Mail Astrid Essed aan NOS Teletekst: ”Uw berichtgeving dd 15 juli 2023:”Rutte zondag opnieuw naar Tunesie”

ANP

https://nos.nl/artikel/2478518-eu-biedt-tunesie-honderden-miljoenen-in-ruil-voor-terugdringen-migratie

Nieuwsuur

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2469409-racistische-klopjachten-in-tunesie-zwarte-migranten-vluchten-massaal-naar-europa

MAIL ASTRID ESSED AAN NOS TELETEKST: ”UW BERICHTGEVING

DD 15 JULI 2023 ”RUTTE ZONDAG OPNIEUW NAAR TUNESIE”


Sun, Jul 16 at 1:27 PM

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

To:reacties@nos.nl,nosbinnenland@nos.nl,publieksreacties@nos.nl,communicatie@nos.nl

Sun, Jul 16 at 1:27 PM

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 15 juli 2023:

”Rutte zondag opnieuw naar Tunesie”

[Mocht u in tijdnood zijn, leze dan de Epiloog]

Geachte Redactie,

Zoals ik reeds citeerde uit de onvergetelijke klassieker

”Alice in Wonderland” [1]

”De tijd is daarOm over allerlei te praten” [2]
Nu is dat in dit geval niet ”allerlei”, maar een specifiek onderwerp, dat ik wil aanroeren:Uw teletekstberichtgeving dd 15 juli ”Rutte zondag opnieuw naarTunesie”Zie uw gehele Teletekstbericht geheel onderinOverigens is er NOG een citaat uit ”Alice in Wonderland” van toepassing,namelijk:”

Of koningen ook liegen” [3]

Hier echter gaat het niet om ”Koningen”, maar om u, Redactie

Want, waarde Redactie, met uw berichtgeving ”liegt” u enigszins,

omdat u, door weglating van enkele belangrijke feiten, een

verkeerde voorstelling van zaken geeft:

UW BERICHTGEVING

De feiten, die u vermeldt, zijn op zich correct:

Namelijk, dat demissionair premier Rutte zondag

[vandaag dus kennelijk] opnieuw naar Tunesie vetrekt,samen met de Italiaanse premier Meloni en EuropeseCommissievoorzitter Von der Leyen [4]
Maar wat u er NIET bij vertelt [schrijft] is dat er een aantalpijnlijke en bedenkelijke kanten aan dit bezoek zijn verbonden,namelijk de houding van de Tunesische president jegensAfrikaanse vluchtelingen/migranten en de fatale gevolgen daarvan.
AFRIKAANSE MIGRANTEN KOP VAN JUT IN TUNESIE
RACISTISCHE SPEECH PRESIDENT SAIED EN DE GEVOLGEN
Op 21 februari anno Domini 2023 hield de Tunesische presidentSaied een racistische, haatzaaiende en zeer opzwepende speech, waarinhij tekeer ging tegen Afrikaanse migranten, die naar Tunesie waren gekomen en er door hem van werden beschuldigd, dat zij [of hun komst]onderdeel waren van een ”crimineel plan” om de ”demografische samenstelling”van Tunesie te veranderen

 [5]Ik citeer president Saied uit The Guardian:”

“The undeclared goal of the successive waves of illegal immigration is to consider Tunisia a purely African country that has no affiliation to the Arab and Islamic nations,” [6]

Omvolkingstheorie dus, zoals in extreem-rechtse kringen

wel vaker gebezigd [7]Gevolg was in een land, waarin het al slecht gaat met de economieen veel armoede heerst [8][een voedingsbodem voor haatzaaierij],racistische Mensenjachten op Afrikaanse migranten, die fysiek wordenmishandeld, zonder reden gearresteerd, worden ontslagen, hun spullenkort en klein geslagen, noem maar op!En de Politie stond erbij en keek ernaar zonder in te grijpen ofhielp ook mee te mishandelen! [9]Terecht spreken mensenrechtenorganisaties Amnesty Internationalen Human Rights Watch hier schande van en wijten ze deze geweldadige uitbarstingen vooral aan de ophitsende speech van de Tunesische president Saied. [10]
DEPORTATIES
En alsof er al niet genoeg te beleven was voor de Kop van JutAfrikaanse migranten/vluchtelingen, werden er ook nog eenshonderden gedeporteerd door de Tunesische autoriteiten endat ging er bepaald gewelddadig aan toe.De deportatierichting was richting Libie, aldus  de Volkskrant [11]Human Rights Watch rapporteert niet alleen het gebruikte gewelddoor burgers en veiligheidspolitie, etc, maar ook, dat de mensenmaar ergens werden gedumpt zonder toegang tot voedsel of medische zorg [12]Het lijkt mij dus duidelijk, dat u niet alleen dient te vermelden, dat demissionair premier Rutte naar Tunesie gaat om te proberen eenmigratiedeal te sluiten [13], maar ook melding moet makenvan het zeer dubieuze karakter van de regering waarmee hij zaken wildoen.Dat u dat niet hebt vermeld getuigt van incomplete berichtgeving’en een aperte omissie!
EPILOOG
Politici spelen hun eigen spelletjes en sluiten hun eigen dealsDat is hun verantwoordelijkheid, met alle gevolgen van dienen daarover kan en wordt ook verschillend gedachtMaar de verantwoordelijkheid van de journalistieke media is-en dus ookde uwe, Redactie- om de diverse feiten en aspecten zo objectief envolledig mogelijk te belichtenDaar heeft het lezend Publiek recht op.
En wanneer je alleen maar vermeldt [zoals u in deze berichtgevinggedaan hebt], dat demissionair premier Rutte naar Tunesie gaatom een migratiedeal te sluiten, zonder te vermelden, dat hij dit wildoen met een practisch dictator [14], die een racistische speech gehoudenheeft, die heeft geleid tot gewelddadige racistische aanvallen en zelfsdeportaties [tegen de EU waarden in, lees artikel 19 EU Handvest!] [15],dan doe je aan incomplete en daardoor apert onjuiste berichtgeving.
Zorg er dus voor, dat u bij een toekomstige berichtgeving ook dieandere, dictatoriale en racistische kant belicht van de presidentmet wie Rutte en de EU een deal willen sluiten
Vriendelijke groetenAstrid Essed

Amsterdam 
NOTEN

NOTEN 1 T/M 5

NOTEN 6 T/M 8

NOTEN 9 EN 10

NOTEN 11 T/M 15

NOS TELETEKSTBERICHT:

NOS TELETEKST

RUTTE ZONDAG OPNIEUW NAAR TUNESIE

15 JULI 2023

Demissionair premier Rutte is morgen opnieuw in Tunesie 

om een migratiedeal te sluiten.

Hij bezoekt het land samen met premier Meloni van

Italie en met Europese Commissie-voorzitter Von der

Leyen.

Ze spreken met president Saied.

Vorige maand werden de eerste stappen al gezet, maar

een akkoord kwam er nog niet.

De EU beloofde grote investeringen en in ruil moet Tunesie

mensensmokkel aanpakken en zich inzetten voor betere bewaking van

de grenzen.

Tunesie kan op lange termijn 900 euro krijgen.

De helft van de migranten, die dit jaar in Italie aan land kwamen, was

gereisd via Tunesie

EINDE BERICHT NOS TELETEKST

ZIE ORIGINEEL BERICHT

https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=127
 Rutte zondag opnieuw naar Tunesië  
                    

 Demissionair premier Rutte is morgen 
 opnieuw in Tunesië om een migratiedeal 
 te sluiten.Hij bezoekt het land samen 
 met premier Meloni van Italië en met  
 Europese Commissie-voorzitter Von der 
 Leyen.Ze spreken met president Saied. 
                    
 Vorige maand werden de eerste stappen 
 al gezet,maar een akkoord kwam er nog 
 niet.De EU beloofde grote investeringen
 en in ruil moet Tunesië mensensmokkel 
 aanpakken en zich inzetten voor betere 
 bewaking van de grenzen.Tunesië kan op 
 lange termijn 900 miljoen euro krijgen.- NOS Teletekst
                    
 De helft van de migranten die dit jaar 
 in Italië aan land kwamen,was gereisd 
 via Tunesië. 

EINDE ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NOS Teletekst: ”Uw berichtgeving dd 15 juli 2023:”Rutte zondag opnieuw naar Tunesie”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.