Noot 52/Opmerkelijkheden

[52]

”Wereldwijd gaat het om een ‘enorm probleem’, zegt de Wageningse hoogleraar ecologie Marten Scheffer. ,,De halve wereldbevolking woont op plekken waar het klimaat slechter wordt. Die landen staan voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemend extreem weer. Bovendien is de bevolkingsgroei er bijzonder hoog. Voedsel en water worden een grote uitdaging. Dat zal ook gevolgen hebben voor de migratie: je kunt niet van mensen verwachten dat ze daar blijven.” Europa kan zich opmaken voor de komst van honderdduizenden klimaatvluchtelingen, bleek eerder al uit wetenschappelijk onderzoek. ”

AD

VOORAL ARME LANDEN DUPE VAN KLIMAATVERANDERING,

BIJ ONS MINDER EXTEEEM WEER

3 MEI 2018

https://www.ad.nl/nieuws/vooral-arme-landen-dupe-van-klimaatverandering-bij-ons-minder-extreem-weer~a815b825/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 51

Milieu- en klimaatmigratie

Het milieu is altijd al een reden geweest voor migratie, omdat mensen vluchten van natuurrampen zoals overstromingen, orkanen en aardbevingen. Klimaatverandering zal naar verwachting zorgen voor meer extreme weersomstandigheden, wat betekent dat meer mensen op de vlucht zullen gaan.”

NIEUWS

EUROPEES PARLEMENT

DE OORZAKEN VAN MIGRATIE ONDERZOEKEN-

WAAROM MIGREREN MENSEN?

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20200624STO81906/de-oorzaken-van-migratie-onderzoeken-waarom-migreren-mensen

Er zijn vele redenen voor migratie. Ze variëren van veiligheid, demografie en mensenrechten tot armoede en klimaatverandering. Lees er meer over.

Het totaal aantal burgers van buiten de EU dat op 1 januari 2021 in de EU verbleef, bedroeg volgens Eurostat, het statistische bureau van de EU, 23,7 miljoen. Dit is 5,3% van de EU-bevolking. In de meeste EU-landen was de meerderheid van de buitenlanders afkomstig van buiten de EU.

Lees meer over migratie in Europa.

Wat is migratie?

Migratie is de verplaatsing van mensen van de ene plaats naar de andere, om zich op een nieuwe locatie te vestigen. Migratie kan vrijwillig of onvrijwillig zijn, en kan verschillende redenen hebben, waaronder economische, ecologische en sociale kwesties.

Redenen voor migratie: “Push- en pullfactoren”

Pushfactoren zijn de redenen waarom mensen een land verlaten. Pullfactoren zijn de redenen waarom ze naar een bepaald land verhuizen. Er zijn drie belangrijke push- en pullfactoren.

Sociale en politieke factoren

Etnische, religieuze, raciale en culturele vervolging kunnen mensen dwingen om een land te verlaten. Een belangrijke factor kan oorlog zijn of (de bedreiging van) conflict en vervolging door de regering. Mensen die wegvluchten van gewapende conflicten, schendingen van mensenrechten of vervolging hebben meer kans om humanitaire vluchtelingen te worden. Dit heeft een invloed op waar ze zich vestigen omdat sommige landen een liberalere aanpak hebben dan anderen ten opzichte van humanitaire vluchtelingen. In de eerste plaats zullen deze mensen meestal kiezen om naar het dichtstbijzijnde veilige land te verhuizen dat asielzoekers aanvaardt.

Tijdens de afgelopen jaren vluchtten mensen massaal weg van conflict, terreur en vervolging richting Europa. Van de 384 245 asielzoekers die in 2022 bescherming kregen in de EU, was meer dan één vierde afkomstig van het door oorlog verscheurde Syrië, met Afghanistan en Venezuela op de tweede en derde plaats.

Bekijk onze infografiek met cijfers over asielaanvragen in de EU.

Demografische en economische factoren

Ook demografische veranderingen bepalen hoe mensen bewegen en migreren. Een groeiende, verouderende of jonge bevolking heeft een impact op economische groei en arbeidskansen in landen van oorsprong of op het migratiebeleid in bestemmingslanden.

Demografische en economische migratie is gerelateerd aan slechte arbeidsnormen, hoge werkloosheid en de algemene gezondheid van de economie van een land. Onder andere hogere lonen, betere arbeidskansen, een hogere levenstandaard en onderwijskansen zijn pull-factoren. Als de economische omstandigheden slecht zijn en het risico bestaat dat ze verder verslechteren, verhuizen waarschijnlijk meer mensen naar landen met betere vooruitzichten.

Volgens het Internationaal Arbeidsbureau van de VN (IAB of ook bekend als het ILO), waren er in 2019 ongeveer 169 miljoen mensen in de wereld die migreerden met het oog op werk, wat meer dan twee derde van alle internationale migranten vertegenwoordigde. Meer dan twee derde van alle arbeidsmigranten was geconcentreerd in hoge-inkomenslanden.

Milieu- en klimaatmigratie

Het milieu is altijd al een reden geweest voor migratie, omdat mensen vluchten van natuurrampen zoals overstromingen, orkanen en aardbevingen. Klimaatverandering zal naar verwachting zorgen voor meer extreme weersomstandigheden, wat betekent dat meer mensen op de vlucht zullen gaan.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zijn “milieumigranten mensen die door plotse of geleidelijke veranderingen in hun omgeving, die hun leven of leefomstandigheden beïnvloeden, verplicht zijn om tijdelijk of permanent hun thuis te verlaten, en die ofwel binnen hun eigen land verhuizen of naar het buitenland gaan.”

Het is moeilijk om in te schatten hoeveel milieumigranten er zijn in de wereld omdat factoren zoals bevolkingsgroei, armoede, regeringsbestuur, veiligheid en conflict allemaal een impact hebben. De schattingen variëren van 25 miljoen tot 1 miljard tegen 2050.

Hoe pakt de EU deze oorzaken aan?

Gemakkelijkere toegang tot legale trajecten voor arbeidsmigranten

De Europese Unie stimuleert legale migratie om tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken, ontbrekende vaardigheden aan te vullen en de economische groei te stimuleren. Deze omvatten:

  • De Europese blauwe kaart: een werk- en verblijfsvergunning waarmee burgers van buiten de EU in een EU-land kunnen werken en wonen, op voorwaarde dat ze een diploma of een gelijkwaardig opleidingsniveau hebben en een werkaanbieding die aan een minimumsalaris voldoet.
  • De gecombineerde vergunning: een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning die door het EU-land voor maximaal twee jaar wordt toegekend.
  • EU-status van langdurige inwoner: hiermee kunnen mensen van buiten de EU voor onbepaalde tijd vrij in de EU verblijven, werken en reizen.

Lees meer over de wettelijke mogelijkheden om in de EU te werken.

Nieuwe migratie- en asielpact

De efficiënte behandeling van asielaanvragen en de bescherming van de externe grenzen is sinds vele jaren een prioriteit voor de EU. In april 2023 keurde het Parlement zijn standpunt goed over het nieuwe migratie- en asielpact en zal nu beginnen met de onderhandelingen met de EU-landen om ze in februari 2024 af te ronden. Het nieuwe pact zal zorgen voor betere en snelle procedures doorheen het EU-asiel en migratiesysteem. Het nieuwe pact, een herziening van de Dublinverordening, bepaalt welk land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag. Het voorgestelde systeem moedigt flexibele bijdragen van EU-landen aan, uiteenlopend van de herlocatie van asielzoekers uit het land van eerste binnenkomst tot de terugkeer van personen die geacht worden geen recht op verblijf te hebben. Het nieuwe systeem is gebaseerd op vrijwillige samenwerking en flexibele vormen van steun, die in tijden van druk een verplichting kunnen worden.

Lees meer over de EU-respons op de migrantenuitdaging.

Meer lezen over migratie in Europa:

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noot 52/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.