Sexueel wangedrag bij The Voice of Holland/Onschuldig tot schuld bewezen

Lege rechtszaal, met het oude houten met panelen bekleden

” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

SEXUEEL WANGEDRAG BIJ THE VOICE OF HOLLAND/ONSCHULDIG TOTSCHULD BEWEZEN
” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”
ARTIKEL 11, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTENVAN DE MENS
http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

LEZERS!Hierbij mijn Ingezonden Stuk naar aanleiding van de beschuldigingenvan sexueel overschrijdend gedrag naar vrouwen/meisjes, diehebben deelgenomen aan het programma ”The Voice of Holland”Omdat ik vond en vind, dat de publieke discussie wel erg uitgaatvan de schuld van betrokkenen, voordat er sprake is geweestvan een eventuele rechtszaak, heb ik aan de Bel getrokkenmet een Ingezonden Stuk, dat ik naar een aantal kranten hebopgestuurd.Zie hieronder
Zie ook de documentaire van het programma ”Boos”,waarin een aantal vrouwen/meisjes beschuldigingen uitrichting Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen eneen anonieme regisseurAlle ”beschuldigden” zijn of waren verbonden aan RTL,voordat het programma werd stilgelegd vanwege deze beschuldigingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_voice_of_Holland

DE DOCUMENTAIRE VAN HET PROGRAMMA ”BOOS”
”THIS IS THE VOICE”

Hieronder mijn Ingezonden Stuk
En daaronder achtergrondinformatie overThe Voice of Holland-Gatetoegestuurd

INGEZONDEN STUK

Ingezonden Stuk
Geachte Redactie
Meer dan 7 miljoen mensen, waaronder ondergetekende, hebben recentelijk op Youtube gekeken naar het programma ”BOOS” waarin vrouwen aanhet woord kwamen, die de aan RTL programma The Voice verbonden bandleiderJeroen Rietbergen, rapper Ali B [coach bij The Voice], zanger Marco Borsato, voormalig coach bij the Voice en een anonieme regisseur beschuldigden van sexueel wangedrag, varierendvan het zenden van sexueel getinte appjes, tot aanranding en/of verkrachting.Jeroen Rietbergen heeft dit inmiddels publiekelijk toegegeven, Marco Borsato heeft er geen mededelingen over gedaan, Ali B ontkent, evenals de genoemderegisseur.Er is aangifte gedaan tegen Ali B, Jeroen Rietbergen en de betreffende regisseur.Tegen Marco Borsato was al eerder in een ander verband aangifte gedaan vanwegesexueel wangedrag [wat niet betekent, dat hij in deze zaak schuldig zou zijn].Inmiddels heeft het OM [dat gaat bepalen of de beschuldigdenvervolgd worden] de zaak in onderzoek.Het filmpje was vrij confronterend en er is dan ook-terecht- alom verontwaardiging.Toch vind ik hierbij een waarschuwing op zijn plaats.Want het gevaar is, dat de verontwaardiging doorslaat en dat de publieke opinie, alsmede TV persoonlijkheden, doen, alsof reeds iskomen vast te staan, dat het ookdaadwerkelijk zo gebeurd is, zonder het OM onderzoek en/of een eventuelerechtszaak af te wachten.Want tot nu toe is  slechts sprake van een aantal beweringen doormogelijke slachtoffers, bewijzen zijn nog niet geleverd, wat aan de rechter is.Vandaar dat ik de publieke opinie oproep om niet te vergeten,’dat in een rechtsstaat geldt: ”Onschuldig tot schuld bewezen”Ook noem ik hier de ongemakkelijke waarheid, dat valse aangiftes nueenmaal voorkomen, zeker als het bekende mensen betreft.Daarom is het van belang, dat de zaken nu bij het OM liggen,waar een evenwichtige afweging gemaakt kan worden.Daar hebben de echte of vermeende slachtoffers recht op.Daar hebben de beschuldigden en misschien verdachtenrecht op.Bij een heksenjacht is niemand gebaat.
Astrid EssedAmsterdam 

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER THE VOICE OFHOLLAND-GATE

Reacties uitgeschakeld voor Sexueel wangedrag bij The Voice of Holland/Onschuldig tot schuld bewezen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.