Achtergrondinformatie over The Voice of Holland-Gate

ACHTERGROND INFORMATIE OVER THE VOICE GATE
DOCUMENTAIRE BOOS OVER VERMEEND SEXUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VAN ALI B, JEROEN RIETBERGEN, MARCO BORSATO EN EEN ANONIEM GEBLEVEN REGISSEUR
YOUTUBE.COM
BOOS: THIS IS THE VOICE
https://www.youtube.com/watch?v=1idPrF17UP0

[ZIE OOK ACHTERGRONDARTIKELEN GEHEEL ONDERIN]

VERKLARINGEN BETROKKENEN [UIT YOUTUBE BRON/DOCUMENTAIRE BOOS]:
JOURNALISTIEKE VERANTWOORDING BOOS:
JOURNALISTIEKE VERANTWOORDING BIJ
BOOS: THIS IS THE VOICE

Deze uitzending is tot stand gekomen na een onderzoek dat meerdere maanden in
beslag nam. Voor dit onderzoek hebben wij gesproken met verschillende bronnen die
zich bij ons hebben gemeld. Middels dit document bieden wij inzicht in onze werkwijze
en de journalistieke keuzes die zijn gemaakt.

De uitzending van BOOS is gemaakt om misstanden bij de The Voice aan te kaarten en
een bredere maatschappelijke discussie op gang te brengen over machtsmisbruik en
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

INHOUDSOPGAVE

– Tijdlijn onderzoek
– Het werken met bronnen
– Het plegen van hoor/wederhoor
– Gemaakte journalistieke keuzes
– Nazorg bronnen: contact Slachtofferhulp

Tijdlijn onderzoek
In het voorjaar van 2021 melden zich bij de redactie van een tijdschrift twee vrouwen
die aangeven te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van
een Nederlandse artiest. Het gaat in beide gevallen om Ali B. Het vermoeden bestaat dat
deze vrouwen niet de enige zijn met een soortgelijke ervaring met deze artiest, mede
door uitspraken van Ali B richting één van de twee vermeende slachtoffers. Omdat de
redactie van het tijdschrift niet verder komt in hun onderzoek, nemen zij contact op met
onze redactie om het dossier over te dragen. Op 22 en 23 augustus 2021 doen wij een
oproep via social media, waarna talloze reacties binnenkomen van vrouwen die te
maken zouden hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Na
de media-aandacht vanwege het opschorten van The Voice of Holland en de bekentenis
van Jeroen Rietbergen is nog een groot aantal aanvullende reacties binnen gekomen.

Het werken met bronnen
– Voor ons onderzoek hebben we met 53 mensen telefonisch gesproken, een deel
hiervan hebben we face to face gesproken.
– Tot op heden ontvangen wij nog altijd berichten via Instagram, DM of per mail
over vermeend (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en/of machtsmisbruik in
de context van The Voice, of in relatie tot de vermeende daders.
– De persoonlijke gegevens van onze anonieme bronnen zijn bekend bij onze
redactie.
– Waar nodig en mogelijk hebben we de verhalen van onze bronnen geverifieerd,
bijvoorbeeld door te spreken met getuigen, en jaar- of plaatsaanduidingen te
onderzoeken.
– Er zijn appjes van vermeende daders ingezien. Ook is ander bewijsmateriaal
ingezien door de redactie of in bezit van de redactie.
– Naast de verhalen van vermeende slachtoffers binnen de context van The Voice of
Holland hebben we ook mensen met soortgelijke verhalen met een indirecte
relatie tot het programma aan het woord gelaten, omdat zij eventuele
handelingspatronen van de vermeende daders kunnen bevestigen.

Anonimiteit
– De keuze om al dan niet bekend in beeld te worden gebracht, ligt bij de bronnen
die wij gesproken hebben. Al onze bronnen hebben ervoor gekozen om niet
herkenbaar in beeld te worden gebracht om uiteenlopende redenen.
– Er is met de desbetreffende personen besproken hoe hun verhaal, bijvoorbeeld
door middel van geanonimiseerde quotes, in beeld is gebracht. Stemmen in deze
aflevering zijn ingesproken door acteurs of vervormd, om onze bronnen anoniem
te houden.
– Tijd- of plaatsindicaties zijn veelal weggelaten om herleidbaarheid richting de
vermeende slachtoffers te voorkomen.
– De personen die ons hebben bezocht in de studio om hun verhaal te doen,
hebben voor publicatie hun eigen interviews mogen zien.

Het plegen van hoor/wederhoor
Het verzoek om te reageren op de vragen die we hebben gesteld in het kader van
wederhoor hebben we op 12 januari jl. verstuurd aan de volgende personen en
organisaties:

– RTL (zendt het programma uit);
– ITV Studios (produceert het programma nu);
– Talpa (heeft het programma geproduceerd);
– Jeroen Rietbergen (ivm beschuldigingen);
– Marco Borsato (ivm beschuldigingen);
– Ali B (ivm beschuldigingen).

Er is gekozen om het verzoek tot wederhoor acht dagen voor de geplande uitzending uit
te sturen. Dit vanwege de gevoeligheid van het onderwerp, de hoeveelheid betrokkenen
en de zorgvuldigheid waarmee we de reacties wilden verwerken. De volledige reacties
in het kader van wederhoor en transparantie van de genoemde partijen zijn terug te
vinden via de links in de beschrijving.

Na de media-aandacht die op zaterdag 15 januari jl. is ontstaan na de bekendmaking van
RTL tot het opschorten van The Voice of Holland en de bekentenis van Jeroen Rietbergen
is er aanvullende informatie binnengekomen die aanleiding gaf opnieuw een verzoek tot
wederhoor te doen. Deze vragen zijn op maandag 17 januari jl. verstuurd naar de
volgende personen:

– John de Mol (Eigenaar Talpa, zwager van Jeroen Rietbergen, tot 2020
eindverantwoordelijk voor The Voice. Hij zou op de hoogte zijn geweest
van de klachten over Jeroen Rietbergen);
– Linde de Jong (Creative Director bij Talpa, zij zou op de hoogte zijn
geweest van klachten over Jeroen Rietbergen);
– Erland Galjaard (Directeur RTL Nederland tot 2018, hij zou op de hoogte
gebracht kunnen zijn van van het vermeende seksueel overschrijdend
gedrag dat volgens de bronnen al speelde vanaf 2010).

Alleen Erland Galjaard reageerde op onze vragen met een verklaring. Deze is in de link
in de beschrijving terug te vinden.

Naar aanleiding van nieuwe informatie is er op dinsdag 18 januari jl. ook een verzoek
tot wederhoor uitgegaan naar een regisseur. Ook zijn reactie is terug te vinden in de link
in de beschrijving.

Op dinsdag 18 januari jl. kreeg Tim Hofman het bericht van Paul Römer (Managing
Director Radio en TV Talpa Network) dat John de Mol zijn reactie wilde geven op
camera, direct na het zien van de uitzending. In overleg is besloten dat hij de definitieve
versie van de uitzending kon komen bekijken op woensdagavond 19 januari, waarna hij
een reactie zou geven en Tim hem vragen kon stellen. De Mol heeft daarbij geen enkele
invloed gehad op de uitzending. Het gesprek tussen hem en Tim is in zijn geheel
uitgezonden. Hoewel dit geen gebruikelijke werkwijze is voor BOOS, hebben we, – gezien
zijn grote rol in deze kwestie- er toch voor gekozen zijn reactie mee te nemen aan het
einde van de uitzending,.

Nazorg vermeende slachtoffers: contact Slachtofferhulp
Om de personen die hun verhaal bij ons hebben gedaan een professionele vorm van
hulp te kunnen bieden, hebben wij in samenwerking met Slachtofferhulp een
hulpaanbod samengesteld. Hierin worden drie casemanagers genoemd waarbij onze
bronnen zich kunnen melden voor emotionele en/of juridische ondersteuning.

Dit aanbod is geheel vrijblijvend gedaan aan de mensen die in deze uitzending te zien
zijn.

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE VERANTWOORDING BOOS

REACTIE IN DE DOCUMENTAIRE BESCHULDIGDENOP UITZENDING BOOS:

REACTIE ALI B

ALI B

“Reactie van Ali B
Vooropstaat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan
machtsmisbruik laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Dat betekent dat ik de anonieme verdachtmakingen die Boos mij in vage omschrijving heeft
voorgehouden volledig ontken. Op de paar roddels en insinuaties die Boos verder heeft
verzameld, die grotendeels “van horen zeggen” zijn, kan ik onmogelijk reageren. Dit is
kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen. Vaststaat dat bij
RTL4, ITV of bij mijn management nooit klachten zijn binnengekomen over machtsmisbruik
en/of seksueel overschrijdend gedrag van mij. Ik ben mij altijd bewust geweest van mijn
positie en mijn verantwoordelijkheid binnen The Voice of Holland. Juist tegenover de vaak jonge
kandidaten. Nogmaals, ik heb daar nooit misbruik van gemaakt. De voor mij anoniem gehouden
aangifte die recent tegen mij is gedaan, ken ik niet. Het schijnt te gaan om iets wat lang geleden
zou zijn gebeurd. Ik herhaal dat deze beschuldiging niet waar kan zijn. Onderzoek door politie
en het openbaar ministerie zal dat uitwijzen, als het zover komt. Ik werk daar dan uiteraard
volledig aan mee zodat dit zo snel mogelijk duidelijk wordt. “

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE ALI B

REACTIE JEROEN RIETBERGEN
Verklaring van Jeroen Rietbergen,
naar aanleiding van berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag
Op 12 januari jl. ben ik benaderd door de redactie van BOOS van BNN/Vara, met de mededeling dat
BOOS gaat berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of
Holland.
Mij is gevraagd om te reageren op diverse anonieme berichten van vrouwen, die er op neerkomen dat ik
mij schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in het kader van een machtspositie die ik
binnen The Voice of Holland zou hebben.
Naar aanleiding van deze berichten verklaar ik het volgende:
Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad
met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld.
Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er
destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te
bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als
wederkerig en gelijkwaardig gezien.
Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is,
maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders
beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De
dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn
gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf
het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met
grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is
beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin. Voor mij was meer dan duidelijk
dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder
professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg
gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar,
hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote
bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet
definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan,
maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen
die ik nooit had mogen doen.
Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden
gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice programma’s.
Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden.
Jeroen Rietbergen

BOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE JEROEN RIETBERGEN

REACTIE MARCO BORSATO

REACTIE MARCO BORSATO
Geacht Team Boos,
Na kennisneming van uw e-mail van 12 januari jl. wordt namens de heer Borsato medegedeeld dat hij
niet op uw vragenlijst zal ingaan.
Zoals u ongetwijfeld weet lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van de
desbetreffende aangiftes en zal iedere publicitaire inmenging op dit moment schadelijk zijn voor de
beide onderzoeken.
Met vriendelijke groet,
Carry Knoops
Mrs. C.J. Knoops-Hamburger
Senior partner
Advocaat/Attorney at law

EINDE REACTIE MARCO BORSATO

REACTIE ANONIEME REGISSEUR

REACTIE ANONIEME REGISSEUR

REACTIE 16 JANUARI
Beste medewerkers van ‘team Boos’,
Wat een verschrikkelijk bericht.
Ik kan jullie oprecht vertellen dat ik nooit door een kandidaat ben benaderd met een dergelijk verhaal.
Als een kandidaat met een dergelijk verhaal of ander probleem bij mij zou hebben aangeklopt, dan had
ik ze meteen verwezen naar de begeleiders van de kandidaten van de show, die speciaal toezien op het
welzijn van onze kandidaten. Als regisseur hoor ik me daar zo min mogelijk mee te bemoeien.

Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen.
Ik wil jullie vragen mijn privacy te respecteren en mijn naam niet te noemen in jullie berichtgeving.

Groet,

REACTIE 19 JANUARI
De heer … is zeer geschokt door de recente berichtgeving rondom het programma The Voice of Holland
en in het bijzonder door uw brief van 18 januari jl., waarin u hem beschuldigt van ongeoorloofd gedrag
jegens (ex-)kandidaten en medewerkers van het programma. De heer … herkent zich niet in uw
aantijgingen en ontkent deze ten stelligste.

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE ANONIEME REGISSEUR
TOT ZOVER DE REACTIE VAN DE BESCHULDIGDENOP DE UITZENDING VAN BOOS

EINDE REACTIE ANONIEME REGISSEUR

DAT WAREN DE BESCHULDIGDEN
NU DE BETROKKEN TV ZENDERS

REACTIE RTL

REACTIE RTL

15 januari 2022
Statement RTL inzake aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag en machtsmisbruik rondom The voice of Holland
Op woensdag 12 januari jl. heeft de redactie van het BNNVARA-programma BOOS een
mail aan ons gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en
machtsmisbruik rondom The voice of Holland (The Voice). De aantijgingen zijn zeer
ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL.
Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in
overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal
initiëren. De uitzendingen van The voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er
meer duidelijk is.
We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle
veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de
feiten op tafel te krijgen.
Noot aan de redactie:
Wij zullen hangende het onderzoek geen verdere vragen beantwoorden.

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE RTL

REACTIE ITV

BOOS
Wim T. Schippersplein 3 1217 WD Hilversum

Hilversum, 15 januari 2022

Betreft: Aflevering BOOS aangaande The Voice of Holland.

Geachte heer/mevrouw,

The Voice of Holland
Ik verwijs naar jullie brief van 12 januari jl. die aan mij is doorgeleid voor beantwoording. Gelieve
alle verdere correspondentie aan mij te richten.
In jullie brief worden een aantal ernstige beschuldigingen geuit die wij zeer serieus nemen en
wij danken jullie dat jullie deze onder onze aandacht hebben gebracht. Gezien de aard van de
zaken die in de brief aan de orde worden gesteld, hebben wij onmiddellijk opdracht gegeven tot
een extern onderzoek. Jullie zullen begrijpen dat wij, zolang dit onderzoek loopt, niet in een
positie zijn om de in de brief gestelde specifieke vragen te beantwoorden.
Wij geven jullie hierbij wel de volgende verklaring, om integraal in het programma op te nemen:
“Een woordvoerder van ITV Studios Netherlands zegt:
“Als producent nemen wij onze verantwoordelijkheden rond de zorgplicht voor iedereen die
betrokken is bij onze programma’s serieus en het ondersteunen van hun fysieke en mentale
gezondheid heeft onze hoogste prioriteit.
Het BNN/VARA programma BOOS heeft onlangs contact opgenomen met ITV Studios met
aantijgingen van ongepast gedrag in verband met The Voice of Holland.
Wij zijn geschokt door deze aantijgingen.

Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor
iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows, en er is bij ITV Studios sprake van
een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft
plaatsgevonden.
We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.”
Graag vernemen wij van jullie de datum waarop het programma zal worden uitgezonden.
Tevens berichten wij jullie dat de volgende verklaring vanochtend met de media zal worden
gedeeld:
“Het BNN/VARA programma BOOS heeft onlangs contact opgenomen met ITV Studios met
aantijgingen van ongepast gedrag in verband met The Voice of Holland.
Wij zijn geschokt door deze aantijgingen.
Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor
iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV Studios sprake van
een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft
plaatsgevonden.
We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.”
Met vriendelijke groet,
Karin De Groot
Managing Director ITV Studios Netherlands

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE ITV

REACTIE TALPA

Geachte redactie Team Boos,
Hierbij reageren wij op de brief die wij op 12 januari van u ontvangen hebben.
Wij zijn enorm geschrokken van de omstandigheden en aantijgingen die u in uw brief
beschrijft.
Inmiddels zijn er persverklaringen uitgegaan vanuit de producent ITV, de zender RTL,
alsmede van de heer Rietbergen.
De producent ITV heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Lopende dat onderzoek
doen de zender en de producent geen mededelingen, daar sluiten wij ons bij aan.
Wij zullen, indien gevraagd door de instanties, uiteraard onze volledige medewerking geven
aan de onderzoeken. Er werken bij ons immers mensen die destijds bij de productie van ITV
betrokken waren.
Het spreekt vanzelf dat ook TEP een enorm belang hecht aan een veilige werkomgeving,
iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen. Daarnaast moet iedereen de mogelijkheid
hebben om, als er zich onwelgevallig zaken voordoen, dat zonder voorbehoud of remmingen
te kunnen melden bij een vertrouwenspersoon. Daar hebben wij onze bedrijfsvoering ook op
ingericht.
Elke klacht die bij ons binnenkomt, intern of extern, wordt serieus genomen en onderzocht.

Vriendelijke groet,
Afdeling Corporate Communicatie

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE TALPA

REACTIE ERLAND GALJAARD

REACTIE ERLAND GALJAARD [RTL, TALPA]
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erland_Galjaard

Beste Tim, team BOOS,
Uiteraard ben ik bereid om je brief te beantwoorden.
De voorvallen, verdenkingen en verklaringen die je stuurt zijn niet alleen meer dan betreurenswaardig,
maar ook nog eens zeer ongepast en zorgwekkend. De werkvloer, van in dit geval een tv programma,
hoort natuurlijk een veilige plek te zijn. Voor in eerste instantie deelnemers, maar ook voor medewerkers.
Het is inmiddels helder dat deze veiligheid kennelijk aan meerdere mensen/kandidaten niet geboden is.
Dat is zeer ernstig, verdrietig, schadelijk.
Tot aan de aankondiging van jouw programma, en een voorschot dat werd gedeeld over (een deel van)
de inhoud, heb ik nooit weet gehad van deze of dit soort voorvallen en misdragingen. Ik ga niet herhalen
wat meerdere zijdelings of direct betrokkenen al uitgesproken hebben de afgelopen dagen, want
natuurlijk is dit een schok van jewelste voor zovelen die wel oprecht proberen om een mooi en goed
programma te maken waarbij zeer talentvolle mensen een podium krijgen. Dat zou alleen maar mooi
moeten zijn, op basis van inhoud, kwaliteit, menselijkheid, mooie muziek, zangers/zangeressen en hun
kunde, verhaal, achtergrond en ambitie.
Dat dat nu overschaduwd wordt door de vreselijke verhalen van meerdere deelnemers stemt mij, en
velen met mij, triest. Voor de deelnemers/kandidaten uiteraard, en voor niets of niemand anders dan
voor de deelnemers/kandidaten die dit mee hebben gemaakt. Daar past hoe dan ook een excuus. Zelfs in
de wetenschap dat ik hier niet van wist. In dat kader hecht ik er aan te melden dat ook het in de
berichtgeving van afgelopen week genoemde “ berispingsgesprek” niet alleen nieuw was voor mij, maar
bij navraag tevens bleek dat dit gesprek kennelijk in 2019 heeft plaatsgevonden. In die periode was ik al
enige tijd (ik stopte begin 2018) niet meer werkzaam voor RTL. Dat neemt niet weg dat eventuele
misstanden, al dan niet gemeld, van voor die tijd ook ontoelaatbaar zijn. Maar ze hebben mij, helaas,
nooit bereikt.
Groet,
Erland

BOOSBOOS826K abonneesABONNERENWe hebben de keuze gemaakt om de reacties onder deze video uit te zetten. Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen. We kunnen ons voorstellen dat je n.a.v. de berichtgeving rondom The Voice misschien met iemand wilt praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem dan gratis, vrijblijvend en anoniem contact op met:   * Slachtofferhulp Nederland (0900-0101, ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur, of via de chat op www.slachtofferhulp.nl) * Centrum Seksueel Geweld (0800-0188, 24/7 bereikbaar, of via de chat op www.centrumseksueelgeweld.nl) * Mind Korrelatie (0900-1450, ma t/m vr van 09.00 tot 21.00 uur, of via de chat op www.mindkorrelatie.nl) Lees hier de verklaringen na onze brieven met verzoek om wederhoor: Marco Borsato: https://bit.ly/verklaring-marcoborsato Jeroen Rietbergen: https://bit.ly/verklaring-jeroenrietb… ITV: https://bit.ly/verklaring-itvstudios RTL: https://bit.ly/verklaring-rtl Talpa: https://bit.ly/verklaring-talpa Ali B: https://bit.ly/verklaring-alib Erland Galjaard: https://bit.ly/verklaring-erlandgaljaard Regisseur: https://bit.ly/verklaring-deregisseur Hier vind je de verantwoording over hoe en waarom deze uitzending tot stand is gekomen en gemaakt: https://bit.ly/boos-verantwoording

EINDE REACTIE ERLAND GALJAARD

HET PAROOL

TIENTALLEN MELDINGEN OVER GRENSOVERSCHRIJDENDGEDRAG VAN ALI B, JEROEN RIETBERGEN EN MARCO BORSATO

20 JANUARI 2022
https://www.parool.nl/kunst-media/tientallen-meldingen-over-grensoverschrijdend-gedrag-van-ali-b-jeroen-rietbergen-en-marco-borsato~b987f0f2/#:~:text=Zanger%20Marco%20Borsato%20had%20het,kandidaten%20van%20The%20Voice%20Kids.

Miljoenen mensen keken de aflevering van Boos over The Voice of Holland. Verschillende vrouwen doen hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarin gaat het onder meer over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B.

Een van de aangiftes tegen rapper en coach Ali B is vanwege verkrachting. Het meisje dat aangifte deed heeft daar jaren mee gewacht. Ze heeft voor de opname van Boos al met de politie gesproken en aangifte gedaan.

Een ander meisje kreeg een rondleiding van Ali B door zijn studio in Almere, ook nadat haar deelname al was afgelopen. Ineens begon hij haar te zoenen. Zij vond hem zo machtig dat ze verstijfde en alles over zich heen liet komen. Ze hebben seks gehad. Daarna kleedde zij zich aan en ging hij aan een bureau zitten, keek haar liveshow terug en gaf commentaar. Hij zei: “Als je volgend jaar weer meedoet, moet je het me even laten weten. Dan kom je in mijn team en dan kom je heel ver.”

Ze heeft hem gevraagd: “Heb je dit vaker gedaan, met andere meisjes?” Ali zou gereageerd hebben: “Ja ja, dit doe ik wel vaker.” “Niemand gelooft jou,” antwoordde Ali op de vraag of hij niet bang was dat het naar buiten zou komen. Dit speelde acht jaar geleden.

Een vrouw van 20 jaar was bij een schrijverskamp, in 2018, en kwam ook naar de studio. Ze vertelde tegen haar zin in te zijn gezoend door Ali B, daarna zou hij zijn hand in haar broek hebben gedaan. Volgens haar bood hij haar, toen ze weg wilde, geld om te blijven.

Een andere vrouw vertelde met Ali B naar een feestje te zijn gegaan. “Ik dacht: we gaan gezellig een drankje doen, maar het bleek dat hij seks wilde. Hij pakte een condoom. Ik wilde niet, had een been in het gips. Hij was te oud, hij had kinderen. Hij zei: ‘Het is zo voorbij, kom op schatje.’ Toen hij klaar was belde hij een taxi.”

Dickpics

Zanger Marco Borsato had het volgens Boos voorzien op jonge meisjes. “Drie jonge vrouwen vertellen ons dat Marco hen overwegend in werksferen ongevraagd en langdurig betast heeft op de billen. Een van hen is medewerker van The Voice,” aldus Hofman. Ook melden zich drie kandidaten van The Voice Kids. Een kandidate van 14 jaar vertelt dat Borsato haar op de billen betastte. Toen ze wegliep zocht hij haar opnieuw op. Haar ouders bevestigen dit verhaal. Dit gebeurde tijdens de barbecue van The Voice Kids.

Er kwamen negentien meldingen binnen bij de redactie van Boos over Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol. Die komen van kandidaten, medewerkers en ex-medewerkers van The Voice. Allemaal jong en vrouw. Rietbergen stuurde onder meer ongevraagd dickpics. De programmaleiding deed het af als een grapje.

John de Mol liet naar eigen zeggen zijn zwager in 2019 alle hoeken van de kamer zien. “Ik moest me inhouden om hem niet op zijn bek te slaan.”

Veiligheid waarborgen

Het programma is een half uur na plaatsing op YouTube meer dan 30.000 keer bekeken. Mensen kunnen geen reacties plaatsen bij de video. “Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen,” aldus de makers.

Maandenlang hebben Boos-maker Tim Hofman en zijn team gewerkt aan de aflevering die om 16.00 uur online is gekomen. “We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt,” zei Hofman eerder. Naar aanleiding van de Boos-aflevering werd er in opdracht van producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de beschuldigen.

‘Seksuele aard’

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende de aantijgingen aan zijn adres en stapte op. Hij gaf toe dat hij in het verleden relaties van ‘seksuele aard’ met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. “Vrouwen voelden zich door hem geïntimideerd,” zegt Hofman over hem in de aflevering. Hij zou een machtspositie hebben. Linda de Mol maakte maandag bekend haar relatie met Jeroen Rietbergen te hebben verbroken.

Tegen The Voice-coach Ali B liggen twee aangiftes bij het Openbaar Ministerie. RTL besloot na de eerste aangifte de samenwerking met de rapper stop te zetten zolang het onderzoek loopt.

Anonieme regisseur

In de aflevering wordt ook een regisseur genoemd die zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Zijn naam is niet bekendgemaakt omdat hij geen publiek persoon is, zo laat een woordvoerder van BNNVara weten aan NU.nl.

Aan de redactie van Boos verklaart hij: ‘Beste medewerkers van “team Boos”, Wat een verschrikkelijk bericht. Ik kan jullie oprecht vertellen dat ik nooit door een kandidaat ben benaderd met een dergelijk verhaal. Als een kandidaat met een dergelijk verhaal of ander probleem bij mij zou hebben aangeklopt, dan had ik ze meteen verwezen naar de begeleiders van de kandidaten van de show, die speciaal toezien op het welzijn van onze kandidaten. Als regisseur hoor ik me daar zo min mogelijk mee te bemoeien. Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen. Ik wil jullie vragen mijn privacy te respecteren en mijn naam niet te noemen in jullie berichtgeving.’

Later reageert zijn woordvoerder: ‘De heer … is zeer geschokt door de recente berichtgeving rondom het programma The Voice of Holland en in het bijzonder door uw brief van 18 januari jl., waarin u hem beschuldigt van ongeoorloofd gedrag jegens (ex-)kandidaten en medewerkers van het programma. De heer … herkent zich niet in uw aantijgingen en ontkent deze ten stelligste.’

OM: slachtoffers The Voice moeten zich bij politie melden

Mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van zedenmisdrijven rond het tv-programma The Voice of Holland moeten zich bij de politie melden, niet bij een onderzoeksbureau dat door de producent is ingeschakeld. Ook kunnen zij aangifte doen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het OM en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van ITV Studios onderzoek doet naar de vermeende misstanden. ‘Eerdere gesprekken met anderen dan de politie kunnen negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen die bij de politie worden afgelegd. Dat kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek,’ aldus het OM.

Ook mensen die mogelijk getuige zijn geweest van strafbare feiten worden door het OM verzocht zich bij de politie te melden. Politie en justitie zeggen de berichtgeving rond The Voice te hebben gevolgd. ‘Er zou sprake zijn van allerlei soorten van ongepast gedrag, waaronder mogelijk ook strafbare feiten,’ aldus het OM. ‘Dit zijn verontrustende berichten.’

Uitgangspunt van politie en OM is dat slachtoffers in zedenzaken zelf bepalen of zij aangifte doen, aldus het OM donderdag. ‘Het is belangrijk dat een slachtoffer niet tegen zijn zin in in een strafrechtelijke procedure terechtkomt.’

Sinds de ophef rond The Voice is ontstaan, hebben drie mogelijke slachtoffers aangifte gedaan; twee tegen coach Ali B en één tegen de inmiddels opgestapte bandleider Jeroen Rietbergen.

EINDE ARTIKEL HET PAROOL

NOS

WAT HEEFT BOOS ONTHULD OVER THE VOICE EN HOE GAAT HET VERDER?


https://nos.nl/collectie/13887/artikel/2413872-wat-heeft-boos-onthuld-over-the-voice-en-hoe-gaat-het-verder

Met een uitzending van bijna 82 minuten van BOOS werd vanmiddag duidelijk wat zich volgens tientallen vrouwen jarenlang achter de schermen heeft afgespeeld bij The Voice of Holland. In het BNNVARA-programma komen verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar voren.

Daarbij gaat het om coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een niet nader genoemde regisseur. We zetten hier de aantijgingen op een rij.

Het Openbaar Ministerie roept mensen die mogelijk slachtoffer zijn van een strafbaar feit bij The Voice op om zich bij de politie te melden en eventueel aangifte te doen. Lees hier meer.

Jeroen Rietbergen

Rietbergen was jarenlang bandleider bij The Voice. Er hebben zich bij BOOS negentien vrouwen gemeld, medewerkers en kandidaten, met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen.

De meldingen gaan onder meer over ongepaste appjes. Zo zou hij kandidaten voorgesteld hebben samen een hotelkamer te boeken, of bepaalde kleding te dragen omdat hij die kleding sexy vond. Ook stuurde hij foto’s van zijn penis, vertellen oud-kandidaten.

Rietbergen zou daarnaast grensoverschrijdende opmerkingen hebben gemaakt. Tegen een kandidate van 18 zou hij uit het niets “ik heb een hele grote pik” gezegd hebben. Tegen een andere kandidate zei hij dat zij “een geil broekje” aanhad, vertelde ze al eerder bij talkshow Beau.

Er ligt een aangifte van aanranding van oud-kandidate Nienke Wijnhoven. Rietbergen zou haar in zijn studio hebben betast.

Rietbergen was als partner van Linda de Mol de zwager van John de Mol. Volgens De Mol heeft hij Rietbergen in 2019 berispt nadat zich één vrouw had gemeld met klachten over ongewenst appgedrag. Ook daarna zou Rietbergen zich grensoverschrijdend gedragen hebben, maar De Mol heeft daar naar eigen zeggen niets over gehoord.

Rietbergen geeft toe seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond, maar ontkent de aanranding.

Ali B

Voice-coach Ali B wordt in het programma beschuldigd van onder meer verkrachting en betasting van vrouwen. Een kandidate die destijds 18 was zegt door Ali B verkracht te zijn.

Na een rondleiding in zijn studio ging Ali B met de vrouw op een bankje zitten en begon haar plotseling te zoenen. Ze verstijfde naar eigen zeggen en Ali B had seks met haar: “Ik voelde dat hij zo machtig was, dat ik dacht: wat jij wil, moet er nu gebeuren. Dus ik liet over me heenkomen wat hij van plan was met mij.”

Meerdere mensen vertellen over een patroon in het gedrag van Ali B. Hij zou beloftes doen over roem en vrouwen plotseling zoenen bij hem thuis of in zijn kleedkamer. Ook kwam hij een keer onaangekondigd thuis bij een kandidaat. Wrijvend over zijn been zou Ali B toen hebben gezegd dat hij “zin had om te neuken”.

Er zijn twee aangiftes gedaan tegen Ali B, waarvan een voor verkrachting. Ali B ontkent de aantijgingen. Hij zegt wel met wederzijdse instemming seks te hebben gehad met iemand die op dat moment geen kandidaat meer was.

Marco Borsato

Over zanger en ex-Voice-coach Marco Borsato zijn meldingen gekomen van zes vrouwen, van wie drie minderjarig toen de incidenten zich voordeden.

Drie vrouwen zeggen dat Borsato hun billen ongevraagd en langdurig heeft betast. Dat gaat om vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland.

Borsato zou ook drie deelnemers van The Voice Kids hebben betast. Dat was onder meer tijdens een barbecue die Borsato organiseerde voor deelnemers van het programma. De ouders van de kinderen die toen 13 en 14 waren bevestigen de verhalen tegen BOOS. Melders zeggen ook dat Borsato regelmatig andere meisjes bij hun heupen vastpakte.

Er is eerder aangifte gedaan tegen Borsato. Dat betreft een vrouw die toen ze 15 was door hem zou zijn betast. Borsato heeft aangifte gedaan van smaad vanwege die aangifte, maar reageert verder niet op de andere beschuldigingen.

Anonieme regisseur

In de uitzending kwamen ook vijftien meldingen aan bod tegen een regisseur van The Voice die niet met naam genoemd wordt. Hij maakte volgens vrouwen ongepaste opmerkingen en hij was handtastelijk.

In een verklaring ontkent hij de beschuldigingen “ten stelligste”.

Wat valt er op juridisch gebied te verwachten?

Volgens het OM Midden-Nederland wordt er op dit moment beoordeeld of er onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van de aangiftes tegen Ali B.

Als dat onderzoek er komt, is het mogelijk dat er vervolging wordt ingesteld, maar er moeten veel hobbels overwonnen worden voordat het tot een veroordeling komt, schetst advocaat Floor Oehlen, gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van zedendelicten. Het gaat in het geval van Ali B om meerderjarige vrouwen. Met minderjarigen onder de zestien is seksueel contact sowieso strafbaar, met meerderjarigen niet als het met wederzijdse instemming was.

Oehlen: “Bij een zedendelict is het één tegen één, er zijn vaak weinig tot geen getuigen. Als er meerdere meldingen liggen die de manier van handelen bevestigen, kan het zijn dat het totaalplaatje van verklaringen toch voldoende optelt tot een bewezenverklaring.” Daarom is het volgens Oehlen belangrijk dat zich veel mensen gemeld hebben, ook als wat zij zelf hebben meegemaakt wellicht niet strafbaar is.

Wat betreft Rietbergen en de anonieme regisseur ligt het wat betreft de ongepaste appjes en opmerkingen juridisch nog lastiger, zegt Oehlen: “Onder de huidige wetgeving is het vrij moeilijk om tot een bewezenverklaring te komen. Dat is anders als je iemand stelselmatig blijft bestoken met appjes.” Er wordt nu wel gewerkt aan nieuwe wetgeving waarbij seksuele intimidatie ook strafbaar wordt gesteld. Dat zou volgens Oehlen helpen om dergelijke praktijken voor de rechter te krijgen.

‘Niet wachten’

Jurist Gabi van Driem houdt zich al 40 jaar bezig met zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Schokkend vond ik het. Zulke aantallen, zulke jonge vrouwen. Jonge kinderen eigenlijk nog. Ik vind het ook heel dapper dat ze nu naar buiten komen”, zegt ze tegen Nieuwsuur.

De oproep van De Mol aan vrouwen om zich uit te spreken, komt volgens Van Driem te laat. “Je moet niet wachten tot het gebeurd is. Je moet iedereen scholen, je moet duidelijkheid hebben. Dat ontbreekt totaal.”

Van Driem: “Als De Mol iets wil betekenen voor de vele slachtoffers, dan moet hij geld beschikbaar stellen voor slachtoffers om zelf een advocaat in te schakelen. Dan zullen ze met een eigen raadsman moeten kijken: ga ik naar het OM, is het inderdaad strafbaar, of ga ik naar een onafhankelijke klachtencommissie. Die dan nog moet worden benoemd, want die is er nog niet.”

EINDE ARTIKEL NOS

NOS

OM ROEPT SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK BIJTHE VOICE OP OM ZICH TE MELDEN


https://nos.nl/collectie/13887/artikel/2413843-om-roept-slachtoffers-van-misbruik-bij-the-voice-op-om-zich-te-melden

Het Openbaar Ministerie roept mensen die mogelijk slachtoffer zijn van een strafbaar feit bij The Voice of Holland op om zich bij de politie te melden en eventueel aangifte te doen. Ook mensen die getuige zijn geweest van een mogelijk strafbaar feit wordt gevraagd zich te melden.

“Het belang van slachtoffers staat voor ons voorop”, zegt het OM. “Onderzoeken worden gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officieren van justitie. Zij vormen een deskundig team en staan slachtoffers bij. Bewijs verkrijgen in zedenzaken is vaak lastig en kost vaak veel tijd, maar is zeker niet onmogelijk.”

Het OM wijst erop dat slachtoffers die nog geen contact met de politie willen ook kunnen bellen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG), desnoods anoniem. Het CSG kan als een slachtoffer dat wenst contact zoeken met de zedenpolitie om aangifte te doen.

Zeker drie aangiftes zijn al binnen. Een wegens aanranding tegen bandleider Jeroen Rietbergen en twee tegen Ali B, die in het programma als coach optreedt. RTL legde het programma stil, nadat bekend was geworden dat het BNNVARA-programma BOOS informatie in handen kreeg dat Rietbergen zich aan seksueel grensoverschrijdend gedrag met vrouwen had schuldig gemaakt.

Met producent ITV werd afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen werd ingesteld.

EINDE ARTIKEL NOS

RTL BOULEVARD

ALLE STATEMENTS VAN DE BESCHULDIGDE PARTIJEN IN BOOS OP EEN RIJ

20 JANUARI 2022


https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/news/artikel/5282455/statements-boos-voice-holland-aantijgingen-reacties

Na maandenlang onderzoek komen Tim Hofman (33) en zijn team vandaag in een nieuwe aflevering van ‘BOOS’ met hun bevindingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij ‘The Voice of Holland’. De aantijgingen zijn gericht op ‘The Voice’-coach Ali B (40), bandleider Jeroen Rietbergen (50), voormalig coach Marco Borsato (55) en een anonieme regisseur van het programma. De beschuldigde partijen reageerden als volgt.

Tegen Ali B zijn er twee aangiftes gedaan. Eén daarvan is vanwege verkrachting. Dat zegt de aangeefster, die anoniem in beeld is gebracht, in het programma BOOS. Aan de redactie laat Ali dit weten: 

‘Voorop staat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat ik de anonieme verdachtmakingen die BOOS mij in vage omschrijving heeft voorgehouden volledig ontken. Op de paar roddels en insinuaties die Boos verder heeft verzameld, die grotendeels ‘van horen zeggen’ zijn, kan ik onmogelijk reageren. Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen. Vast staat dat bij RTL4, ITV of bij mijn management nooit klachten zijn binnengekomen over machtsmisbruik en/of seksueel overschrijdend gedrag van mij. Ik ben mij altijd bewust geweest van mijn positie en mijn verantwoordelijkheid binnen The Voice of Holland. Juist tegenover de vaak jonge kandidaten. Nogmaals, ik heb daar nooit misbruik van gemaakt. De voor mij anoniem gehouden aangifte die recent tegen mij is gedaan, ken ik niet. Het schijnt te gaan om iets wat lang geleden  zou zijn gebeurd. Ik herhaal dat deze beschuldiging niet waar kan zijn. Onderzoek door politie en het openbaar ministerie zal dat uitwijzen, als het zover komt. Ik werk daar dan uiteraard volledig aan mee zodat dit zo snel mogelijk duidelijk wordt.’

Ook bandleider Jeroen Rietbergen is meerdere malen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De bandleider erkende afgelopen weekend dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Aan de redactie van BOOS laat Jeroen het volgende weten: ‘Naar aanleiding van berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag Op 12 januari jl. ben ik benaderd door de redactie van BOOS van BNNVara, met de mededeling dat BOOS gaat berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of Holland. Mij is gevraagd om te reageren op diverse anonieme berichten van vrouwen, die er op neerkomen dat ik mij schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in het kader van een machtspositie die ik binnen The Voice of Holland zou hebben. Naar aanleiding van deze berichten verklaar ik het volgende:

Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te  bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien.

Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De  dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin. Voor mij was meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet  definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.

Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice-programma’s. Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden.’

Verder zou een regisseur – zijn naam is niet bekend gemaakt – zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschijdend gedrag. Hij laat aan de redactie van BOOS weten: 

‘Beste medewerkers van ‘team Boos’, Wat een verschrikkelijk bericht. Ik kan jullie oprecht vertellen dat ik nooit door een kandidaat ben benaderd met een dergelijk verhaal. Als een kandidaat met een dergelijk verhaal of ander probleem bij mij zou hebben aangeklopt, dan had ik ze meteen verwezen naar de begeleiders van de kandidaten van de show, die speciaal toezien op het welzijn van onze kandidaten. Als regisseur hoor ik me daar zo min mogelijk mee te bemoeien. Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen. Ik wil jullie vragen mijn privacy te respecteren en mijn naam niet te noemen in jullie berichtgeving.’

Een paar dagen later liet de regisseur vermoedelijk via zijn woordvoerder weten: 

‘De heer […] is zeer geschokt door de recente berichtgeving rondom het programma The Voice of Holland en in het bijzonder door uw brief van 18 januari jl., waarin u hem beschuldigt van ongeoorloofd gedrag jegens (ex-)kandidaten en medewerkers van het programma. De heer […] herkent zich niet in uw aantijgingen en ontkent deze ten stelligste.’

Voormalig coach Marco Borsato passeerde in de uitzending eveneens de revue. Marco zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast. Een zestal, van wie drie minderjarig, heeft zich bij de redactie van BOOS gemeld. Eind vorig jaar kwam al naar buiten dat een jonge vrouw aangifte heeft gedaan tegen Marco. Dit zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze minderjarig was. Marco is toen op zijn beurt naar de politie gestapt om tegenaangifte te doen. Aan de redactie van BOOS liet Marco via zijn advocaat weten: 

‘Na kennisneming van uw e-mail van 12 januari jl. wordt namens de heer Borsato medegedeeld dat hij niet op uw vragenlijst zal ingaan. Zoals u ongetwijfeld weet lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van de desbetreffende aangiftes en zal iedere publicitaire inmenging op dit moment schadelijk zijn voor de beide onderzoeken.’

De redactie van BOOS heeft ook de betrokken mediabedrijven ITV (de huidige producent) en Talpa (oud-producent) gevraagd om een reactie. Talpa laat weten:

‘Geachte redactie Team Boos, hierbij reageren wij op de brief die wij op 12 januari van u ontvangen hebben. Wij zijn enorm geschrokken van de omstandigheden en aantijgingen die u in uw brief beschrijft. Inmiddels zijn er persverklaringen uitgegaan vanuit de producent ITV, de zender RTL, alsmede van de heer Rietbergen. De producent ITV heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Lopende dat onderzoek doen de zender en de producent geen mededelingen, daar sluiten wij ons bij aan. Wij zullen, indien gevraagd door de instanties, uiteraard onze volledige medewerking geven aan de onderzoeken. Er werken bij ons immers mensen die destijds bij de productie van ITV betrokken waren. Het spreekt vanzelf dat ook TEP een enorm belang hecht aan een veilige werkomgeving, iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen. Daarnaast moet iedereen de mogelijkheid hebben om, als er zich onwelgevallig zaken voordoen, dat zonder voorbehoud of remmingen te kunnen melden bij een vertrouwenspersoon. Daar hebben wij onze bedrijfsvoering ook op ingericht. Elke klacht die bij ons binnenkomt, intern of extern, wordt serieus genomen en onderzocht.’

Momenteel is productiemaatschappij ITV de producent van het populaire zangprogramma. ITV laat in een reactie weten: 

‘Als producent nemen wij onze verantwoordelijkheden rond de zorgplicht voor iedereen die betrokken is bij onze programma’s serieus en het ondersteunen van hun fysieke en mentale gezondheid heeft onze hoogste prioriteit. Het BNNVara-programma BOOS heeft onlangs contact opgenomen met ITV Studios met aantijgingen van ongepast gedrag in verband met The Voice of Holland. Wij zijn geschokt door deze aantijgingen. Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows, en er is bij ITV Studios sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden. We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.’ 

Tot slot heeft BOOS Erland Galjaard, tot 2018 de programmadirecteur van RTL, gevraagd om een reactie. Hij laat weten:

‘De voorvallen, verdenkingen en verklaringen die je stuurt zijn niet alleen meer dan betreurenswaardig, maar ook nog eens zeer ongepast en zorgwekkend. De werkvloer, van in dit geval een tv-programma, hoort natuurlijk een veilige plek te zijn. Voor in eerste instantie deelnemers, maar ook voor medewerkers. Het is inmiddels helder dat deze veiligheid kennelijk aan meerdere mensen/kandidaten niet geboden is. Dat is zeer ernstig, verdrietig, schadelijk.

Tot aan de aankondiging van jouw programma, en een voorschot dat werd gedeeld over (een deel van) de inhoud, heb ik nooit weet gehad van deze of dit soort voorvallen en misdragingen. Ik ga niet herhalen wat meerdere zijdelings of direct betrokkenen al uitgesproken hebben de afgelopen dagen, want natuurlijk is dit een schok van jewelste voor zovelen die wel oprecht proberen om een mooi en goed programma te maken waarbij zeer talentvolle mensen een podium krijgen. Dat zou alleen maar mooi moeten zijn, op basis van inhoud, kwaliteit, menselijkheid, mooie muziek, zangers/zangeressen en hun kunde, verhaal, achtergrond en ambitie.

Dat dat nu overschaduwd wordt door de vreselijke verhalen van meerdere deelnemers stemt mij, en velen met mij, triest. Voor de deelnemers/kandidaten uiteraard, en voor niets of niemand anders dan voor de deelnemers/kandidaten die dit mee hebben gemaakt. Daar past hoe dan ook een excuus. Zelfs in de wetenschap dat ik hier niet van wist. In dat kader hecht ik er aan te melden dat ook het in de berichtgeving van afgelopen week genoemde ‘berispingsgesprek‘ niet alleen nieuw was voor mij, maar bij navraag tevens bleek dat dit gesprek kennelijk in 2019 heeft plaatsgevonden. In die periode was ik al enige tijd (ik stopte begin 2018) niet meer werkzaam voor RTL. Dat neemt niet weg dat eventuele  misstanden, al dan niet gemeld, van voor die tijd ook ontoelaatbaar zijn. Maar ze hebben mij, helaas, nooit bereikt.’

RTL Boulevard

Reacties uitgeschakeld voor Achtergrondinformatie over The Voice of Holland-Gate

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.