Brief aan Redactie GTST over islamofobische opmerkingen karakter ”Lucas”

Geachte  lezers,

Naar aanleiding van een aantal door het karakter ”Lucas” in Goede Tijden, Slechte Tijden gemaakte anti Islamitische opmerking heb ik de GTST Redactie onderstaande brief gestuurd
Het is trouwens niet de eerste keer Al eerder schreef ik de redactie aan over een door karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking
Zij heeft toen beterschap beloofd  Zie geheel onderin eerder gevoerde correspondentie

Helaas heeft deze discriminatie zich herhaald Juist in een luchtig genre als een soap, die dagelijks door duizenden mensen wordt bekeken, is
iedere vorm van discriminatie en haatzaaierij gevaarlijk

Mensen worden dan onbewust beinvloed In het huidige populistische klimaat moet van soaps, series, comedy’s etc juist een positief signaal naar buiten toe uitgaan
En zogenaamde ”grapjes” ten koste van andere bevolkingsgroepen is een stoot onder de gordel Want een grap is alleen een grap, als iedereen erom kan lachen Ik heb de redactie gewezen op haar verantwoordelijkheid. Zie onder P/S

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AAN DE REDACTIE VAN GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN
TAV DOOR UW KARAKTER ”LUCAS” GEMAAKTE DISCRIMINERENDE OPMERKING

Geachte Redactie van GTST,

Wellicht herinnert u zich nog, dat ik u vorig jaar 9 december hen aangeschreven over een door uw karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking, waaraan ik mij had gestoord
Op dinsdag 13 december kreeg ik van u een sympathieke reactie waarin u stelde, het er met de schrijvers over gehad te hebben en erop te zullen letten, in de toekomst dergelijke uitlatingen te voorkomen Ik heb dat zeer gewaardeerd, zoals ik u heb laten weten Zie onze correspondentie onder P/S

POSITIEF SIGNAAL:
KOMST KARAKTERS NURAN EN AYSEN

Ik zie het dan ook als een positief signaal, dat u recentelijk de twee karakters van Turkse afkomst hebt ingevoerd, de zusters Nuran en Aysen, die ieder op hun eigen wijze een spannend en kleurrijk element in GTST hebben gebracht Ook de opmerking van Jef ”Ik wist niet, dat hij anti-Islam was” na de groffe bejegening van Nuran door Danny past in uw positieve benadering, alsmede het samen bidden van Sjors en Nuran

OPMERKINGEN LUCAS:

Hoewel er niet door iedereen van meet af aan zonder vooroordelen werd gereageerd op de komst van Nuran en Aysen, kan dat nog wel gepast worden in bekrompenheid
en domme onwetendheid, die verdween, toen men de zusjes beter leerde kennen en waarderen, met name de meer zorgzame Nuran.,

Er zijn naar mijn mening echter grenzen aan wat gezegd kan worden en wat niet en naar mijn mening zijn die afgelopen vrijdag 9 maart overschreden door het karakter Lucas

CONFRONTATIE LUCAS EN AYSEN, UITMONDEND IN ARRESTATIE:

Confrontatie Lucas en Aysen, uitmondend in arrestatie

Zoals u weet werd Lucas, rijdend in de cabriolet van stiefvader en oom Ludo door Aysen aangehouden wegens te hard rijden
Lucas werd boos en maakte een denigrerende opmerking misschien zijn jullie dat in Turkije gewend, maar wij zijn hier nu in Holland
Aangezien hij daarvoor zijn excuses aanbood, omdat hij, zoals hijzelf opmerkte ”eerst sprak voordat hij nadacht” , kan dit, hoewel denigrerend, nog door de vingers
worden gezien

OP HET POLITIEBUREAU

Anders beoordeel ik de opmerking, die hij na zijn aanhouding op het politiebureau over moslims en de Islam maakte Na te hebben geklaagd, dat Aysen toch wel veel overbodige drukte maakte van het te hard rijden en de belediging van een ambtenaar in functie [jullie in Turkije, ontstaat
de volgende dialoog:

Ik citeer voor u:

Aysen

Moet ik dan de andere kant opkijken als iemand de wet overtreedt

Lucas

Dat is gelul
Je moet blijkbaar mij hebben
Ik weet alleen niet waarom
…………
………..

”Of eh, is het soms
Heb jij iets tegen homo’s?
Ja, dat zie je toch vaak bij jullie?”

Aysen:

Jullie?

Lucas

Ja!
Wij hebben laatst een paar Marokkanen Dansatoria uitgezet, omdat zij namelijk een jongen hadden uitgescholden voor vieze flikker

Aysen:

Zoals je zelf al hebt geconstateerd Ik ben Turks

Lucas:

Maar moslim toch En heel veel mensen, die in de Islam geloven zijn onverdraagzaam Toevallig leven wij hier in een vrij land

Aysen:

Die vrijheid heeft zijn beperkingen, zeker voor jou Je mag in de cel gaan nadenken, waarom je weer eens sneller hebt gesproken dan nagedacht
Verontwaardigde Lucas wordt afgevoerd

Einde dialoog

GENERALISEREND, DISCRIMINEREND EN DENIGREREND:

Geachte Redactie, de opmerkingen, die u het karakter Lucas op het politiebureau laat zeggen, zijn zonder meer generaliserend, discriminerend en denigrerend

Ten eerste doet hij voorkomen alsof homofobie specifiek bij Marokkanen voorkomt Nog afgezien van het generaliserende, aangezien het hier een kleine groep betreft, wordt
eraan voorbijgegaan, dat homofobie evenzeer bij autochtonen voorkomt lang voordat Turken en Marokkanen in dit land arriveerden Zo was het tot in de zestiger jaren in de meeste hotels niet mogelijk voor twee mannen, samen een kamer te huren Ook was en is er het verschijnsel van het ”potenrammen”, dat vaak wordt gefinancierd door eigenaars van sexclubs
En laatst nog is er een carnavalsvierder in Noord Brabant het ziekenhuis in geslagen De plegers van dit feit waren autochtoon

ISLAM

Ronduit grof, denigrerend en discriminerend vind ik de opmerking, dat veel mensen, die geloven in de Islam, onverdraagzaam zouden zijn Dit is puur een uiting van anti-Islamhetze

Onverdraagzaamheid, Geachte Redactie, komt bij de belijders van ALLE religies voor, of het nu christenen, Joden, moslims of anderen betreft
En wat de Islam betreft: Evenals het christendom bestaat de Islam uit een grote diversiteit van stromingen,varierend van orthodox tot liberaal

En tenslotte:
Onverdraagzaamheid hier het niet accepteren van homo’s, DIE BIJ ISLAM, CHRISTENDOM EN JODENDOM VOORKOMT, leidt meestal NIET tot geweld tegen
homo’s

Diegenen, die homo’s aanvallen in geval van Marokkaanse jongeren zijn verre van serieus religieus belijdend, bezoeken geen Moskee en houden zich niet met studie van de Koran
bezig

UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS SOAP MAKER

Sinds 11 september 2001 wordt ten onrechte de Islam onder een noemer gebracht met geweld, terrorisme en wat dies meer zij, zonder onderscheid tussen politieke
motieven, religieuze beleving en de religie als zodanig, die vreedzaaam is, zoals Jodendom en Christendom

Vandaar spinsels van mensen, die moslims, of ”veel moslims” als onverdraagzaam en kennelijk gewelddadig zien

Het karakter Lucas heeft dat op een kwalijke manier onder woorden gebracht, waardoor reeds in Nederland bestaande vooroordelen nog eens worden gevoed, juist via
een ”onschuldige” vorm als een soap ”Het is maar een opmerking”, zegt het karakter Maar juist zo’n opmerking, gemaakt in een serie, die dagelijks door duizenden mensen
wordt bekeken, wekt de indruk, dat het ”allemaal maar moet kunnen”

Hij heeft het over een ”vrij land” Maar er is geen sprake van ”vrijheid” als groepen in de samenleving worden gestigmatiseerd en beledigd
U als Redactie hebt hierin een verantwoordelijkheid en daarom spreek ik u daarop aan Ik spreek de hoop uit, dat u die ter harte wilt nemen en dergelijke ver over de schreef gaande opmerkingen in de toekomst wilt vermijden Lucas spreejkt voordat hij denkt Zo is hij in de soap geschreven Prima, maar dat is nog geen vrijbrief voor discriminatie en Islamofobie

Ik dank u voor het lezen van deze brief

Zie onder P/S onze eerdere correspondentie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

P/S

EERDERE CORRESPONDENTIE:

Astrid Essed
RE: De door uw karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking
GTST Redactie

Geachte Redactie van GTST

Hartelijk bedankt voor uw snelle reactie
Ik waardeer het zeer, dat u mijn klacht over de gemaakte discriminerende opmerking ter harte genomen hebt en er zorg voor wilt dragen, dergelijke opmerkingen
in het vervolg te vermijden

Zo neemt u uw verantwoordelijkheid tegenover de samenleving serieus
Juist voor een soap, waarnaar
dagelijks miljoenen mensen kijken, is dit van groot belang
Nogmaals bedankt daarvoor

Ik zal nu met plezier naar de vervolgafleveringen kijken

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

GTST Redactie
RE: De door uw karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking
Astrid Essed”

Beste Astrid,

Bedankt voor uw mail. We hebben je klacht in behandeling genomen en onze schrijvers ingelicht. We kunnen het uiteraard niet meer terugdraaien, maar doen ons best soortgelijke uitspraken in de toekomst te vermijden. Dankuwel voor uw betrokkenheid en ondanks uw huidige bezwaar nog veel kijkplezier gewenst.

Vriendelijke groeten,

Redactie GTST

www.gtst.nl | www.twitter.com/gtstredactie | www.facebook.com/gtst

Van: Astrid Essed
Verzonden: vrijdag 9 december 2011 22:13
Aan: GTST Redactie
Onderwerp: De door uw karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking

AAN DE REDACTIE VAN GOEDE TIJDEN/SLECHTE TIJDEN

TAV EEN DOOR UW KARAKTER ”NINA” GEMAAKTE DISCRIMINERENDE OPMERKING

Geachte Redactie van GTST

Als GSTS kijker was ik onaangenaam verrast door een afgelopen week week 5 december – 9 december door het karakter ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking, waarbij ook onjuistheden cq onzinnigheden werden gedebiteerd

Naar aanleiding van de door ouders Janine en Ludo opgezette wraakactie tegen Nina’s tante Maxime, maakte zij Nina een opmerking over Maxime ”met Boerka en zonder make up”

Deze was alleen voor de oren van haar moeder bestemd, want toen Noud het karakter van haar echtgenoot binnenkwam en uitleg vroeg over de woorden ”met Boerka en zonder makeup” moest zij daaraan een draai geven

Dat deed zij woorden van deze of gelijke strekking te zeggen

”Ja, een voormalig? klasgenootje is getrouwd met een Arabier en wil scheiden?

Zie daar maar eens vanaf te komen”

Daarna ratelde zij wat anders kan ik het niet noemen over Boerka’s en Bedouinenstammen

BEDOUINENSTAMMEN EN BOERKA’S

Ten eerste:

Niet alle Bedouinenstammen zijn Arabieren

Ten tweede:

Een Boerka wordt bij Bedouinenstammen niet gedragen, maar alleen in Afghanistan en het Noorden van Pakistan

Zie afbeelding Boerka

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerka_ (islam)

Ik stel voor, dat u of uw tekstschrijvers zich beter daarvan op de hoogte stellen, alvorens

een karakter iets dergelijks te laten zeggen

Een soap heeft weliswaar een luchtig karakter, maar dat betekent nog niet, dat er onzin in moet worden gedebiteerd en zeker niet, als dat vooroordelenbevestigend is

DISCRIMINERENDE OPMERKING

Erger vind ik de door ”Nina” gemaakte discriminerende opmerking

”Ja, een voormalig? klasgenootje is getrouwd met een Arabier en wil scheiden?

Zie daar maar eens vanaf te komen”

Een dergelijke opmerking is niet alleen onzinnig en generaliserend, maar vooral vooroordelenbevestigend over ”tirannieke en wraakzuchtige ”Arabieren”, die hun vrouw terroriseren en ”wraak zweren” als zij zou willen scheiden

Geachte Redactie, de term ”Arabieren”’ staat voor miljoenen mensen uit alle klassen en lagen en met evenzovele al dan niet conservatieve en/of liberale opvattingen

Net zo als bij alle bevolkingsgroepen ter wereld zullen er onbuigzame types voorkomen,

die hun vrouw terroriseren, maar die heb je in Nederland en in tal van andere Europese of andere landen ook

Mag ik u de Blijf van mijn Lijf Huizen uit de jaren zeventig in herinnering brengen, waar een toen grotendeels autochtone Nederlandse vrouwen verbleven met tirannieke en/of mishandelende echtgenoten verbleven, die vaak ook geen scheiding accepteerden

En voor uw kennisvergroting:

In tegenstelling tot de Katholieke Kerk, is scheiding in de Islam toegestaan en vindt ook plaats

TENSLOTTE

Vooral stoort mij de opmerking van Nina, omdat wij sinds 11 september 2001 in een klimaat leven, waarbij Islamofobie en racisme steeds meer acceptabel is geworden, zowel in het politieke gebeuren als op sociaal maatschappelijk terrein

Een vriendelijk verzoek dus, zich hiervan verre te houden in GTST

Er kijken dagelijks miljoenen mensen naar en in zoverre heeft GTST dus een voorbeeld

functie

Niet alleen beinvloeden dergelijke opmerkingen mensen, zij zijn bovendien beledigend voor allochtonen van Arabische komaf

Van u als redactie en uw tekstschrijvers verwacht ik, dat u zich daarvan verre houdt en hierin uw verantwoordelijkheid neemt

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan Redactie GTST over islamofobische opmerkingen karakter ”Lucas”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.