentenkampstrijd van de uitgeprocedeerden
nu juist daarom is begonnen!

Ze kunnen/willen niet terug naar hun landen van herkomst vanwege de mensonwaardige situatie

ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET

En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet, dat steeds naar de
achtergrond is gedrongen vanwege de bovengenoemde valkuilen

Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en
een leven in waardigheid
Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk
herhaald worden:

Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden o.a. Irak en Somalie
en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen!
Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling
afgeeft noodzakelijk om terug te kunnen keren, zoals vaak als
argument door de pers naar voren wordt gebracht  is van weinig tot
geen belang

De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede
te leven, is waar het hier om draait 16

Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie,
belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening behalve wanneer het
spoedeisende medische hulp is recht hebben

Dus:
Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten

Hun ”alternatief” is:

Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden
of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren

Het is dan ook perfide, onbeschaafd en tegen alle mensenrechtenregels in om
deze mensen als ”handreking” een maand onderdak te bieden 17, waarna zij
teruggestuurd worden naar oorlog en ellende

En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? 18
Zoals in: je eigen graf graven……

Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent

Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent hetzij na een rechterlijke toetsing,
hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft
En weer op straat te belanden

Waarna alles weer van voren af aan begint

EPILOOG

Het Tentenkamp protest is dus een bittere noodzaak om aandacht te vragen
voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen

De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken

Zij kunnen dit Kamp laten afbreken

Honderden zullen herrijzen

Totdat Neerland leert, dat mensen, die hiernaartoe komen om bescherming
tegen armoede, oorlog of vervolging, daarop RECHT hebben en ook moeten krijgen

Dit is geen gunst
MAAR EEN RECHT!!!!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

P/S
MOBILISATIE OPROEP: PROTESTEER VRIJDAG 30 NOVEMBER TEGEN
ONTRUIMING KAMP OSDORP

Al twee maanden wonen wij, vluchtelingen van Osdorp, op straat. Wij wonen in een tentenkamp omdat we letterlijk op straat gezet zijn. Wij mogen niet in Nederland blijven, maar de overheid kan ons ook niet uitzetten. Wij zitten muurvast in het immigratiesysteem.

Ons tentenkamp aan de Notweg in Osdorp dreigt aanstaande vrijdag ontruimd te worden. Waar moeten wij dan heen? Wij willen een blijvende oplossing zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Aanstaande woensdag, 28 november, besluit de rechter of ons tentenkamp mag blijven. Als woensdag het besluit negatief valt, dan vragen wij jullie een voor een, alle broeders en zusters om vrijdagochtend vroeg naar het kamp te komen en ons protest tegen dit besluit te ondersteunen. Zelf hebben wij niet genoeg kracht om te protesteren tegen dit beleid. Wij hopen dat we samen die kracht wel hebben.

De ontruiming zal vroeg in de morgen plaatsvinden, om 7 uur. Daarom willen wij jullie vragen zo vroeg mogelijk te komen om ons bij te staan tegen de politie. Het zou fantastisch zijn als jullie al om 5 uur aanwezig kunnen zijn. Jullie zijn ook van harte welkom om donderdagavond of donderdagnacht al te komen!

Wij zullen blijven demonstreren totdat er een oplossing is gevonden. Wij verdienen een menswaardig bestaan. Dat is ons mensenrecht. Wij zijn hier en wij zullen hier ook blijven!

Wij hopen op jullie steun en solidariteit.

Vrijdagochtend
30 november
Notweg,
Amsterdam Osdorp

Reacties uitgeschakeld voor Tentenkamp asielzoekers/Oproep vluchtelingen tot solidariteit/Aanklacht tegen onmenselijkheid Overheid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.