Noot 51/Opmerkelijkheden

[51]

”Een geliefd tegenargument. Feit is echter dat de rijkste 1% van de wereldbevolking twee keer zoveel CO2 uitstoot dan de armste helft. Dat houdt in dat 70 miljoen uitzonderlijk rijke mensen twee keer meer CO2 uitstoten dan de armste 3,5 miljard mensen. De verwachting is dat het aandeel van de rijkste groep alleen maar zal toenemen. Ook door bijvoorbeeld ruimtereizen. 

De gemiddelde Nederlander stoot zelfs twee keer zoveel uit als de gemiddelde wereldburger. Is overbevolking dus het probleem of moeten we het hebben over de verdeling van macht en middelen? Onze wereldeconomie moet anders ingericht worden. We verspillen nu een derde van ons voedsel, creëren bergen afval, vervuilen de lucht en bedreigen leefgebieden van dieren. ”

GREENPEACE

13 FABELS OVER KLIMAATVERANDERING EN WAAROM DEZE NIET KLOPPEN

29 APRIL 2022

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42024/klimaatverandering-is-een-hoax-13-andere-fabels/?gad=1&gclid=Cj0KCQjwl8anBhCFARIsAKbbpyS5A0P-ULFvvb4wEZkrK501clUq5Wzta_yd6daVQTc_CATSxOz7UiUaAqSAEALw_wcB

“Klimaatverandering: het zal toch allemaal zo’n vaart niet lopen.” “De aarde warmt al op sinds de ijstijd.” En: “vroeger hadden we ook al hittegolven.” Zit je ook wel eens op een verjaardag waar de urgentie van klimaatactie onder het tapijt wordt geveegd? Voilà, met deze feiten maak je elke klimaatvertrager duidelijk dat we nú moeten handelen. 

Klimaatontkenners en klimaatvertragers

Hoewel de klimaatontkenner bijna is uitgestorven en spoedig te vinden zal zijn op de rode lijst van bedreigde soorten, zijn er nog veel mensen die geloven dat we ‘’alleen wat extra windmolens nodig hebben om de snelle klimaatverandering tegen te gaan.’’

Machtsverhoudingen blootleggen of onze huidige economie onder de loep nemen: daar beginnen ze liever niet aan. Deze zogenaamde klimaatvertragers houden allerlei fabels in stand, waardoor er te weinig klimaatactie wordt ondernomen. Tijd om deze fabels over klimaatverandering te ontkrachten.

Klimaatfabel 1: “We kunnen de opwarming van de aarde niet meer stoppen.”

Het is niet te laat om in actie te komen voor het klimaat. Wel is het jaar 2030 een belangrijk keerpunt voor klimaatverandering. Als onze CO2-uitstoot dan nog niet voldoende is verminderd, halen we de doelstelling van 1,5 graden niet meer. De opwarming van de aarde kan dan versnellen. Ons toekomstscenario gaat dan van ‘slecht’ naar ‘angstaanjagend’. Elke maand waarin we te weinig doen wordt het probleem exponentieel groter.

Klimaatfabel 2: “Overbevolking is het probleem.”

Een geliefd tegenargument. Feit is echter dat de rijkste 1% van de wereldbevolking twee keer zoveel CO2 uitstoot dan de armste helft. Dat houdt in dat 70 miljoen uitzonderlijk rijke mensen twee keer meer CO2 uitstoten dan de armste 3,5 miljard mensen. De verwachting is dat het aandeel van de rijkste groep alleen maar zal toenemen. Ook door bijvoorbeeld ruimtereizen. 

De gemiddelde Nederlander stoot zelfs twee keer zoveel uit als de gemiddelde wereldburger. Is overbevolking dus het probleem of moeten we het hebben over de verdeling van macht en middelen? Onze wereldeconomie moet anders ingericht worden. We verspillen nu een derde van ons voedsel, creëren bergen afval, vervuilen de lucht en bedreigen leefgebieden van dieren. 

Als we zuinig omspringen met wat de aarde ons geeft, is het voor 10 miljard mensen mogelijk om comfortabel te leven. Dat is 3 miljard meer mensen dan er nu op de planeet leven. Experts zeggen overigens dat het beste wat je kunt doen om overbevolking tegen te gaan, is vrouwen meer vrijheid en zekerheid geven. Investeren in onderwijs, gezondheidszorg, vrouwenrechten en seksuele rechten. 

Klimaatfabel 3: “De aarde warmt al op sinds de ijstijd.”

Het klimaat is altijd een beetje aan verandering onderhevig. Alleen verandert het klimaat nu sneller dan ooit door menselijk toedoen. De aarde, weerpatronen, dieren en planten hebben geen tijd om zich aan te passen aan deze klimaatverandering. De snelheid waarmee het klimaat nu verandert, kent nauwelijks historische voorbeelden. De vijfde massale uitstervingsgolf komt nog het dichtst in de buurt, 65 miljoen jaar geleden. Na de inslag van een komeet is de aarde in korte tijd vijf graden warmer geworden en stierf 95% van al het leven.

Klimaatfabel 4: “Mensen hebben niet zoveel invloed op zoiets groots als het klimaat op aarde.”

Een individu beïnvloedt misschien niet zoveel, maar de zeven miljard mensen op aarde wel. Wetenschappers noemen dit tijdperk niet voor niets het ‘antropoceen’. Oftewel: het tijdperk van de mens. Onze soort heeft, helaas, de meest dominante invloed op de aarde in dit geologische tijdvak.

Klimaatfabel 5: “Klimaatverandering komt door de zon of een andere planeet.”

Helaas heeft klimaatverandering echt met onze eigen uitstoot te maken. Er is een precieze relatie tussen de toename van de hoeveelheid CO2 en de stijging van de temperatuur op aarde. De zon of Pluto en Mars veranderen daar weinig aan.

Klimaatfabel 6: “CO2 is toch voeding voor planten?”

Planten en bomen hebben CO2 nodig om te groeien, dat klopt. Maar het klimaateffect van CO2 in de atmosfeer heeft niet zoveel te maken met de werking van CO2 in individuele planten. Een toename van CO2 zorgt uiteindelijk niet voor meer plantengroei en zeker niet tot een vermindering van de risico’s van de klimaatcrisis. 

Klimaatfabel 7: “Vroeger waren er ook hittegolven / er zijn nog steeds koude winters.”

Het klimaat is het gemiddelde van 30 jaar weersomstandigheden. Een warme zomer of koude winter zegt dus niets over het klimaat. Het gaat om trends die langere tijd volhouden. Extreem weer is van alle tijden, maar omdat de aarde nu gestaag opwarmt, krijgen we er nog vaker mee te maken.

Klimaatfabel 8: “Klimaatverandering is een hoax – een verdienmodel voor Greenpeace.”

Het zou mooi zijn als Greenpeace niet meer nodig is. Helaas zijn we op weg naar een oncontroleerbare klimaatverandering waarbij miljoenen mensen risico lopen en daarom blijven we voorlopig nog hard werken tegen deze klimaatcrisis. Als wereldwijd onafhankelijke organisatie neemt Greenpeace geen geld aan van bedrijven of overheden. We ontvangen dan ook 0 euro aan subsidies. Zo kunnen we altijd de waarheid blijven spreken. We zijn dus wel 100% afhankelijk van de steun van mensen die zich in willen zetten voor het klimaat. Mensen die mee willen vechten tegen het verspreiden van dergelijke klimaatfabels.

Klimaatfabel 9: “Wat maakt het uit wat wij doen als klein land?”

Gezien ons koloniale verleden hebben we in het Westen een historische plicht om de grootste verantwoordelijkheid voor klimaatverandering te dragen. Wij hebben andere landen beroofd van arbeidskrachten en natuurlijke hulpbronnen als steenkool en olie. Intussen hebben wij onze industrie op gang geholpen door massaal fossiele brandstoffen te verbranden en zijn we alsmaar rijker geworden. De landen die we toentertijd hebben benadeeld, raken we nu opnieuw met onze CO2-uitstoot. De historische droogte in de Hoorn van Afrika bedreigt de levens van 20 miljoen mensen. 


Daarom: elke ton broeikasgassen die we niet de lucht in pompen telt. Nederland is een klein land, maar heeft de 17e grootste economie ter wereld en levert dus zeker een bijdrage. Feit is dat Nederland lange tijd onderaan de lijst bungelde van Europese landen die investeren in (het opwekken van) duurzame energie. We lopen dus helemaal niet voor. Dankzij het klimaatakkoord zijn we met een inhaalslag bezig. Intussen weten alle landen dat vergroening noodzakelijk is.

Klimaatfabel 10: “Als het echt zo erg is, was er allang ingegrepen.”

De regering bestaat voornamelijk uit politici die de klimaatcrisis behandelen als een van de vele dossiers waarmee ze moeten dealen. Ze erkennen de problemen, maar doen alsof alles onder controle is. Klimaatvertragers dus. 


Als je als politicus werkelijk de wetenschap volgt, zet je nu in op een totale verbouwing van ons economisch systeem; een stevige prijs op CO2, een verbod op milieuvervuilende producenten, een eerlijke belasting op vliegreizen en schepen en een verbod op houtkap. En dat gebeurt niet. Vertrouwen op de goede wil van politici is dus niet genoeg. We moeten samen klimaatverandering afdwingen.

Klimaatfabel 11: “Duurzame energie kost banen.”

Integendeel. De omslag naar een duurzame en circulaire economie levert meer banen op. Er zijn tenslotte installateurs nodig voor zonnepanelen en warmtepompen en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Uit voorspellingen blijkt dat we zelfs te weinig mensen hebben om alle duurzame vacatures te vullen. Natuurlijk verdwijnen er ook banen. Maar deze mensen zijn heel goed te begeleiden naar een nieuwe baan. Zo is het kolenfonds ontstaan na het sluiten van de kolencentrales.

Klimaatfabel 12: “Arme landen hebben fossiele brandstoffen nodig.”

Hebben landen in opkomst dan ook een infrastructuur voor vaste telefoonlijnen nodig voordat ze met mobiele telefoons kunnen bellen? Nee, deze landen hebben juist de mogelijkheid direct de sprong te maken naar duurzame energie. De laatste 20 jaar is duurzame energie ongelooflijk veel beter en goedkoper geworden. 

In landen rond de evenaar is zonne-energie nu al goedkoper dan kolencentrales. Duurzame energie-opwekking is bovendien veel praktischer voor dunbevolkte gebieden. Kleine zonne-energiecentrales zet je overal neer. Een kolencentrale vereist allerlei leidingen naar individuele huizen. De reden dat sommige landen nog niet massaal voor duurzame energie kiezen, is omdat ze niet de juiste kennis in huis hebben of omdat andere delen van de economie nog zijn ingericht op fossiele energie. Of bijvoorbeeld door machtsinvloed uit de fossiele sector.

Klimaatfabel 13: “Vegans met hun sojabonen doen de regenwouden meer kwaad dan goed.”

Dit is ook een mythe. Feit: 90% van de sojateelt in bijvoorbeeld regenwouden gaat naar veevoer – niet naar jouw sojaburger. De vee-industrie vreet dus letterlijk aan de regenwouden. Het is een gek verhaal: als mens kun je veel efficiënter die eiwitten binnen krijgen door direct sojabonen te consumeren in de vorm van tofu, tempeh en sojamelk. In plaats daarvan stoppen we goed voedsel eerst in dieren (met ook nog eens veel watergebruik en milieuvervuiling tot gevolg). Vlees eten is ook nog eens heel slecht voor het milieu. De veeteelt stoot waanzinnig veel methaan en stikstof uit, waardoor de aarde nog sneller opwarmt. Bovendien verbruikt én vervuilt de vee-industrie onze bodem en wateren.

EINDE ARTIKEL GREENPEACE

Oorzaken klimaatverandering

Het klimaat verandert door veel verschillende oorzaken, zoals:

  • de activiteit van de zon;
  • de toename van broeikasgassen in de lucht;
  • vulkaanuitbarstingen;
  • meteorietinslagen.

Sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het klimaat snel groter geworden. Dit komt vooral door de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet.”

RIJKSOVERHEID

KLIMAATVERANDERING EN DE GEVOLGEN

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/gevolgen-klimaatverandering#:~:text=Sinds%20de%20industri%C3%ABle%20revolutie%20is,stijgt%20de%20temperatuur%20op%20aarde.

Het klimaat is altijd in beweging. Natuurlijke en menselijke invloeden zorgen voor verandering. Zo is de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. Ook is de zeespiegel in die tijd met 20 centimeter gestegen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Op 26 april 2023 heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen.

Oorzaken klimaatverandering

Het klimaat verandert door veel verschillende oorzaken, zoals:

  • de activiteit van de zon;
  • de toename van broeikasgassen in de lucht;
  • vulkaanuitbarstingen;
  • meteorietinslagen.

Sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het klimaat snel groter geworden. Dit komt vooral door de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Broeikasgassen zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Zonder broeikasgassen zou de aarde ijskoud zijn, maar met teveel broeikasgassen wordt het juist te heet.

De toename van CO2 komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool. De toename van methaan komt door landbouw (bijvoorbeeld koeien en rijstvelden), moerasgas in waterrijke gebieden en door weglekken van aardgas.

Gevolgen klimaatverandering

Als de uitstoot van broeikasgassen in hetzelfde tempo doorgaat, wordt het steeds warmer op aarde. Met grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Zo is de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. In Nederland met zelfs 1,7 graden. Het groei- en bloeiseizoen begint al vroeger. Leefgebieden van dieren en planten veranderen, bijvoorbeeld door hogere temperaturen. Daardoor sterven steeds meer dieren en plantensoorten uit of vertrekken zij uit hun leefgebied. Ook kan hun leefgebied door klimaatverandering juist groter worden.

We krijgen vaker last van extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden.  Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. En de aanleg van hogere dijken is heel kostbaar. Ook kan klimaatverandering leiden tot een tekort aan drinkwater of voedsel. Daardoor ontvluchten steeds meer mensen hun regio of land. Dit kan gevolgen hebben voor de Nederlandse handel, die sterk afhankelijk is van de wereldeconomie.

Het veranderende klimaat kan nadelig zijn voor onze gezondheid. Denk aan luchtwegproblemen door luchtvervuiling, of meer allergieën. Door veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag kunnen infectieziekten meer ruimte krijgen.

Onderzoek als basis van maatregelen tegen klimaatverandering

Omdat een veranderend klimaat grote gevolgen heeft, is het van belang dat we ons bij het maken van beleid baseren op actuele wetenschappelijke inzichten. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beoordeelt de wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en volgt de wetenschappelijke discussies. Het IPCC is een organisatie van de Verenigde Naties (VN). Nederland is samen met 194 andere landen lid van het IPCC.

Elke paar jaar publiceert het IPCC een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Volgens het IPCC worden de effecten van klimaatverandering steeds duidelijker. Zo is de temperatuur wereldwijd gestegen. Hoe groot de gevolgen zijn, verschilt per regio en ecosysteem.

De Nederlandse klimaatrisico’s volgens het KNMI zijn een stijgende zeespiegel, meer droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien. Om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, moet de overheid maatregelen tegen klimaatverandering nemen.

EINDE ARTIKEL

AD

VOORAL ARME LANDEN DUPE VAN KLIMAATVERANDERING,

BIJ ONS MINDER EXTEEEM WEER

3 MEI 2018

https://www.ad.nl/nieuws/vooral-arme-landen-dupe-van-klimaatverandering-bij-ons-minder-extreem-weer~a815b825/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

De rijke landen zullen in de toekomst minder merken van temperatuurschommelingen. Juist in tropische landen, die vaak te arm zijn om zich te wapenen tegen klimaatverandering, neemt het extreme weer toe. 

Voor de helft van alle mensen in de wereld is het een wrange conclusie, die wetenschappers trekken. De welvarende landen die in het verleden het meest hebben bijgedragen aan het broeikaseffect, krijgen komende decennia minder last van hitte- en koudegolven. Tropische landen krijgen daarentegen vaker te maken met extreem weer.  Dat blijkt uit onderzoek door een team van Wageningen Universiteit samen met Franse en Britse wetenschappers.

Zij wijzen op een ‘klimaatonrechtvaardigheid’ die niet eerder is geconstateerd. Met elke graad opwarming door het broeikaseffect nemen de temperatuurvariaties in Zuidoost-Azië, India en de Sahel met 10 procent toe. In het Amazonegebied en Zuidelijk Afrika gaat het zelfs om 15 procent. Die fluctuaties hangen ook samen met droogte, blijkt uit de studie. 

Klimaatvluchtelingen

Wereldwijd gaat het om een ‘enorm probleem’, zegt de Wageningse hoogleraar ecologie Marten Scheffer. ,,De halve wereldbevolking woont op plekken waar het klimaat slechter wordt. Die landen staan voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemend extreem weer. Bovendien is de bevolkingsgroei er bijzonder hoog. Voedsel en water worden een grote uitdaging. Dat zal ook gevolgen hebben voor de migratie: je kunt niet van mensen verwachten dat ze daar blijven.” Europa kan zich opmaken voor de komst van honderdduizenden klimaatvluchtelingen, bleek eerder al uit wetenschappelijk onderzoek

Orkanen 

Ondertussen komen de rijke landen hun belofte niet na om ontwikkelingslanden te helpen zich te wapen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de afspraken zouden rijke landen daar 40 miljard euro per jaar voor uittrekken. In 2015 en 2016 kwamen ze niet verder dan 13 tot 18 miljard, becijferde Oxfam in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. Het probleem is dat rijke landen ook leningen meetellen, terwijl dat niet de afspraak is, stelt Tracy Carty, klimaatbeleidsdeskundige bij Oxfam. 

,,Terwijl mensen op arme Caribische eilanden overvallen worden door verwoestende orkanen en anderen in Afrika lijden onder hevige droogte, blijft de geldstroom voor de armste mensen die het meest kwetsbaar zijn bij klimaatverandering jammerlijk ontoereikend”, stelt Carty.

Nederland 

In Nederland en andere westerse landen zullen de temperatuurschommelingen afnemen, voorspellen de klimaatmodellen. Dat neemt niet weg dat deze gebieden ondertussen verder opwarmen, stelt Scheffer. ,,De opwarming is juist groter in koude gebieden, zoals de polen. De fluctuaties in temperatuur worden daar echter minder groot.” 

Naar regenval hebben de onderzoekers niet gekeken. Eerder onderzoek suggereert dat Nederland als gevolg van klimaatverandering meer last van heftige buien krijgt. ,,In een warmere wereld valt over het algemeen meer regen”, verklaart de Wageningse hoogleraar Scheffer. ,,Hittegolven gaan echter gepaard met droogte, vandaar dat de tropen meer problemen krijgen om mensen van water en voedsel te voorzien.” 

 Voor hun onderzoek analyseerde het team 37 verschillende modellen die zijn gebruikt voor het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Op de VN-klimaatconferentie in Bonn onderhandelen diplomaten deze week over de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. 

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noot 51/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.