Persconferentie Sandew Hira in Suriname/Pleitbezorging straffeloosheid/Reactie op werkgroep Caraibische Letteren

 

 

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

DOOR MET BOUTERSE IN ZEE TE GAAN EN HEM EEN WAY OUT
VOOR STRAFVERVOLGING TE BIEDEN, BELANDT
HIRA IN MOERASSEN EN DRAAIKOLKEN
VAN DUISTERE COMPLOTTEN, BEDROG EN POLITIEK
GANGSTERISM
Op maandag 3 augustus hield historicus, schrijver en politieke
activist Sandew Hira een persconferentie in Suriname om zijn
aan president Bouterse gedane voorstel [1] [door Bouterse geaccepteerd]
toe te lichten.
Voorstel is het door Bouterse afleggen van een getuigenis over het geweld
waarbij deze vanaf de militaire coup in 1980 bij betrokken is
geweest.
Ik ben een principieel tegenstander van dit voorstel van Hira [2] , omdat het geen enkele
juridische consequentie heeft, wat ook niet kan vanwege de aanname
van de amnestiewet in 2012, die het toen lopende Decembermoordenproces
tegen Bouterse c.s. heeft opgeblazen.[3]

 

 

Naar mijn overtuiging dienen de onder de militaire dictatuur in Suriname plaatsgevonden mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid, waarvoor Bouterse als legerbevelhebber
hoofdverantwoordelijkheid draagt, te worden berecht in de rechtszaal.
Iedere andere oplossing, zoals ”getuigenissen” of ”waarheidscommissies”
beschouw ik als de bevestiging van straffeloosheid.
Tijdens de persconferentie is Hira nader ingegaan op zijn beweegredenen [4],
die ik in een kritisch artikel heb bestreden. [5]
Naar aanleiding van de door de Werkgroep Caraibische Letteren
gepubliceerde tekst van de persconferentie, heb ik op
de website [van Caraibische Letteren] onderstaande reactie geplaatst.
Zie onder het notenapparaat
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
[2]
OPEN BRIEF  SANDEW HIRA AAN
BOUTERSE/PLEIDOOI VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
28 JULI 2015
 
 
[3]
 
NRC
PROCES DEDEMBERMOORDEN NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014
 
 
 
 

UITPERS.BE
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3284

[4]

PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA IN SURINAME

http://www.iisr.nl/CMS20.aspx?IDCMSDetail=282

[5]

PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA IN SURINAME/

PLEITBEZORGING STRAFFELOOSHEID/VAN KWAAD TOT ERGER

ASTRID ESSED

5 AUGUSTUS 2015

https://www.astridessed.nl/persconferentie-sandew-hira-in-surinamepleitbezorging-straffeloosheidvan-kwaad-tot-erger/

REACTIE OP DE WEBSITE VAN DE WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN:

ZIE ARTIKEL OP WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN:
OVER PERSBERICHT SANDEW HIRA
ZIE LINK NAAR MIJN REACTIE
ZIE MIJN REACTIE
Astrid Essed 06/08/2015 zu 00:29
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/PLEITBEZORGING
STRAFFELOOSHEID/VAN KWAAD TOT ERGER
In een eerder commentaar wees ik erop, dat Hira’s open brief
aan president Bouterse, waarbij Hira hem opriep, getuigenis af
te leggen over ”het geweld waarbij hij betrokken geweest is vanaf
de militaire coup in 1980”, feitelijk een pleidooi is
voor straffeloosheid.
Want het gaat sec om het afleggen van een getuigenis, die dan wordt
aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Assemblee en gearchiveerd
in het Nationaal Archief Suriname.
Juridische consequenties zijn er niet, wat ook niet kan sinds met
de aanname van de amnestiewet in 2012 het toen bezig zijnde Decembermoorden
proces werd opgeblazen.
Nog afgezien van het feit, dat het hier Bouterse alleen betreft en geen andere
medeverantwoordelijken , bevestigd deze getuigenverklaring straffeloosheid.
De mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden waar het hier om
gaat zijn onder andere:
Decembermoorden,massamoord Moiwana, arrestatie op vage gronden/mishandeling
van oud politici, arrestatie/slechte detentieomstandigheden ”dissidente”
militairen Sital, Mijnals en Joeman, standrechtelijke executie tegencouper
sergeant majoor Hawker, dood Fred Ormskerk, onopgehelderde dood Horb.
Deze horen strafrechtelijk vervolgd te worden, zo hoort dat in een democratische
rechtsstaat.
Persconferentie Hira
In zijn persconferentie [indringend, vanwege zijn relaas over zijn
persoonlijke tragiek] reageert Hira op zijn critici.
Daarbij opent hij ook de aanval op Theo Para, schrijver en activist,
die al jaren strijdt voor gerechtigheid in Suriname, waarvoor mijn respect.
Ik ga niet nader in op Hira’s polemiek tegen Para, dat is aan Para zelf.
Wel vind ik van belang, wat hij inhoudelijk op zijn critici aanmerkt.
Hira verwerpt het vasthouden aan gerechtelijke vervolging van Bouterse c.s.
omdat hij
a
Van mening is, dat zo’n rechtszaak toch niet meer van de grond gaat komen
b
Vindt, dat gerechtigheid niet perse straf hoeft te betekenen
c
Verwijst naar het succes van de waarheidscommissie in Zuid Afrika
Waarheidscommissies Zuid Afrika:
Om met het laatste te beginnen, Hira verwart hier twee zaken.
Een waarheidscommissie is een aangesteld orgaan, waarbij publiekelijk
misdaden worden opgebiecht, vaak confrontatie met de slachtoffers
plaatsvindt, met stevige kritiek van de voorzitters op de ”boosdoener”
Ik ben daar niet voor, omdat er geen gerechtelijke vervolging is,
maar het is in ieder geval wel van een ander kaliber dan een een op
een interview tussen Hira en Bouterse, waarbij Bouterse niet
publiekelijk en geconfronteerd met nabestaanden, getuigenis aflegt.
Bovendien:
Zo’n succes waren de waarheidscommissies in Zuid Afrika
ook weer niet:
Onder andere nabestaanden van de gedode anti apartheidsstrijder Steve Biko
konden zich niet vinden in het straffeloze karakter en noemden
die waarheidscommissies zelfs onconstitutioneel.
Zie ook
Wikipedia
Truth and reconciliation commission South Africa
Geen ”haalbaarheid” rechtszaak tegen Bouterse c.s:
Wat betreft Hira’s argument, dat berechting van Bouterse c.s. toch niet
zal plaatsvinden:
Dat is nog niet zo zeker.
Er is nu een amnestiewet, but situations can change.
Daarbij:
Is de al dan niet haalbaarheid van een rechtszaak tegen Bouterse c.s.
een reden om dan maar principes op te geven?
Ik denk van niet.
Gerechtigheid hoeft geen ”straf” in te houden:
Hiermee ben ik het falikant NIET eens.
Het gaat hier niet om een gestolen fiets, rijden door
oranje of een gestolen blikje bier.
Het betreft moord, foltering, massamoord, standrechtelijke
executies.
In mijn boek kunnen die onder geen beding worden afgehandeld
zonder proces.
Daarvoor is het te ernstig.
Bovendien zal, met slechts een ”getuigenis”, een terecht gevoel van
frustratie, woede bij de nabestaanden achterblijven en het lijden
waaraan Hira een einde wil maken, verlengd worden.
Meer in het algemeen:
Burgers hebben recht op bescherming, veiligheid en vrijwaring’
van foltering.
Als folteraars en andere politieke criminelen met een ”getuigenis”
wegkomen, is dat een ernstige ondergraving van mensenrechten
en gerechtigheid en kan Suriname zich niet ontwikkelen
tot een democratische rechtsstaat.
Met alle respect voor Hira’s persoonlijke tragedie en zoektocht:
Het is niet:
De waarheid maakt ons vrij, maar
RECHT en waarheid maken vrij.
NEEN tegen straffeloosheid, JA tegen gerechtigheid.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Persconferentie Sandew Hira in Suriname/Pleitbezorging straffeloosheid/Reactie op werkgroep Caraibische Letteren

Filed under Divers

Comments are closed.