[Persbericht ASKV]/Detentiecentrum neemt geen verantwoordelijkheid voor doodzieke asielzoeker

DETENTIECENTRUM NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR

DOODZIEKE ASIELZOEKER

 

Persbericht (26-9-2013)
Detentiecentrum neemt geen verantwoordelijkheid voor zieke asielzoeker.
Detentiecentrum Zeist heeft 24 september 2013 een doodzieke asielzoeker terug gebracht naar
vluchtelingenorganisatie ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Op 25 september lag S. bij ons op
de stoelen, de ogen gesloten, hij zei geen woord. Hij was totaal de weg kwijt, hij heeft
psychiatrische problemen en HIV. Zes maanden heeft hij in vreemdelingendetentie gezeten, in
deze periode is het alleen steeds slechter met hem gegaan.

Daarvoor werd hij opgevangen
door het ASKV. Na de detentie is hij daar weer afgezet en in bed gelegd. Blijkbaar vond men
ook dat hij niet zo maar op straat gezet kon worden en dat hij alleen de weg niet kan vinden.
De vraag blijft waarom de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor doodzieke
asielzoekers en de broodnodige zorg verleend.
Wat ging er aan vooraf?
15 maart 2013 is S opgepakt. Hiervoor was al post traumatische stress stoornis (PTSS) bij
hem geconstateerd en werd hij behandeld door behandelcentrum Punt P. In het medische
rapport (geschreven 20-3-2013) van het detentiecentrum staat: “Betrokkene uit zich suïcidaal,
maar is ook erg angstig en bij forse angst bestaat de kans op decompensatie. Isoleren zou
verschrikkelijk zijn voor betrokkene in dit toestandsbeeld en zou veroorzaken dat de angst toe
neemt en de betrokkene nog meer beschadigd”.
Ondanks het bovenstaande rapport is S. op 19 april in isolatie geplaatst, gedurende 2 dagen,
en opnieuw in mei. Er wordt dan in het rapport geschreven “Hoge lijdensdruk met acuut
suïcidaal risico, gerelateerd aan psychiatrische problematiek en waarschijnlijk verergerd door
gesprek DT&V en slecht nieuws bij arts (HIV)”. Hij is in isolatie geplaatst omdat hij in een
vertrouwelijk gesprek met zijn behandelaar had verteld over zijn suïcidale ideeën. S heeft de
eerste 4 maanden zijn behandelaar ongeveer 5 minuten gezien. Hij gebruikt als medicatie
Quetiapine, temazepan,oxazepam.
Gedurende zijn detentie is S. niet gepresenteerd bij de ambassade, de Guinese ambassade wil
niet mee werken aan zijn terugkeer.
Voor meer informatie:
Petra Schultz,
ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

Reacties uitgeschakeld voor [Persbericht ASKV]/Detentiecentrum neemt geen verantwoordelijkheid voor doodzieke asielzoeker

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.