Tag archieven: Staking

[Artikel Peter Storm]/Spoorwegstaking: zeer goed!

IC-trein van de Nederlandse Spoorwegen (NS) rijden door de sneeuw tijdens een koude winteravond - Royalty-free Avondschemering Stockfoto

SPOORWEGSTAKING: ZEER GOED!

WEBSITE PETER STORM

dinsdag 23 augustus 2023

Deze week – morgen, 24 augustus 2022 al in Noord-Nederland – beginnen spoorwegarbeiders aan een reeks van regionale stakingen voor een flinke loonsverhoging. En als dit niet genoeg is om de NS-directie goed in beweging te krijgen? Dan gaat de druk verder omhoog. ‘De vakbonden hebben aangekondigd dat er landelijke stakingen volgen als de NS-top niet ingaat op hun eisen. Waarschijnlijk leggen NS-medewerkers dan begin september opnieuw het werk neer.’(1) Goed zo!

Arbeiders die tegenover de stijging van de kosten van levensonderhoud een loonstijging door proberen te duwen die die prijsstijgingen tenminste voor blijft. Een goede zaak is het! Een prima voorbeeld voor anderen. Ik wens de stakers volharding en succes toe, tegenover een halsstarrige directie, maar zo nodig ook tegen de soort compromisbereidheid waar vakbondsbestuurders beroepshalve nogal eens vatbaar voor blijken.

Wat eisen de vakbonden die de stakingen organiseren eigenlijk? Je leest verschillende versies. De NOS: vakbonden ‘eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro.’ (2 Dat ‘onder meer, wat zou daar achter schuil gaan? RTL Nieuws: ‘De vakbonden eisen dat de lo0nen jaarlijks worden verhoogd met de inflatie. Simpel gezegd: als het leven 10 procent duurder wordt, moeten de lonen omhoog.’ Automatische prijscompensatie, terug van weggeweest, tenminste als eis!

Ik ben wel even gaan checken of de weergave van RTL Nieuws, met name die prijscompensatie, wel klopt, of die inderdaad tot de vakbondseisen behoort. En ja hoor! In het ultimatum van FNV Spoor aan de NS-directie lezen we als tweede eis: ‘Met ingang van 1 januari 2023 de invoering van het systeem van Automatische Prijs Compensatie voor alle salarissen en andere emolumenten’, gevolgd door een uitwerking van die eis.(4) Verder meldt RTL Nieuws nog: : ‘Daarnaast willen de bonden dat iedereen er nog eens 100 euro bovenop krijgt en mot het minimale salaris bij de NS op 14 euro pr uur komen.’(5) Best schokkend, dat laatste: kennelijk zijn er NS-personeelsleden die minder salaris krijgen dan die 14 euro per uur.

Maar ik vind het vooral opvallend dat onze nationale nieuwsomroep NOS de eis tot prijscompensatie doet verdwijnen achter dat mystieke ‘onder andere’. Juist die eis is explosief materiaal: als de spoorwegwerkers dat binnenhalen, dan komen andere groepen arbeiders des te makkelijker op het idee om hier ook voor te gaan vechten, en dan hebben we het over een tamelijk aanvallend soort arbeidersstrijd. Een strijd die niet alleen verslechteringen tegen houdt maar daadwerkelijk verbeteringen af probeert te dwingen. Dat maakt deze strijd belangrijk, juist ook voor anarchisten. Het gaat immers om strijd tegen bazen, om eisen die en bescheiden maar reële toename van vrijheid inhouden. Iets minder arm betekent immers iets meer financiële ruimte om te leven zoals jij dat wil. Die vrijheid winnen door onderlinge solidariteit van collega’s, door middel van een strijd die tenminste een spoor van directe actie in zich draagt, is iets moois.

Het minste wat we dus komende dagen kunnen doen is: niet mopperen op die stakers, ook niet als je last hebt van die staking, maar het voor de stakers opnemen tegen zuurpruimen, of het nu de NS-directie betreft of Freek Bos van reizigersvereniging Rover. ‘Bos vindt de stakingen buitenproportioneel’.(6) Ik ben voor ‘buitenproportionele’ strijd waar de proportionele versie steeds buitenproportioneel weinig oplevert. En de ergernis over de last die we van de staking gaan hebben – ik ook, ik ben treinreizen van plan rond het weekend – leggen we maar lekker neer bij de NS-directie. Die kan het probleem vandaag nog oplossen door behoorlijk tegemoet te komen aan de arbeiders die zich voor de stakingen opmaken.

Er is nog een hele goede reden om deze staking toe te juichen en te steunen. We hebben al de hele zomer te maken met uitvallende treinen door personeelstekorten. Uitgerekend vandaag werd bekend dat de NS de dienstregeling verder uitkleedt: van zes naar vier intercity’s op bepaalde trajecten, dat soort dingen.(7) Waarom? Ook personeelstekorten. Vraagje. Als jij van baan wilt veranderen, en het spoor lijkt je wel iets, zet je dan door als je ziet dat je cao loondaling accepteert, en salarissen van onder de 14 euro toelaat? Of kijk je dan toch even verder naar een bedrijf waar dingen iets beter zijn geregeld?

Aan een deel van de personeelsproblemen – hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld – kan de NS niet heel veel doen, maar wel iets. Het zou bijvoorbeeld helpen als corona eens een beetje fatsoenlijk werd bestreden, mondkapjes in de trein voor personeel een reizigers zouden wel een goede zaak zijn, maar het virus waart ook buiten trein een stations rond, dus afdoende is zoiets dan niet.

Waar de NS wel echt iets aan kan doen is aan die onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden! Halen de spoorstakers hun looneisen binnen, dan wordt de NS daarmee al een stuk minder onaantrekkelijk. Betere betaling van het personeel maakt het tenminste iets minder moeilijk om nieuw personeel te vinden en heet bestaande personeel niet al te snel te zien wegrennen, op zoek naar een wat minder armoedig salaris. Wie bezwaar maakt tegen het uitkleden van dienstverlening door de NS, wie daar daadwerkelijk last van heeft als reiziger, heeft er zelf dus alle belang bij dat de personeelsleden hun hoognodige loonstijging binnenhalen. Ook daarom: steun de spoorwegstakers!

Noten:

1 ‘Morgen in Noord-Nederland vrijwel gn NS-prsoneel door staking personeel’, NOS, 23 augustus 2022, https://nos.nl/artikel/2441765-morgen-in-noord-nederland-vrijwel-geen-ns-treinen-door-staking-personeel

2 Idem.

3 ‘NS-personeel gaat vanaf morgen staken: dit ga jij ervan merken’, RTL Nieuws, 23 augustus 2022, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5328516/ns-staking-noord-nederland-treinen-chaos-cao

4 Brief: Ultimatum-NS-Groep-N-V-te-Utrecht-de-heer-R-Greve, 5 augustus 2022, https://www.fnv.nl/getmedia/b3626214-6c0d-4c55-a065-a93ad86bab19/Ultimatum-NS-Groep-N-V-te-Utrecht-de-heer-R-Greve.pdf gevonden via ‘FNV Spoor stelt NS ultimatum’, FNV, 5 augustus 2022, https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/vervoer/2022/08/fnv-spoor-stelt-ns-ultimatum

5 als in noot 3.

6 als in noot 1.

7 ‘NS rijdt per december met 10 procent minder door personeelstekort’, Nu.nl, 23 augustus 2022, https://www.nu.nl/economie/6219353/ns-rijdt-per-december-met-10-procent-minder-treinen-door-personeelstekort.html

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Spoorwegstaking: zeer goed!

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Groot-Britannie: staken tegen duurte en verarming

GROOT-BRITANNIE: STAKEN TEGEN DUURTE EN VERARMING

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 11 augustus 2022 door egel

donderdag 11 augustus 2022

Groot-Brittannië beleeft een stevige stakingsgolf. Grote aantallen arbeiders hebben de strijd aangebonden met de stijgende kosten van levensonderhoud en eisen flinke loonsverhogingen. Leten we ze alle succes van de wereld wensen. En laten we kijken hoe we in Nederland zoiets ook op gang krijgen. Ook loonstrijd is vrijheidsstrijd, en hard nodig sowieso.

Dat er iets rommelt in de Britse arbeidsverhoudingen bleek al eerder. Flinke spoorwegstakingen dreunden door het land. In juni legden 40.000 spoorwegwerkers het werk neer in enkele 24-uursstakingen. Ze wezen het beschamende bod van de spoorwegbazen af: die bonden 3 procent loo0nstijging, terwijl de inflatie 9 procent bedroeg. Arbeiders zouden daarmee dus in koopkracht hard achteruit gaan.(1) In juli volgde wederom een spoorwegstaking, wederom van rond de 40.000 arbeiders.(2) Het ging om arbeiders die georganiseerd zijn via de vakbond RMT, die in Mick Lynch ook nog eens beschikt in een welbespraakte en relatief strijdbare voorzitter. Kort erna volgde nog een spoorwegstaking, nu van 5000 arbeiders, in het bijzonder machinisten georganiseerd in de vakbond ASLEF. Die dreigen met een 2-procent loonsverhoging – in reële termen dus ook weer een loondaling – te worden afgescheept door de spoorbedrijven. Op het moment dat die staking plaatsvond, stond er voor 13 augustus trouwens alweer een nieuwe gepland.(3)

Maar niet alleen in het vervoer rommelt het. Op 9 augustus 2022 werd bekend dat arbeiders van de Britse posterijen aan het staken gaan. De desbetreffende vakbond CWU heeft 14-uursstakingen aangekondigd voor 16 augustus, 31 augustus, 8 september en 9 september. Hier gaat het om 115.000 arbeiders.(4) We hebben het dus echt over grote stakingen. Het postbedrijf doet alsof het 5,5 procent loonsverhoging biedt. In werkelijkheid gaat het om 2 procent, eventueel aangevuld met 3,5 procent a;s bond en bedrijf het eens zouden worden. Eens waarover? Het postbedrijf wil het werk moderniseren. Ga er maar van uit dat het werk hier niet lichter en niet leuker van wordt… Maar zelfs al zou het om de volle 3,5 procent gaan, dan nog blijft dat achter bij die a inflatie van 9 procent.

Bij spoorwegen en postbedrijf gaat het om reguliere stakingen, via erkende vakbonden. Dat betekent dat ze aan allerlei regels en procedures moeten voldoen om legaal te zijn: Groot-Brittannië heeft een strenge wetgeving om vakbonden in te dammen. Het betekent ook dat arbeiders die langs deze weg staken, feitelijk twee gevechten tegelijk voeren. Een strijd tegen de directies van de bedrijven waar ze werken, om de geëiste loonsverhoging binnen te halen enerzijds; een strijd tegen de beroepsbestuurders van hun eigen vakbonden, om te voorkomen dat die achter de rug van arbeiders om een halfzacht compromis met de bedrijven sluiten.

Vakbondsbestuurders hebben het sluiten van zulke compromissen als core business, onderhandelen is hun vak, strijd willen ze slechts als onderhandelingen te weinig opleveren. Maar wat voor bondsbestuuders nog aanvaardbaar is, is dat voor arbeiders helemaal niet automatisch. En het zijn die arbeiders, niet de bondsbestuurders, die met het compromis moeten leven in hun portemonnee. Naast een gevecht tegen de bazen is er onder de oppervlakte ook een strijd tussen arbeiders en vakbondsbestuurders rond de zeggenschap over de staking zelf en van haar resultaat. Vakbondsstakingen verdienen dan ook enthousiaste steun en deelname, maar tegelijk ook zelforganisatie van arbeiders, zodat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn van de bondsbestuurders.

Maar er vinden niet alleen vakbondsstakingen plaats! In diverse bedrijfstakken zijn wilde stakingen op gang gekomen, werkonderbrekingen die niet door en via reguliere vakbonden zijn georganiseerd. De website Notes From Below heeft een tweetal verslagen van zulke stakingen die in de eerste week van augustus 2022 plaatsvonden in magazijnen van het digitale winkelbedrijf Amazon.(5) Het management bood arbeiders in twee vestigingen belachelijk lage loonsverhogingen. Die waren de directe aanleiding voor de stakingen, maar de arrogante en intimiderende houding van het management maakte de arbeiders ook kwader.

En op 10 augustus 2022 meldde The Guardian weer een ‘onofficiële’ – dus wilde – staking, nu bij een olieraffinaderij in Grangemouth, in Schotland. Aactievoerende arbeiders blokkeerden daar geruime tijd een toegangsweg weg bij die raffinaderij. De arbeiders werken voor het bedrijf Ineos, maar staan in dienst vak een soort koppelbazen, niet van Ineos zelf. Ook hier is de inzet: loon. Arbeiders willen daarover in gesprek. Ze kregen een bod van 2,5 dit jaar en 2,5 volgend jaar voorgeschoteld. Nogmaals: de inflatie is 9 procent. En die kan nog verder oplopen. Logisch dat ze gaan staken om dat bod een flink eind omhoog te krijgen.

Dit soort wilde stakingen zijn belangrijk en bewonderenswaardig. Arbeiders nemen immers ene risico, want zulke stakingen voldoen helemaal niet aan de strenge wettelijke voorschriften en zijn dus illegaal. Het gaat niet via de vakbond, en daarmee moeten arbeiders het dus echt hebben van hun eigen kracht, een van solidariteit. Precies daar ligt echter juist ook een kracht van wilde stakingen. Het is veel meer directe actie dan een via de vakbond gereguleerde staking, vooral zolang de bondsleiding daar de grip op weet te houden.

Maar bondsstaking of wilde staking: in beide gevallen gaat het om belangwekkende strijd die onze solidariteit waard is. Het zijn voorbeelden van een strijd tegen een verarming die arbeiders via prijsstijgingen wordt opgedrongen. Zulke prijsstijgingen zien we in Nederland ook, zulke verarming treft in Nederland ook arbeiders. Het kan beslist geen kwaad als ook in Nederland arbeiders het stakingswapen weer eens in volle stevigheid hanteren en daarbij van maximale solidaire ondersteuning worden voorzien van iedereen die weet aan welke kant die staat.

Noten:

1 ‘Biggest railway strike in 30 year4s strands commuters in UK’, Aljazeera, 21 juni 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/6/21/biggest-railway-strike-in-30-years-strands-commuters-in-britain

2 ‘UK workers stage nationwi9de rail strijke as inflation worsens’, Aljazeera, 27 juli 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/7/27/uk-railway-workers-stage-nationwide-strike-as-inflation-worsens

3 ‘Britain’s trains disrupted in second widespread strike in a week’, Aljazeera, 30 juli 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/7/30/britains-trains-disrupted-in-second-widespread-strike-in-a-week

4 ‘Royal Mail staff to stage four-day strike action’, BBC News, 10 augustus 2022, https://www.bbc.com/news/business-62485314

5 An anonymous Amazon worker, ‘Wildcat strike at Amazon’, Notes from Below, 5 augustus 2022, https://notesfrombelow.org/article/wildcat-strike-amazon en An anonymous Amazon worker in Coventry, ‘How the Amaon wildcats spread’, Notes from Below, 7 augustus 2022, https://notesfrombelow.org/article/how-amazon-wildcat-spread

6 Joanna Partridge, ‘Workers block road at Ineos Grangemouth oil refinery in pay dispute’, The Guardian, 10 augustus 2022, https://www.theguardian.com/business/2022/aug/10/ineos-grangemouth-oil-refinery-pay-dispute-strikes-inflation

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Groot-Britannie: staken tegen duurte en verarming

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Tijd voor solidaire hitteplannen

De hitte, thermometer toont de temperatuur in de hemel, de Zomer heet is vector illustratie

TIJD VOOR SOLIDAIRE HITTEPLANNEN

WEBSITE PETER STORM

zaterdag 13 augustus 2022

Het is tijd voor onz eigen solidaire hitteplannen. Voor nu, en voor komende jaren waarin hittegolven als de huidige steeds harder zullen toeslaan. Mensen die op een plek werken waar het te warm is, zouden aan die elleende samen paal en perk aan dienen te stellen. Hoe?

Spreek met betrouwbare collega’ s een maximum werktemperatuur af. Laten we zeggen: 25 graden. Deel de baas mee: boven die temperatuur doen wij gewoon niets. Maak een flyer met precies deze eis en deel die uit aan al je collega’s. Wordt het dan 25 graden? Dan legt het groepje betrouwbare collega’s het werk demonstratief neer, en moedigt de andere collega’s om zich daarbij aan te sluiten.

Hoe weet je dat het 25 graden is? Zorg dat er een goede thermometer hangt op de werkplek, op kosten van de baas. Wil de baas niet meewerken? Dan neemt die baas jullie arbeidsomstandigheden en welzijn dus niet serieus. Dat is al een reden om actie te gaan voeren. ‘Geen thermometer? Geen productie!’

In het verlengde liggen grotere zaken. Keer op keer een werkonderbreking als de afgesproken maximumtemperatuur bereikt wordt op het werk, wordt een beetje vermoeiend. We gaat toch ook niet elke dag staken om onze allang toegezegde vrije tijd te kunnen hebben? Koelte op het werk hoort gewoon bij adequate arbeidsvoorwaarden.

De eis wordt dan: dwing de baas die maximumtemperatuur te erkennen als grond op het werk stil te leggen. Boven de 25 graden gaat het kantoor of het magazijn gewoon dicht, terwijl het personeel wordt doorbetaald. Hitteverlof als gangbaar deel van onze arbeidsvoorwaarden. Vroeger hadden we vakbonden om zoiets te regelen. Misschien dat arbeiders in en om arbeidersinitiatieven zoals Solidariteitsnetwerk Vloerwerk(1), Radical Riders(2) en Horeca United(3) met dit type van eisen aan de slag kunnen? Nieuwe krachtenbundelingen en initiatieven kunnen natuurlijk ook, speciaal rond het thema: te warm? Werkweigering? Samen natuurlijk, zodat de baas je niet 1 voor 1 er uit gooit..

Voor onderwijs kan iets dergelijks gelden, Nu zijn leerlingen nog vakantie aan het vieren, maar het nieuwe schooljaar staat op uitbreken als ware het en volgende pandemie. En ik lees iets over de dreiging van een nieuwe lading warm weer op komst, achter in augustus. ‘Richting het eind van de maand is een nieuwe opstoot van (zeer) warme lucht niet uitgesloten’, lees ik op Weerplaza.(4) Dat wordt puffen in de klas. Les volgen in lokalen waar het 27 gaden is, dat is geen doen. Ik zie niet in waarom scholieren dat zouden accepteren, en hetzelfde geldt trouwens ook voor docenten.

Wat voor werkplekken geldt, kan ook hier worden doorgevoerd: een maximumtemperatuur afspreken met een stelmensen,gevolgd door collectieve weigering om lessen te volgen of te geven zodra die temperatuur wordt gehaald. Lesboycot annex docentenstaking dus. Met in het verlengde de eis dat scholen sowieso de lessen stilleggen als de temperatuur boven de afgesproken norm komt.

‘Maar er is toch airconditioning?’ hoor ik al iemand tegenwerpen. Ja, zoiets bestaat, en je krijgt er ruimtes mee koel. Maar die dingen slorpen energie, en de koelte binnen vertaalt zich elders als warmte-uitstoot. Het gebruik van die dingen dient helemaal niet te worden aangemoedigd, integendeel! Waar het gaat om kantoren, winkels, scholen, magazijnen, daar geldt: als de keus is tussen airco aan of het werk stilleggen, daar leggen we het werk dus stil. Airco’s reserveren we dan voor plekken waar het werk echt niet stil mag komen te liggen, waar ernstige gezondheidsrisico’s gelden en dergelijke. Dan hebben we het over ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en dergelijke. Airco’s daar, en verder eigenlijk op zo min mogelijk plekken.

Op bovenstaande aanpak zijn natuurlijk aanvullingen en variaties mogelijk. Buitenwerk in de bakkende zon hoeven we ook zomaar niet te pikken. De norm dient te worden: is het te warm? Dan werken we niet! Geen inzet van klimaatdestructieve technologie om ons koste wat kost aan het werk of bij die vervelende les te houden. Die les kan wachten, het overgrote deel van al dat werk eveneens, voor zo ver het al enig nut heeft. Ons welzijn wacht echter niet, en het klimaat al evenmin. Het is tijd voor eigen solidaire hitteplannen.

Noten:

1 Solidariteitsnetwerk Vloerwerk, https://vloerwerk.org/

2 Radical Riders, https://radicalriders.nl/nl/radical-riders-de-onafhankelijke-vakbond/

3 Horeca United, https://horeca-united.nl/

4 Wilfred Jansen, ‘Modelbespreking: houdt de hittegolf ondanks buien lang aan?’ 12 augustus 2022, https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/modelbespreking/modelbespreking-houdt-de-hittegolf-ondanks-buien-lang-aan/7796/

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Tijd voor solidaire hitteplannen

Opgeslagen onder Divers

Over de NOS, de mei vakantie en de wilde staking van het bagagepersoneel op Schiphol

KLM-vliegtuig Boeing 737-700
Image result for ouderwetse vulpen/Foto'sImage result for middeleeuws zwaardMY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT
https://www.astridessed.nl/over-de-nos-de-mei-vakantie-en-de-wilde-staking-van-het-bagagepersoneel-op-schiphol/

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

A LA HUELGA!AAN DE STAKING!

https://lyricstranslate.com/en/rolando-alarc%C3%B3n-la-huelga-lyrics.html

DE NOS, DE MEI VAKANTIE EN DE WILDE STAKING VAN HET BAGAGEPERSONEEL OP SCHIPHOL/NOS STEL DE JUISTE PRIORITEITEN!

AAN

DE NOS REDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 23 april: ”Gedupeerde reizigers over chaos Schiphol: ”Verheugden ons op Spaans terrasje”

”The World will not be destroyed by those, who do Evil,but by those who watch them without doing anything”


Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Geachte Redactie,

Wederom kruis ik de Degens met u:

Deze keer niet over het Midden-Oostenconflict, zoals

recentelijk [1], maar over een wilde staking onder het bagagepersoneel

op Schiphol, die op 23 april heeft plaatsgevonden. [2]

Het duurde maar een Dag, maar betekenisvol was het wel.

Daarover straks meer.

Nu eerst uw berichtgeving:

UW BERICHTGEVING:

GELAMENTEER REIZIGERS VERSUS SCHENDING ARBEIDSRECHTEN/UITBUITING BAGAGEPERSONEEL

WAAR LIGT HET ZWAARTEPUNT?

””Het is vervelend, maar op wereldschaal is het een luxeprobleem.” [3]

[Uitspraak van een van de reizigers]

Vooraf:Natuurlijk begrijp ik, dat de meeste reizigers verbazend geirriteerd zijn,als ze op Schiphol aankomen en er een chaos is, ze niet weg kunnen,hun Mei vakantie waar ze naar uitkijken, in het water dreigt te vallen.Ik zeg u eerlijk [want niets menselijks is Astrid Essed, Wreker van hetOnrecht] vreemd:Ik zou net zo reageren.Het grote verschil tussen mij en vele reizigers is echter wel, dat ikna een eerste mopperronde ook begrip voor de stakers zou hebben,al zou ik als de meeste mensen vinden, dat IK hier niet de dupe van behoef te zijnMaar aan de andere kant:Hoe moeten de stakers anders de KLM directie raken?Of zoals een andere, meer begripvolle, reiziger opmerkte en terecht:””Het is de perfecte timing als je je punt wilt maken en aandacht wilt krijgen” [4]FACTS!Met een vriendelijk briefje naar de KLM Directie komje er niet, dat is gebleken.

MAAR:Dat gezegd hebbende en met enig begrip voor de irritatievan reizigers, die niet met een prive vliegtuig de wereldrond kunnen reizen, dat wil nog niet zeggen, dat uin uw berichtgeving hoeft lopen mee te jammeren metde reizigers door hun jammerklachten zo breed in beeldte brengen, dat bijna de indruk wordt gewekt,dat de stakers een stelletje pesters zijn, die erop uitzijn, de ”hardwerkende Nederlander” te pakken.Ten eerste werkt dat bagagepersoneel ook kei enkeihard, TE hard [daar kom ik aan toe]En ten tweede is hier de enige Boosdoener de KLM,dat zich gedraagt als een 19 e Eeuwse werkgever:
ACHTERGROND:
Hiervoor kan ik het beste Schiphol arbeider/bagagemanUfuk Ayranci aan het woord laten:Ik citeer hem [in overigens een NOS bericht, waarin u heteen stuk beter doet]”De werkdruk is heel erg hoog.Wanneer je in het ruim zit van het vliegtuig, dan is datnog geen 75 cm hoog.Dan moet je echt op je knieen.Boven je schouders tillenJe voelt het aan je schoudersJe voelt het aan je rugDe werkdruk is zo hoog gewordenDat we 1100 a 1200 koffers op een dag, perpersoon moeten tillen.En dat is gewoon niet te doen.Tegenwoordig werken we met 30, 40, 50 mante kort per dag, per dienst, aan mensen.Het is zo’n 1100, 1200, 1300 koffers per persoonin je handen.[Interviewer]”Is dat nog te doen?””Het is…nee de maat is vol.Ook bij mijn collega’s.Het is bijna niet te doen.We hebben een verzuim van hier tot weet ik veel waar.Er zitten heel veel mensen ziek thuis.En de werkdruk is zo hoog bij ons.Wanneer we thuiskomen qua rusttijden.Het is bijna niet meer te doen johHet werk.” [5]

En voordat u aankomt met het argument, dat het citaat van Ayranci ineen later NOS bericht stond [NOS Nieuwsuur, 26 april- terwijl ikhier refereer aan uw berichtgeving van 23 april en u dat zogezegd niet zou weten,wil ik u in herinnering brengen uw eigen artikel van 23 april 2022”Dit is waarom KLM bagagepersoneel massaal het werk neerlegde” [6]
Daarin wordt gerefereerd aan het hongerloontje, dat KLM bagagemedewerkersverdienen:Ik citeeer:””Medewerkers verdienen te weinig: 11,50 euro per uur. Ook zijn er te veel flexibele contracten”, zegt Joost van Doesburg van de FNV die formeel niet betrokken was bij de staking. “Zij willen minimaal 14 euro verdienen en eisen betere werkomstandigheden.” [7]Nou, dat ben ik en ook de FNV met die medewerkers eens:11.50 is te idioot voor woorden Ik lees in de tabel van de Rijksoverheid, dat hetminimumloon per uur voor iemand van 21 jaar en ouder,bij een 36 urige werkweek per uur 11.06 is, bij 38 uur10.48 en per 40 uur, 9.96 [8]Nog los van het aantal uren, dat deze bagagemedewerkers maken, is 11.50 dus het absoluteminimum en pure uitbuiting.Dat is niet alleen mijn mening [wie ben ik?], maar dusook van de FNV, zoals u heeft kunnen lezen [9]Maar naast de idioot lage lonen wordt ookde werkdruk genoemd [10] en niet alleen het bagagepersoneel klaagt, andere Schiphol sectoren, zoalsde beveiligers, maar ook de schoonmaaksector.Daags na uw door mij gewraakte NOS berichtgevingheeft FNV Schiphol, bij monde van Joost van Doesburg, een brief in de vorm van  een eisenpakket gestuurd naar Schipholbaas Dick Benschop.Lees maar onder noot 11, waarin u ook kunt lezen, datde situatie in 2021 al even beroerd was en dat de SchipholGroup toen al evenmin naar de FNV vakbond luisterde.Zoals u ziet komen in de brief verder ook alle mistoestanden rondde behandeling van de werknemers aan de orde,zoals onaanvaardbare werkdruk, onzekere contracten [flexibel], lage lonen, te zwaar werk, ziekmakendearbeidsomstandigheden en ga zo maar door [12]Een Hete Zomer, zo belooft de FNV, als het eisenpakketvan de werknemers niet wordt ingewilligd! [13]
EPILOOG
Als u bovenstaande goed gelezen hebt en begrepen, zultu beseffen, waarom ik zo fel reageerde op uw berichtgeving:”Gedupeerde reizigers over chaos Schiphol, Verheugden onsop Spaans terrasje” [14]Begrijpelijk, dat reizgers gefrustreerd waren en evenbegrijpelijk en logisch, dat u daarvoor aandacht vraagt, maardan moet het wel in verhouding zijn.Niet in de vorm van een larmoyant artikel over deluxeproblemen van meivakantie reizigers, althans afgemetentegen de sociale ellende en bijna 19e Eeuwse toestandenop Schiphol.Uw verhoudingsgewijs gebrek aan aandacht voor endiepere achtergrondinformatie over de slechte arbeidsomstandigheden op Schiphol stoorde en trof mij.Hou bij een volgende berichtgeving de juiste verhoudingenin het oog.Een gemiste of opgehouden vakantie is vervelend, een laag loon en ziekmakende arbeidsomstandigheden, waardoorwerknemers wel gedwongen zijn, een dergelijke stakingop te zetten, veel erger.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 
VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN INLINKS ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 5
https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-5-nos-en-de-schipholstaking/

NOTEN 6 T/M 8

NOTEN 9 T/M 14

Reacties uitgeschakeld voor Over de NOS, de mei vakantie en de wilde staking van het bagagepersoneel op Schiphol

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Een goede dag! Een opstandige dag!

EEN GOEDE DAG! EEN OPSTANDIGE DAG!
https://www.peterstormt.nl/2022/04/23/een-goede-dag-een-opstandige-dag/

Geplaatst op 23 april 2022 door egel

zaterdag 23 april 2023

Vandaag is een goede dag voor de arbeidersstrijd, de solidariteit en de anarchie. Dankzij de stakers op Schiphol vanochtend. De staking zelf is voorbij, maar de klap die stakers aan KLM en Schiphol uitdeelden, dreunt na. Hulde aan die stakers, en moge hun voorbeeld veel worden gevolgd!

Het zal weinigen zijn ontgaan, want nieuws en Twitter staan er vol van. Afgelopen ochtend legden personeelsleden bij de bagageverwerking op Schiphol het werk neer. Ze zijn de enorme werkdruk al langer meer dan zat. Ik citeer de NOS.(1)‘ Een woordvoerder van vakbond FNV benadrukt dat het om een wilde staking gaat, die niet door de vakbond is georganiseerd. Aanleiding was volgens hem de mededeling van de KLM dat er vanwege vakantiedrukte extern personeel zou worden ingezet.’ KLM had gewoon ook extra personeel in dienst kunnen nemen, tegen een fatsoenlijk salaris en met draaglijke werktijden. Maar dat zal wel duurder zijn. Hoe dan ook, deze aankondiging was de druppel. ‘Het personeel heeft donderdagavond de mail gehad en de emoties liepen gisteren hoog op. Dat kwam deze ochtend tot uitbarsting. Ze hebben zich in de kantine verzameld en besloten niet naar buiten te gaan’, aldus de zegspersoon van de FNV.

Staking dus. Groot gelijk! En een wilde staking bovendien, met het initiatief in handen van betrokken arbeiders zelf, en niet in die van vakbondsbestuurders die doorgaans al een compromis hebben bedacht voor een vakbondsstaking goed en wel is gelanceerd. Deze arbeiders wachtten niet langer. Deze arbeiders doen het zelf. Petje af. Dit soort initiatief is hoognodig, tegen kapitalisten overal die arbeiders zo lang en zo hard mogelijk laten werken, tegen een zo laag mogelijk loon en met zo mager mogelijke arbeidsvoorwaarden. De arbeiders op Schiphol snapten: als we niks doen, wordt er geen rekening met ons gehouden. Ze handelden naar dat inzicht. Mooi zo.

Over die werkdruk en de slechte arbeidsvoorwaarden is meer te zeggen. KLM Moet het in hoge mate hebben, net van mensen voor wie A Nederland start- of eindplaats van de vliegreis is, maar van mensen die op Schiphol overstappen. Bij dat overstappen is afhandeling van bagage een factor. Dat zo goedkoop mogelijk regelen hoort bij het verdienmodel van de KLM, zo legt Ties Joosten uit in een thread op Twitter.(2) Joosten is auteur van De Blauwe fabel, een boek over de KLM door de jaren heen. Joosten trekt uit de analyse van dat verdienmodel weliswaar een verkeerde conclusie uit, namelijk dat meer betalen gewoon niet kan omdat het verdienmodel dat niet toestaat. Je kunt, beste Ties, natuurlijk ook dat verdienmodel op de helling zetten, de directie-inkomens aanpakken en dergelijke. Dan kunnen die lonen best omhoog en dan kan die werkdruk best omlaag, via het in dienst nemen van meer mensen bijvoorbeeld. Ja, dat kost wat. Pech voor directeuren en aandeelhouders, maar dat is dus niet het probleem van de mensen die het werk moeten doen.

Natuurlijk worden we intussen overspoeld met de jammerklachten van zogenaamde – en heel af en toe vast ook wel echte – ‘hardwerkende Nederlanders’ – last hebben van de staking, niet op reis konden naar Spanje en wat voor ellende al niet meer. Die jammerklachten kwamen prominent in beeld. Wat ik hierboven citeer uit NOS-berichtgeving komt uit een artikel onder de titel: ‘Gedupeerde reizigers op chaotisch Schiphol: “Verheugden ons op Spaans terrasje”’ Die teleurstelling is natuurlijk veel belangrijker dan de permanente oververmoeidheid van onderbetaald KLM-personeel dat voor een terrasje in Amsterdam de tijd al nauwelijks krijgt. De passages over de staking zelf staan in de zevende alinea, na zes alinea’s reacties van passagiers. De NOS doet hiermee zo ongeveer de public relations van de KLM die de overlast natuurlijk uitermate betreurt.

Die overlast is natuurlijk precies wat deze staking kracht geeft! Omdat Schiphol een belangrijk verkeersknooppunt is, waar het rond vakantietijd ook extra druk is, is die overlast voorpaginanieuws. Stakingen die niemand bespeurt omdat niemand er last van heeft, missen nogal hun doel. Ook een enkele gedupeerde reiziger snapt dat best. ‘ “Het is de perfecte timing als je je punt wil maken en aandacht wil krijgen”, erkent een andere reiziger (…) “Slim gedaan op dit moment”, beaamt een ander. “De pijn is nu heel groot”’. De staking werkte dus uitstekend. Er zijn vast allerlei arbeiders die zich strategische vragen beginnen te stellen. ‘Wat als wij nu eens…?’

En nee, natuurlijk is het niet leuk als het begin van je vakantie spaak loopt vanwege een staking. Natuurlijk mogen mensen daar best even over mopperen. Maar het is scheef om dat gemopper centraal te stellen, en de grieven van arbeiders ergens naar onderin een nieuwsartikel te verbannen. Gedupeerden kunnen met hun klachten naar de KLM die haar personeel zo tergt dat ze met een staking terugslaan. Niet vergeten een steunverklaring aan de stakers mee te nemen als je toch op Schiphol moet wezen.

En precies de opvallende overlast maakt de staking zo sterk! Precies dankzij al die ‘pijn’, die ‘overlast’ die ons vanaf voorpagina en sociale media toeschreeuwt, hebben we het er allemaal over! Precies daarom gaan discussies nu niet enkel over lange wachtrijen en gedupeerde reizigers, maar ook over hoge werkdruk en lage lonen, en over de vraag wie hier nu eigenlijk de harde werkers zijn over wie het vooral zou horen te gaan. De stakers op Schiphol geven ons gratis een stukje educatie in klassenverhoudingen in Nederland. De les is zo duidelijk als wat. Zij daarboven, in hun glimmende kantoren, jagen ons op en plukken ons leeg. Maar als wij hier beneden, mensen die het werk doen waar de maatschappij op draait en waar de rijken op parasiteren, samen terug slaan, dan kunnen we daar samen iets tegen doen. En terugslaan doe je bijvoorbeeld door het werk neer te leggen. Zeer leerzaam, en hopelijk doet goed voorbeeld weer eens goed volgen.

En dit goede voorbeeld gaat niet alleen over arbeidsverhoudingen. Dit goede voorbeeld is tegelijk een middelvinger in het gezicht van de autoriteit. Dit was een actie van mensen die gewoon samen eens luid NEE zeiden en NEE deden tegen wat het van hogerhand dag in dag uit wordt opgedrongen. Wat we hier dus heel even echt aan het werk zagen terwijl het werk stillag, dat was de anarchie. Hoeveel groepsimmuniteit tegen revolte ‘onze’ vakbondsbestuurders, journalisten en de kapitalistenklasse ook proberen te verwekken, dat virus van revolte blijkt weer eens springlevend. Ruim een week voor 1 Mei 2022 is dat helemaal geen vervelende gedachte

Noten:

‘Gedupeerde reizigers op chaotisch Schiphol: “Verheugden ons op Spaans terrasje”’, NOS, 23 april 2022, https://nos.nl/artikel/2426199-gedupeerde-reizigers-over-chaos-schiphol-verheugden-ons-op-spaans-terrasje

Ties Joosten, Twitter-thread, 23 april 2022, https://twitter.com/tiesjoosten/status/1517821493832556545

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Een goede dag! Een opstandige dag!

Opgeslagen onder Divers