Noten 13 en 14/Over JA21

[13]

”Sommigen zullen denken, dat zij niet de machtsmiddelen heeft om in te grijpen, maar die heeft zij wel degelijk!

Luister naar wat Lars Duursma, debatexpert daarover opmerkt:

”’Het reglement van orde geeft haar eigenlijk drie mogelijkheden.Het begint met een waarschuwing, vervolgens kan ze een Kamerlidvragen om de woorden terug te nemen en als dat niet gebeurt, dan kanze tijdelijk het woord ontnemen of iemand zelfs de toegang tot de vergadering ontzeggen” [39]Hierbij baseert hij zich op de volgende drie wetsartikelen:
Artikel 8.16, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der StatenGeneraal (Waarschuwing voor) ongeoorloofd gedrag

Artikel 8.17, Reglement van Orde van de Tweede Kamer der StatenGeneraalOntneming van het woord
Artikel 8.18,  Reglement van Orde van de Tweede Kamer der StatenGeneraalUitsluiting van de vergadering[40]”

FASCISME IN UITVOERING/OVER UITSPRAKEN VAN PVV’ER

MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDEKAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

WIKIPEDIA

VERA BERGKAMP

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vera_Bergkamp

PARLEMENT.COM

Drs, V.A. (Vera) Bergkamp

https://www.parlement.com/id/vj0nb7o5dmys/v_a_vera_bergkamp

Drs. V.A. (Vera) Bergkamp

foto Drs. V.A. (Vera) Bergkampbron: D66

Vera Bergkamp (1971) is sinds 7 april 2021 Tweede Kamervoorzitter. Zij maakt sinds 20 september 2012 deel uit van de Tweede Kamerfractie van D66. Mevrouw Bergkamp was in 2010-2012 voorzitter van COC Nederland en daarvan eerder vicevoorzitter. Tevens was zij directeur human resources bij de Sociale Verzekeringsbank. Zij zat verder in de deelgemeenteraad van Amsterdam-Centrum. In de Kamer hield zij zich onder meer bezig met langdurige zorg en familierecht. Mevrouw Bergkamp was lid van de enquêtecommissie Fyra en was sinds 2017 fractiesecretaris en lid van het Presidium.

D66
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Inhoud


 1. Voornamen (roepnaam)
 2. Personalia
 3. Partij/stroming
 4. Hoofdfuncties/beroepen (3/10)
 5. Partijpolitieke functies
 6. Nevenfuncties
 7. Opleiding
 8. Activiteiten
 9. Wetenswaardigheden
 10. Familie/gezin
 11. Uitgebreide versie

1.

Voornamen (roepnaam)

Vera Alida (Vera)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 juni 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • – lid raad stadsdeel Amsterdam-Centrum, van maart 2010 tot september 2012
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 september 2012
 • – voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/5)

 • – lid Toezichtscommissie Scholen a/d Amstel, vanaf 2010
 • – commissaris Koninklijk Theater “Carré” te Amsterdam, van 17 mei 2016 tot maart 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/6)

 • – voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 april 2021
 • – voorzitter Commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 april 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)

 • – Diende in 2021 met Nevin Özütok (GL) en Kirsten van den Hul (PvdA) als initiatiefwetsvoorstel het tweedelezingsvoorstel in tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. De verdediging werd namens haar fractie overgenomen door Alexander Hammelburg. (35.741)
 • – Bracht in 2022 als Kamervoorzitter de notitie ‘Gedrag en omgangsvormen tijdens de debatten in de Tweede Kamer’ uit

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – Versloeg in april 2021 bij de verkiezing van de Tweede Kamervoorzitter aftredend Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij kreeg 74 stemmen, tegen 38 voor Arib. Op de derde kandidaat, Martin Bosma, werden 27 stemmen uitgebracht.

verkiezingen

 • – Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 nummer 3 op de D66-kandidatenlijst. Kreeg 29613 stemmen.

[14]

FASCISME IN UITVOERING/OVER UITSPRAKEN VAN PVV’ER

MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDEKAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

”Dank u wel, voorzitter.

Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen”

….

….

[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem”

….….

[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten.

…..

…..


https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

[Gidi Makuszower, PVV]:
”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]Al die illegalen ons land uit te gooien en natuurlijk die Syriers en andereVeilige landers [0.29] terug te sturen naar waar ze vandaan komen.
Voorzitter:Ondanks het oorlogsgeweld in de Oekraine is het wel opmerkelijk,dat deze Kamer, en een substantieel deel van het kabinet vandaag dehele dag tijd vrijmaakt om wel over deze problematiek te spreken, entegelijkertijd niet aan de problemen van de gewone Nederlander ehaandacht te willen schenken.Als wij voor [?] de fractievoorzitter, de heer Wilders een debat aanvraagt omover de koopkracht van de Nederlanders te spreken en oplossingen wilaandragen om die te verbeteren, geeft niemand van de coalitie thuis.Dan wil het kabinet daar niet eens over spreken.Dan wil de voorzitter van deze Kamer het debat niet eens inplannen.
Maar wij hier vandaag, eh maar wij hier allemaal in deze zaal en ik zeg hetook uitdrukkelijk tegen alle bewindspersonen, die hier vandaag zitten, zijngekozen en benoemd om de problemen van de Nederlanders op te lossen.
[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem. [1.49]Zo’n groot probleem, dat we nu amper adequaat, beperkt en tijdelijk de Oekraiense vrouwen en kinderen de helpende hand kunnen bieden.En zo’n groot probleem, dat we er als Overheid amper nog zijn voor onzeeigen mensen.Amper iets kunnen doen aan de problemen van de gewone Nederlander.
En daarom voorzitter zeg ik zoals de PVV al jaar en dag zegt, ook vandaag:Het Open Grenzen Beleid maakt Nederland helemaal kapot.De Kaag Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk isvoor het Nederlandse Asiel en Immigratiebeleid, zegt, dat iedereen in de hele wereld hier asiel aan mag vragen.En, dat alle echte vluchtelingen dat dan ook daadwerkelijk krijgen.Maar voorzitter, weet u hoeveel echte vluchtelingen de wereld momenteelkent?Dat is circa vijfentachtig miljoen.Dat is Nederland maal Factor Vijf.
[2.40] En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oostennog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen. [2.49]Dat gaat dus niet, voorzitter. 
Deze Staatssecretaris, de Kaagsecretaris, voert de agenda van Sigrid Kaag enGroen Links uit.Op alle vlakken wordt het asielbeleid versoepeld.Deze week nog heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangegevende voorwaarden voor gezinshereniging te gaan versoepelen, waardoorhet aantal statushouders kan verdrievoudigen, maar de echte doodstraf….doodtrap aan de Nederlander gaat de Staatssecretaris noguitdelen:Nog voor de zomer komt hij met een wetsvoorstel om Gemeenten te dwingen, asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten te huisvesten.
[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]Dank u wel, voorzitter


YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

ZIE VOOR GEHELE TEKST YOUTUBE FILMPJE

NOOT 32 VAN 

FASCISME IN UITVOERING/OVER UITSPRAKEN VAN PVV’ER

MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDEKAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

NOTEN 29 T/M 32 [WAARIN FILMPJE]

WIKIPEDIA

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE

ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

5 NOVEMBER 2021

””Inmiddels zijn dat er bijna 18 miljoen en is Nederland overvol.Propvol.[14.19][De heer Wilders, PVV]Volgepropt met vreemdelingen, die hier niets te zoeken hebben, maarwel alles gratis krijgen.Die onze verzorgingsstaat leegvreten”

GEERT WILDERS/HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKING

VAN VLUCHTELINGEN/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

9 DECEMBER 2021

BOVENSTAANDE TEKST [HET LEEGVRETEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT\ UIT HET VOLGENDE YOUTUBE FILMPJE

YOUTUBE.COM

DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 2021

22 SEPTEMBER 2021

ZIE VOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE TEKST

NOOT 27 

NOOT 27 IS AFKOMSTIG VAN

GEERT WILDERS/HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKING

VAN VLUCHTELINGEN/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

9 DECEMBER 2021

Reacties uitgeschakeld voor Noten 13 en 14/Over JA21

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.