Reactie op het Islamofobe schotschrift van Marcel Duyvestijn/Ramadan zonder God

 

HET BREKEN VAN DE VASTEN NA IEDERE VASTENDAG TIJDENS DE
RAMADAN
BETEKENIS
Ramadan (also known as Ramadhan or Ramzan) is the ninth month in the Islamic calendar. It is a time when Muslims around the world focus on prayer, fasting, giving to charity, and religious devotion.
RONDUIT MINDERWAARDIG, RESPECTLOOS SCHRIJVEN
OVER GELOVIGEN EN HUN RELIGIEUZE OVERTUIGING
IN DEZE DUISTERE TIJDEN VAN ANTI ISLAMHETZE EEN
WEERZINWEKKEND ”TIJDVERDRIJF” VAN ISLAMOFOBEN,
WAARVAN MARCEL DUYVESTIJN ER EEN IS
REACTIE OP HET ISLAMOFOBE SCHOTSCHRIFT VAN MARCEL DUYVESTIJN/
RAMADAN ZONDER GOD
Ook in deze tijd van toenemende Islamofobie en xenofobie (1) passeert
er nog weleens iets de revu, dat nog denigrerender, groffer en respectlozer is
dan verwacht.
Zo’n schotschrift is de in huis aan huis blaadje de Echo verschenen column
van ”schrijver” Marcel Duyvestijn ”Ramadan zonder God” (2)
Hierin laat Marcel Duyvestijn, te gast bij de dienst in een Moskee, zich in
een door Westerse arrogantie doordrenkte toon van neo kolonialisme
en superioriteitsdenken uit over de Gebedshoudingen, de preek van
de Imam, en het Vasten als zodanig.
De Gebedshoudingen vergelijkt hij met ”een soort gymnastiek” (3),
de preek van de Imam met het ”murmelen in een microfoon” (4)
het Vasten als zodanig met ”hongerlijden” (5) alsof het geen spirituele
betekenis heeft en de dienst/Het Vasten met een ”poppenkast” (6)
Dat hij zelf niets met Geloof heeft, is zijn zaak.
Maar respect opbrengen voor het Geloof van anderen, zeker als
je nota bene te gast bent in een Godshuis, is wel het minste!
Het is weer dat Westerse dedain en het neo kolonialistische
superioriteitsdenken tegenover niet westerse allochtonen -immers
de meeste moslims in Nederland komen uit Marokko, Suriname,
Indonesie, Palestina, Tsjejsenie, Afrika, Turkije en tal van andere
landen- waarbij wordt afgegeven op hun religie, cultuur en gebruiken.
Duyvestijn laat zich beledigend en denigrerend uit over 1 miljard moslims
ter wereld, 1 miljoen moslims in Nederland.
Het meest arrogante en tekenend vind ik nog zijn opmerking in
de Moskee
”‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, (7)
Alsof niet Westerse allochtonen minderwaardig zijn en niet zouden
kunnen nadenken en hun eigen afwegingen maken?
Waarbij hij ook nogeens met ZIJN gebrabbel, de dienst verstoort!

 

Ik heb dat vodstuk van hem in een eerder stuk fel bekritiseerd. (8)
Ik ga de krant die het heeft gepubliceerd, de Echo, er nog over
aanschrijven.
Hier een reactie op de website van Marcel Duyvestijn.
Of het ook wordt geplaatst, is de vraag.
Maar in ieder geval hier te lezen.
Zie eerst mijn reactie
Daaronder de tekst van het stuk van Duyvestijn.
En tenslotte het notenapparaat.
Islamofobie, xenofobie en racisme moeten met kracht worden bestreden!
Astrid Essed
REACTIE OP WEBSITE MARCEL DUYVESTIJN

RAMADAN ZONDER GOD

MARCEL DUYVESTIJN
RAMADAN ZONDER GOD/RESPECTLOOS, ISLAMOFOOB STUK
Hoe Marcel Duyvestijn over de Islam/Geloof denkt, is zijn zaak.
Wat NIET zijn zaak is, is de van Westerse arrogantie, superioriteitsgevoel
en dedain doortrokken wijze, waarop hij de dienst in een Moskee beschreven
heeft EN de Ramadan, de Islamitische Vastenmaand, die voor 1 miljard
moslims ter wereld, heilig is. In Nederland voor ongeveer 1 miljoen moslims,
afkomstig uit Turkije, Marokko, Palestina, Afrika, Tsjetsjenie, Suriname, Indonesie
en andere delen van de wereld. Meest niet westerse allochtonen, over wiens
religie Duyvestijn zich denigrerend uitlaat. Niet alleen gebrek aan respect
voor de religie, maar ook voor hen als niet westerse allochtonen, die deze
religie aanhangen.
Hij spreekt over de gebedshoudingen als ”gymnastiek”, over Vasten als
”hongerlijden” alsof het geen spirituele betekenis heeft, over de preek
als ”gemurmel in een microfoon”’, maakt ronduit schandalig respectloze
opmerkingen tijdens de dienst en noemt het Vasten een ”poppenkast”
Typisch Westerse arrogantie, typische Islamofobie, tekenend voor
een tijd van toenemende xenofobie, Islamofobie en gebrek aan respect
voor niet westerse allochtonen. En dan was Duyvestijn nog wel
gast in die Moskee! Wat een manieren!
In de prullenbak met zijn schotschrift! Ik zal de krant erover aanschrijven.
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN

Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden. Maar zo moest ik dat niet zien. ‘Als je vast, voel je God in je stromen.’ Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was. Die dag had ik gevast.

We zaten in een hoek van de moskee. Ik was daar op uitnodiging van Ahmed Ben Yerrou, een jongerenwerker uit Oost. Hij maakte me wegwijs in de islam. Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon. De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. Vaak sloegen ze op hun hart en riepen ze dat Allah de akbarste was.

Daar zit het, zei mijn begeleider. ‘In je hart.’ Ik moest me niet zo focussen op al die regels, zei hij. Want dat was vooral mijn probleem met de islam. Dat continue zwaaien met dat vingertje. Alles was gegoten in regels en wetten die niet uit te leggen waren. Waarom ik bijvoorbeeld niet met een man mag kussen, kun je toch niet meer staande houden?

Al die regels zijn echter onwrikbaar. Valt niet aan te tornen. Je betwijfelt immers niet het woord van God. Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.

Na een sobere, maar verlossende maaltijd in de gang van de moskee, stond ik buiten. Het was donker, toch dacht ik nog een vogel te horen fluiten. Ik keek naar de hemel. Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.

Ik haalde diep adem. Een seconde was het stil. Tot ik hard door tram 7 uit mijn dromen werd gerinkeld. De trambestuurder met een baard zwaaide naar me. Even dacht ik dat dat God was. In zijn blik zat iets geruststellends. Laat ze maar. Ze komen er wel achter.

Deze column verscheen eerder in De Echo

NOTEN

(1)
WILDERS, PEGIDA, POLITIEK, HET NEDERLANDSE KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
MELDPUNT ISLAMOFOBIE PUBLICEERT HEFTIG RAPPORT
27 NOVEMBER 2015
RAPPORT MELDPUNT ISLAMOFOBIE
PERIODE JANUARI-JUNI 2015
ANNE FRANK STICHTING
ISLAMOFOBIE NEEMT TOE, TOENAME EXTREEM-RECHTS
STRAATACTIVISME, RADICALER WORDENDE PVV
MONITOR RACISME EN EXTREMISME, ACHTSTE RAPPORTAGE
ISLAMOFOBIE NEEMT TOE IN DEN HAAG
24 MEI 2016
ISLAMOFOBIE
ZIE MIJN WEBSITE
(2)
STADSBLAD ECHO
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
 
 
(3)
 
De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig”
STADSBLAD ECHO
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
 
 
 
(4)
 
 
Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon.”
STADSBLAD ECHO
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
 
 
(5)
 
 
 
Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden. ”
STADSBLAD ECHO
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
 
 
 
(6)
 
 
 
Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.”
STADSBLAD ECHO
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
 
 
 
(7)
 
 
 
‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit.
 
 
 
 
 
STADSBLAD ECHO
RAMADAN ZONDER GOD
MARCEL DUYVESTIJN
8 JUNI 2016
 
 
 
(8)
 
 
 
 
RAMADAN ZONDER GOD/RESPECTLOOS, ISLAMOFOOB
STUK VAN MARCEL DUYVESTIJN
ASTRID ESSED
12 JUNI 2016
 
 
OF

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op het Islamofobe schotschrift van Marcel Duyvestijn/Ramadan zonder God

Filed under Divers

Comments are closed.