Bekladding huis IND chef door actiegroep Kwade Kwasten/Over distantiering door Betrokken burgers en de realiteit van het repressieve asielbeleid

 

Geachte lezers,
Op zondag 2 juni anno Domini 2013  is door een actiegroep, die zich ”De Kwade Kwasten”
Op de muur stond de tekst te lezen ”IND=MOORD” en in een
Open brief aan van Lint stond het volgende te lezen:
”Hedenmorgen, zondag 2 juni 2013, heeft u de voordeur en gevel van uw woning aan Apollolaan 11 Leiden roodbeschilderd aangetroffen.

Wij, de Kwade Kwasten hebben een bericht voor u achtergelaten: “IND=moord”
Het is gedaan met uw rust zolang als u de directeur blijft van de dienst IND die verantwoordelijk is voor de afwijzing en opsluiting en deportatie van immigranten! Zegt uw medewerking op voor u de geschiedenis ingaat als een der hoofdverantwoordelijken voor de dood van velen! Laat het uw bazen, de politiek, en uw opvolgers en ondergeschikten duidelijk zijn dat uw aller misdaden niet onopgemerkt blijft! Zo lang als dat documenten heersen over levens, zal de aanval worden voortgezet!

Voor de vrijheid!

De Kwade Kwasten”

 

Vrij snel daarop kwamen reacties op de actie, zowel positieve van
o.a. Joke Kaviaar, Peter Storm en Doorbraak, als, hoe kan het ook anders,
”afschuw” over uitsprak en sprak over ”een ernstige inbreuk op de persoonlijke
Refereren aan een ”ambtenaar, die zijn werk doet” is niet alleen nietszeggend [het is
immers van belang welk werk en voor welke instantie dit
gedaan wordt] , maar gevaarlijk, omdat het herinneringen opwekt aan
ambtenaren uit een niet zo ver verleden ”die ook hun werk deden”
Met desastreuze gevolgen.
Ook de IND ambtenaren, die ”slechts hun werk doen” hebben desastreuze
gevolgen veroorzaakt, wanneer een afwijzing en uitzetting de dood ten gevolge 
gehad heeft, zoals reeds gebeurd is.
Een andere instantie, die ”slechts zijn werk doet” is de KLM, die zich
beroept op zijn vervoersplicht en zo menigeen heeft helpen uitzetten naar
vervolging en dood.
Die er niet voor terugschrikt mensen, die in hongerstaking geweest zijn
en intensieve zorg behoeven, te helpen uitzetten.
Dat wat de reactie van Teeven, die zelf bloed aan zijn handen heeft
[zie affaire Dolmatov] betreft.
Een geheel andere negatieve reactie kwam uit de hoek van een
individu/organisatie/groep [dat wordt niet duidelijk in de verklaring],
die zich ”Betrokken Burgers” noemt en zich middels een schrijven
distantieert van de actie van de Kwade Kwasten.
 trekken zij van leer tegen de Kwade Kwasten
waarbij zij o.a. wijzen op de middels gezamenlijk overleg met vluchtelingen
gecreeerde ”leefbare situaties”,  waarvoor de Kwade Kwasten geen oog zouden
hebben.
Ik citeer ”Betrokken Burgers” alias ”Pacifisten tegen Rare Kwasten”
”Het is de ‘Kwade Kwasten’ blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen.”
Klinkklare nonsens, naar mijn mening, omdat juist de afgelopen maanden
hebben aangetoond, dat het asielbeleid alleen maar repressiever is geworden.
Hieronder mijn reactie op hun distantiering, maar eerst direct hieronder de
tekst van de groep, die zich ”Betrokken Burgers” noemt en van wie wij,
wat mij betreft, niets meer horen.
Niet vanwege hun kritiek, die juist kan bijdragen aan een goede discussie
over actiemiddelen,
maar omdat zij het hebben bestaan, te praten over het creeeren van
”leefbare situaties” terwijl met uitgeprocedeerden nog steeds wordt
gesold, hongerstakers worden mishandeld en uitgezet en Teeven is weggekomen
Er kan immers pas een leefbare situatie zijn voor vluchtelingen,
wanneer zij als volwaardige mensen worden ontvangen in de
Nederlandse samenleving met volledige mensen en burgerrechten
als Nederlandse burgers.
We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Nog steeds actueel
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Een actiegroepje van onduidelijke signatuur dat ‘actie voert’ tegen het woonhuis van de directeur van de IND kan niet anders dan negatieve reacties teweegbrengen.

De ondersteunende los-vaste structuren van diverse, qua achtergrond zeer uiteenlopende mensen en organisaties zijn ontstaan in de afgelopen jaren waarin vluchtelingenprotesten zich kenmerkten door de vreedzame tentenkampen. Het eerste ontstond in 2011 in Ter Apel, vervolgens ook in Amsterdam aan de Notweg en aan de Haagse Koekamp.

De infame ‘klad-actie’ lijkt te zijn uitgevoerd door een piepklein groepje mensen dat blijkbaar niets heeft begrepen van wat er in het laatste jaar is opgebouwd rond asielzoekers en uitgeprocedeerden.

Het is de ‘Kwade Kwasten’ blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen. Dat overleg en die gezamenlijkheid is uiterst cruciaal gebleken in de opbouw van betrokkenheid en solidariteit en het creëren van – vooralsnog tijdelijke – oplossingen. Het democratisch gehalte van de Kwade Kwasten blijft daarbij ver achter (minstens een paar decennia; ongeveer sinds november ’91) en is daarmee te bezien als nogal primitief.

Betrokken Burgers

 

 

BETROKKEN BURGERS/DE REALITEIT VAN HET REPRESSIEVE ASIELBELEID

Geachte Redactie en lezers,

Even los van de actie van de ”Kwade Kwasten” het volgende: In de eerste plaats vind ik de reactie van de zogn ”Betrokken Burgers” zwak, omdat er nergens een naam/organisatie vermeld wordt

Nu naar de inhoud:

Betrokken burgers schrijft

”Het is de ‘Kwade Kwasten’ blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen. Dat overleg en die gezamenlijkheid is uiterst cruciaal gebleken in de opbouw van betrokkenheid en solidariteit en het creëren van – vooralsnog tijdelijke – oplossingen.”

Los van de werkelijke inzet in ”gezamenlijk overleg” met vluchtelingen en uitgeprocedeerden [een inzet waaraan ik twijfel in verband met ”Betrokken Burgers, maar dat is punt twee]
WAT IS ER BEREIKT AAN DE ZOGENAAMDE ”LEEFBARE OPLOSSINGEN”
Wanneer daarmee bedoeld wordt ‘Druk op de Overheid” : HELEMAAL NIETS, Integendeel is het beleid alsmaar repressiever geworden

Ik noem
De be/mishandeling van honger/dorststakers in detentiecentra

Uitzetting van vluchtelingen, of ze nu in hongerstaking zijn
of niet, naar gevaarlijke en oorlogsgebieden

http://www.ekudos.nl/artikel/398114/guinee

De nog steeds rondzwervende uitgeprocedeerde asielzoekers, waarmee wordt rondgesold en de ronduit botte reactie van Teeven, ”dat je geen verblijfsvergunning krijgt door in een tentje te gaan zitten”

http://www.ekudos.nl/artikel/372925/tentenkamp_notweg_ontruimdaanklacht_…

De weerzinwekkende wijze waarmee Teeven wegkwam met de zelfmoord van politieke vluchteling Dolmatov

En ga zo maar door

Neen, Bezorgde Burgers, ”leefbare oplossingen” en zo nu en dan een voordeeltje afsnoepen van de Overheid zoals in de Mauto zaak [hoe belangrijk voor Mauro persoonlijk ook] is geen oplossing

De enige oplossing schuilt in het erkennen als volwaardig mens van iedereen, die niet voor zijn plezier naar dit land gekomen is, maar om armoede, oorlog en vervolging te ontvluchten

Het Grondrecht van ieder mens

”We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means” necessary.

QUOTE MALCOLM X

http://www.searchquotes.com/quotation/We_declare_our_right_on_this_earth…

Nog altijd van kracht

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Bekladding huis IND chef door actiegroep Kwade Kwasten/Over distantiering door Betrokken burgers en de realiteit van het repressieve asielbeleid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.