Tendentieuze en misleidende informatie Wikikids over het Israelisch-Palestijnse conflict/Beantwoording reactie Wikikids op mijn kritiek

DE VERWOESTING VAN PALESTINA
TOEN:
PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN, VERDREVEN DOOR JOODS/
ZIONISTISCHE MILITIES OF UIT ANGST VOOR MASSASLACHTINGEN
ALS DEIR YASSSIN

Arabische Palestijnen op de vlucht in 1948

 

http://www.palestineremembered.com/index.html

DE VERWOESTING VAN PALESTINA
NU:

VERWOESTING GAZA
 ILLEGALE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
TENDENTIEUZE EN MISLEIDENDE INFORMATIE WIKIKIDS OVER

HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT/BEANTWOORDING
REACTIE WIKIKIDS OP MIJN KRITIEK
Naar aanleiding van de Israel rubriek van Wikikids.nl,
waarbij werd ingegaan op de geschiedenis
van  Israel, die was uitgesplitst in tot 1947  en
Wikikids een kritisch commentaar geschreven.

 

 

 

Niet alleen is de tekst vrij onsamenhangend [in een zin
worden gebeurtenissen uit verschillende tijdsperioden
beschreven, zonder dat aan te geven], mijn voornaamste
bezwaar is het neo kolonialistische en misleidende zionistisch-
propagandistische verhaal.
Zo spreekt Wikikids over de onafhankelijkheid van Jordanie
De Israelisch-zionistische leugen wordt herhaald over het vrijwillige
in 1948  worden verzwegen.
Ook wordt het Palestijns-Arabische bezwaar tegen VN Resolutie
Arabisch deel  toegeschreven aan antisemitisme, in plaats
van de werkelijke reden te benoemen:
De schending van het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht, omdat
over de ruggen van de Palestijnse Arabieren heen, de VN besloot
tot de verdeling van hun eigen land [”historisch Palestina”], in
een Joods en Arabisch deel.
nog nooit gehoord.
Ze volstaan met de vermelding van ”conflicten in en rond de
Tijd dus voor een kritische brief en het advies, hun rubriek
te herschrijven.
Ik eindig mijn brief met de zin

zionistische propaganda en realiseer u, dat ieder volk het recht

heeft, te leven in vrijheid, ontdaan van een bezetting.

Zeker als in het verleden een deel van het land al is

”opgedeeld”, in strijd met het recht op zelfbeschikking.” 

Al heel snel kwam een reactie van Gerard Dummer, voorzitter

van Wikikids.nl met de aanmoediging aan mij, aanpassingen

in de rubriek aan te brengen.

Ik citeer uit de brief

”WikiKids is een wiki waarin het mogelijk is zelf aanpassingen aan te brengen. Ik nodig u van harte uit om dit te doen. ”

Hoewel dit vleiend klinkt, ga ik dat natuurlijk niet doen.

Wikikids heeft van mij een schat aan informatie [17] ontvangen

en het is bovendien de eigen verantwoordelijkheid, hun site

te herzien.

Zie hieronder de reactie van Gerard Dummer en daaronder

mijn beantwoording.

 

Maar eerst de tekst van Wikikids Israel, waarop zich mijn kritiek gericht heeft.

 

 

Astrid Essed

 

 

 

 

TEKST WIKIKIDS ISRAEL

 

Israël

Staat Israël
מדינת ישראל / Medinat Jisraël
دولة اسرائيل / Dawlat IsraïlIsrael map.gif
Hoofdstad Jeruzalem
Aantal inwoners 7.800.000 (2014)
Oppervlakte 22.145 km²
Regeringsvorm Republiek
President Reuven Rivlin
Taal Hebreeuws (Ivriet)
Arabisch (Al ʿarabiyya)
Munteenheid Nieuwe Israëlische Sjekel
Godsdienst Jodendom (76%)
Islam (16,6%)
Christendom (2,1%)
Druzen (1,7%)
Landcode ISR

Israël (ook wel eens Zion genoemd) is een land in het Midden-Oosten. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte en ligt aan de Middellandse Zee. Het land heeft zo’n 7,8 miljoen inwoners, en de hoofdstad is Jeruzalem. Het is de enige staat in het Midden-Oosten waarvan de meerderheid van van inwoners geen moslim is, er wonen namelijk vooral Joden.

Geografie

In Israël heerst een middellands zeeklimaat. Dit betekent dat de zomers over het algemeen heet en droog zijn, en de winters nat en zacht. De meeste regen valt aan zee in de winter en het voorjaar.

Heel af en toe valt er wel eens sneeuw in Israël, maar dat komt bijna nooit voor. Het zuidelijke deel van Israël (ongeveer 60%) is voor het grootste deel woestijn, deze woestijn heet de Negev.

Ook zijn er in het uiterste noordoosten, op de Golanhoogten (een betwist gebied), bergen waar je kunt skiën.

Behalve Jeruzalem zijn er in Israël maar 70 ander steden. De grootste hiervan zijn Haifa, Tel Aviv, Ashdod en Rishon leZion

Geschiedenis

Vroege geschiedenis

De geschiedenis van Israël is een van de meest rumoerige landgeschiedenissen die er is.

Ruim 4000 jaar geleden was het land vooral bevolkt door nomaden en volken. Op een Egyptische steen van 1209 v.C. wordt er voor het eerst vermelding gemaakt van een volk dat de naam Israël draagt, hoewel het waarschijnlijk is dat ze er al wat eerder woonden. De Israëlieten werden in de loop van de eeuwen door letterlijk tientallen volken aangevallen en bedreigd en tot een paar maal toe zijn ze bijna uitgeroeid, maar ze hebben wonderlijk genoeg toch stand gehouden.

Een van de volken die er eerst woonden, de Filistijnen, kreeg het aan de stok met Israël, maar ze verloren en de Filistijnen gingen op in de volken rondom Israël.

Romeinse tijd en Middeleeuwen

Israël, dat toen nog Judea heette, werd een Romeinse provincie in het jaar 6. Ook werd rond die tijd Jezus geboren. In het jaar 66 begonnen de Joden te rebelleren tegen de Romeinse overheerser, waarna Jeruzalem werd belegerd en er een grote slachting onder de Joden plaatsvond. De keizer van toen had een hekel aan de Joden, en verbande de Joden uit Jeruzalem en heel Israël, en noemde Israël Palestina, vernoemd naar de oude vijand van de joden, de Filistijnen. Dat Israël Palestina genoemd werd is een belangrijke aanleiding voor het misverstand dat de Israëlieten Palestina hebben ingenomen en de bevolking daar hebben weggejaagd.

Ongeveer 1500 jaar geleden veroverden de Arabieren veel landen in het Midden-Oosten. Dit Ottomaanse Rijk werd bestuurd vanuit Turkije. Er zijn veel pogingen gedaan om Jeruzalem te veroveren en heroveren tijdens de bloedige kruistochten. Nadat Turkije door de Britten verslagen werd, besloot de wereldgemeenschap dit Ottomaanse Rijk op te splitsen. Wat nu Israël enJordanië heet, werd toen weer Palestina genoemd en kwam onder Brits bestuur te staan.

tot 1947

Door de bezetting van de Britten en de steeds groter wordende stroom Joodse immigranten uit Europa en Amerika kwamen de bewoners van Palestina in opstand, geholpen door de buurlanden. Joodse milities vochten aan de zijde van de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.

De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren. Op een gegeven moment werd zelfs onder druk van de Arabieren daar een limiet opgelegd aan het aantal Joden dat immigreerde, terwijl er geen controle werd gehouden op het aantal immigrerende Arabieren. De economische ontwikkeling in het gebied door de Joodse immigratie trok namelijk ook veel Arabieren aan. In 1922 bestond de bevolking van (West) Palestina uit ca. 100.000 Joden en 650.000 Arabieren.

Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.

Onafhankelijkheid en na 1948

Arrow.gif Zie ook Arabisch-Israëlisch conflict

Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen. De volgende dag, 15 mei dus, vielen 6 Arabische legers Israël binnen, die stuk voor stuk groter en natuurlijk georganiseerder waren dan die van Israël, dat pas 1 dag bestond. Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd. Deze oorlog heette de Onafhankelijkheidsoorlog.

De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ‘even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen. Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.

In de jaren die volgden had Israël met de regelmaat van de klok te maken met internationale druk om stukken land af te staan in ruil voor onbereikbare vrede. De levensstandaard voor de Palestijnen werd echter steeds slechter.

In 1963 kwam de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) op onder leiding van Yasser Arafat. Zij had zich ten doel gesteld de Joodse staat Israël te vernietigen en in plaats daarvan een Palestijnse staat te stichten. Daarmee begon ook de propaganda dat Israël uitsluitend aan de Palestijnen zou toebehoren.

In 1993, met het achtste vredesaanbod van Israël (er zijn er tot 2000 10 geweest), bekend als de Oslo-akkoorden, werd er onderhandeld over vrede. Yasser Arafat en de minister van buitenlandse zaken van Israël ondertekenden onder internationale druk op Israël een vredesverdrag.

Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.

 

 

MIJN KRITIEK OP WIKIKIDS

GESCHIEDENIS VAN HET PALESTIJNS ISRAELISCHE

CONFLICT/BRIEF AAN WIKIKIDS OVER TENDENTIEUZE

EN MISLEIDENDE INFORMATIE

http://www.astridessed.nl/geschiedenis-van-het-israelisch-palestijnse-conflictbrief-aan-wikikids-over-tendentieuze-en-misleidende-informatie/

REACTIE VAN GERARD DUMMER, VOORZITTER STICHTING WIKIKIDS

OP MIJN BOVENSTAANDE KRITIEK

Dag Astrid,
Dank voor uw bericht. WikiKids is een wiki waarin het mogelijk is zelf aanpassingen aan te brengen. Ik nodig u van harte uit om dit te doen. Hiervoor maakt u een gratis een account aan. Daarna hebt u de mogelijkheid om de bewerkknop te gebruiken. Op het Kidsportaal (http://wikikids.nl/Portaal:Kids) vindt u uitleg over hoe WikiKids werkt. Wij zien de verbeteringen graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,Gerard Dummer
(voorzitter Stichting WikiKids)
MIJN BEANTWOORDING VAN DE BRIEF VAN GERARD DUMMER,
VOORZITTER STICHTING WIKIKIDS
 
AAN
GERARD DUMMER
VOORZITTER STICHTING WIKIKIDS
Beste Gerard Dummer,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie op
mijn commentaar op Wikikids Israel
Zie
Zie mijn commentaar
Als u mijn commentaar volledig gelezen hebt, wat ik betwijfel,
gezien uw snelle reactie, hebt u daarin een forse kritiek kunnen
lezen op uw informatieve benadering van het conflict, dat niet alleen
onsamenhangend is, maar vooral en dat is erger, uitgesproken
neo kolonialistisch en bol staat van de zionistisch/Israelische
propaganda.
Mijn advies aan u is dan ook, aan de hand van het door mij
verstrekte materiaal, uw hele rubriek te herschrijven.
U nodigt mij in deze mail uit, Wikikids aan te passen en dat is
natuurlijk vleiend, maar zoals u aan mijn commentaar
hebt kunnen zien, heb ik daarin al heel veel tijd gestoken
en ben ik als journaliste, historica en mensenrechtenactiviste
druk bezet.
Zie daarvoor mijn website
Bovendien is de inhoud van Wikikids uw verantwoordelijkheid.
Niet de mijne.
Het is dus aan u aanpassingen aan te brengen, niet aan mij.
Bovendien heb ik begrepen, dat dat ook uw beleid is.
Zie onder P/S een Twitter correspondentie tussen Dutch Turks
en u.
Maar er is meer:
Aangezien ik van u begrepen heb, dat het mogelijk is, aanpassingen
te doen op Wikikids, heb ik geen enkele garantie, dat een door mij
aangepaste tekst niet weer door een andere wordt vervangen.
Daar ga ik dus geen tijd in steken.
Ik ben wel bereid, u van verdere informatie te voorzien, mocht u
overgaan tot het aanpassen van uw tekst.
Maar als u mijn commentaar goed leest [met 95 noten!] hebt
u al de nodige bouwstenen gekregen.
Nogmaals een dringend advies:
Begint u eerst zelf met die aanpassingen en mocht u
meer willen weten, kunt u altijd contact met mij opnemen.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van Wikikids ligt
bij u.
Niet bij mij.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
P/S
ZIE DE REACTIE VAN DUTCH TURKS AAN WIKIKIDS
LINK
TEKST

De Israëlische indoctrinatie van onze kinderen

By Yunus –
6 mrt 2015
SHARE

Facebook
Twitter
Op 5 maart 2015 stuurde ik een e-mail naar wikikids.nl in verband met onjuiste omschrijvingen in hun kennisbank over de Palestijnen en Israël. Een kennisbank die door veel basisscholen in Nederland en België wordt geprezen als objectieve informatiebron. Feit is dat men een Israëlisch narratief kiest voor artikelen over Israël- en Palestina-gerelateerde onderwerpen. Zie hieronder mijn e-mail. We wachten op een reactie van de “Kennisbank”.
Update 5 maart 2015 14:54 onderaan
—————————————————————-
Geachte Wikikids,
Graag zouden wij de verantwoordelijken voorWIKIKIDS willen bevragen over entries op wikikids.nl omtrent Israël en Palestina. Hieronder vindt u onze vragen. Daarnaast zullen wij ook de ondersteuner van deze website (CC:kennisnet) benaderen voor nadere uitleg omtrent onderstaande.
1. Op http://wikikids.nl/Gazastrook luidt een deel van de tekst:
“Om de Gazastrook wordt al een hele lange tijd ruzie gemaakt door groepen mensen. Het gebied wordt bestuurd door Hamas, een Palestijnse organisatie die een hekel heeft aan Israël. Daarom heeft Israël de grenzen van de Gazastrook bijna volledig afgesloten”
Een Palestijnse organisatie die een hekel heeft aan Israël? Is de Hamas niet een gekozen volksvertegenwoordiging van een belegerd volk dat al jaren gebukt gaat onder een Israëlische blokkade en het recht op zelfbeschikking eist? Het recht op een normaal leven zonder een illegale belegering?
2. Op http://wikikids.nl/Yasser_Arafat luidt een deel van de tekst:
“Yasser Arafat (1929-2004) was een Palestijns politicus en strijder voor de Palestijnse zaak. Dat wil zeggen een eigen staat voor de Palestijnen op het grondgebied waar nu de staat Israël ligt. Zijn streven was daarbij de staat Israël “de zee in te drijven”, zoals hij zich uitdrukte. Door velen werd hij beschouwd als terrorist. Hij liet aanslagen plegen op Israëlische doelen en organiseerde vliegtuigkapingen.”
“Dat wil zeggen een eigen staat voor de Palestijnen op het grondgebied waar nu de staat Israël ligt” impliceert dat een Palestijnse staat bovenop Israël zou komen, terwijl het omgekeerde juister zou zijn. Namelijk dat er een illegale bezetting van een soeverein Palestina plaatsvindt middels illegale Israëlische outposts en nederzettingen die bovenop Palestina zijn gebouwd en dat de Palestijnen hun recht op zelfbeschikking eisen.
“Door velen wordt hij beschouwd als terrorist”
Wie zijn velen? En waarom wordt Arafat belasterd met deze expliciete aanname ten overstaan van kinderen die jullie website bezoeken?
“Overigens zijn we – wat het Palestijns-Israëlisch conflict betreft, weer terug bij af. De beoogde “tweestatenoplossing”, een Palestijnse en een Israëlische staat naast elkaar, lijkt verder weg dan ooit.”
Waarom wordt er geen melding gemaakt van de aanhoudende repressie, het illegaal koloniseren van de West Bank en het belegeren van Gaza door Israël en springt men tot deze conclusie? Denkt u niet dat kinderen er recht op hebben om te weten welke oorzaken er ten grondslag liggen aan het verder weg dan ooit liggen van de tweestatenoplossing?
3. Op http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl luidt een deel van de tekst:
“Ook zijn er in het uiterste noordoosten, op de Golan-hoogvlakte, bergen waar je kunt skiën.”
De Golan-hoogvlakte behoort niet toe aan Israël en wordt volgens het internationaal recht illegaal bezet door Israël, maar er wordt wel aan gerefereerd als zijnde grondgebied van Israël.
“De huidige Palestijnen echter beweren dat ze van de Filistijnen afstammen, en om die reden aanspraak kunnen maken op het huidige grondgebied van Israël.”
Dus de claim van een eeuwenoud volk af te stammen van de Israëlieten wordt als een feit neergezet en de Palestijnen “BEWEREN ECHTER” en “AANSPRAAK KUNNEN” maken op het huidige grondgebied van Israël, wordt daarmee in twijfel getrokken? Vindt u dit niet een zeer gekleurde kijk op zaken, waarmee u schoolgaande Nederlandstalige kinderen verkeerd informeert?
“Dus daarmee is ook het idee onderuitgehaald dat de Palestijnen aanspraak mogen maken op het land wat nu Israël heet, want het is aan de Joden toegewezen (inclusief de Gazastrook de Westelijke Jordaanoever en de Palestijnen stammen af van Arabieren die daar toen illegaal zijn geïmmigreerd.”
Wederom wordt hier het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen in de West Bank en Gaza bespot en gepresenteerd als een onterechte claim op aan joden toegewezen grondgebied.
“In de jaren die volgden had Israël met de regelmaat van de klok te maken met internationale druk om stukken land af te staan in ruil voor onbereikbare vrede. De levensstandaard voor de Palestijnen werd echter steeds slechter. Opmerkelijk probeerde Israël het leven voor de Palestijnen lichter te maken en gaf en geeft humanitaire en financiële hulp. Dit zonder dat de internationale gemeenschap ze ertoe dwong.”
In ruil voor onbereikbare vrede schrijft de website. Is het niet door toedoen van de Israëlische annexatiepolitiek in Palestina (illegaal koloniseren Westelijke Jordaanoever en illegaal belegeren Gaza) dat de vrede onbereikbaar blijft? Hier wordt een oneigenlijke situatie geschetst waarbij de Israëliërs wel vrede willen, maar de Palestijnen dat niet zouden willen, terwijl de wortel van het probleem ligt in de annexatie- en belegeringspolitiek van Israël. Dat Israël het leven voor de Palestijnen lichter probeerde te maken met humanitaire en financiële hulp is verre van de waarheid die u de kinderen in Nederland voorhoudt.
We hebben talloze verklaringen van mensen die de artikelen op wikikids.nl hebben aangepast, die getuigen dat het weer terug is veranderd naar de oorspronkelijke tekst. Graag horen wij ook uw verklaring daaromtrent.
Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Yunus,
Redacteur dutchturks
REACTIE WIKIKIDS OP DUTCH TURKS
”Inmiddels heb ik antwoord gekregen van de voorzitter van stichting Wikikids Gerard Dummer, die zelf ook lerarenopleider op de PABO is, dat de artikelen zijn aangepast. Wordt vervolgd.
Gerard Dummer Tweet

Reacties uitgeschakeld voor Tendentieuze en misleidende informatie Wikikids over het Israelisch-Palestijnse conflict/Beantwoording reactie Wikikids op mijn kritiek

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.