Noot 22/VERZET

[22]

”,,Wat Baudet en Wilders vooral gemeen hebben is een oneindige voorraad zondebokken”, stelde Pechtold. ,,Voor elk probleem is er wel een schuldige. Al is het vaak iemand met een migratieachtergrond of een D66’er. Maar constructieve oplossingen hebben ze niet. De kiezers worden door Wilders en Baudet voor de gek gehouden.”

AD

PECHTOLD: WILDERS IS TE LAF OM IN AMSTERDAM

MEE TE DOEN

20 JANUARI 2018

https://www.ad.nl/politiek/pechtold-wilders-is-te-laf-om-in-amsterdam-mee-te-doen~ac31662b

D66-leider Alexander Pechtold heeft hard uitgehaald naar Geert Wilders. ,,Wilders, je bent te laf om in Amsterdam mee te doen,” beet Pechtold de PVV-leider toe tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Amsterdam, vanavond in De Rode Hoed.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de stad doen met partijen als Denk, Forum voor Democratie en Bij1 veel debutanten mee. De PVV, de tweede partij van Nederland, ontbreekt.

Pechtold richtte zich direct tot zijn politieke tegenpool Wilders: ,,Want je weet dondersgoed: Amsterdam is te nuchter, te trots en te divers om voor jou te zwichten.”

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, richt zijn pijlen wél op de hoofdstad. ,,Wat Baudet en Wilders vooral gemeen hebben is een oneindige voorraad zondebokken”, stelde Pechtold. ,,Voor elk probleem is er wel een schuldige. Al is het vaak iemand met een migratieachtergrond of een D66’er. Maar constructieve oplossingen hebben ze niet. De kiezers worden door Wilders en Baudet voor de gek gehouden.”

Lokale aangelegenheid

Pechtold zei ‘werkelijk niet te snappen’ dat Sybrand Buma, als partijleider van het CDA – regeringspartner van D66 – lokale samenwerking met de PVV niet uitsluit. Buma, die landelijke samenwerking met de PVV sinds Rutte I wél blokkeert, zei gisteravond bij Jinek dat het ‘een lokale aangelegenheid is’.

,,Hebben ze bij het CDA dan niks geleerd van 2010?,” vroeg Pechtold zich hardop af. ,,Solliciteren ze bij het CDA nou werkelijk weer naar een tweede politieke doodervaring?,” verwees de D66-leider naar de electorale afstraffing van de christendemocraten in 2012, na de val van het door de PVV gedoogde kabinet van VVD en CDA.

Grootste partij

In Amsterdam werd D66 in 2014 de grootste partij. Uit de peilingen voor de verkiezingen van 21 maart lijkt D66 goede kaarten te hebben voor een herhaling van dat resultaat, al zit GroenLinks de partij op de hielen.

,,D66 staat er hier goed voor, de grootste in de peilingen. Nu doorpakken.” Pechtold zei te hopen dat Amsterdam ‘een baken van tolerantie en vrijheid blijft’. Hij noemde zijn partij ‘het tegengif’ voor de ‘vergiftiging van het politieke en sociale klimaat’.

Beste ambassadeurs

Gezichtsbepalende Amsterdamse D66’ers verruilden het afgelopen jaar de hoofdstad voor Den Haag. Fractieleider Jan Paternotte werd Kamerlid, wethouder en locoburgemeester Kajsa Ollongren werd vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. “Amsterdammers, ik weet dat ik al veel van jullie heb gevraagd. Jan is weg. Kajsa is weg. Maar je moet maar zo denken: jullie hebben de beste ambassadeurs in Den Haag.”

Pechtold deelde ook nog een sneer uit naar Wilders over de opkomt van zijn demonstratie tegen kabinet-Rutte III – ,,ons kabinet”, aldus de D66-voorman – in Rotterdam vandaag. ,,Duizenden, misschien wel tienduizenden demonstranten had Wilders aangekondigd. Maar het werden nog geen duizend man. Veel beveiliging, dat is op zich triest genoeg. Maar verder vooral journalisten en Belgen, bussen vol Belgen!”

EINDE

BRABANTS DAGBLAD

PECHTOLD: RUTTE MOET REACTIE GEVEN OP ROL WILDERS

2 AUGUSTUS 2011

https://www.bd.nl/binnenland/pechtold-rutte-moet-reactie-geven-op-rol-wilders~ab45c472

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat premier Mark Rutte een reactie moet geven op de rol die PVV-voorman Geert Wilders speelt in het islamdebat.

Dat heeft hij gezegd in een interview vandaag in de Volkskrant.

Na de aanslagen in Noorwegen kwamen de islamopvattingen van Wilders extra in de schijnwerpers te staan. Critici vinden dat Wilders een van de mensen is die een politiek klimaat hebben geschapen waardoor individuen, zoals in Noorwegen, tot actie kunnen overgaan.

Pechtold, in de Tweede Kamer gekend antipool van Wilders, wil dat de PVV’er met een reactie komt. ‘Maar die verwacht ik al niet meer’, zegt hij in het dagblad. ‘Maar waar is de minister-president?’, vraagt hij zich vervolgens af. ‘Je kunt niet dag in dag uit politiek afhankelijk zijn van iemand zonder dat je in de scherpste bewoordingen afstand neemt van dit soort uitspraken. Rutte kan niet blijven zeggen: het is maar de gedoogpartner en verder heb ik er niets mee te maken. Dan vraag ik me zo langzamerhand af wie wie aan het gedogen is’.

De D66’er doelt op uitspraken van Wilders over ‘islamitisch stemvee’ en ‘haatpaleizen’ als hij het over moskeeën heeft. ‘Natuurlijk hoeft Wilders zich niet te verantwoorden voor Breiviks daden, maar wel voor het klimaat waaraan hij zijn steentje heeft bijgedragen’, aldus Pechtold. ‘Hij moet beseffen wat hij aanricht met het eeuwige doemdenken en de zwart-witbeelden. Als je voortdurend een apocalyptische sfeer schept, draag je bij aan een wereld zonder toekomstbeeld, zonder perspectief. Hij voedt de frustraties bij zijn aanhang. Dát is zijn verantwoordelijkheid’.

EINDE

NU.NL

ZWARE BOTSING WILDERS EN PECHTOLD OM

”NEPPARLEMENT”

17 SEPTEMBER 2015

https://www.nu.nl/politiek/4127695/zware-botsing-wilders-en-pechtold-nepparlement.html

Aan het slot van de Algemene Politieke Beschouwingen herhaalde Geert Wilders (PVV) donderdag zijn betoog dat de Tweede Kamer “het volk” niet meer vertegenwoordigt. Hij kreeg de hoon van D66-leider Alexander Pechtold over zich heen.

“Waar haalt u het lef vandaan om te zeggen: ik ben het volk”, vroeg een geagiteerde Pechtold. Volgens de D66’er diskwalificeert Wilders met zijn uitlatingen 138 democratisch gekozen parlementsleden.

Wilders zei in het debat dat hij als enige durft te zeggen wat miljoenen Nederlanders volgens hem denken, namelijk dat vluchtelingen niet welkom zijn in Nederland en dat de grenzen dicht moeten.

Volgens Pechtold lijdt Wilders aan “grootheidswaanzin” door te stellen dat hij alleen “het volk” vertegenwoordigt. Hij wees de Wilders op de afsplitsingen in zijn partij en het ontbreken van partijdemocratie en concludeerde dat Wilders zelf “de ballen verstand” heeft van democratie.

Bijl aan wortel democratie

Volgens Pechtold zet Wilders met zijn opmerkingen de bijl aan de wortel van de democratie. “Dat is in de geschiedenis al te vaak gebeurd”, zei Pechtold.

De D66-leider vond dat Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg had moeten ingrijpen toen Wilders sprak van een “nepparlement”. Dat zei zijn woordvoerder vrijdag na een bericht op de site van de NOS.

“De parlementariërs zijn rechtmatig gekozen, dan kan iemand niet zeggen dat het parlement niet legitiem is”, zo is de gedachte van Pechtold, die “op een rustiger moment” een verklaring van Van Miltenburg wil horen.

Fascistoïde

PvdA-Kamerlid Jan Vos twitterde dat de inbreng van Wilders “fascistoïde” kenmerken vertoont: “Slottekst Wilders toont openlijk kenmerken van fascistoïde leiderschap: ’t parlement is nep en ’t volk moet in verzet: weg met de democratie.”

Hij lichtte zijn tweet tijdens de schorsing van het debat toe: “De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen in Nederland. Voor Geert Wilders, maar ook voor de PvdA. Ik vind dat hij te ver ging door het parlement voor nep uit te maken en het volk op te roepen in verzet te komen.”

‘Asieltsunami’

Eerder op de dag kruiste Rutte de degens met de PVV-leider. De premier nam afstand van de woorden van Wilders, die woensdag de vluchtelingenstroom bestempelde als een “islamitische asieltsunami” en de vluchtelingen “testosteronbommen” noemde die “onze meisjes bedreigen”.

“Dit zijn verschrikkelijke termen”, zei Rutte. “Dit draagt niets bij aan een oplossing.” De premier vond dat de uitspraken “totaal geen pas” maken.

Wilders herhaalde donderdag zijn zorgen over de groeiende toestroom van vluchtelingen. Volgens de PVV’er komen er dit jaar meer dan 200.000 vluchtelingen naar Nederland. 

Hij hekelde de gemeenten die asielzoekerscentra opzetten zonder de bewoners daar voldoende over te informeren. Premier Rutte zei de zorgen van de mensen “heel goed te begrijpen” en hij erkende dat asielzoekerscentra in sommige gemeenten zonder voldoende overleg worden gebouwd. “Ik heb begrip voor die zorgen”, aldus de premier.

Vertrouwen

Tegelijkertijd heeft Rutte een “heel groot vertrouwen” in het Nederlandse volk, zei hij eerder op de dag. Nederlanders begrijpen volgens de premier goed dat deze “complexe problematiek” geen makkelijke oplossingen kent. Het gaat om complexe internationale ontwikkelingen die om goed doordacht beleid vragen.

Rutte: “We moeten eerlijk zijn naar de kiezer. Dit is een ingewikkeld vraagstuk en er zijn geen simpele oplossingen. […]. Het erge is dat Wilders dat als geen ander weet.” Rutte beschuldigde Wilders ervan “illusiepolitiek” te bedrijven.

Budget

Naast de PVV hadden ook de andere oppositiepartijen in de Kamer kritiek op het vluchtelingenbeleid van het kabinet.  Wel van een andere aard; Arie Slob (ChristenUnie) constateerde dat de toestroom van vluchtelingen toeneemt, maar ziet dat er volgend jaar wordt bezuinigd op de vluchtelingenopvang. 

Volgens Rutte zijn de vluchtelingencijfers veranderlijk en worden de ramingen niet aangepast op basis van actuele ontwikkelingen. Dat kon op weinig begrip rekenen bij de SGP. “Als we nu weten dat bepaalde cijfers anders zijn is het toch niet te veel gevraagd om de cijfers aan te passen?”, zei fractieleider Kees van der Staaij.  

Justitiebegroting

De oppositiepartijen eisten verder dat het kabinet zo snel mogelijk meer geld vrijmaakt voor Veiligheid en Justitie. Doet het kabinet dat niet, dan voorziet de oppositie dat de justitiebegroting in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, zal stranden.

De SP, D66, CDA en ChristenUnie vielen de premier hard aan over de in hun ogen “onfatsoenlijke” justitiebegroting, die ten koste gaat van de slagkracht van de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Een door de SP ingediende motie voor meer geld voor Justitie werd door vrijwel de hele oppositie gesteund.

“Dit zijn zorgen die breed in de Kamer worden gedragen”, zei SP-leider Roemer. “De premier steekt zijn kop in het zand. Deze begroting gaat het niet halen in de Eerste Kamer”, voorspelde hij.

De oppositie voorziet moeilijkheden in de Eerste Kamer, waar duidelijk is dat een groot deel van de senatoren grote moeite heeft met wetsvoorstellen zoals de verhoging van de griffierechten, de verlaging van de rechtsbijstand en eigen bijdrage van gedetineerden.

Rutte bleek bereid te praten met de Kamer over het geld dat naar de politie, het OM en de rechtsspraak gaat, maar hij vond wel dat er een justitiebegroting ligt waar hij achter kan staan. De wetsvoorstellen die kunnen stranden in de senaat zei hij “goed te kunnen verdedigen”. “Wij gaan ons best doen deze voorstellen door de Eerste Kamer te krijgen.”

Politie

Kritiek was er ook op de politiesalarissen. De politie ligt al maanden in de clinch met het kabinet over een nieuw loonakkoord. De politiebonden willen na jaren op de nullijn te hebben gezeten meer loon en betere arbeidsvoorwaarden dan de voorgestelde 5 procent salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 500 euro.

“We zitten wekenlang in een impasse. Daar moeten we iets aan doen”, zegt Slob (CU).

Rutte nodigde de grootste vakbond FNV uit om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Het kabinet vindt het loonakkoord voor rijksambtenaren een goed voorstel dat bovendien door andere overheidssectoren is geaccepteerd. Meer geld voor de politie heeft het kabinet niet.

Koopkracht

Rutte kreeg ook de nodige kritiek te verduren op de koopkrachtplaatjes. Volgens SP-leider Roemer klopt het niet dat de koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering “op peil” blijft, zoals de koning dinsdag meldde in de Troonrede. 

Roemer stelde dat onder de gepensioneerden zevenhonderdduizend huishoudens en bij de uitkeringsgerechtigden 130 duizend huishoudens er op achteruit gaan.

Volgens Rutte klopt dat wat in de troonrede is uitgesproken. Hij stelde dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er gemiddeld 0,2 procent op vooruit gaan. Dat is niet veel, erkende de premier, maar dat is beter dan het koopkrachtverlies van ruim 1 procent dat verwacht werd.

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noot 22/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.