NOS pro Israel berichtgeving/Mijn repliek op de NOS verklaring over de berichtgeving Midden Oosten en Israelische acties Gaza

Geachte  lezers

Waarschijnlijk herinnert u zich nog mijn brief aan de NOS redactie naar aanleiding van haar berichtgeving over het Midden Oostenconflict in het algemeen en over het begin van de Israelische militaire acties in Gaza ”Pillar of Cloud” in het byzonder. Mijn brief aan de NOS was getiteld ”Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza operatie Pillar of Cloud”

Zie
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS/COMMENTAAR OP NOS
http://www.ekudos.nl/artikel/371176/offensief_israel_tegen_top_hamascommentaar_op_nos_

Naar aanleiding van mijn schrijven aan de NOS, heb ik een NOS Publieksvoorlichting reactie ontvangen, waarbij beweerd werd, dat de NOS het nieuws ”feitelijk” verslaat ”zonder agenda” en ”zonder een kant te kiezen”

Ook beweren zij het nieuws ”vanuit verschillende invalshoeken” te benaderen en ervoor te zorgen, dat ”alle standpunten van alle betrokken partijen” aan het woord komen In mijn hieronder vermelde reactie, die ik de NOS heb doen toekomen, zet ik de onjuistheid van hun beweringen uiteen Maar voordat u mijn reactie leest, vermeld ik de NOS verklaring op mijn bovenvermelde brief aan de NOS

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
P/S

A

BRIEF AAN DE NOS
”Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza
operatie Pillar of Cloud”
http://www.ekudos.nl/artikel/371176/offensief_israel_tegen_top_hamascommentaar_op_nos_

B

NOS VERKLARING/REACTIE OP MIJN BRIEF
”Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza
operatie Pillar of Cloud”

Geachte mevrouw Essed,

Dank voor uw mail.

Wij krijgen erg veel reacties op de gebeurtenissen in Israël en Gaza, en op onze berichtgeving daarover. Dat is begrijpelijk. Het Israelisch-Palestijnse conflict gaat ook in Nederland gepaard met veel emoties.

Sommige kijkers of luisteraars verwijten ons dat we te veel op de hand van Israël zijn. Anderen noemen ons pro-Palestijns. En soms worden beide conclusies getrokken uit een en dezelfde uitzending, item of artikel.

Helaas kunnen we niet op alle individuele reacties ingaan. Daarvoor zijn het er te veel.

Maar we willen u wel laten weten dat onze opdracht is om het nieuws feitelijk te verslaan, en zonder agenda, zonder een kant te kiezen. Dat doen wij met onze correspondenten en verslaggevers ter plekke, met ooggetuigen en deskundigen. Zoals bij elk onderwerp proberen we ook deze kwestie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, waarbij we er op letten dat alle betrokken partijen en standpunten aan het woord komen.

Dat voorkomt niet dat u een andere weging maakt van de feiten. Maar we hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven in de uitgangspunten van onze berichtgeving.

Namens Hoofdredactie NOS Journaal

Met vriendelijke groet,

Nettie Kosterman

NOS Publieksvoorlichting

Beschrijving: NOS-500-pix

Sumatralaan 45  |  Postbus 26600 1202 JT Hilversum
Telefoon + 31 35 – 677 92 22  |  www.nos.nl

C

MIJN REACTIE OP BOVENSTAANDE NOS VERKLARING OVER BERICHTGEVING MIDDEN OOSTENCONFLICT:
NOS PUBLIEKSVOORLICHTING
AAN MEVROUW N KOSTERMAN
UW REACTIE OP MIJN AAN DE NOS GESCHREVEN COMMENTAAR;

Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza operatie Pillar of Cloud”
Geachte mevrouw Kosterman,

Bij dezen vriendelijk bedankt voor uw namens de NOS Hoofdredactie geschreven beantwoording van mijn schrijven aan de NOS,
getiteld ” Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza operatie Pillar of Cloud” Uit uw schrijven aan mij blijkt duidelijk, dat u mijn kritiek op uw berichtgeving niet gelezen hebt Daardoor bent u noch in de positie om mij te schrijven, dat u ”het nieuws feitelijk verslaat, zonder agenda en zonder een kant te kiezen” Noch kunt u een oordeel vellen over de inhoudelijke juistheid van mijn kritiek aan uw adres

DE NOS EN DE FEITEN ROND BERICHTGEVING BETREFFENDE HET

MIDDEN OOSTENCONFLICT

In uw reactie aan mij beweert u, dat u het nieuws feitelijk verslaat zonder agenda en een specifieke kant te kiezen Aantoonbaar is dat niet juist
Te uwer informatie laat ik in het kort nogmaals enkele feiten de revu passeren:

A

NOS ”KIEST GEEN KANT”
NOS AANDUIDING VAN HAMAS ALS ”TERREURGROEP”

Wanneer u zich slechts aan feitelijkheden houdt en geen kant kiest, is het wel heel verwonderlijk, dat u de Palestijnse politiek-militaire organisatie Hamas, aanduidt als ”terreurgroep”, in een nieuwsbericht,  waarbij u dan bovendien de Blokkade van Gaza, die de facto de Palestijnse burgerbevolking uithongert en terecht  is veroordeeld door internationale mensenrechtenorganisaties, bagatelliseert

Ik citeer u
”De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam.”

NOS

Leger Israel stopt activistenschip

20 october 2012

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html

Amnesty International

Israel/Gaza Blockade must be completely lifted

17 juni 2010

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-completely-lifted-2010-06-17

Noch afgezien van wat er over Hamas te melden is, kiest u duidelijk partij vooral omdat u Israelische legeracties zoals Cast Lead, die honderden
Palestijnse burgerdoden hebben veroorzaakt niet ”terroristisch” noemt
Amnesty International
Operation Cast Lead
22 days of death and destruction
2009

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

Terrorisme is immers de definitie voor militaire aanvallen op burgers!

B
NOS/GEEN HOOR EN WEDERHOOR/WEERGAVE ISRAELISCHE LEZING/ZELDEN DE PALESTIJNSE

U zegt, dat u alle betrokken partijen en standpunten aan het woord laat
komen. Dat is aantoonbaar niet juist In mijn tienjarige [dus vanaf 2002] observatie van met name NOS teletekst is het mij opgevallen, dat u bij uw meeste berichtgeving de Israelische kant/standpunt uitgebreid belicht, terwijl de Palestijnse niet of nauwelijks aan het woord komt Dit is een ernstige schending van het principe ”hoor en wederhoor” Ook is uw woordgebruik tendentieus, aangezien u bij Israelische militaire handelingen refereert aan ”vergeldingsacties” voor eerdere Palestijnse militaire acties, maar dat woordgebruik niet hanteert bij Palestijnse militaire acties

Een voorbeeld van uw schending van het principe ”hoor en wederhoor” werd recentelijk nog geleverd in uw berichtgeving van de Israelische
entering van het Gaza hulpschip ”De Estelle”, waarin u wel de Israelische lezing gaf, maar de lezing van de Gaza schip activisten vermeldde
dat het schip was geenterd in internationale wateren [verboden volgens het Zeerecht]
NOS
Leger Israel stopt activistenschip
20 october 2012

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html
Anderen vermeldden de activistenlezing wel, zoals het in het journalistieke hoort

Volkskrant
Protestschip naar Gaza onderschept door Israelisch leger
20 october 2012
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/10/20/Protestschip-naar-Gaza-onderschept-door-Isra-euml-lisch-leger.dhtml#

C
NEDERZETTINGEN IN STRIJD MET INTERNATIONAAL RECHT/
GEEN VERMELDING DAARVAN DOOR DE NOS

Ik volg uw teletekstberichtgeving zoals gezegd reeds 10 jaar en nog nooit hebt u vermeld, dat de door Israel in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht Dit in tegenstelling tot uw VRT collegae, die dat wel consequent doen

Zie Internationaal Recht en nederzettingen/

Btselem.org
Settlements
International Law

http://www.btselem.org/settlements/international_law

NOS doet  voorkomen, alsof nederzettingenbouw draait om het bouwen van ”nieuwe woningen in bezet gebied” gaat, wat normale huizenbouw suggereert Wanneer op die nederzettingen vanuit de politiek kritiek komt, zoals recentelijk van minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, doet u ten onrechte voorkomen, dat het  zijn” mening” is

Ik citeer NOS

”Volgens minister Timmermans is de bouw van nederzettingen in bezet gebied in strijd met het internationaal recht.”

NOS

Timmermans veroordeelt bouwplan

7 november 2012

http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroordeelt-bouwplan.html

D

NOS BERICHTGEVING OVER

LIQUIDATIES HAMAS EN ANDERE PALESTIJNSE LEIDERS/ACTIVISTEN

Wanneer u melding maakt van de liquidaties van Hamas en andere Palestijnse leiders/ activisten door het Israelische leger vermeldt u niet, dat deze liquidaties of
buitengerechtelijke executies in strijd zijn met het Internationaal Recht, ondanks het feit, dat u daarop talloze wijze bent gewezen U duidt deze liquidaties aan op euphemistische wijze, zoals recentelijk ”Weer Hamas kopstuk gedood” Dit suggereert, dat het een normale oorlogshandeling is. Dat is het niet

NOS

Opnieuw Hamas kopstuk gedood

16 november 2012

http://nos.nl/artikel/441498-opnieuw-hamaskopstuk-gedood.html

E

NOS MYTHE VAN ”TWEE CONFLICTSPARTIJEN”

GEEN REFERENTIE AAN ISRAELISCHE BEZETTING

Wanneer men de NOS berichtgeving [zeker teletekst] leest, zou men als onwetend over het Midden-Oostenconflict de conclusie trekken, dat er twee gelijke ”conflictspartijen” zijn, Israel en de Palestijnen, die al jarenlang oorlog voeren Dat laatste is waar

Wat echter categorisch door de NOS wordt verzwegen en/of niet genoemd, is de 45 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarbij Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse Hierdoor wordt voor de gemiddelde lezer de achtergrond van Palestijnse acties vrij ondoorzichtig en daardoor de strijd tegen een illegale bezetting!

TENSLOTTE

Mevrouw Kosterman, ik had meer feiten naar voren kunnen brengen, waarin ik de NOS berichtgeving tav het Midden Oostenconflict onder vuur nam
Ik heb het hierbij gelaten In bovenstaande meen ik duidelijk en met feiten omkleed te hebben aangegeven, dat de NOS berichtgeving in het geheel niet objectief is door vaak cruciale feitelijkheden, zeker waar het het Internationaal Recht betreft, niet memoreert Ook het woordgebruik [”terreurgroep” Hamas, etc] draagt tot die niet objectiviteit bij, alsmede de niet consequente toepassing van ”hoor en wederhoor”

Ik laat verder in het midden of NOS bewust pro Israel is Maar in ieder geval draagt uw berichtgeving bij aan een onjuist pro Israel weergave van de feiten
Het is de NOS taak de journalistieke criteria naar behoren toe te passen en het lijkt mij dan ook raadzaam, dat u bovenstaande ter harte neemt

Waneer uw Hoofdredactie mijn commentaar om wat voor redenen niet leest ontslaat het haar desalniettemin niet van haar journalistieke verantwoordelijkheid Ik zal dan ook uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict in de gaten blijven houden en u er zonodig op aanspreken

U hebt een taak tegenover het publiek, uw journalistieke taken zo oprecht en deskundig mogelijk te vervullen Hoog tijd, dat u dit ter harte neemt waar het het Midden Oostenconflict betreft

Deze brief zal op Internet worden verspreid

Vriendelijke groeten en van harte beterschap bij uw berichtgeving toegewenst

Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor NOS pro Israel berichtgeving/Mijn repliek op de NOS verklaring over de berichtgeving Midden Oosten en Israelische acties Gaza

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.