Reactie op artikel Peter Storm/Boodschap aan Justitie: Laat Jitse Akse met rust

KOERDISCHE STRIJDERS
JITSE AKSE VOCHT AAN DE KANT VAN HET KOERDISCHE
BEVRIJDINGSLEGER
ALS HIJ GEEN OORLOGSMISDADEN HEEFT BEGAAN, HEEFT
HIJ, ALS COMBATANT, NIET ANDERS GEHANDELD DAN
NEDERLANDSE MILITAIREN, DIE IN OPDRACHT VAN DE
NEDERLANDSE STAAT IS STRIJDERS BESTOKEN
EN DAT GELDT OOK VOOR DE ZOGENAAMDE ”JIHADSTRIJDERS”
JIHADSTRIJDERS
Het kabinet wil F-16's inzetten en daarmee deelnemen aan militaire acties in Irak
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME AAN DE STRIJD TEGEN
ISIS

FOTO ISIS STRIJDERS

WAT WORDT HET?
JITSE AKSE, RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM, HET
ONRECHT BESTRIJDEND OF JITSE ASKE ALS MISDADIGER?
ARTIKEL PETER STORM
BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016
REACTIE

 

JITSE ASKE EN JUSTITIE/GEEN VANZELFSPREKENDE STEUN, MAAR DE OPSTELLING
VAN JUSTITIE IS HYPOCRIET/ALLEEN
VERVOLGING BIJ OORLOGSMISDADEN

Interessant stuk.

Er zitten volgens mij aan die kwestie een aantal kanten, die de moeite
waard zijn, eruit te lichten
Dit zijn ´´slechts´´ enkele gedachten van mijn kant:

 

 

 

A De opstelling van Jitse Aske zelf
B De Koerdische vrijheidsstrijd zelf
C ”Links” en ”rechts”
D De ”medestanders” van Jitse Aske
E Vervolging Jitse Aske terecht
F IS en de hypocrisie van het OM/Nederlandse Staat/Het Westen

A

De opstelling van Jitse Aske zelf

Persoonlijk vind ik de kwestie rond Jitse Aske problematisch en dubbel.
Ten eerste:
Zijn achtergrond kan mij niet bekoren:
”een Nederlandse militair bij de Luchtmobiele Brigade”
en wel helemaal niet zijn manier van redeneren:
”“Als je ziet wat zij uitvreten. Met het omleggen van een IS” er redt ik waarschijnlijk tientallen levens” , zegt hij. “Ik had de kans om iets te betekenen voor de Koerden en de mensheid”.

Het klinkt mij naar en crimineel in de oren.
Natuurlijk besef ik, dat het ”militair taalgebruik” is, maar Aske denkt wel
heel makkelijk [maar dat is de militaire modus operandi, weet ik] over
het doden van de medemens.
Niet zoals ik in het leven sta.
Dat het OM de aanvechting heeft, zo iemand te vervolgen, vind
ik enerzijds niet verbazingwekkend.
Mensen horen geen moordende vechtmachine te zijn, wie je
tegenstanders ook zijn.
Maar er zit meer aan deze zaak en daarop kom ik aanstonds terug.

B

De Koerdische vrijheidsstrijd zelf

Ik sta achter de Koerdische vrijheidsstrijd, net zo als ik achter
iedere bevrijdingsstrijd tegen bezetting, onderdrukking en tyrannie sta.
Maar achter een bevrijdingsstrijd staan betekent voor mij niet, alles
dan maar steunen OMDAT het een bevrijdingsstrijd is.
Of je je nu links, radicaal etc noemt, als in een strijd oorlogsmisdaden
worden gepleegd, verwerp ik dat en veroordeel ik dat.
Dus niet de strijd op zich, maar wel de gepleegde oorlogsmisdaden.

En ik heb meegekregen, dat die Koerdische vrijheidsstrijders zich
ook aan oorlogsmisdaden hebben schuldig gemaakt.

https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abuses-pyd-run-enclaves-syria

Om dan te zeggen: Ik steun Jitse Aske OMDAT hij de Koerden steunt,
gaat mij tever.
Voor mij is dat zeker geen automatisme.

Ook wil ik graag weten, of hij daar oorlogsmisdaden heeft gepleegd.
Want DAT is WEL DEGELIJK EN TERECHT, een grond voor vervolging.

C

”Links” en ”rechts”

Natuurlijk weet ik waar ik sta, als gekozen moet worden
tussen links en rechts.
Natuurlijk [en dat weten zij, die mij kennen] aan de linkerkant.
Maar dat betekent niet, dat ik alles van ”links” [en dan bedoel
ik, de progressieven, die hetzij ingrijpende maatschappelijk
economische veranderingen nastreven, hetzij in ieder geval grondige sociale
strijd in de huidige verhoudingen voeren] maar voetstoots ga goedkeuren.
Wanneer linkse of zich links noemende bewegingen zich schuldig maken
aan oorlogsmisdaden, foltering etc, wie ook hun tegenstander is, kan
ik wel achter het ideaal van zo’n groep staan, maar zal ik hun aanhanger
niet meer zijn.
Dat sluit er weer bij aan:
Niet omdat Jitse Aske de Koerden gaat helpen, niet omdat de
Koerden een op zich gerechtvaardigde strijd voeren, steun ik hen.
Als die strijd rechtvaardig is, maar op een misdadige wijze gevoerd wordt
verliest niet die strijd, maar wel die bepaalde groep, mijn sympathie.

D

De ´´medestanders´´ van Jitse Aske

Over die ´´medestanders´´ uit (extreem) rechtse hoek kan ik kort zijn.
Wie over tegenstanders praat als het ´´opruimen van vuilnis´´, met
die wil ik niet geassocieerd worden.
Het is een misdadige, anti humane manier van praten, wie de tegwenstander
ook mag zijn en daarvan moet ik niets hebben.
Natuurlijk kan Jitse Aske daar ook niets aan doen, als dergelijke misdadige
malloten hem steunen, maar voor miij geldt
Ik ben een beetje voorzichtig, in het algemeen, met het steunen van
iemand, die support krijgt van dergelijk (excusez let mots) geteisem.

E Vervolging van Jitse Aske terecht

En dan nu de vervolging van Jitse Aske
Voor mij is cruciaal
Heeft hij oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid
gepleegd
Wat mij betreft mag, nee MOET het OM dan zelfs, hem vervolgen.
Zo niet
Ja, lastig.

Dan heeft hij, als combatant, tegen andere combatanten gevochten.
Geen fijne redenatie heeft hij daarbij, bekoort mij niet, maar is op*
zich niet strafbaar.
Kijk, als hij IS strijders heeft ´´omgelegd´´, die zich al overgaven,
gewond waren of gevangen genomen, dan wordt het een ander
verhaal.
Maar dat zijn dan ook oorlogsmisdaden.

F

Jitse Aske, de oorlog tegen IS en de hypocrisie van het OM/Nederlandse Staat/Het Westen

Kijk, als blijkt, dat Aske GEEN oorlogsmisdaden gepleegd heeft en
´´slechts´´ gevochten, vind ik de opstelling van het OM behoorlijk
hypocriet.
Want dan heeft hij niet anders gedaan dan de militairen, die in
opdracht van de Nederlandse Staat deelnemen aan de oorlog tegen IS.
In beide gevallen zijn het toch combatanten
In beide gevallen doden ze toch andere combatanten

Het enige verschil is, dat de Nederlandse militairen doden/vechten in opdracht
van de Nederlandse Staat en Jitse Aske op eigen houtje heeft gehandeld
Uit idealisme waarschijnlijk en inderdaad, Peter, kun je daar respect voor hebben

CONCLUSIE

Ik vind niet op voorhand, dat Jitse Aske NIET vervolgd moet worden
Voor mij hangt het ervan af, waarvoor

Dat geldt trouwens ook voor Nederlandse Syriegangers, die wellicht IS sstrijders
zijn

http://www.astridessed.nl/om-eist-twee-jaar-cel-tegen-amsterdamse-syriegangerstrijd-tegen-dictatuur-wordt-terroristisch-misdrijfgevaarlijke-westerse-trends/

Als er ´´alleen maar´´ is gestreden tegen combatanten, is dat in het Oorlogsrecht
geen misdaad.
Maar als er oorlogsmisdaden gepleegd zijn, of als daartegen verdenking bestaat/
en dat is in geval van Jitse Aske niet duidelijk/ dan WEL vervolgen.

Maar alleen omdat hij tegen IS streed als combatant

Als dat zo is, vind ik dat van het OM behoorlijk hypocriet en meten met twee maten.

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op artikel Peter Storm/Boodschap aan Justitie: Laat Jitse Akse met rust

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.