”Migratiedeal Tunesie schandalig”/Juiste berichtgeving NOS Teletekst over destructieve deal!

ANP

https://nos.nl/artikel/2478518-eu-biedt-tunesie-honderden-miljoenen-in-ruil-voor-terugdringen-migratie

Nieuwsuur

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2469409-racistische-klopjachten-in-tunesie-zwarte-migranten-vluchten-massaal-naar-europa

”MIGRATIEDEAL TUNESIE SCHANDALIG”/JUISTE

BERICHTGEVING NOS TELETEKST OVER DESTRUCTIEVE DEAL

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 16 juli 2023:

”Migratiedeal Tunesie schandalig”

Geachte Redactie,

Daar ben ik weer om ”over allerlei te praten” [1]

Maar waar ik in mijn recente mail [dd zondag 16 juli] fikse

kritiek heb uitgedeeld over uw berichtgeving ””Rutte zondag opnieuw naar Tunesie” [lees maar onder noot 2], is het nu tijd voor een bescheiden

compliment aan uw adres!

Let wel:

Bescheiden, want Astrid Essed zou Astrid Essed niet zijn, als er niet

toch een paar puntjes op de i moesten worden gezet!

Het compliment geldt het feit, dat u in deze berichtgeving ”Migratiedeal

Tunesie schandalig” [zie geheel onderin], nu ook de schaduwzijden

van de EU Tunesie migratiedeal hebt belicht, door aandacht te schenken aan de statements van diverse mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International,Vluchtelingenwerk en Stichting Vluchteling [niet ”Stichting

Vluchtelingen”, zoals u in uw Teletekstbericht vermeldde]

Zie onder noot 3 nog eens voor alle duidelijkheid hun verklaringen.

Hiermee hebt u, al dan niet rechtstreeks, gehoor gegeven aan

de in mijn mail dd 16 juli gedane Oproep [4], die destructieve,

negatieve kanten van de EU Tunesie deal ook te belichten.

Waarmee ik impliciet, u raadt het al, ook mijzelf een

compliment maak [dat mag ook weleens, vind ik, HAHAHA]

Blijf dat dus doen, NOS teletekstredactie, naast de asielbesluiten

in de Nederlandse Politiek, aandacht te schenken aan voor vluchtelingen

nadelige aspecten/gevolgen en/of de openlijke schending van hun rechten,

zoals zowel uit mijn Mail als uit de Verklaringen van genoemde mensen

rechtenorganisaties duidelijk wordt [5]

WEL had u, zoals ook uit de verklaringen van de mensenrechten

organisaties blijkt [6], wat duidelijker kunnen benadrukken,

dat de Tunesische president Saied [en dan druk ik het nog vriendelijk

uit] verre van democratisch is en onderdrukkend jegens de eigen bevolking

EN dat hij op racistische wijze de aanval had geopend op in Tunesie

verblijvende Afrikaanse migranten/vluchtelingen.

Maar in ieder geval hebt u een journalistieke Stem gegeven aan

de mensenrechtenorganisaties, die het feit bekritiseren, dat er een

deal is gesloten met een president, die lak heeft aan de mensenrechten.

En hiermee heeft het lezend Publiek een evenwichtige berichtgeving gekregen over het wel en wee betreffende het EU-Tunesie Migratiepact.

Ga zo voort, NOS Teletekstredactie!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

P/S

Mocht er voor mij aanleiding zijn, u wederom te bekritiseren over

welk onderwerp dan ook [zoals ik in het verleden reeds vaker deed], sta ik zeker weer op uw virtuele Stoep!

NOTEN

NOTEN 1 EN 2

NOOT 3

NOTEN 4 T/M 6

NOS TELETEKSTBERICHT DD 16 JULI 2023

NOS TELETEKST

MIGRATIEDEAL TUNESIE SCHANDALIG

Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord

over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft 

gesloten met Tunesie.

Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en

andere migranten door het land worden geschonden,

Amnesty International noemt de rol van Nederland in

de deal schandalig.

Volgens Amnesty neemt Nederland de rechten van

vluchtelingen niet serieus.

Vluchtelingenwerk Nederland noemt het ongeloofwaardig,

dat Tunersie de rechten zal respecteren van vluchtelingen.

Stichting Vluchtelingen vindt het niet juist, dat vluchtelingen als

politiek wisselgeld worden gebruikt.

EINDE BERICHT

ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT

https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=104
    NOS Teletekst 104 104 - NOS Teletekst

  "Migratiedeal Tunesië schandalig"  
                    

 Vuchtelingenorganisaties hebben geen 
 goed woord over voor de migratiedeal  
 die de Europese Unie heeft gesloten met
 Tunesië.Ze vrezen dat de mensenrechten 
 van vluchtelingen en andere migranten 
 door het land worden geschonden.    
                    
 Amnesty International noemt de rol van 
 Nederland in de deal schandalig.Volgens
 Amnesty neemt Nederland de rechten van 
 vluchtelingen niet serieus.      
                    
 Vluchtelingenwerk Nederland noemt het 
 ongeloofwaardig dat Tunesië de rechten 
 zal respecteren van de vluchtelingen. 
 Stichting Vluchtelingen vindt het niet 
 juist dat vluchtelingen als politiek  
 wisselgeld worden gebruikt. 

Reacties uitgeschakeld voor ”Migratiedeal Tunesie schandalig”/Juiste berichtgeving NOS Teletekst over destructieve deal!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.