Reactie op artikel Peter Storm/Griekenland: notities bij een debacle

 

Demonstranten voor het parlementsgebouw.

MOEDIGE STRIJD GRIEKSE VOLK TEGEN DE MISDADIGE
BEZUINIGINGEN VAN DE TROJKA CRIMINELEN
GRIEKS REFERENDUM ZEI NEE TEGEN DE TROJKA CRIMINELEN
TSIPRAS HEEFT DEZE STRIJD MET DE EU DEAL VERRADEN
 Permalink voor ingesloten afbeelding
BITTERE ARMOEDE, TORENHOGE WERKLOOSHEID,
ZELFMOORDEN/DE AFGROND WAARIN DE TROJKA
CRIMINELEN HET GRIEKSE VOLK HEBBEN GESTORT
MET HUN MISDADIGE BEZUINIGINGEN
MET DE EU DEAL IS TSIPRAS MEDEPLICHTIG GEWORDEN
GRIEKENLAND: NOTITIES BIJ EEN DEBACLE
PETER STORM
4 FEBRUARI 2016

 

ZIE OOK VOOR ACHTERGRONDINFORMATIE
ARTIKELEN ASTRID ESSED
MIJN REACTIE OP HET ARTIKEL VAN PETER STORM
HET GRIEKSE DRAMA/SYRIZA, EU EN TROJKA/HOE LOYALITEIT
VERRAAD WERD
“When you write about Tsipras, make sure that you say he is a traitor. All the other politicians, the ones that came before him – we knew what they were like. We really thought he was different.”
Interessant en inzichtelijk stuk, met veel feiten [zoals de achtergrondgeschiedenis
van Syriza], waarvan ik nog niet op de hoogte was.

 

Zoals zovelen, die gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid belangrijk vinden,
heb ik de dramatische gebeurtenissen in Griekenland, die zich in 2014 hebben
afgespeeld, met spanning., opwinding en een diepe deceptie in Syriza gevolgd.
Want volgens mijn bescheiden mening was een andere afloop dan de schaamteloze
capitulatie van Syriza voor de misdadige EU Trojka/Instellingenclub,
mogelijk geweest.
Die ”capitulatie” hield in, dat de zwaarste bezuinigingsmaatregelen ooit
aan Griekenland zijn opgelegd.
ZIE WURGDIKTAAT EU
In tegenstelling tot jou zit ik dan ook op de lijn van diegenen, die vinden,
dat Syriza verraad gepleegd heeft.
Zelf schrijf je daarover
”Het heeft weinig zin om de draai van Syriza als verraad te bestempelen. Dat woord zou van toepassing zijn als Syriza een radicale breuk met de gevestigde orde zou voorstaan, om vervolgens dat perspectief los te laten en aan de andere kant van de barricades te gaan staan.”
Ik van mijn kant denk, dat er wel degelijk van verraad sprake kan zijn,
ZONDER dat een partij/organisatie een radicale breuk met de gevestigde
orde voorstaat en daarop terugkomt.
Verraad is voor mij ook het loslaten van loyaliteiten en beloftes, ook al
is dat niet uit kwaadwilligheid en het tegenovergestelde uitvoeren van wat
is beloofd en beoogd.
Want dat is nu precies wat Syriza heeft gedaan:
Ze hebben de beloften, gedaan aan het Griekse volk om een einde
te maken aan de misdadige Trojka bezuinigingsmaatregelen, verkwanseld.
Daarbij hebben ze hun voorgespiegelde loyaliteit aan het Griekse volk
aan hun laars gelapt en de mensen met nog grotere misere opgestapeld.
Dat noem ik, met vele anderen, verraad ja.
VERRAAD AAN HET OXI IDEAAL
VERRAAD AAN DE BEWEERDE BELOFTEN EEN EIND TE
MAKEN AAN DE EU BEZUINIGINGSTERREUR!
DE EU/TROJKA
BEZUINIGINGEN IN GRIEKENLAND
Syriza was de progressieve partij, die, als een ridder op het witte[zwarte]
paard wel even een einde zou maken aan de bezuinigingsterreur, die de EU
Griekenland al jaren oplegt en een moderne Griekse tragedie heeft veroorzaakt.
Een greep uit Griekenland’s bittere realiteit, die de gevolgen
waren/zijn van de Trojka leningsvoorwaarden:
De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Een derde van de beroepsbevolking
[twee derde van de jongeren] is werkloos.
Drie miljoen mensen hebben geen toegang tot
de gezondheidszorg.
Zeker 7000 zelfmoorden in een periode van
5 jaar.
Een geval bekend van een 63 jarige vrouw, die met haar
zoon van 25 van de vijfde verdieping sprong, omdat er was
gesneden in haar gehandicaptenuitkering.
Beiden moesten zien te overleven van 350 euro per
maand.
439.000 kinderen zijn ondervoed.
Mensen scharrelen in vuilnisbakken.
En ga zo door.
Het kan alleen maar erger worden.
SYRIZA, RIDDER OP HET WITTE PAARD/BYE BYE TROJKA……
MAAR NIET HEUS
Syriza zou de klus dus wel klaren.
Met een mooie verkiezingsoverwinning en de steun van het Griekse
volk in de rug zouden ze de strijd tegen de EU draak weleens even aangaan.
With what cards in their hands?
Nothing,
Absolute nothing.
Alleen idealisme en de navieve overtuigingen, dat landen en instellingen,
die Griekenland er jarenlang onder gehouden hadden met moorddadige
bezuinigingsleningen, nu als sneeuw voor de zon zouden toegeven aan de eisen
van Syriza, omdat….ja waarom eigenlijk?
Vanwege de verkiezingswil van het Griekse volk?
Omdat het harnas van de Syriza ridders zo indrukwekkend was?
Hun Zwaarden glinsterden in de zon.
Ook ten tijde van de riddertijd, in de Middeleeuwen, was een glanzend harnas
niet voldoende om je tegenstander te imponeren en de strijd te winnen.
Wel militaire bekwaamheid, of zo je wil (en dat komt meer in de buurt)
meedogenloosheid.
Goed, terug naar onze, evenzeer bloedige, tijd
De Syriza regering ging dus onderhandelen met de EU draak, schoof
minister Varoufakis, de moderne Robin Hood, naar voren, die alleen
maar de EU bonzen voor het hoofd stootte.
Let wel, ik bewonderde zijn guts, maar nogmaals, spelen
zonder troefkaarten helpt bij deze EU guys niet.
Zonder middelen om hen daadwerkelijk onder druk te zetten, of een
Plan B, kom je er niet.
Peter, je had het helemaal bij het rechte eind, toen je schreef
´´Syriza heeft hard gevochten om iets te bereiken dat objectief onmogelijk was: breken met austeriteit binnen een EU die drijft op austeriteit. Het stond ook nog eens tegenover een geweldige overmacht van kapitalistische krachten die bereid bleek die overmacht te gebruiken ook. ´´
Maar hierin ben ik het NIET met je eens
Je schrijft direct daarna
´´Syriza maakte hierbij inschattingsfouten die wortelden in haar politiek. Had ze die niet gemaakt, dan was ze aan het gevecht wellicht niet eens begonnen.´´
Naar mijn bescheiden mening hadden ze het gevecht namelijk WEL
kunnen winnen.
Voorwaarde was, dat ze een Plan B gemaakt hadden
En gebroken met de EU en hun euro obsessie
Een GREXIT ja
Niet afgedwongen, maar vrijwillig
DE SPROOKJEWERELD VAN SYRIZA
GEEN PLAN B
De Syriza regering was dus, in mijn ogen, zo dwaas om geen PLan B te hebben.
Blind voer ze erop, wel tot een accoord te kunnen komen met de EU financiele guys.
Zoals je schreef
De Syriza regering wilde de EU hun wurgende voorwaarden doen inzien,
in de hoop, dat zij daarvan de redelijkheid zouden inzien.
Ik citeer een passage uit je artikel
´´Syriza heeft hard gevochten om iets te bereiken dat objectief onmogelijk was: breken met austeriteit binnen een EU die drijft op austeriteit.´´
En later schrijf je
´´Kort gezegd kwam die hierop neer. Een linkse, door Syriza geleide regering, zou aan de austeriteit een einde maken. Een hoger minimumloon, een programma van investeringen zodat het aantal banen weer steeg, verbeteren van pensioen- en arbeidsrechten waren daarvan de vertaling.´´
En daarna
´´Het zou al deze wondermooie zaken bereiken zonder een breuk met de EU. De partij wilde af van de greep van de troika, maar wel in overleg. Om aan de EU haar goede trouw te bewijzen, trof ze dus – eenmaal in de regering – ook geen serieuze voorbereidingen voor het geval dat overleg op niets uit zou draaien. Tsipras en Varoufakis waren en kennelijk van overtuigd dat ze de EU-ministers van de redelijkheid van hun voorstellen konden doordringen.´´
EN DAT IS NU PRECIES WAAR DE SCHOEN WRINGT!
Ten eerste de verregaande Syriza naiviteit
Waarom zouden de EU bonzen, die voorafgaande jaren steeds wurgender
leningen aan Griekenland hadden opgelegd, nu ineens WEL voor rede
vatbaar zijn.
Lijkt toch heel onwaarschijnlijk, omdat financiele instellingen niet drijven
op redelijkheid, maar op machtsverhoudingen.
Het is van hun kant bekeken ook ´´plausibel´´ dat ze zich
meedogenloos opstellen.
Want als Griekenland wegkomt met een anti bezuinigingsbeleid,
wat dan als Spanje volgt (Podemos)
En misschien Italie.
Alleen als de Syriza regering een MACHTSMIDDEL tegen de EU had kunnen
inbrengen, waren ze MISSCHIEN onder de indruk geweest.
Ten tweede het ontbreken van Plan B
Ik ben geen econoom, geen regeringsleider, geen onderhandwelaar,
maar begrijp, dat je nooit op een paard moet wedden.
Je moet een Plan B hebben.
Hoe kun je als regering, in een dergelijk zwakke onderhandelings
positie, waarin je jezelf feitelijk afhankelijk maakt van de goedgunstigheid
van keiharde EU financiele gangsters, een goedgunstigheid, die alleen
in Sprookjesland bestaat, geen Plan B, geen machtsmiddel hebben.
DE SYRIZA RIDDER EN DE DRAAK/MACHTSMIDDEL MET GREXIT
Syriza heeft zich in zo´n positie laten manoevreren, dat Grexit door de
EU/Trojka bonzen TEGEN haar werd gebruikt en ze geen keus hadden dan
accoord te gaan met de ergste bezuinigingsmaatregelen ooit.
Waarom
Omdat ze geen Plan B hadden.
Hadden ze dat wel gehad, dan hadden ze een lange neus kunnen trekken
naar de EU en een Grexit op de koop toe genomen.
NEEN, dan waren ze ZELF met Grexit als onderhandelingstroef
gekomen.
En zoals je in een eerder artikel gezegd hebt, zitten aan Grexit pro
blemen verkleefd, maar ook voordelen.
NADELEN
´´ Geen EU-geld meer voor Griekse banken; die dreigen dan zonder geld te komen, zeker als mensen snel hun geld van de bank gaan halen. Dan zouden die banken waarschijnlijk moeten sluiten, om vervolgens nog maar zeer beperkte uitbetalingen aan klanten te kunnen doen. Tegelijk zou er, naast of in plaats van de EU, een Griekse munteenheid komen. Die zou heel weinig waard zijn in vergelijking met de euro. Importen zouden snel duurder worden, de inflatie zou snel oplopen. Crisis, derhalve.´´
VOORDELEN
Maar ook voordelen
´´Ja, een snel verzwakkende munt maakt import duurder en brengt aldus inflatie mee. Maar het maakt export goedkoper! En het maakt ook de vervanging van geïmporteerde door ter plekke vervaardigde goederen aantrekkelijk. Ook het toerisme wordt goedkoper, en dat is in Griekenland geen onbelangrijke bedrijfstak.´´
Dit argument van jou had ook werkelijkheid kunnen worden
Een karig levenspeil, maar dan wel onafhankelijk van EU financiele
pressie, chantage.
En op eigen kracht eruit te zien te komen.
Want die Grexit had misschien minder ongunstig kunnen
uitpakken, dan algemeen werd/wordt afgeschilderd.
Bovendien had Grexit een domino effect kunnen hebben, waarop
de EU niet zat te wachten.
Niet alleen zouden landen als Spanje en Italie zich onafhankelijker kunnen
opstellen, ook in Griekenland zou er meer aan de hand geweest kunnen
zijn dan een economische ontworsteling.
Vertrek uit de EU, de NAVO, onbekende verten verkennen, zoals
leningen bij rivaliserende machten zoals Rusland, China……
Wie weet……..
SAMENVATTEND
Wel degelijk noem ik de Syriza capitulatie aan de EU dus verraad.
Verraad aan hun aan de Grieken gedane belofte, een einde te maken aan de bezuinigings
terreur van de EU financial devils.
Verraad aan de Griekse OXI stem waarmee de bevolking het Syriza verzet
tegen de EU had ondersteund.
Bittere ironie is, dat Syriza huiswaarts keerde met de ergste bezuinigingsmaatregelen
ooit, veel erger dan die aan de voorgaande conservatieve bezuinigings
regeringen waren opgelegd.
EN ER WAS EEN WAY OUT GEWEEST IN VORM VAN EEN PLAN B,
EEN GREXIT
Als Syriza haar dwaze, naieve pro EU koers maar had laten varen.
Of op zijn minst had nagedacht over hoe het verder zou gaan, als
er geen overeenstemming zou worden bereikt.
Dat is niet gebeurd
En het bizarre is dus nu, dat de Grieken staken tegen de bezuinigings
maatregelen van Syriza, DIE EEN EIND ZOU MAKEN AAN DIE
BEZUINIGINGSTERREUR
Bizar, maar waar.
Dat leert maar weer, dat het Griekse volk het lot in eigen hand moet nemen,
in opstand moet komen tegen deze regering en regelrecht de strijd moet aanbinden
tegen de EU financiele terroristen,
Hoe (vraagteken)
Ik hoef geen pasklaar antwoord te hebben, dat is aan de Grieken.
Maar een land kan
worden lamgelegd door stakingen, protesten, ja, door OPSTAND
Volgens de universele rechtsbeginselen, mag een volk zich verzetten
tegen bezetting en tyrannie
Dit is een economische EU bezetting, in stand gehouden door
een regering, die beloofde hieraan een einde te maken.
Als het Griekse volk werkelijk vrij wil zijn, maakt zij bezuinigings Syriza regering
duidelijk, dat zij de overeenkomst met de EU moeten opblazen.
Anders blaast het volk de regering op en neemt zij het lot
in eigen handen.
GRIEKSE BEVOLKING
ONTWORSTELEN AAN NEO KOLONIALISME
EN FINANCIELE TERREUR IS HET WACHTWOORD
VOOR VRIJHEID
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op artikel Peter Storm/Griekenland: notities bij een debacle

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.