Noten 5 t/m 14/HOOFDSTUK I

[5]

”De Zondebokken van nu zijn moslims, Marokkanen, vluchtelingen,

niet-westerse allochtonen.

Maar ook de Joden.

Laten we bij de eerste Zondebokken-targets beginnen [ik probeer het kort

te houden]

Er is een Partij, de PVV, met haar Leider Wilders, die er vanaf haar oprichting haar Levenswerk van gemaakt heeft, haat en angst te zaaien tegen de Islam als religie [18], Marokkanen [19], niet westerse

allochtonen, vluchtelingen.

Het voert te ver alle voorbeelden daarvan te noemen, maar enkele in de titeltekst heb ik al genoemd:

PVV Leider Wilders noemde destijds 3 verdachten van een taximoord

”drie Beesten van Surinaamse afkomst” [20] en fulmineerde in diezelfde

Column tegen ”Criminele Allochtonen” [21], alsof er geen criminele autochtonen

zouden bestaan.

Deze zelfde Wilders is trouwens ook een groot voorstander van ”administratieve detentie” [detentie zonder vorm van proces” [22]

tegen potentiele terreurverdachten.

Ook de verwijzing naar ”omvolking” van Nederland [23], een fascistische

term, is uit Wilders” koker, zoals veel, veel meer.

Zoals ”achterlijke islamitische zandbaklanden” [24]

Zijn PVV Tweede Kamergenoot en Compaan Markuszower kan

er ook wat van:

Zo sprak hij over ”buitenlandse indringers uit Afrika en 

het Midden-Oosten” [25] en dat Nederland is volgepropt met

””de verkeerde buitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masse

niet te werken en onze Bijstandspotten op te eten,

die onze straten onveilig maken, die de gewone

Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de

kwaliteit van het onderwijs aantasten…..”[26]

Ook is Markuszower Kampioen bangmaken:

Een uitspraak van hem

””En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika

en het Midden-Oosten nog naar onze regio willen komen, de komende jaren?

Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een

miljard mensen” [27]

Niet alleen een complete leugen [28], maar leidend

tot bangmakerij.”

83 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING/HERDENKING TOEN/

BESTRIJDT HET FASCISME NU!

ASTRID ESSED

25 FEBRUARI 2024

[6]

TAG WEBSITE ASTRID ESSED

VLUCHTELINGEN

https://www.astridessed.nl/tag/vluchtelingen

OVER KLIMAATVLUCHTELINGEN:

TROUW

KLIMAATVLUCHTELINGEN MOETEN OFFICIELE STATUS KRIJGEN

5 NOVEMBER 2021

https://www.trouw.nl/binnenland/klimaatvluchtelingen-moeten-officiele-status-krijgen~bce5a1d6

In Glasgow wordt deze dagen gesproken over klimaatverandering, maar volgens Stichting Vluchteling gaat het bij lange na niet genoeg over de mensen die door de gevolgen ervan op drift raken. De noodhulporganisatie komt vandaag met een petitie.

Het zijn cijfers die Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling zonder moeite uit haar hoofd oplepelt. Op dit moment zijn er wereldwijd zo’n 82,4 miljoen mensen op de vlucht. Gebeurt er niets, dan zijn dat er in 2050 zo’n 216 miljoen, zo berekende de Wereldbank. Door klimaatverandering zullen de komende jaren steeds meer mensen op drift raken. Vanwege overstromingen of bosbranden, of vanwege spanningen die ontstaan wanneer water en voedsel schaars worden. Nu al ziet Stichting Vluchteling een sterke samenhang tussen wereldwijde conflicten en de klimaatcrisis. Maar de wereldleiders die in Glasgow bijeen zijn voor de klimaatconferentie, hebben te weinig aandacht voor die klimaatvluchtelingen, vindt Ceelen.

Het is de reden dat Stichting Vluchteling een petitie lanceert, die niet alleen de delegaties in Glasgow, maar vooral ook de Nederlandse politici oproept meer aandacht te hebben voor klimaatvluchtelingen. De boodschap volgens Ceelen: “Zet de oogkleppen af en zie wat er op ons af aan het komen is.”

U zegt: we zien nu al dat klimaatverandering ervoor zorgt dat mensen moeten vluchten. Heeft u daarvan een voorbeeld?

“Kijk bijvoorbeeld naar de Sahel. Ik heb zelf vele jaren in het noorden van Kameroen gewerkt. In het gebied waar nu Boko Haram steeds meer dood en verderf zaait. Door de droogte rukt de woestijn daar steeds verder op. Oogsten mislukken steeds vaker. Water is een heel groot probleem. Een heel concreet voorbeeld: in het noorden van Niger moeten we op dit moment naar water boren op een diepte van 80 tot 200 meter. Dat gaat niet zomaar.

En als je niet zomaar een waterput kunt slaan betekent dat dat je óf gaat verhuizen, óf gaat vechten om het laatste beetje water dat er nog is. Dat zie je op meer plekken op de wereld. Een landkaart met daarop de conflicten op de wereld en een landkaart met de gevolgen van klimaatverandering kun je eigenlijk zo over elkaar heen schuiven.”

Uw oproep richt zich ook op de Nederlandse politici. Wat kan Nederland doen om klimaatvluchtelingen beter te beschermen?

“De oproep is gericht aan de mensen in Glasgow, maar inderdaad ook aan de Nederlandse politiek. We zitten nu middenin de formatie. Dit is het moment om te laten zien dat je beseft dat er iets voor de deur staat waar we nu iets aan kunnen doen.

Allereerst zijn er financiële middelen nodig. We moeten niet beleid maken op: hoe houd ik vluchtelingen weg, maar juist denken: hoe creëer ik omstandigheden waardoor vluchtelingen kunnen blijven waar ze zijn? De landen in de Sahel, of ook bijvoorbeeld Afghanistan, zijn geen landen die budgetten hebben om iets te doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Mensen zullen dus gedwongen zijn om een veilig heenkomen te zoeken elders.

Als wij vinden dat Europa het veilige heenkomen niet kan bieden, dan zullen we er rekening mee moeten houden dat we daarginds moeten helpen. Dat moeten we samen doen met andere landen, maar Nederland zou heel mooi de aanjager kunnen zijn van die internationale samenwerking. Zeker met iemand als mevrouw Kaag in het kabinet straks, iemand met heel veel internationale ervaring.”

“Daarnaast willen we als Stichting Vluchteling ook dat naar de juridische status van klimaatvluchtelingen gekeken wordt. Voor vluchtelingen die op de vlucht slaan door oorlog en geweld is er een juridisch kader: sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we internationaal humanitair recht en vluchtelingenverdragen. Tezamen bieden die een redelijke paraplu om mensen die vanwege een conflict vluchten te verzekeren van veiligheid. Maar mensen die primair vluchten vanwege klimaatverandering vallen daarbuiten, en hebben dus geen enkele bescherming als ze over de grens gaan.

Ook voor deze mensen heeft Nederland een verantwoordelijkheid. Nederland is één van die rijke landen die ook bijgedragen heeft aan klimaatverandering.”

Dat zijn dus de juridische definities die bepalen wanneer iemand erkend vluchteling is, en dus recht heeft op bescherming? Ook in Europa als dat zo uitkomt?

“Ja. Het maakt mij niet zoveel uit of vluchtelingen beschermd worden in Europa of daar waar ze zijn, maar in ieder geval is het belangrijk dat je een juridisch kader bouwt om hen die bescherming te bieden. Die is er nu niet. En het is wel heel wrang dat wij de aanjagers zijn voor klimaatverandering en dat wij vervolgens ook muren en prikkeldraad bouwen om de mensen tegen te houden die daar de hoogste prijs voor betalen.”

EINDE ARTIKEL

TROUW

ENERGIE UIT AFRIKA: WEL EERLIJK

GRAAG

4 JULI 2023

https://www.trouw.nl/opinie/energie-uit-afrika-wel-eerlijk-graag~b8c5ab791

Haal grondstoffen voor energie op een gelijkwaardige manier uit Afrika. Dat betogen Charity Migwi van 350Africa.org en Marius Troost van Both ENDS namens een groot aantal organisaties.

De relaties tussen Nederland en Afrikaanse landen worden veel gelijkwaardiger, zo belooft het kabinet in de ‘Afrikastrategie’ waarover de Tweede Kamer binnenkort debatteert.

Maar wie beter leest, ziet dat de strategie gericht is op het veiligstellen van grondstoffen voor de Nederlandse energietransitie en veel minder op de belangen van de Afrikaanse landen waar die grondstoffen vandaan komen.

Juist nu de energietransitie in een stroomversnelling komt, moet Nederland inzetten op duurzame, gelijkwaardige handelsrelaties waarbij mensenrechten, milieu en autonomie centraal staan.

Grondstoffen worden nu aan het mondiale Zuiden onttrokken voor weinig geld en vaak onder slechte arbeidsomstandigheden en door multinationale bedrijven geëxporteerd naar het Noorden. Lokale gemeenschappen in het Zuiden krijgen te lijden onder ontbossing, milieuvervuiling, uitbuiting en schade aan de gezondheid. In plaats van welvaart hebben veel grondstofrijke Afrikaanse landen enorme schulden en energie-armoede.

Voetafdruk

De disproportionele gevolgen die klimaatverandering heeft voor het Zuiden komen hier bovenop, vooral veroorzaakt door de fossiele voetafdruk van westerse landen. Vrouwen, meisjes en de inheemse bevolking worden extra hard geraakt.

De vraag naar (zeldzame) metalen en mineralen – voor windturbines, zonnepanelen en batterijen – zal snel fors toenemen. Om nog ergere klimaatverandering af te wenden moet Nederland snel helemaal afstappen van fossiele brandstoffen, zijn enorme energieverbruik en consumptie terugdringen en vol inzetten op hernieuwbare energie.

De grondstoffen daarvoor worden op dit moment voor een groot deel gewonnen op het Afrikaanse continent, door mijnbouwbedrijven die het met mensenrechten en milieuregels niet nauw nemen. Om te voorkomen dat de westerse energietransitie opnieuw decennia van milieuvervuiling, watertekorten en mensenrechtenschendingen veroorzaakt in Afrika, is het noodzaak de handel in mijnbouwproducten streng te reguleren. In de Afrikastrategie wordt daarover vooralsnog met geen woord gerept.

Met het enorme potentieel voor zon- en windenergie en de rijkdom aan transitiegrondstoffen hebben Afrikaanse landen een unieke kans om zelf een duurzaam energiesysteem op te zetten. Dat lukt alleen als het mondiale Noorden rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal stelt in zijn energietransitie.

In de Afrikastrategie lijkt gelijkwaardigheid vooralsnog vooral van pragmatische aard: Afrikaanse landen weten dat ze veel grondstoffen hebben, maar zijn gewaarschuwd door het koloniale verleden. Om toegang te krijgen tot die grondstoffen, moet Nederland zich daarom anders opstellen.

Afhankelijkheid

Om gelijkwaardigheid te bereiken, lijkt het kabinet vooral instrumenten in te gaan zetten die al bestaan en die voortkomen uit een ongelijkwaardig verleden. De exportkredietverzekering bijvoorbeeld, die de risico’s dekt van het Nederlandse bedrijfsleven, maar niet van de lokale bevolking. Deze exportkredietverzekering is weinig transparant en zwak als het gaat om het naleven van mensenrechten en milieunormen.

Hoe gaat de Nederlandse regering ervoor zorgen dat Afrikaanse landen zelf ook een hernieuwbare industrie kunnen opbouwen, in plaats van afhankelijk te zijn van buitenlandse bedrijven? En wat gaat Nederland doen aan zijn gigantische grondstoffenvoetafdruk, waarvoor gemeenschappen elders de prijs betalen?

Deze vragen worden in de Afrikastrategie nog niet beantwoord. Het is aan Kamerleden om daar helderheid over te krijgen. Nederland heeft een historische kans om zijn energiesysteem op een eerlijke manier te hervormen. Dat betekent niet alleen afscheid nemen van het fossiele-energiesysteem, maar ook van het oneerlijke handelssysteem.

Dit stuk is mede-ondertekend door de volgende organisaties: ActionAid, CARE Nederland, Fair Climate Fund, Hivos, IUCN NL, Milieudefensie, Save the Children, Simavi, WECF, WO=MEN Dutch Gender Platform en WWF-NL

TROUW

AFRIKAANSE LEIDERS BIJTEN VAN ZICH AF: ”WESTEN SCHIJNHEILIG”

13 NOVEMBER 2022

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/afrikaanse-leiders-bijten-van-zich-af-westen-schijnheilig~b02fe1e9

Het is de Afrikaanse klimaattop, klinkt het in Sharm-el-Sheik. En zeker na een jaar waarin klimaatverandering zorgt voor verwoestende overstromingen en verzengende droogte, eisen Afrikaanse landen toezeggingen van de rest van wereld.

“Kenia heeft te maken met de ergste droogte en voedselcrisis in veertig jaar”, donderde William Ruto deze week vanachter het spreekgestoelte in Sharm-el-Sheik. “Twee jaar zonder regen hebben miljoenen mensen in de hoorn van Afrika in de ellende gestort. Het is overduidelijk dat klimaatverandering ons leven, gezondheid en toekomst bedreigt”, zei Ruto.

Zijn boodschap: Afrika vangt de klappen op. En dat terwijl Afrika nauwelijks bijdraagt aan de uitstoot die de klimaatverandering veroorzaakt.

De eerste week van de klimaatconferentie COP27, waarin de leiders van landen op de klimaattop in Egypte hun praatjes afdraaiden, was de roep om solidariteit de belangrijkste boodschap van Afrikaanse leiders. Daarbij werd het podium ook meermaals gebruikt om af te geven op het schijnheilige Westen.

Europese gaszorgen zijn hypocriet

Voor deze frustraties op het continent valt wel iets te zeggen. The Economist rekende voor dat de gemiddelde Afrikaan in een jaar net zoveel energie verbruikt als een Amerikaanse koelkast. En zelfs al zouden alle inwoners van sub-Sahara-Afrika van de ene op de andere dag vijf keer zoveel gasgestookte energie gaan verbruiken, dan zou dat de wereldwijde uitstoot maar met één procent doen toenemen.

Het Westen ziet liever dat Afrikaanse landen vervuilende grondstoffen in de grond laat zitten. Lang hield het investeringen in bijvoorbeeld gasvelden helemaal af. Dat gas onder druk van Oekraïne-oorlog nu opeens wél een groen label krijgt, wat die investeringen alsnog mogelijk moet maken, zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen onder Afrikaanse leiders.

Want, zo klinkt het – wij mogen niet met fossiele grondstoffen onze economieën aanzwengelen, maar als jullie het ‘s winters koud krijgen kan het opeens wel? President Macky Sall van Senegal, tevens voorzitter van de Afrikaanse Unie, plaatste op de klimaatconferentie nog maar eens vraagtekens bij de Westerse oproep om per direct te stoppen met fossiele grondstoffen. Afrikaanse landen moeten nu eenmaal gas geven om de economische achterstand nog enigszins goed te maken, zei Sall. “Voor alle duidelijkheid: we zijn voor het terugdringen van uitstoot. Maar Afrikanen zullen niet accepteren dat hun belangen worden genegeerd”.

‘Jullie moeten betalen voor klimaatschade’

Een ruilmiddel om die vervuilende grondstoffen toch in de grond te laten zitten zijn betalingen voor klimaatschade, voor ‘loss & damages’, dat Afrikaanse leiders dit jaar hoog op de agenda proberen te krijgen.

“En dat heeft niks met liefdadigheid of noodsteun te maken. Jullie moeten betalen voor wat jullie gebruikt hebben. Waar jullie voordeel uit hebben behaald”, zo verwoordde president Lazarus Chakwera van Malawi het tegenover de BBC, waarbij hij uithaalde naar het Westen die de gedane beloftes nog altijd niet nakomt. “Waarom hebben we hier nog steeds over? Omdat iemand niet wil betalen.”

Er is een sterke lobby vanuit ontwikkelingslanden om deze herstelbetalingen in de slotverklaring van de klimaatconferentie te krijgen. Net als de vorige keer, overigens – alleen klimaatonderzoeker Paul Behrens ziet nu meer kansen voor toezeggingen.

Welk prijskaartje moet eraan hangen?

“Kort gezegd gaat het hierbij om een tegemoetkoming voor de schade – de economische schade, maar ook het verlies aan mensenlevens – veroorzaakt door klimaatverandering. Dan ben je dus al voorbij klimaatadaptie of mitigatie, we hebben het dan al over het lijden, veroorzaakt door een opwarmende aarde”, zegt Behrens, verbonden aan de Universiteit Leiden.

Dat is dit jaar extra pregnant, niet alleen omdat de klimaattop op het Afrikaanse continent plaatsvindt, maar ook omdat juist Afrika het afgelopen jaar is geteisterd door verwoestende regenval en dodelijke overstromingen; of juist door verzengende droogte, met uitgeroeide veestapels en enorme hongersnood tot gevolg.

Alleen hebben rijke landen moeite om daar een prijskaartje aan te hangen – en dat vervolgens te betalen, legt Behrens uit. En andersom hebben ontwikkelingslanden weinig vertrouwen in de rijke landen. Dit aangezien er weliswaar al heel lang over wordt gepraat, maar er tot nu toe nog maar weinig is overgemaakt. Behrens begrijpt de frustratie van Afrikaanse landen dan ook maar al te goed. En die zit hem nog ergens in, legt hij uit.

Risicovolle investeringen

Namelijk in de oproep van westerse landen om de Afrikaanse elektrificatie te vergroenen. Meer dan 600 miljoen mensen in Afrika hebben momenteel nog geen toegang tot elektriciteit. Dat biedt ook kansen: om de vervuilende fossiele stap helemaal over te slaan, en meteen te gaan voor duurzame alternatieven. Maar dat is wensdenken, meent Behrens, helemaal omdat datzelfde Westen het voor veel ontwikkelingslanden heel moeilijk maakt geld op te halen voor de benodigde duurzame investeringen.

Voor een windmolenpark is allereerst een veel hoger startkapitaal nodig dan voor een gasinstallatie, legt hij uit. “De aanvankelijke investeringen in gasproductie zijn relatief laag, daarna blijft het geld kosten. Bij duurzame energieis het andersom: je hebt een groot startkapitaal nodig, maar als de windmolen eenmaal draait, kost hij weinig meer in onderhoud.”

Alleen is zo’n startkapitaal juist voor veel Afrikaanse landen zonder grote geldreserves een probleem. En die kunnen ook nog eens veel moeilijker kapitaal lenen bij veelal westerse banken. Bedenk ook dat die banken investeringen in gas als veiliger zien – en dus tegen veel lagere rentes aanbieden. Wil je als overheid in Senegal, Malawi of Nigeria kapitaal lenen om in een aan te leggen windpark te investeren, betaal je daar een hogere risico-opslag dan voor bijvoorbeeld een pijpleiding.

Vandaar zo’n oproep van Macky Sall, zegt Behrens. Het Westen kan wel willen dat Afrikaanse landen in hun elektrificatie de hele fossiele fase overslaan – maar dan moet ze dat wel mogelijk gemaakt worden. Zo lang het door de opstelling van westerse banken goedkoper en makkelijker is voor Senegal of Malawi om middels een gasinstallatie hun steden van elektriciteit te voorzien, heeft het Westen boter op het hoofd als verwacht wordt dat ze in één stap de sprong naar hernieuwbare energie maken.

EINDE ARTIKEL

[7]

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

[8]

”[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten….”

YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE OOK

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECTRETARIS”

ASTRID ESSED

[9]

””Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]”

YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE OOK

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECTRETARIS”

ASTRID ESSED

[10]

”[2.40] En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oostennog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen. [2.49]Dat gaat dus niet, voorzitter……”

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECTRETARIS”

ASTRID ESSED

ZIE OOK

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN VAN

PVV’ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

[11]

1. Ze komen allemaal hierheen

Niets is minder waar. Hoewel het gesprek over migranten en vluchtelingen in de media vaak focust op de (levensgevaarlijke) tocht met bootjes op de Middellandse Zee, blijft het overgrote deel van vluchtelingen vlakbij hun thuisland. 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. De landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen, zijn Turkije, Pakistan en Libanon. Een klein deel van alle vluchtelingen wordt dus opgevangen in Westerse landen, en het aandeel van Nederland daarin is nog een stuk kleiner.

UNHCR NEDERLAND

5 HARDNEKKIGE MYTHES OVER VLUCHTELINGEN EN

MIGRANTEN

25 JULI 2018

Hoe zit het nou echt? We hebben een aantal veelgehoorde beweringen over vluchtelingen en migranten voor je onder elkaar gezet en uitgezocht.

1. Ze komen allemaal hierheen

Niets is minder waar. Hoewel het gesprek over migranten en vluchtelingen in de media vaak focust op de (levensgevaarlijke) tocht met bootjes op de Middellandse Zee, blijft het overgrote deel van vluchtelingen vlakbij hun thuisland. 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. De landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen, zijn Turkije, Pakistan en Libanon. Een klein deel van alle vluchtelingen wordt dus opgevangen in Westerse landen, en het aandeel van Nederland daarin is nog een stuk kleiner.

2. Het merendeel van de vluchtelingen is man

Regelmatig zien we, vaak via sociale media, opmerkingen voorbij komen over ‘al die mannen die op de vlucht slaan’, en hun vrouw en kinderen zouden achterlaten in hun thuisland. De cijfers laten zien dat dit onjuist is. De verdeling van mannen en vrouwen die wereldwijd op de vlucht slaan is gelijk, blijkt uit het jaarlijkse Global Trend Rapport. Er zijn dus evenveel mannen als vrouwen op de vlucht. Wel is het zo dat de groep vluchtelingen die uiteindelijk in Nederland terecht komt, voor 75% uit mannen bestaat. Het zijn vaak vaders die vervolgens gezinshereniging aanvragen voor hun vrouw en kinderen.

3. De meeste vluchtelingen zijn gelukszoekers

Niemand kiest ervoor om te moeten vluchten. Uit angst voor oorlog of geweld laten vluchtelingen vaak alles achter: familie en vrienden, hun huis, baan of school. De reis die vluchtelingen afleggen op zoek naar een veilige plek is vaak levensgevaarlijk. De vraag of iemand in een ander land mag blijven of niet, wordt zeer nauwkeurig overwogen (vaak door de overheid). Mensen die om economische redenen hun land verlaten, krijgen bijvoorbeeld geen vluchtelingenstatus toegekend.

4. Vluchtelingen zijn illegaal

Vaak moeten mensen plotseling en in het geheim vluchten, bijvoorbeeld uit angst voor vervolging of vanwege sexuele geaardheid. Reisdocumenten worden soms achtergelaten of worden in beslag genomen, en door visavereisten is het vaak niet mogelijk om het vliegtuig te nemen. Irregulier reizen (vaak “illegaal” genoemd) is meestal de enige mogelijkheid voor vluchtelingen. Dit is vaak erg duur én gevaarlijk. Zodra vluchtelingen asiel aanvragen, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning en zijn dan legaal in Nederland. Asiel aanvragen is een mensenrecht. Illegale vluchtelingen bestaan dus niet.

5. Vluchtelingen en migranten zijn hetzelfde

Last but not least: de termen asielzoekers, migranten en vluchtelingen betekenen niet hetzelfde. Deze termen worden vaak met elkaar verward. Migranten en vluchtelingen met elkaar verwarren, kan leiden tot misvattingen over asiel en migratie, en kwalijke gevolgen hebben voor vluchtelingen en asielzoekers.

Vluchtelingen zijn mensen die in hun land van herkomst gegronde vrees hebben voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep . Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging. Vluchtelingen krijgen deze status omdat het voor hen te gevaarlijk is om terug te keren naar hun thuisland. Het weigeren van asiel kan voor deze mensen mogelijk dodelijke gevolgen hebben.

Migranten verlaten hun land meestal op vrijwillige basis, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Het onderscheid tussen ‘vluchteling’ en ‘migrant’ is essentieel. Vluchtelingen verlaten hun thuisland niet vrijwillig. In tegenstelling tot vluchtelingen kunnen migranten vaak wel veilig terugkeren naar hun land van herkomst.

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd maar wacht op een beslissing op zijn of haar aanvraag. In Nederland kan iemand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asiel aanvragen.Daarna ben je asielzoeker. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning wanneer hij of zij erkend wordt als vluchteling. Omdat asiel aanvragen een mensenrecht is, bestaan ‘illegale asielzoekers’ dus ook niet.

Lees meer over het verschil tussen migranten en vluchtelingen, en hoe onze woordkeuze het verschil maakt.

EINDE BERICHT

[12]

VOLKSKRANT

BAHREINSE ASIELZOEKER NA UITZETTING

OPGEPAKT, MOGELIJK GEMARTELD

7 JANUARI 2019

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bahreinse-asielzoeker-na-uitzetting-opgepakt-mogelijk-gemarteld~b65e64d4

De Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh is in zijn vaderland gearresteerd nadat hij door Nederland was uitgezet. De aanhouding gebeurde ogenblikkelijk na aankomst op het vliegveld van Manama op 20 oktober vorig jaar. Hij kon worden uitgezet omdat hij bij terugkeer geen gevaar zou lopen, volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Volgens Amnesty International en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) wordt Al-Showaikh in detentie waarschijnlijk mishandeld en zelfs gemarteld. Beide organisaties roepen de Nederlandse regering op zich in te zetten voor de rechten van de arrestant door de autoriteiten van het vorstendom op de zaak aan te spreken. Ook maken zij zich zorgen over de handelwijze van de IND. Volgens hen was van tevoren bekend dat iemand als Al-Showaikh bij terugkeer risico zou lopen en noemen het onbegrijpelijk dat die informatie onvoldoende is meegewogen bij de beslissing tot uitzetting.

De 27-jarige Al-Showaikh wordt in Bahrein beschuldigd van terroristische activiteiten. Volgens Bahreinse mensenrechtenorganisaties is dat onzin. Hij zou eenmaal, in 2011, hebben meegedaan aan een demonstratie tegen de regering.

De autoriteiten lijken het vooral op Al-Showaikh voorzien te hebben vanwege diens broer Fayyad. Die heeft asiel gekregen in Duitsland en werkt daar voor een kritische website. Toen hij zijn land in 2015 verliet, werd hij ervan beschuldigd een terroristische organisatie te leiden. Volgens Amnesty en VVN hebben de autoriteiten van Bahrein zich in het verleden meermaals schuldig gemaakt aan het onder druk zetten van critici door familieleden te arresteren of te mishandelen. Al-Showaikh zou onder druk een bekentenis hebben getekend. Vertrouwelijke toegang tot een advocaat heeft hij tot nu niet gehad.

Verslechtering van mensenrechtensituatie

Sinds 2016 is de mensenrechtensituatie in Bahrein ernstig verslechterd. De autoriteiten hebben het gemunt op mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten, politieke activisten, sjiitische geestelijken en vreedzame demonstranten. Zelfs activisten die in het buitenland wonen werden het doelwit van intimidatie en bedreigingen. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat meerdere critici van het regime de afgelopen jaren bij aankomst in Bahrein zijn gearresteerd.

De bevolking van Bahrein bestaat voor circa 70 procent uit sjiieten. De macht is echter in handen van soennieten; het koningshuis is soennitisch. Demonstraties van sjiieten in het jaar van de Arabische Lente, 2011, werden hardhandig neergeslagen met behulp van een troepenmacht uit buurland Saoedi-Arabië. Ook Al-Showaikh is sjiiet. In 2017 kwam hij in Nederland aan.

Amnesty International en VVN roepen Nederland op zich ervoor in te zetten dat al-Showaikh direct vertrouwelijk toegang krijgt tot een advocaat en wordt beschermd tegen marteling en onmenselijke behandeling. Ook willen zij dat onafhankelijk wordt onderzocht of Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van het principe van ‘non-refoulement’ (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn veiligheid in gevaar is).

VluchtelingenWerk pleit er bovendien voor dat de IND uitzettingen naar Bahrein opschort, totdat duidelijk is wat er precies zaak is gebeurd met Al-Showaikh. Een woordvoerder van de IND zegt desgevraagd dat de dienst niet reageert op individuele gevallen.

EINDE BERICHT

AMNESTY INTERNATIONAL

DOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDER

EERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN (UPDATE)

https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein

Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die direct nadat hij vorig jaar door Nederland was uitgezet naar Bahrein werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

UPDATE 4 JUNI 2020

De Nederlandse ambassadeur van Bahrein is zeer kritisch over de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): die had informatie bij de ambassade moeten inwinnen over de risico’s van deze uitzetting. Volgens hem waren die risico’s groot, alleen al om het feit dat Al-Showaikh sjiiet is.  Uit een eerder verschenen inspectierapport bleek al dat steken had laten vallen in het onderzoeken van zijn asielrelaas. Volgens Amnesty is het hoog tijd dat de IND zijn levensgevaarlijke fouten erkent, ervan leert en nieuwe voorkomt.

(einde update)

05-03-2019

Oneerlijk proces

Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om Al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk Nederland roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Bahrein Al-Showaikh in vrijheid stelt.

Sinds oktober zat Al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Verantwoordelijkheid Nederlandse overheid

Door Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulementprincipe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen de Nederlandse overheid op om:

  • Alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Al-Showaikh in vrijheid wordt gesteld.
  • Onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND.
  • Voorlopig te stoppen met uitzettingen naar Bahrein en geen negatieve beslissingen te nemen.

Angst voor vervolging

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.

Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet. Vlak voor zijn uitzetting gaf Al-Showaikh nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen.

Australische voetballer Hakeem

Recent was de zaak van de voetballer Hakeem Ali al-Araibi, een door Australië erkende vluchteling, in het nieuws. Tijdens zijn huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt omdat de Bahreinse autoriteiten via Interpol een verzoek tot zijn uitlevering hadden gedaan. In afwezigheid was Al-Araibi veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor ‘aan terrorisme gerelateerde vergrijpen’, waaronder een aanval op een politiestation, terwijl hij op dat moment aan het voetballen was. Onder druk van de Australische autoriteiten is hij vrijgelaten en kon hij veilig terugkeren naar Australië.

EINDE BERICHT

UITGEZETTE ASIELZOEKER IN BAHREIN TOT LEVENSLANG

VEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENT!

ASTRID ESSED

17 MAART 2019

VOLKSKRANT

AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR

TALIBAN VERMOORD

23 FEBRUARI 2011

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-taliban-vermoord~be1e864f

MAASTRICHT – Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.

Dat maakte voorzitter Paul Rutten van werkgroep Vluchtalarm Maastricht woensdag bekend op basis van informatie van familie van de Afghaan. De 60-jarige man, Nezam Azimi, stond in Afghanistan bekend als tegenstander van de Taliban. Hij vluchtte in 2001 naar Nederland en vroeg politiek asiel aan. Toen hij in 2006 werd uitgewezen vroeg burgemeester Leers in een bief aan Verdonk de man alsnog een verblijfsstatus te verlenen. Maar Verdonk bleef bij haar besluit.

Opgepakt en gemarteld

De man vluchtte naar Nederland, nadat de Taliban hem enkele malen hadden opgepakt en gemarteld. In Maastricht was hij actief in allerlei maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtalarm en Amnesty. Beide organisaties onderzoeken nu wat er precies gebeurd is.
 
Volgens een in Breda wonende dochter hield haar vader zich in Kabul de afgelopen jaren schuil voor de Taliban, die hem zochten. In september moest hij op zoek naar werk en vonden de Taliban hem. Hij werd ontvoerd en vermoord. Voorzitter Rutten van Vluchtalarm wees woensdag op de inzet van Leers, die indertijd alles in het werk stelde om de man in Nederland te houden. De oud-burgemeester van Maastricht is nu minister van Immigratie en Asiel. Hij liet dinsdag weten dat hij overweegt burgemeesters in uitzonderlijke gevallen te laten beslissen over de toelating van asielzoekers.

Reactie Leers
Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) betreurt de dood van de Afghaan die in 2006 Nederland moest verlaten, nadat hij hier vergeefs asiel had aangevraagd. Als burgemeester van Maastricht nam Leers het destijds op voor de man, die vijf jaar in Maastricht heeft gewoond. Leers vroeg toenmalig minister Rita Verdonk de Afghaan een verblijfsstatus te verlenen.
 
Volgens zijn woordvoerder noemt de minister de gewelddadige dood van de voormalige asielzoeker tragisch. De man werd in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord, meldt zijn familie.
 
Leers zegt de toedracht van de dood van de man niet te kennen, maar gaat er wel van uit dat de berichten kloppen. Via zijn woordvoerder wijst hij erop dat de procedure destijds zorgvuldig was en dat er vier jaar zit tussen het vertrek van de Afghaan en zijn overlijden.

EINDE BERICHT

[13]

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF

DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR!

ASTRID ESSED

29 MEI 2018

[14]

WEBSITE ASTRID ESSED

TAG/VLUCHTELINGEN

https://www.astridessed.nl/tag/vluchtelingen

Reacties uitgeschakeld voor Noten 5 t/m 14/HOOFDSTUK I

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.