KLM medeplichtigheid aan tweede poging tot uitzetting hongerstaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

 

 

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN TWEEDE POGING TOT UITZETTING
HONGERSTAKER ISSA K NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN DE KLM
Geachte lezers,
Zoals u zich wellicht kunt herinneren schreef ik reeds eerder de KLM
aan met het dringende appel, geen medewerking te
verlenen aan de uitzetting van de Guinese honger en
dorststaker Issa Koubaly op dinsdag 4 juni anno Domini 2013.
Dat deze uitzetting op het laatste moment werd afgeblazen, hing niet
samen met een plotseling oprispend KLM geweten, maar met een
uitgezet, heb ik onderstaande brief aan de KLM geschreven
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP WOENSDAG 12 JUNI  VAN DE GUINESE
VLUCHTELING ISSA K NAAR GUINEE
Geachte Directie
Geacht Management
Hierbij wil ik gaarne uw aandacht vragen voor het volgende:
Volgens uit zeer betrouwbare bron afkomstige informatie bent
u voornemens, op woensdag 12 juni uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de reeds drie weken in hongerstaking zijnde
Guinese vluchteling Issa Koulibaly naar Guinee.
Datum
Woensdag 12 juni
Tijdstip
8.00 uur
KLM Vluchtnummer:
Kl 1229
vliegmaatschappij bereid was, medewerking te verlenen aan
zijn uitzetting  vorige week dinsdag 4 juni
Zie geheel onderin mijn eerdere brief aan u.
Dat die uitzetting toen op het laatste moment is afgeblazen heeft
niet gelegen aan een oprisping van uw KLM geweten, maar aan
een interne beslissing binnen de Dienst Terugkeer en Vertrek, die nu
Opnieuw dus een dringend appel op u, geen medewerking te verlenen aan
de uitzetting van Issa Koulibaly
Reden:
Zijn slechte medische conditie [Koulibaly is nog steeds in
hongerstaking] en de onveilige en slechte mensenrechtensituatie in Guinee.
NOGMAALS TE UWER INFORMATIE:
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht
VEILIGHEIDSSITUATIE
Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht 
Vooral in hoofdstad Conakry, waarnaar Issa Koulibaly direct wordt
uitgezet [en u uw medewerking aan verleent] is ten gevolge van politieke
en etnische tegenstellingen de situatie uiterst gespannen en onveilig
Zie blz 12 en 13, Ambtsbericht
REISADVIES GUINEE
Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent.
DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN ISSA KOULIBALY
Wat voor Issa Koulibaly  het meest cruciaal is, is het feit, dat tot
uitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij nog in hongerstaking
is.
Dat is levensgevaarlijk!
Hij is in die drie weken hongerstaking 20 procent van zijn
gewicht kwijtgeraakt en weegt nu nog slechts 64 kilo.
In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijk
U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog dorststaker is
zeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook
voor u als luchtvaartmaatschappij.
Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk.
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op 
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u weer eens gepresenteerd:
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
En vooral over het feit, dat Issa Koulibaly ten gevolge van zijn hongerstaking
nog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to
fly is.
Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzetting
door de Nederlandse Overheid.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,
bent u daarvoor direct verantwoordelijk.
Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat Issa K overkomt
na uitzetting naar Guinee.
Dan hebt u bloed aan uw handen.
Wederom een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzetting
van Issa Koulibaly
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan tweede poging tot uitzetting hongerstaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.