Noten 31 t/m 60 bij ”EXTREEM-RECHTSE HETZE TEGEN KAUTHAR BOUCHALLIKHT EN DE SLAPHEID VAN LINKS

31]

Verslaggever:Meneer Azarkan, goedemiddag, mag ik u even wat vragen….Farid Azarkan [Denk]NeenVerslaggever vervolgt:Naar aanleiding van de heer Wilders: ”Is er een Marokkanenprobleem?”Farid Azarkan [Denk]:’Eh…..’Ik denk zeker in het hoofd van Geert”

YOUTUBE.COMGSTV: HEEFT NEDERLAND EEN MAROKKANENPROBLEEM?
https://www.youtube.com/watch?v=iW71xK5zTyo

ZIE VOOR HET GEHELE GEEN STIJL YOUTUBE FILMPJE
WILDERS, HET ”GIGA MAROKKANENPROBLEEM” ”MAROKKANENGIF”
EN HET POLITIEGEWELD TEGEN MAROKKAANSE JONGERENASTRID ESSED30 SEPTEMBER 2020
https://www.astridessed.nl/wilders-het-giga-marokkanenprobleem-marokkanengif-en-het-politiegeweld-tegen-marokkaanse-jongeren/

[32]

[Verslaggever vraagt aan Jesse Klaver/Groen Links]”Is er een Marokkanenprobleem of niet?”Jesse Klaver:”Ach……” [loopt weg]


YOUTUBE.COM
GSTV: HEEFT NEDERLAND EEN MAROKKANENPROBLEEM?
https://www.youtube.com/watch?v=iW71xK5zTyo

ZIE VOOR HET GEHELE GEEN STIJL YOUTUBE FILMPJE
WILDERS, HET ”GIGA MAROKKANENPROBLEEM” ”MAROKKANENGIF”
EN HET POLITIEGEWELD TEGEN MAROKKAANSE JONGERENASTRID ESSED30 SEPTEMBER 2020
https://www.astridessed.nl/wilders-het-giga-marokkanenprobleem-marokkanengif-en-het-politiegeweld-tegen-marokkaanse-jongeren/

[33]

”Dagenlang wilden ze bij Groen Links niet of nauwelijks reagerenop de vermeende banden, die de nummer 9 op hun kieslijstzou hebben met de Moslimbroederschap of althans de Stichting waarvoor ze werkt.”
GEHELE GEEN STIJL INTERVIEW MET JESSE KLAVER[GROEN LINKS]

YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[Geen Stijl Verslaggever]:”Dagenlang wilden ze bij Groen Links niet of nauwelijks reagerenop de vermeende banden, die de nummer 9 op hun kieslijstzou hebben met de Moslimbroederschap of althans de Stichting waarvoor ze werkt.Vandaag hebben we bijna drie uur zitten wachten op Yasser, ik bedoelJesse Klaver en eindelijk hebben we dan een reactie, nou ja, Machiel de Graaf,die mag ook nog wat zeggen.  [Geen Stijl Verslaggever tegen Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid][0.23]”Wat is dat voor cluppie, dat Femyso, kent u dat?”
[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]: [0.24-1.04]]”Ja,. dat is een onderdeel van de Moslimbroederschap, dat is eeninternationale organisatie, die je eigenlijk kan kenschetsen als…hoe zal ik hetzeggen,,,,,jihandisten zonder haast….”[Geen Stijl Verslaggever]:”Jihadisten zonder haast?”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:”Ja,,,,,” Geen Stijl Verslaggever]:Maar ook zonder geweld, volgens mij….”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:”Ehhhhhh, dat ligt er een beetje aan, omdat de Moslimbroederschap eenorganisatie is, die niet, ja bij de Kamer van Koophandel staat ingeschrevenis dat natuurlijk ook heel moeilijk te achterhalen waar ze zich mee bezighouden.Gelukkig is er iemand, Carel Brendel, die dat heel goed doet en al jarenboekstaaft hij alles wat er met de Moslimbroederschap in verband komt endan zie je wel, dat er natuurlijk banden zijn met Hamas, er zijn bandenmet Erdogan, ja en dan kom je in een internationaal netwerk terecht,waar natuurlijk wel hier en daar geweld wordt gebruikt. ” [1.04][Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Dat Femyso, ja, u zij gaven zelf op de website ook aan, dat zij geen bandenhadden met de Moslimbroederschap, maar dat blijkt toch van wel”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: [1.11]”Wat is uw vraag?”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Nou, maar hoezo?Dan sta je toch ook te liegen, dan klopt dat verhaal toch niet….” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Kijk….er wordt gezegd, dat……het is niet de jongerenorganisatie van deMoslimbroederschap….ik ga niet verder in op …..weet u…..”  [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Ja maar…als er nou zoveel onderzoeken zijn he…onderzoek van de GeorgeWashington Universiteit,  Binnenlandse Zaken van Duitsland .Inlichtingendienst van Duitsland, van de Duitsers weten we, dat ze heel grundlich zijn….”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: 
”Ik ga…..ik….u kunt mij van alles vragen over Femyso, ik ga daar…ik kanu daar geen antwoord op verschaffen….”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Hoezo niet?”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Omdat ik hier niet sta om Femyso te verdedigen en dat ga ik ook nooit 
doen, ook omdat ik weet, dat er inderdaad ook organisaties bij zittenwaar ik helemaal niks mee heb en die ik echt verre van mij werp Waar u mij namelijk naar wil vragen, wat heel goed is, is naar Kauthar…”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  
”Ja!” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:    
”….En hoe wij naar Kauthar kijken en waarom zij bij ons op delijst staat en waar zij voor staat…..”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Maar je krijgt een kleur, als je dus  dat soort dingen doet…..”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:   
”Je krijgt een kleur als je dat soort dingen doet, dat klopt.Maar dan kijk ik naar wie iemand is en wat iemand doet en alsik dan zie, dat zij volledig alle programmapunten van Groen Linksonderschrijft, als ik zie dat zij…. wat zij doet voor de klimaatbeweging,als ik zie hoe zij gelooft in vrijheid en emancipatie, dat is waar u mijnaar mag vragen, want als daar twijfel over bestaat, dan hebben we een probleem”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  
”Nou, ik kan mij voorstellen, dat die twijfel rijst op het moment, datje banden hebt met de Moslimbroederschap……”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:     ”Nee, ze is bestuurslid geweest bij Femyso,……” [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  
”,,,,,,,ja……organisatie…….” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:   
”Nee…..van die organisatie wordt gezegd, dat er banden zijn met deMoslimbroederschap……”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  
”….banden zou……”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  
”Ik ga verder niet in of op welke wijze dan ook Femyso verdedigen, daarheb ik helemaal geen trek in en die organisatie….er zijn allerlei zakenwaar ik helemaal niks mee moet hebben…..”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Maar dat is toch heel gek….!” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:    
”Als u mij vraagt naar Kauthar….” [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Ja…..” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:   ”Dan zeg ik, ze is een hele progressieve jonge vrouw, die eh….bij Groen Linksop de lijst staat.”   
[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Hardstikke goed voor haar, maar als zij in een bestuur zit, van Femyso, waarvan meerdere onderzoeken aantonen, dat die banden hebben metde Moslimbroederschap, waarvan zelfs gedacht wordt, dat haar vader deMoslimbroederschap in Nederland heeft opgericht, de Nederlandse tak daarvan,dan kun je je afvragen, of je daar niet je twijfels moet stellen bij iemand met deoprechtheid ervan, die u allemaal zo mooi beschrijft.”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:    
”Allereerst:Ik ga niet informeren wat uw ouders hebben gedaan en wat dat zegt over wie u bent.Dat lijkt me heel verstandig, dat we mensen beoordelen naar wie ze zelf zijn.Femyso is een koepelorganisatie, er zitten allerlei organisaties bij, ookallerlei verschrikkelijk conservatieve clubs, waar ik niks mee moet hebben,dus die ga ik ook op geen enkele wijze verdedigen.Waar u mij naar mag vragen, is naar Kauthar….”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  
”Ja….?”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:      
”En wie zij is en waar zij voor staat en dat heb ik zojuist gedaan en datdoe ik nu weer….” [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Maar…..” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Het is een progressieve vrouw en dat is wat ik erover te zeggen heb” [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:   
”Ja, maar goed. Als iemand dus dat soort dingen, dus trainingen geven bijMilli Gorus, in het bestuur zit van een organisatie waarvan onderzoeken aantonen, dat die nauwe banden hebben met de Moslimbroederschap,dan tekent dat zo’n vrouw ook, dan is dat ook de persoon, die zij is.U zegt ze werp het ver van me, ja dat is wel makkelijk om dat nu tezeggen….”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:   ”Ja, datzegt u dat dat makkelijk is……., dat doet ze en daarmee zegt ze ”ikheb daar niks mee” …zij heeft, zij is een jonge vrouw met die groene enlinkse idealen, ze heeft bij deze clubs gezeten, dus ik snap ook nog, zeheeft bij Femyso gezeten, dus ik snap ook dat de vragen rijzen.Het enige is, als zij vervolgens zegt ”ik heb daar niks mee, ik werp het verre van me”, ja dan …..”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Ja ja ja, dat is altijd wel heel makkelijk, dat zou ik ook zeggen, want hetis ook altijd zo….”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links] :”Ja maar…”  [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”,,,,,Mensen, die bij de Moslimbroederschap hebben gezeten of zittendie gaan dat….die lopen daar niet mee te koop….. ” [Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links] :  ”Maar waarom zou je dat zeggen, waarom zou je dat zeggenAls je kijkt naar wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan..eh…..”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Dat is toch makkelijk waarom je dat zou zeggen, omdat je je plekjenummer 9 wilt bewaren.”  
[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links] :  
”Ach….waarom zou je anders bij Groen Links gaan zitten, dan kan jebeter op een andere manier, bij andere partijen…ze zit bij Groen Links he,van alle partijen, die je had kunnen kiezen, had je misschien wel, had je dan…..”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:   
”…bij Denk gaan…zitten….?”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links] :  ”Per definitie bij Groen Links…..nee, want ze is een Groen Linkser…”
[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]: [4.56]”Als je zo hoog in de boom hebt gezeten bij Femyso, waarvan echtwel bewezen is, dat het een onderdeel is van die Moslimbroederschap, danis het natuurlijk niet echt geloofwaardig en ja, wij van WC eend, bevelen WC eend aan, zo moet je die boodschap eigenlijk zien.” [5.10] [Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Dan nog kan zij toch ook een agenda hebben, misschien wel een dubbeleagenda, rijst bij u dan geen enkele twijfel ….vraag dan…..op haar blauwe ofdonkere ogen of wat dan ook….?”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]   
”Wij hebben haar gevraagd, wij hebben gekeken naar wie zij is en wijzien bij haar, nogmaals, dat ze voor emancipatie staat, voor vrijheid,die groene en linkse idealen deelt en zij heeft zelf aangegeven, datze de ideeen van de Moslimbroederschap verre van zich werpt, dat zeer niks mee te maken heeft en als u dan zegt ”vertrouwen we dat?”Ja”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Okay. Maar werkt het dan zo, dat u het gewoon….”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”….gaan…..”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Maar doet u daar dan ook onderzoek naar of is het gewoon, kom, deze”mevrouw Bouchallikht, is het zo”, ”nee, dat werpen we verre van” en wegaan weer verder, of doet u daar verder onderzoek naar.”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Daar hebben we…de kandidatencommissie heeft hiernaar gekeken,ik heb u zojuist verteld,  toen deze organisatie we wisten, dat ze hiervice voorzitter van is, hebben ze ook gekeken, wie is deze club, metwie werken ze samen, nou, dan kom je erachter, dat dit een organisatieis, die samenwerkt met de Europese Unie, die daar subsidie krijgen, om je ervan te vergewissen, dat dit niet een of andere organisatie is, dieniet via de officiele kanalen werkt.Nou, dat is geenszins het geval.Naar al dit soort zaken is onderzoek gedaan en daar moeten we het voor numee doen.”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Ja, die drie onderzoeken, die bekende, Washington, Duitsland, BinnenlandseZaken, Inlichtingendienst Duitsland, dat legt u dan naast u, zeg maar.”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Nee, wij hebben gekeken naar wat deze organisatie is, met wie ze of zemet de Europese Commissie samenwerken, hoe dat samenloopt,en vervolgens en dan tot echt slot, dan heb ik het wel echt twintig keer gezegd,hebben we gekeken naar wie zij is, dus ik ga Femyso op geen enkelewijze verdedigen, maar Kauthar wel”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Okay, succes”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Dank je wel” [6.46][Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]: [6.46-7.43]” Het is natuurlijk ook geen garantie, dat als iets met deEuropese Unie samenwerkt, dat dat dan een goede organisatie is.Misschien is dat dan wel juist een bewijs voor het feit, dat het geen goedeorganisatie is, als ze met de Europese Unie samenwerkt.Dus wat de heer Klaver daar doet is met zijn vingers in zijn orenheel hard roepen van eh ”geen probleem, doorrennen en dan maar iemandvertrouwen op de mooie kleur van zijn of haar ogen, maar we weten natuurlijkeerder, hoe dat bij de PvdA gegaan is.De PvdA heeft natuurlijk Denk gebaard, PvdA en Groen Links samenhebben NIDA gebaard, ja, dus dan, als je je partij kapot wil hebben, danzul je toch dit soort strapatzen moeten uithalen.We weten, dat het intellect bij Groen Links niet heel dik gezaaid is, dus ikvraag me af, of het nou een doelbewuste actie is om de Moslimbroederschaphier een voet aan de grond te geven in de Tweede Kamer, in het hart van onzeparlementaire democratie, of dat het nou echt van herhaalde onnozelheid is van een marxistische, communistische club, die natuurlijk wederom nietheeft geleerd van de geschiedenis.”[Geen Stijl Verslaggever tegen Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid] ”Nee, vind je dat zelf niet heel vergezocht?”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:”Nee.” [Geen Stijl Verslaggever tegen Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]  
”Nee, mag, maar dat vroeg ik me af.” [Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:  
”Nee, dat is realistisch” [7.43]
EINDE YOUTUBE FILMPJE

[34]
OPMERKING MACHIEL DE GRAAF [PVV] AANHET EINDE VAN HET GEEN STIJL INTERVIEWMET JESSE KLAVER:
‘We weten, dat het intellect bij Groen Links niet heel dik gezaaid is, dus ikvraag me af, of het nou een doelbewuste actie is om de Moslimbroederschaphier een voet aan de grond te geven in de Tweede Kamer, in het hart van onzeparlementaire democratie, of dat het nou echt van herhaalde onnozelheid is van een marxistische, communistische club, die natuurlijk wederom nietheeft geleerd van de geschiedenis”

YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[35]
DE NEO LIBERALISERING VAN GROEN LINKS
ZIE HOOFDSTUKTWO FACED FEMKE HALSEMAPOINT ONESOCIALE RECHTEN
UIT:
FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM/TWO FACED FEMKE HALSEMA/SOCIALESTRIJD, WILDERS,HOOFDDOEKEN EN ZO MEERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2018
https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/
ZIE OOK
SOCIALISME.NUGEEN TRANEN OM FEMKE18 DECEMBER 2010http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

25 JAAR GROEN LINKS16 MEI 2014https://groenlinks.nl/nieuws/ 25-jaar-groenlinks

VRIJHEID EERLIJK DELEN

VRIJZINNIGE VOORSTELLEN VOOR SOCIALE

POLITIEK

http://www.solidariteit.nl/Documenten/2006/vrijheid_eerlijk_delen.html
GROEN LINKS PRESENTEERT MANIFEST ”VRIJHEIDEERLIJK DELEN”6 SEPTEMBER 2006https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-presenteert-manifest-vrijheid-eerlijk-delen

VRIJHEID EERLIJK DELEN

VRIJZINNIGE VOORSTELLEN VOOR SOCIALE

POLITIEK

http://www.solidariteit.nl/Documenten/2006/vrijheid_eerlijk_delen.htmlMANIFEST VAN BEZORGDE GROENLINKSERS OVER KOERS,IMAGO EN PARTIJCULTUURhttp://www.korta.info/discussieer-en-beslis-mee-manifest-van-bezorgde-groenlinksers.html
ZIE VOOR TEKSTEN BOVENSTAANDE LINKS:
NOTEN 5,6,7,8,9, 12 1N 13 UIT:

FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM/TWO FACED FEMKE HALSEMA/SOCIALESTRIJD, WILDERS,HOOFDDOEKEN EN ZO MEERASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2018
https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/
[36]

FRONTAAL NAAKT[PETER BREEDVELD]BRENDEL, DE MOSLIMJAGER22 JANUARI 2011
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/brendel-de-moslimjager.html

CAREL BRENDEL,NLVICE VOORZITTER JEUGDORGANISATIE EUROPESE MOSLIMBROEDERSOP VERKIESBARE PLAATS GROEN LINKS12 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/

CAREL BRENDEL.NLGROEN LINKS IN ONTKENNINGSFASE NEGEERTSERIEUS ONDERZOEK NAAR MOSLIMBROEDERS13 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/13/groenlinks-in-ontkenningsfase-negeert-serieus-onderzoek-naar-moslimbroeders/

[37]

ZIE VOOR GEHELE GEEN STIJL INTERVIEW EN UITSPRAKENMACHIEL DE GRAAF
[Geen Stijl Verslaggever tegen Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid][0.23]”Wat is dat voor cluppie, dat Femyso, kent u dat?”
[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]: [0.24-1.04]]”Ja,. dat is een onderdeel van de Moslimbroederschap, dat is eeninternationale organisatie, die je eigenlijk kan kenschetsen als…hoe zal ik hetzeggen,,,,,jihandisten zonder haast….”[Geen Stijl Verslaggever]:”Jihadisten zonder haast?”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:”Ja,,,,,” Geen Stijl Verslaggever]:Maar ook zonder geweld, volgens mij….”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:”Ehhhhhh, dat ligt er een beetje aan, omdat de Moslimbroederschap eenorganisatie is, die niet, ja bij de Kamer van Koophandel staat ingeschrevenis dat natuurlijk ook heel moeilijk te achterhalen waar ze zich mee bezighouden.Gelukkig is er iemand, Carel Brendel, die dat heel goed doet en al jarenboekstaaft hij alles wat er met de Moslimbroederschap in verband komt endan zie je wel, dat er natuurlijk banden zijn met Hamas, er zijn bandenmet Erdogan, ja en dan kom je in een internationaal netwerk terecht,waar natuurlijk wel hier en daar geweld wordt gebruikt. ” [1.04]…….”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]: [6.46-7.43]” Het is natuurlijk ook geen garantie, dat als iets met deEuropese Unie samenwerkt, dat dat dan een goede organisatie is.Misschien is dat dan wel juist een bewijs voor het feit, dat het geen goedeorganisatie is, als ze met de Europese Unie samenwerkt.Dus wat de heer Klaver daar doet is met zijn vingers in zijn orenheel hard roepen van eh ”geen probleem, doorrennen en dan maar iemandvertrouwen op de mooie kleur van zijn of haar ogen, maar we weten natuurlijkeerder, hoe dat bij de PvdA gegaan is.De PvdA heeft natuurlijk Denk gebaard, PvdA en Groen Links samenhebben NIDA gebaard, ja, dus dan, als je je partij kapot wil hebben, danzul je toch dit soort strapatzen moeten uithalen.We weten, dat het intellect bij Groen Links niet heel dik gezaaid is, dus ikvraag me af, of het nou een doelbewuste actie is om de Moslimbroederschaphier een voet aan de grond te geven in de Tweede Kamer, in het hart van onzeparlementaire democratie, of dat het nou echt van herhaalde onnozelheid is van een marxistische, communistische club, die natuurlijk wederom nietheeft geleerd van de geschiedenis.”[Geen Stijl Verslaggever tegen Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid] ”Nee, vind je dat zelf niet heel vergezocht?”[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:”Nee.” [Geen Stijl Verslaggever tegen Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]  
”Nee, mag, maar dat vroeg ik me af.” [Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]:  
”Nee, dat is realistisch” [7.43]”

YOUTUBE.COM
GEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

ZIE VOOR TEKST GEHELE GEEN STIJL INTERVIESW, NOOT 24
[38]

”De PvdA heeft natuurlijk Denk gebaard, PvdA en Groen Links samenhebben NIDA gebaard, ja, dus dan, als je je partij kapot wil hebben, danzul je toch dit soort strapatzen moeten uithalen.We weten, dat het intellect bij Groen Links niet heel dik gezaaid is, dus ikvraag me af, of het nou een doelbewuste actie is om de Moslimbroederschaphier een voet aan de grond te geven in de Tweede Kamer, in het hart van onzeparlementaire democratie, of dat het nou echt van herhaalde onnozelheid is van een marxistische, communistische club, die natuurlijk wederom nietheeft geleerd van de geschiedenis.”
YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

ZIE VOOR DE REST VAN HET INTERVIEW METUITSPRAKEN MACHIEL DE GRAAF, NOOT 37

[39]

ZIE NOTEN 11 EN 15

[40]
VERDER:
Bestuurservaring: Landelijk Aktie Komite Scholieren, de faculteitsraad van de Universiteit Utrecht, Forum of EuropeanMuslim Youth and Students Organisations en stichting GroeneMoslims
WEBSITE KAUTHAR BOUCHALLIKHT
https://kauthar.info/

[41]

CAREL BRENDEL,NLVICE VOORZITTER JEUGDORGANISATIE EUROPESE MOSLIMBROEDERSOP VERKIESBARE PLAATS GROEN LINKS12 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/

CAREL BRENDEL.NLGROEN LINKS IN ONTKENNINGSFASE NEGEERTSERIEUS ONDERZOEK NAAR MOSLIMBROEDERS13 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/13/groenlinks-in-ontkenningsfase-negeert-serieus-onderzoek-naar-moslimbroeders/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 11
YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

ZIE VOOR GEHELE TEKST GEEN STIJL INTERVIEW NOOT 24
[42]

CAREL BRENDEL,NLVICE VOORZITTER JEUGDORGANISATIE EUROPESE MOSLIMBROEDERSOP VERKIESBARE PLAATS GROEN LINKS12 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/12/vice-voorzitter-jeugdorganisatie-europese-moslimbroeders-op-verkiesbare-plaats-groenlinks/

”De door mij aangehaalde onderzoeken baseren zich op de band tussen FEMYSO en de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), die tegenwoordig Council of European Muslims (CEM) heet. Over de FIOE kan ik kort zijn. Ik citeer uit een brief van 11 april 2011 van minister Donner van Binnenlandse Zaken. “Zowel uit wetenschappelijke publicaties als uit andere informatie die de AIVD ter beschikking staat blijkt dat de Federation of Islamic Organisations Europe (FIOE) gezien kan worden als de koepelorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa. De FIOE heeft een sturende rol binnen de Europese Moslimbroederschap en bepaalt het centrale beleid, dat lokaal wordt uitgevoerd door nationale federaties.”
………
PARLEMENTAIRE MONITOR

Brief regering; Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – Grondrechten in een pluriforme samenleving

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vipncvj8czzn

CAREL BRENDEL.NLGROEN LINKS IN ONTKENNINGSFASE NEGEERTSERIEUS ONDERZOEK NAAR MOSLIMBROEDERS13 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/13/groenlinks-in-ontkenningsfase-negeert-serieus-onderzoek-naar-moslimbroeders/

WIKIPEDIAFEDERATION OF ISLAMIC ORGANISATIONS IN EUROPE/FEMYSO
https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Islamic_Organizations_in_Europe#FEMYSO

ORIGINELE BRONWIKIPEDIAFEDERATION OF ISLAMIC ORGANISATIONS IN EUROPE  

https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Islamic_Organizations_in_Europe

[43]
”Ik citeer uit een brief van 11 april 2011 van minister Donner van Binnenlandse Zaken.”
CAREL BRENDEL.NLGROEN LINKS IN ONTKENNINGSFASE NEGEERTSERIEUS ONDERZOEK NAAR MOSLIMBROEDERS13 NOVEMBER 2020
http://www.carelbrendel.nl/2020/11/13/groenlinks-in-ontkenningsfase-negeert-serieus-onderzoek-naar-moslimbroeders/

[44]

”De AIVD verricht onderzoek naar radicaliseringstendensen in Nederland. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor radicale en ultraorthodoxe islamitische bewegingen die in potentie een bedreiging kunnen vormen voor de Nederlandse rechtsorde. In dat kader heeft de AIVD onderzoek gedaan naar de Moslimbroederschap in Nederland. In deze brief worden op basis van dat onderzoek de conclusies beschreven inzake de mogelijke dreiging die van deze beweging uitgaat ten aanzien van de democratische rechtsorde in Nederland. De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal vertrouwelijk meer in detail worden geïnformeerd………”De AIVD heeft geconstateerd dat de Egyptische Moslimbroederschap weinig invloed heeft op de beweging in Nederland. De Nederlandse Moslimbroeders streven naar de herislamisering van de moslimgemeenschap waarbij de islam leidend moet zijn in het dagelijks leven van de moslims. Zij richten zich daarbij vooral op het verspreiden van het religieuze gedachtegoed van de Moslimbroederschap en het vergroten van haar invloedssfeer. De Moslimbroeders in Nederland stellen zich gematigd op en streven een betere positie voor moslims in Nederland na. In hun discours zijn begrippen als integratie, democratie, burgerzin nadrukkelijk aanwezig.’
PARLEMENTAIRE MONITOR

Brief regering; Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – Grondrechten in een pluriforme samenleving

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vipncvj8czzn

[45]
PARLEMENTAIRE MONITOR

Brief regering; Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – Grondrechten in een pluriforme samenleving

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vipncvj8czzn

[46]
PARLEMENTAIRE MONITOR

Brief regering; Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – Grondrechten in een pluriforme samenleving

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vipncvj8czzn

ALGEMENE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTGEEN DIRECTE DREIGING VANUIT MOSLIMBROEDERSCHAP IN NEDERLAND12 APRIL 2011
https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2011/04/12/geen-directe-dreiging-vanuit-moslimbroederschap-in-nederland

[47]
ALGEMENE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTGEEN DIRECTE DREIGING VANUIT MOSLIMBROEDERSCHAP IN NEDERLAND12 APRIL 2011
https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2011/04/12/geen-directe-dreiging-vanuit-moslimbroederschap-in-nederland

De Moslimbroederschap vormt op dit moment geen directe dreiging voor de democratische rechtsorde of de nationale veiligheid van ons land. Wel zouden de activiteiten op lange termijn een risico kunnen vormen. De AIVD concludeert dat na onderzoek naar deze beweging.

De bevindingen van de AIVD zijn door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De AIVD komt tot de conclusie dat de Moslimbroederschap momenteel geen directe dreiging vormt voor Nederland. Die conclusie trekt de AIVD op basis van het volgende:

  • De AIVD schat in dat het aantal actieve moslimbroeders in Nederland zich beperkt tot enkele tientallen.
  • De beweging heeft een beperkte invloed op de moslimgemeenschap en het maatschappelijk middenveld.
  • De AIVD heeft geen aanwijzingen dat de onderkende doelstellingen en activiteiten van de Moslimbroederschap strijdig zijn met de democratische rechtsorde in Nederland.
  • De AIVD schat in dat de weerstand in Nederland dermate hoog is, dat het onwaarschijnlijk is dat de beweging eventueel verhulde doelstellingen in Nederland kan realiseren.

De Moslimbroederschap kan op termijn een risico voor de democratische rechtsorde in Nederland vormen. Hiervoor zijn vier redenen:

  • Het streven van de Moslimbroederschap om de islam leidend te laten zijn in alle aspecten van het leven van moslims kan bijdragen aan een voedingsbodem voor (onverdraagzaam) isolationisme en polarisatie.
  • Door het veiligheidsbewuste en heimelijke optreden van de Nederlandse Moslimbroeders kan niet uitgesloten worden dat er naast de geconstateerde intenties andere doelstellingen bestaan die strijdig kunnen zijn met de democratische rechtsorde in Nederland.
  • De Nederlandse Moslimbroeders proberen invloed te verwerven in het maatschappelijk middenveld. Als zij ook gaan deelnemen aan politieke besluitvorming zonder open te zijn over hun signatuur en daarmee hun belangen en bedoelingen, kan dit tot een onwenselijke situatie leiden.
  • Ze beschikken over een breed internationaal netwerk en ruime financiële middelen.

De AIVD verricht onderzoek naar radicaliseringstendensen in Nederland. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor radicale en (ultra-)orthodoxe islamitische bewegingen die in potentie een bedreiging vormen voor de Nederlandse rechtsorde. In dat kader heeft de AIVD onderzoek gedaan naar de Moslimbroederschap in Nederland. De dienst is zich bewust van de tegengestelde beelden die er zijn over de Moslimbroederschap. Aan de ene kant is er het beeld van een beweging die bewust een misleidende strategie voert. Aan de andere kant leeft het idee dat de Moslimbroederschap oprecht een gematigde koers volgt en zich nog verder zal hervormen.

De Moslimbroederschap is een van oorsprong Egyptische, maar nu een internationale islamitische beweging die in het Midden-Oosten politieke aspiraties heeft. De Moslimbroederschap heeft tegenwoordig vertakkingen in vrijwel alle Europese landen. En dus ook in Nederland.

De Moslimbroederschap in Nederland streeft naar herislamisering van de moslimgemeenschap waarbij de islam leidend moet zijn in het dagelijks leven van moslims. Zij richten zich daarbij vooral op het verspreiden van het religieuze gedachtegoed van de Moslimbroederschap en het vergroten van de invloedssfeer. Zij streven een betere positie voor moslims in Nederland na.

EINDE BERICHT AIVD

[48]
TROUWHET ZOGENAAMDE COMPLOT VAN DE MOSLIMBROEDERS ISFLAUWEKUL
Islamoloog Joas Wagemakers bekritiseert de gangbare complottheorieën rondom de Moslimbroederschap. ‘Ze zijn onderling juist heel verdeeld.’
28 JANUARI 2020
https://www.trouw.nl/nieuws/het-zogenaamde-complot-van-de-moslimbroeders-is-flauwekul~b9fa65e9/

Het overkwam de voormalige Amerikaanse president Barack Obama al eens, net als diverse Amerikaanse congres­leden en sommige Nederlandse imams. En laatst gebeurde het ook de Westlandse leerlingen die een petitie begonnen om lange broeken te mogen dragen bij de gymles. Ze werden in een column van Zihni Özdil in NRC in verband gebracht met ‘moslimbroederachtige clubs’.

Vanwaar die terugkerende beschuldigingen van banden met de Moslimbroederschap? In de nieuwe bundel ‘Wie is er bang voor religie?’ legt islamoloog Joas Wagemakers van de Universiteit Utrecht uit hoe rond deze organisatie een samenzweringstheorie is ontstaan. Volgens deze theorie streven de leden stiekem naar wereldwijde ­dominantie en zijn ze verbonden met radicale groepen als Al-Qaida en IS. “Grotendeels flauwekul”, zegt Wagemakers. “In de eerste plaats zijn ze juist niet radicaal. Daarom moet Al-Qaida ook niets van ze hebben. Ook de bewering dat ze naar wereldwijde dominantie streven, klopt niet.”

De angst voor de Moslimbroederschap is nauw verbonden met samenzweringstheorieën over de islam in het algemeen, zegt Wagemakers: “Je hoort weleens: ‘De islam wil overheersen, als ze eenmaal in de meerderheid zijn, dan…’. Als weerwoord kun je dan altijd zeggen: kijk nou eens gewoon naar de moslims om je heen, die doen toch ­niemand kwaad? Die zijn toch gewoon bezig hun leven te leven, hun boterham te verdienen? Over de Moslimbroederschap kun je dat niet zeggen. Zij begeeft zich natuurlijk expliciet op ­politiek terrein.”

Een sportgroep

Hassan al-Banna richtte de Moslimbroederschap in 1928 op als een islamitisch antwoord op het probleem van de Britse kolonisering van Egypte. Hij riep in zijn geschriften op om in actie te komen en voor de islam te kiezen. Daar begint de verwarring, zegt Wagemakers. “Want over wat voor islam heeft hij het dan precies? Nou, dat is heel breed. Hij sprak van ‘een salafistische oproep’, ‘een soennitisch pad’ en ‘een soefistische waarheid’. Hij heeft de Moslimbroederschap zowel ‘een sportgroep’, ‘een politieke organisatie’ als ‘een sociaal idee’ genoemd. Een weinig strak omlijnde ideologie dus. Niet het soort standpunten van een club die de wereld één manier van denken zou ­willen opleggen.”

In Jordanië heeft Wagemakers de ­leider van de Jordaanse tak van de Moslimbroederschap geïnterviewd. “Ik had een hele vragenlijst voor hem: hoe ­denken jullie over dit vers, en hoe interpreteren jullie dit en dit vers? Als islamoloog heb ik me veel beziggehouden met salafisme, een stroming waarin men heel uitgetekende ideeën heeft over de manier waarop je islamitisch zou moeten zijn. Vandaar dat ik benieuwd was naar de kijk van de Moslimbroederschap op allerlei doctrines en geloofsvoorstellingen. Op een gegeven moment zuchtte die man en zei hij: ‘Joh, daar houden wij ons helemaal niet mee bezig. De islam die wij beijveren is een ­algemene islam.’ Hun ideologie is dus nog altijd weinig gedetailleerd.”

Hoe kon dan het idee ontstaan dat de Moslimbroederschap die wel heeft?

“Samenzweringstheorieën moet je zien als pogingen van slecht geïnformeerde mensen om eenvoudige verklaringen te zoeken voor complexe verschijnselen. En vaak schrijven complotdenkers daarbij negatieve motieven toe aan invloedrijke personen. Met de mogelijkheid dat bepaalde ontwikkelingen voortkomen uit onwetendheid of uit incompetentie houden ze geen rekening. Overal zit een plan achter, denkt men. Maar als je iets meer weet van een organisatie als de Moslimbroederschap, dan weet je dat ze vaak juist haar uiterste best moet doen om de ontwikkelingen in de wereld bij te houden, in plaats van dat ze er met een vooropgezet plan zelf vorm aan geeft. Als de leden een samenzwering zouden vormen, dan bakken ze er wel heel weinig van.

“Ik ben heel vaak langs geweest op het hoofdkwartier in Amman. De sfeer daar is er een van gewoon een paar mannen die Al Jazeera zitten te kijken. Natuurlijk streeft de Moslimbroederschap beleidsveranderingen na, maar dat er een wereldwijde agenda achter zit, dat is gewoon niet het geval. Onderling zijn ze enorm verdeeld. Ze zijn ­immers over het hele Midden-Oosten verspreid: er is behalve een Egyptische en een Jordaanse ook een Syrische en een Palestijnse tak. Ook binnen die landen zijn discussies over allerlei kwesties.

“In Egypte heb je een enorme generatiekloof, in Syrië is er al decennia ­verdeeldheid tussen de afdeling in Damascus en die in Aleppo, en in Jordanië heeft een conflict zelfs tot een splitsing geleid. Daar heb je nu behalve de gewone Moslimbroederschap ook een alternatieve Moslimbroederschap. De manier waarop die verschillende takken zich tot elkaar verhouden, kun je het beste vergelijken met de christen-democratische partijen in Europa: er is een sterke ideologische verwantschap, maar Balkenende liep absoluut niet aan de leiband van Merkel.

“Wat natuurlijk meespeelt, is dat er in het verleden wel figuren binnen de Moslimbroederschap zijn geradicaliseerd. Dat kwam destijds ook doordat ze in Egyptische gevangenissen zijn ­gemarteld. Uit hun midden is een denker als Said Qutb (1906-1966) voort­gekomen, die veel verder ging dan andere Moslimbroeders, en die de leiders van de staat tot afvalligen verklaarde, waartegen je de jihad moest voeren.

“Anderen binnen de Moslimbroederschap bestreden dit idee juist fel. En die gematigde figuren kregen in de loop van de tijd de overhand. Qutbs radicale ideeën leefden wel voort, maar dan bij radicale groepen als Al-Qaida.”

De Moslimbroederschap houdt zich helemaal niet bezig met terrorisme, zegt u. Toch bestempelde de Amerikaanse regering de organisatie vorig jaar bijna als terroristisch. Hoe kan dat?

“Hamas, de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, heeft expliciet geweld gebruikt tegen Israël en aanslagen gepleegd. Dat argument wordt altijd gebruikt om te zeggen: ‘Kijk, de Moslimbroederschap is voor terrorisme’. Vraag je dit aan hen zelf, dan zeggen ze: ‘Nee, we zijn helemaal niet voor terrorisme’. We zijn voor de Palestijnse strijd, en

we zien dat als een legitieme, gerechtvaardigde verdedigingsstrijd tegen een staat die Palestijns grondgebied bezet. Bovendien fungeert deze tak volledig autonoom.

“Door die ingewikkelde Palestijnse kwestie is het natuurlijk moeilijk vol te houden dat de Moslimbroederschap honderd procent tegen terrorisme is. Maar andere aanslagen waarbij burgerlevens verloren zijn gegaan, zoals die van 11 september 2001 en veel andere – die wijzen ze allemaal hartgrondig af.”

Hoe conservatief is de Moslimbroederschap precies?

“Haar ideeën over vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting en de rechten van minderheden zijn zeker conservatief te noemen. Het recht om afvallig te zijn en lelijke dingen te zeggen over islam, daar zijn ze vaak fel tegen. Zo heeft Qaradawi, een van de invloedrijkste geestelijken van de Moslimbroederschap, gezegd dat Salman Rushdie moet worden gedood. Dat is natuurlijk heel controversieel.

“Wel zijn ze, als het gaat om staatsvorming en democratie, in hun overtuigingen meer en meer richting democratie gegaan. Een groot aantal Moslimbroeders accepteert democratie gewoon als een middel om het land te runnen. Eerst zeiden ze dat er een islamitische staat moest komen. Nu accepteren ze de huidige staten als voldongen feit en willen ze daaraan vasthouden.

“Dit geldt echter niet voor iedereen binnen de Moslimbroederschap. Er zijn ook mensen bij die democratie geheel of gedeeltelijk afwijzen, maar deze mensen zijn daar vaak erg open over. Het betekent dus niet dat je meteen ­alle Moslimbroeders moet wantrouwen die zeggen dat ze wél in democratie ­geloven.

“Hun oorspronkelijke probleem met democratie ging om de rol van het volk in het landsbestuur. Geleerden vroegen zich af: komt de wil van het volk wel overeen met de sharia, met wat God heeft voorgeschreven? En als de sharia bepalend is voor de wetgeving, wat heeft het volk dan nog te zeggen? Het draaide erop uit dat ze democratie afwezen als een westers, ongelovig, on­islamitisch systeem.

“Zij wilden shura – een principe van onderlinge consultatie, dat ze ontlenen aan de Koran. Shura was dus goed en democratie fout. Het gewicht binnen de Moslimbroederschap is geleidelijk verschoven naar de overtuiging dat ­shura en democratie min of meer hetzelfde zijn. En als laatste stap zegt men: we gaan gewoon voor democratie, en de shura ligt daarin besloten. De uitkomst hiervan is dat de rol van het volk is ­vergroot. Daarbij wordt de sharia nu minder gezien als een verzameling van regels, en kijkt men meer naar de richtinggevende principes daarachter, zoals rechtvaardigheid en vrijheid. Iemand als Qaradawi houdt ook vaak niet vast aan de letter, maar duikt in de teksten om te achterhalen wat de geest van de wet is. Waarom zijn die teksten zo geschreven en hoe is de geest ervan toe te passen in het hier en nu? Zo kunnen moslims de sharia voor een groot deel hervormen.”

Waar is dit complotdenken ergens ­begonnen?

“Op de achtergrond spelen hier allerlei oude politieke tegenstellingen een rol, wat het lastig maakt om er iets over te zeggen. Neem het idee dat de islam hand in hand gaat met geweld – een gedachte die een lange geschiedenis heeft in de westerse literatuur. De Profeet werd hier eeuwen geleden al als een door de duivel geïnspireerde gek beschreven. Grote namen als Luther en Voltaire hebben aan dat beeld bijgedragen. De Koran werd inferieur aan de Bijbel genoemd, en heel vaak werd de nadruk gelegd op het seksleven van Mohammed. Dat hij negen vrouwen had, was een teken dat de islam wel

een op seks beluste godsdienst moest zijn. Romans en films zitten vol met zulke stereotypen: magische, betoverende sjeiks, die zich met vrouwen ­omringden en hun tegenstanders letterlijk een kopje kleiner maakten met rijk met edelstenen bezette kromzwaarden.

“Thema’s als agressie, irrationaliteit en seksualiteit komen heel vaak terug. Het was Edward Said die in zijn beroemde boek ‘Oriëntalisten’ analyseerde dat koloniale machthebbers zulke ideeën ook gebruikten om hun eigen daden te legitimeren. Zo van: die Ara­bieren zijn zo agressief, dom en irra­tioneel, ja, dan was het toch wel de taak van de Britten en Fransen om de ­leiding van die hele regio over te nemen.”

“Ik denk weleens dat mensen die zo’n gewelddadig beeld van de islam hebben, ergens ook wel weten of aanvoelen dat dit niet klopt, en vervolgens diezelfde ideeën verschuiven naar een kleinere groep moslims zoals salafisten, of de Moslimbroederschap. De veralgemenisering zit er dus nog steeds wel in, maar op beperktere schaal.

“Let wel, als je over IS zegt dat het een gewelddadige groepering is, dan is dat correct. Maar zeg je dit over de Moslimbroederschap, dan is dat dus ongenuanceerd.”

Joas Wagemakers en Lucien van Liere (red.), Wie is er bang voor religie? Waarom kennis van religie belangrijk is. € 25,-, 312 blz., Uitgeverij Parthenon.

EINDE ARTIKEL TROUW

[49]

”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Maar doet u daar dan ook onderzoek naar of is het gewoon, kom, deze”mevrouw Bouchallikht, is het zo”, ”nee, dat werpen we verre van” en wegaan weer verder, of doet u daar verder onderzoek naar.”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Daar hebben we…de kandidatencommissie heeft hiernaar gekeken,ik heb u zojuist verteld,  toen deze organisatie we wisten, dat ze hiervice voorzitter van is, hebben ze ook gekeken, wie is deze club, metwie werken ze samen, nou, dan kom je erachter, dat dit een organisatieis, die samenwerkt met de Europese Unie, die daar subsidie krijgen, om je ervan te vergewissen, dat dit niet een of andere organisatie is, dieniet via de officiele kanalen werkt.Nou, dat is geenszins het geval.Naar al dit soort zaken is onderzoek gedaan en daar moeten we het voor numee doen.”
YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[50]

FEMYSO/HISTORY

https://femyso.org/history/

THE FIRST MEETING

The first meeting between Muslim youth organisations across Europe took place in Sweden in 1995, when the Foreign Ministry of Sweden in co-operation with the Swedish Muslim Youth organisation SUM (Sveriges Unga Muslimer), organised an international conference titled ‘Islam in Europe’. The participants at this conference felt the need to establish better communication between the organisations and undertake steps towards greater co-operation and co-ordination. JMF (Jeunes Musulmans de France), YMUK (Young Muslims UK) and SUM (Sveriges Unga Muslimer) were given the responsibility to further develop this idea. In June 1996 a meeting was held in Leicester (UK) with the support of the Islamic Foundation (UK) where thirty-five participants attended this meeting representing nineteen youth and student organisations from eleven countries across Europe. This meeting created strong bonds between those present and resulted in the official launch of the Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO).

THE LAUNCH

After an intensive consultation process to develop the statutes and all other necessary documents, FEMYSO was registered as an international Non-Governmental Organisations (NGO) in Brussels, the capital of Belgium in the heart of Europe. Since then, FEMYSO has had an office in Brussels close to the headquarters of the European Commission and the European Parliament.

TODAY

FEMYSO has become the de facto voice of Muslim Youth in Europe and is regularly consulted on issues pertaining to Muslim Youth. It has developed useful links with the European Parliament, the European Commission, the Council of Europe, the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), the United Nations and a host of other significant organisations at the European and international level.

MISSION

To be an exemplary European institution, bringing together Muslim youth to network and exchange ideas, developing them to achieve their full potential and working closely with its member organisations as well as other partners to build a better Europe for all.

VISION

To be the leading voice for European Muslim youth, developing and empowering them, and working to build a diverse, cohesive and vibrant Europe.

EINDE VERKLARING

FEMYSO/OUR PARTNERS

ADVISORY COUNCIL ON YOUTH (COUNCIL OF EUROPE)

ANTI-RACISM AND DIVERSITY INTERGROUP (ARD)

CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES

COUNCIL OF EUROPE

ECUMENICAL YOUTH COUNCIL IN EUROPE

ERASMUS+

EUROPEAN COALITION AGAINST ISLAMOPHOBIA

EUROPEAN NETWORK AGAINST RACISM {ENAR)

EUROPEAN PARLIAMENT

EUROPEAN STUDENT’S NETWORK

EUROPEAN YOUTH FOUNDATION

https://femyso.org/our-partners/

ORIGINELE BRON/WEBSITE FEMYSO

[51]
ADVISORY COUNCIL ON YOUTH
https://www.coe.int/en/web/youth/advisory-council-on-youth

ANTI RACISM AND DIVERSITY INTERGROUP
https://www.ardi-ep.eu/

WIKIPEDIACONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES
https://en.wikipedia.org/wiki/Conference_of_European_Churches

COUNCIL OF EUROPE
https://www.coe.int/en/web/portal

ECUMENICAL YOUTH COUNCIL IN EUROPE
https://www.eyce.org/

ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

EUROPEAN NETWORK AGAINST RACISM
https://www.enar-eu.org/Islamophobia-65

EUROPEAN PARLIAMENT
https://www.europarl.europa.eu/portal/en

COUNCIL OF EUROPEEUROPEAN YOUTH FOUNDATION
https://fej.coe.int/

[52]

WIKIPEDIAROODKAPJE/HET VERHAAL
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodkapje#Het_verhaal

ORIGINELE BRON:
WIKIPEDIAROODKAPJE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodkapje

[53]

”Eigenlijk zijn het slechts aanleidingen. Eigenlijk is ook die vermeende orthodoxie slechts een aanleiding. De ware reden is, dat maakte Wierd Duk meteen duidelijk toen bekend werd dat Bouchallikht op de kieslijst stond, dat zij een hoofddoek draagt. Dát is de oorzaak van alle stennis die Domrechts schopt. Die hoofddoek, meer niet.”
FRONTAAL NAAKT[PETER BREEDVELD]HET GAAT NIEMAND EEN FUCK AAN HOE KAUTHAR BOUCHALLIKHT HAAR GELOOF BELEEFT19 NOVEMBER 2020
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/niks-mis-met-orthodoxie-en-het-gaat-niemand-een-fucking-fuck-aan-hoe-kauthar-bouchallikht-haar-geloof-beleeft.html

[54]

FEMYSO/OUR PARTNERS

ADVISORY COUNCIL ON YOUTH (COUNCIL OF EUROPE)

ANTI-RACISM AND DIVERSITY INTERGROUP (ARD)

CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES

COUNCIL OF EUROPE

ECUMENICAL YOUTH COUNCIL IN EUROPE

ERASMUS+

EUROPEAN COALITION AGAINST ISLAMOPHOBIA

EUROPEAN NETWORK AGAINST RACISM {ENAR)

EUROPEAN PARLIAMENT

EUROPEAN STUDENT’S NETWORK

EUROPEAN YOUTH FOUNDATION

https://femyso.org/our-partners/

ORIGINELE BRON/WEBSITE FEMYSO

[55]

ZIE O.A. NOTEN 11, 24 EN 41

[56]

QUOD NON ERAT DEMONSTRANDUM

NED, quod non erat demonstrandum, this is not demonstrated.

https://election-methods.electorama.narkive.com/Xs9wKqYp/quod-non-erat-demonstrandum

[57]

”Initially, as a Pan-Islamic, religious, and social movement, it preached Islam in Egypt, taught the illiterate, and set up hospitals and business enterprises.”

……

…..

”Charity is a major propellant to its work”

WIKIPEDIA

MUSLIM BROTHERHOOD

https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood#:~:text=The%20Society%20of%20the%20Muslim,Hassan%20al%2DBanna%20in%201928.

WEBSITE MOSLIMBROEDERSCHAP GROOT BRITANNIE

IKHWAN WEB

THE MUSLIM BROTHERHOOD’S OFFICIAL ENGLISH WEBSITE

https://www.ikhwanweb.com/

[58]

” It later advanced into the political arena, aiming to end British colonial control of Egypt

WIKIPEDIA

MUSLIM BROTHERHOOD

https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood#:~:text=The%20Society%20of%20the%20Muslim,Hassan%20al%2DBanna%20in%201928.

DIT ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA ARTIKEL MAAKT DE GROTE

FOUT NIET HET VERZET VAN DE MOSLIM BROEDERSCHAP

TEGEN HET BRITSE KOLONIALISME IN EGYPTE TE NOEMEN

MAAR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA IS WEL VAKER INACCURAAT

ZIE DIRECT HIERONDER

EN DAARNA HET ARTIKEL OVER DE MOSLIM BROEDERSCHAP

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICAMUSLIM BROTHERHOOD
https://www.britannica.com/topic/Muslim-Brotherhood

Muslim Brotherhood, Arabic al-Ikhwān al-Muslimūn, religiopolitical organization founded in 1928 at IsmailiaEgypt, by Hassan al-BannaIslamist in orientation, it advocated a return to the Qurʾān and the Hadith as guidelines for a healthy modern Islamic society. The Brotherhood spread rapidly throughout Egypt, SudanSyriaPalestineLebanon, and North Africa. Although figures of Brotherhood membership are variable, it is estimated that at its height in the late 1940s it may have had some 500,000 members.


Early Activism And Militancy

Initially centred on religious and educational programs, the Muslim Brotherhood was seen as providing much-needed social services, and in the 1930s its membership grew swiftly. In the late 1930s the Brotherhood began to politicize its outlook, and, as an opponent of Egypt’s ruling Wafd party, during World War II it organized popular protests against the government. An armed branch organized in the early 1940s was subsequently linked to a number of violent

acts, including bombings and political assassinations, and it appears that the armed element of the group began to escape Hassan al-Banna’s control. The Brotherhood responded to the government’s attempts to dissolve the group by assassinating Prime Minister Maḥmūd Fahmī al-Nuqrāshī in December 1948. Hassan al-Banna himself was assassinated shortly thereafter; many believe his death was at the behest of the government.

With the advent of the revolutionary regime in Egypt in 1952, the Brotherhood retreated underground. An attemptto assassinate Egyptian Pres. Gamal Abdel Nasser in Alexandria on October 26, 1954, led to the Muslim Brotherhood’s forcible suppression. Six of its leaders were tried and executed for treason, and many others were imprisoned. Among those imprisoned was writer Sayyid Quṭb, who authored a number of books during the course of his imprisonment; among these works was Signposts in the Road, which would become a template for modern Sunni militancy. Although he was released from prison in 1964, he was arrested again the following year and executed shortly thereafter. In the 1960s and ’70s the Brotherhood’s activities remained largely clandestine; also in the 1970s the organization officially renounced violence.

In the 1980s the Muslim Brotherhood experienced a renewal as part of the general upsurge of religious activity in Islamic countries. The Brotherhood’s new adherents aimed to reorganize society and government according to Islamic doctrines, and they were vehemently anti-Western. An uprising by the Brotherhood in the Syrian city of Ḥamāh in February 1982 was crushed by the government of Ḥafiz al-Assad at a cost of perhaps 25,000 lives. The Brotherhood revived in Egypt and Jordan in the same period, and, beginning in the late 1980s, it emerged to compete in legislative elections in those countries.
In Egypt the participation of the Muslim Brotherhood in parliamentary elections there in the 1980s was followed by its boycott of the elections of 1990, when it joined most of the country’s opposition in protesting electoral strictures. Although the group itself remained formally banned, in the 2000 elections Brotherhood supporters running as independent candidates were able to win 17 seats, making it the largest opposition bloc in the parliament. In 2005, again running as independents, the Brotherhood and its supporters captured 88 seats in spite of efforts by Pres.

Hosni Mubarak’s administration to restrict voting in the group’s strongholds. Its unexpected success in 2005 was met with additional restrictions and arrests, and the Brotherhood opted to boycott the 2008 local elections. In the 2010 parliamentary elections the Mubarak administration continued to restrict the Muslim Brotherhood by arresting members and barring voters in areas where the organization had strong support. After Mubarak’s National Democratic Party won 209 out of 211 seats in the first round of voting, effectively eliminating the Muslim Brotherhood from the parliament, the organization boycotted the second round.

Uprising And Electoral Success

In January 2011 a nonreligious youth protest movementagainst the Mubarak regime appeared in Egypt. After hesitating briefly, the Muslim Brotherhood’s senior leadership endorsed the movement and called on its members to participate in demonstrations. The protests soon forced Mubarak to step down as president in February, clearing the way for the Muslim Brotherhood’s open participation in Egyptian politics. Brotherhood leaders outlined a cautious political strategy for the group, stating that they would not seek a majority in the legislature or nominate a candidate for president. In May, however, a senior member of the Muslim Brotherhood, Abdel-Moneim Abul-Fotouh, announced his intention to run for president; he was later expelled from the organization.

In late April 2011 the Muslim Brotherhood founded a political party called the Freedom and Justice Party and applied for official recognition from the Egyptian interim government. Leaders of the Freedom and Justice Party stated that the party’s policies would be grounded in Islamic principles but that the party, whose members included women and Christians, would be nonconfessional. The party received official recognition in June, allowing it to enter candidates in upcoming elections. The Freedom and Justice Party soon achieved considerable success, winning about 47 percent of seats in elections held between November 2011

and January 2012 for the People’s Assembly, the lower house of the Egyptian parliament. The ultraconservative Islamist Nūr Party came in second with around 30 percent of the seats. The strong results for Freedom and Justice and Nūr allowed Islamists to dominate the selection process for the 100-member Constituent Assembly, a body tasked with writing a new constitution.

The issue of fielding a presidential candidate arose again in March 2012 when the Muslim Brotherhood announced thatKhairat al-Shater, a businessman and senior member of the organization, would run for president as the nominee of the Freedom and Justice Party, thus contradicting earlier assurances that the organization would not seek the presidency in 2012. In April 2012 Shater, who had been imprisoned under the Mubarak regime in 2008 for funding the Muslim Brotherhood, was disqualified from running by Egypt’s election commission under a rule banning candidates with prior criminal convictionsMohammed Morsi, the head of the Freedom and Justice Party, entered the race as Shater’s replacement.

Morsi won the largest total in the first round of voting in May and defeated Ahmed Shafiq, a former prime minister under Mubarak, in a runoff held on June 16 and 17. Exuberance over Morsi’s victory was tempered by the ongoing outcry over the June 14 ruling by the Egyptian Supreme Constitutional Court calling for the dissolution of the Muslim Brotherhood-led People’s Assembly on the grounds that legislative elections held between November 2011 and January 2012 failed to follow procedures requiring that one-third of the seats be reserved for independent candidates. The Islamist-dominated Constituent Assembly remained intact.

On November 30, 2012, the Constituent Assembly approved a draft constitution written by Islamists without the input of boycotting Christian and secularist members. Morsi called for a referendum on the draft to be held on December 15. Critics accused Morsi of using his power to force through a constitution favourable to the Muslim Brotherhood; crowds demanding Morsi’s ouster gathered at the presidential palace and ransacked several Muslim Brotherhood offices. The draft constitution was approved by voters and took effect in late December, but anti-Morsi protests continued.

Morsi’s administration faced increasingly vocal opposition in 2013, led by activists who accused the incumbents of inaction regarding Egypt’s weak economy, failing public services, and deteriorating security situation. A massive protest calling for Morsi’s resignation was held on June 30, 2013, the first anniversary of his inauguration.

On July 1 the head of the Egyptian Armed Forces, Gen. Abdel Fattah al-Sisi, issued an ultimatum declaring that the military would intervene if Morsi was unable to placate the protesters. Morsi responded by offering negotiations with the opposition but refused to step down. On July 3 the military made good on its ultimatum, suspending the constitution, removing Morsi from the presidency, and appointing a new transitional administration. Morsi and several other Muslim Brotherhood figures were placed under arrest, and television stations associated with the Muslim Brotherhood were shut down.

Return To Suppression

While Morsi’s opponents celebrated, enraged supporters of the Muslim Brotherhood took to the streets to denounce the removal of a democratically elected leader. Its leaders likewise boycotted the transitional political process, citing it as illegitimate. Tensions erupted into violence on July 8, 2013, when Egyptian security forces opened fire on a crowd of Muslim Brotherhood supporters outside a military base in Cairo, killing at least 50 people and wounding hundreds more. Facing continued opposition, Sisi asked Egyptians to take to the streets on July 26 to support a military effort “to confront violence and terrorism.” On July 26 hundreds of thousands of Egyptians heeded his call. An attack from security forces the next day killed nearly 100 protesters rallying in support of the Muslim Brotherhood.

The government implemented a broad crackdown on the Muslim Brotherhood as an organization. Aside from continued arrests of its leaders and members, which had begun with Morsi’s own detention at his ouster, its media outlets were shut down. Violence escalated on August 14 when Egyptian security forces launched raids to clear Muslim Brotherhood sit-ins in Cairo, including outside the Rabaa al-Adawiya Mosque, killing more than 1,000 over a period of several days. In the aftermath, Egyptian authorities declared a state of emergency, an action widely perceived as a return to policies of the Mubarak era. In September 2013 a Cairo court formally restored the Mubarak-era ban on the Muslim Brotherhood, freezing the activities of the group and all its affiliated organizations. Later that year the Muslim Brotherhood was officially designated a terrorist organization; Egypt was the second country to do so at the time. The designation came a day after the government blamed the organization for a suicide bombing outside a police station. The Muslim Brotherhood condemned the attack and denied any involvement, however, while responsibility was claimed by a group affiliated with al-Qaeda.

Throughout the crackdown, people accused of supporting the Muslim Brotherhood were rounded up and convicted for a variety of crimes in the aftermath of Morsi’s removal, often in mass trials. In one such mass trial in the spring of 2014, 683 death sentences were passed, including against persons tried in absentia. Leaders of the Muslim Brotherhood also received life sentences in multiple trials.

EINDE ARTIKEL ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA

[59]

”The Brotherhood’s English-language website describes its principles as including firstly the introduction of the Islamic Sharia as “the basis for controlling the affairs of state and society” and secondly, working to unify “Islamic countries and states, mainly among the Arab states, and liberate them from foreign imperialism“”

WIKIPEDIA

MUSLIM BROTHERHOOD/BELIEFS

https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood#Beliefs

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

MUSLIM BROTHERHOOD

https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood

[60]”’De AIVD verricht onderzoek naar radicaliseringstendensen in Nederland. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor radicale en ultraorthodoxe islamitische bewegingen die in potentie een bedreiging kunnen vormen voor de Nederlandse rechtsorde. In dat kader heeft de AIVD onderzoek gedaan naar de Moslimbroederschap in Nederland. In deze brief worden op basis van dat onderzoek de conclusies beschreven inzake de mogelijke dreiging die van deze beweging uitgaat ten aanzien van de democratische rechtsorde in Nederland. De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal vertrouwelijk meer in detail worden geïnformeerd………”De AIVD heeft geconstateerd dat de Egyptische Moslimbroederschap weinig invloed heeft op de beweging in Nederland. De Nederlandse Moslimbroeders streven naar de herislamisering van de moslimgemeenschap waarbij de islam leidend moet zijn in het dagelijks leven van de moslims. Zij richten zich daarbij vooral op het verspreiden van het religieuze gedachtegoed van de Moslimbroederschap en het vergroten van haar invloedssfeer. De Moslimbroeders in Nederland stellen zich gematigd op en streven een betere positie voor moslims in Nederland na. In hun discours zijn begrippen als integratie, democratie, burgerzin nadrukkelijk aanwezig.’

PARLEMENTAIRE MONITOR

Brief regering; Conclusies onderzoek Moslimbroederschap in Nederland – Grondrechten in een pluriforme samenleving

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vipncvj8czzn

ALGEMENE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENSTGEEN DIRECTE DREIGING VANUIT MOSLIMBROEDERSCHAP IN NEDERLAND12 APRIL 2011
https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2011/04/12/geen-directe-dreiging-vanuit-moslimbroederschap-in-nederland
ZIE VOOR TEKST BERICHT AIVD, NOOT 47

De leden van de PVV-fractie lazen enkele weken geleden de waarschuwing van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, dhr. Zayed, voor het gevaar van de aanwezigheid van moslimterroristen. (…) De leden van de PVV-fractie geven deze waarschuwing al jaren. Vindt u het niet ironisch dat deze waarschuwing juist uit een islamitisch land moet komen? Wat gaat u doen met deze waarschuwing? Bent u bereid om de in Nederland en in het Nederlandse kabinet geldende politieke correctheid en onwetendheid overboord te gooien? (PVV)Deelt u de conclusie dat islamitische terreur niet voorbehouden is aan een deel van de islam maar een basis kan vinden in alle islamitische stromingen? Dus in de islam. Nu dit overleg schriftelijk is, verwachten de leden van de PVV-fractie een uitgebreid en met bronnen onderbouwd antwoord. (PVV)”ANTWOORD MINISTER GRAPPERHAUSNeen, ik deel de conclusie niet dat het islamistisch terrorisme een basis kan vinden in alle islamitische stromingen. Terrorisme is niet direct gerelateerd of inherent aan islam als geloof en godsdienst. En niet alle islamitische stromingen legitimeren geweldsgebruik en terrorisme om hun doelen te bereiken.Islam is een geloof dat gebaseerd is op een aantal theologische en dogmatische uitgangspunten en de daarmee verbonden praktijken en gedragingen. Islam staat ook voor een geheel aan normen en waarden dat grotendeels in de koran en de Traditie besloten ligt of daaruit kan worden afgeleid. Islam kent een grote diversiteit aan geestelijke, filosofische, juridische en politieke stromingen. De wijze waarop deze godsdienst wordt gepraktiseerd is verschillend in verschillende landen en cultuurgebieden. In de wetenschappelijke bestudering van de islam wordt een onderscheid gemaakt tussen islam en islamisme. Islamisme vormt een theocratische politiek project gericht op de oprichting van een islamitische staat en de inrichting van een maatschappelijke orde waarin de regels van de Sharia worden toegepast. Islamisten zien islam daarom niet als religie maar als een politieke ideologie die betrekking heeft op alle aspecten van de samenleving.Het islamisme kent wederom een grote variatie aan stromingen die streven naar de verwezenlijking van het genoemd theocratisch project met gewelddadige en niet-gewelddadige middelen. Zo streven Moslimbroeders en politiek-salafisten hun politieke idealen te bereiken door middel van prediking (Dawa) , sociaal-culturele activiteiten en participatie in politieke processen middels politieke partijen en politiek activisme. De niet-gewelddadige islamistische groepen zoals Moslimbroeders en politiek-salafisten hebben zich tot nu toe niet gecommitteerd aan democratische waarden. Zij nemen deel aan het democratisch proces niet om het verder te versterken maar eerder om het te ondermijnen. Terwijl jihadisten gewelddadige middelen en terrorisme inzetten. In deze specifieke context kan er gesproken worden van islamistisch terrorisme.’MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEIDBRIEF AAN DE TWEEDE KAMERSCHRIFTELIJK OVERLEG TERRORISME2 NOVEMBER 2020file:///C:/Users/Essed/Downloads/tk-schriftelijk-overleg-terrorisme.pdf
MET DANK AAN OUDE VIJAND CAREL BRENDEL, DOOR WIE IK DIT DOCUMENTOP HET SPOOR KWAMGEBRUIK JE VIJANDEN!
ARTIKEL CAREL BRENDELBEDENKT MINISTER GRAPPERHAUSNU OOK AL ISLAMOFOBE COMPLOTTHEORIEEN?CAREL BRENDEL25 NOVEMBER 2020http://www.carelbrendel.nl/2020/11/25/bedenkt-minister-grapperhaus-nu-ook-al-islamofobe-complottheorieen/
“Zo streven Moslimbroeders en politiek-salafisten hun politieke idealen te bereiken door middel van prediking (Dawa) , sociaal-culturele activiteiten en participatie in politieke processen middels politieke partijen en politiek activisme. De niet-gewelddadige islamistische groepen zoals Moslimbroeders en politiek-salafisten hebben zich tot nu toe niet gecommitteerd aan democratische waarden. Zij nemen deel aan het democratisch proces niet om het verder te versterken maar eerder om het te ondermijnen.”Het zal u misschien verrassen, maar bovenstaand citaat komt niet van mijn website. Het valt namelijk te lezen in een op 2 november 2020 gepubliceerd verslag met antwoorden van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus op Kamervragen die een maand eerder waren gesteld tijdens een overleg over terrorisme (Kamerstuk 29754-539).Grapperhaus wijst daarin de PVV-suggestie af dat islamitische terreur een basis kan vinden in alle islamitische stromingen. De trouwe lezers van mijn blog weten dat ik net als de minister een duidelijk onderscheid maak tussen islam als religie en de politieke stroming van het islamisme, ofwel de politieke islam. Wel heeft Grapperhaus duidelijke bedenkingen bij het streven van Moslimbroeders en politiek-salafisten. Grapperhaus: “Zij nemen deel aan het democratisch proces niet om het verder te versterken maar eerder om het te ondermijnen.”Ik heb een verzoek aan GroenLinks-leider Jesse Klaver. Wilt u voortaan eerst de Kamerstukken lezen voor u vragenstellers over de kandidatuur van uw nummer 9 Kauthar Bouchallikht wegzet als “rechtse bloggers”? En wilt u voortaan twee keer nadenken voordat u met een enthousiaste tweet reageert op een verklaring waarin ik wordt weggezet als iemand “die een lange staat van dienst heeft als het gaat om het bedenken van islamofobe complottheorieën.”?Hieronder volgt de passage uit het Kamerverslag waarnaar ik verwijs.De leden van de PVV-fractie lazen enkele weken geleden de waarschuwing van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, dhr. Zayed, voor het gevaar van de aanwezigheid van moslimterroristen. (…) De leden van de PVV-fractie geven deze waarschuwing al jaren. Vindt u het niet ironisch dat deze waarschuwing juist uit een islamitisch land moet komen? Wat gaat u doen met deze waarschuwing? Bent u bereid om de in Nederland en in het Nederlandse kabinet geldende politieke correctheid en onwetendheid overboord te gooien? (PVV)
Deelt u de conclusie dat islamitische terreur niet voorbehouden is aan een deel van de islam maar een basis kan vinden in alle islamitische stromingen? Dus in de islam. Nu dit overleg schriftelijk is, verwachten de leden van de PVV-fractie een uitgebreid en met bronnen onderbouwd antwoord. (PVV)Neen, ik deel de conclusie niet dat het islamistisch terrorisme een basis kan vinden in alle islamitische stromingen. Terrorisme is niet direct gerelateerd of inherent aan islam als geloof en godsdienst. En niet alle islamitische stromingen legitimeren geweldsgebruik en terrorisme om hun doelen te bereiken.Islam is een geloof dat gebaseerd is op een aantal theologische en dogmatische uitgangspunten en de daarmee verbonden praktijken en gedragingen. Islam staat ook voor een geheel aan normen en waarden dat grotendeels in de koran en de Traditie besloten ligt of daaruit kan worden afgeleid. Islam kent een grote diversiteit aan geestelijke, filosofische, juridische en politieke stromingen. De wijze waarop deze godsdienst wordt gepraktiseerd is verschillend in verschillende landen en cultuurgebieden. In de wetenschappelijke bestudering van de islam wordt een onderscheid gemaakt tussen islam en islamisme. Islamisme vormt een theocratische politiek project gericht op de oprichting van een islamitische staat en de inrichting van een maatschappelijke orde waarin de regels van de Sharia worden toegepast. Islamisten zien islam daarom niet als religie maar als een politieke ideologie die betrekking heeft op alle aspecten van de samenleving.Het islamisme kent wederom een grote variatie aan stromingen die streven naar de verwezenlijking van het genoemd theocratisch project met gewelddadige en niet-gewelddadige middelen. Zo streven Moslimbroeders en politiek-salafisten hun politieke idealen te bereiken door middel van prediking (Dawa) , sociaal-culturele activiteiten en participatie in politieke processen middels politieke partijen en politiek activisme. De niet-gewelddadige islamistische groepen zoals Moslimbroeders en politiek-salafisten hebben zich tot nu toe niet gecommitteerd aan democratische waarden. Zij nemen deel aan het democratisch proces niet om het verder te versterken maar eerder om het te ondermijnen. Terwijl jihadisten gewelddadige middelen en terrorisme inzetten. In deze specifieke context kan er gesproken worden van islamistisch terrorisme.EINDE ARTIKEL CAREL BRENDEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 31 t/m 60 bij ”EXTREEM-RECHTSE HETZE TEGEN KAUTHAR BOUCHALLIKHT EN DE SLAPHEID VAN LINKS

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.