KLM medeplichtigheid aan de deportatie van Ezzedine Mehimmid naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

KLM, COLLABOREREND MET HET MISDADIGE OVERHEIDSBELEID EN
WEDEROM DE VLIEGMAATSCHAPPIJ, DIE EZZEDINE MEHIMMID
HEEFT VERVOERD, RICHTING GEVAARLIJK SOEDAN….

 

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE MEHIMMID NAAR

ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN KLM

 

AAN DE KLM

DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw medeplichtigheid aan de uitzetting van
de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid naar
onveilig Soedan

Geachte Directie
Geacht Management
U bent het Nieuwe Jaar begonnen met een misdaad!
Want u hebt meegewerkt aan de uitzetting van de Soedanese
vluchteling de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van hieraf
aangeduid als Mehimmid] naar een van de onveilgste gebieden,
namelijk Soedan.
Om uw geheugen op te frissen:
Gisteren, op 5 januari
Tijdstip 12. 00
Vluchtnummer: KL 565
TER UWER INFORMATIE:
De heer Mehimmid, aan wiens uitzetting u hebt meegewerkt, is een uit
Darfur afkomstige Soedanese vluchteling, die alle reden heeft, te vrezen,
zo niet voor zijn leven, dan wel voor zijn veiligheid.
U weet, althans dat hoort u te weten, dat het gebied Darfur waaruit Mehimmid
afkomstig is, oorlogsgebied is en dat de Soedanese president, Omar
Bashir, niet alleen sinds 1989 een keiharde dictatuur uitoefent [1], maar
zich in Darfur schuldig gemaakt heeft aan ernstige oorlogsmisdaden
en dat nog steeds doet! [2]
Zie behalve de informatie onder noot 2 ook het Ambtsbericht
van de Rijksoverheid, onder mensenrechten, blz 35 t/m 74 [3]
Dat liegt er niet om!
Daarom al is het een groot risico om iemand, die uit Darfur afkomstig
is, terug te sturen naar Soedan.
Daarop heb ik de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers dan ook
aangesproken, want hij is de hoofdverantwoordelijke voor het beleid.[4]
Maar ook u bent verantwoordelijk, omdat u collaboreert
met dit Overheidsbeleid, door voor het transport te zorgen, waardoor
Mehimmid ook daadwerkelijk kan worden uitgezet!
U niet alleen:
Ook Kenya Airways, die het laatste traject naar Soedan zou
verrichten, is verantwoordelijk.
Ook hen heb ik aangeschreven met het verzoek, niet mee te
werken [hoop, dat ze daaraan gehoor gegeven hebben] [5]
UW VERANTWOORDELIJKHEID EN MEDEPLICHTIGHEID
In het verleden heb ik u meermalen aangesproken op
uw collaboratie [want dat IS het] met deze onfrisse
Overheidspolitiek van het uitzetten van vluchtelingen
naar onveilige gebieden. [6]
ALS u al reageerde, kwam u steevast met het argument, dat u
dit deed ”in opdracht van de autoriteiten”
Nu, Directie en Management:
””in opdracht van de autoriteiten” gaat niet op, omdat ”Befehl ist Befehl”
sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hard
zeg ik dat!] [7]
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [8]  hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [9]
Wel, wat  ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
TENSLOTTE
Met uw medewerking aan de uitzetting van Mehimmid
hebt u weer eens uw kwalijke rol van medeplichtige aan een inhumaan
Overheidsbeleid bevestigd.
Daar kunt u zich niet van afmaken.
Ik EIS dan ook van u, dat u niet meer meewerkt aan uitzettingen
door de Nederlandse Overheid en zal u met brieven blijven bestoken,
zodra ik daar kennis van neem!
De gevolgen van uw medewerking aan misdadige Overheidsbeleid zijn voor uzelf!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN/EVENTS OF 2017
[2]
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
[3]
[4]
STAATSSECRETARIS HARBERS EN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE MEHIMMID/BRIEF
AAN HARBERS
ASTRID ESSED
6 JANUARI 2019
 
 
[5]
 
 
URGENT REQUEST/KENYA AIRWAYS, STOP THE DEPORTATION
OF MR MEHIMMID TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TO
KENYA AIRWAYS
ASTRID ESSED
5 JANUARI 2019
 
[6]
[7]
“The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
This principle could be paraphrased as follows: “It is not an acceptable excuse to say ‘I was just following my superior’s orders’”.”
WIKIPEDIA
NUREMBERG PRINCIPLES/PRINCIPLE IV
 
BRON
 
WIKIPEDIA
NUREMBERG PRINCIPLES
[8]
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED
[9]
REACTIE KLM
Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
Zie
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan de deportatie van Ezzedine Mehimmid naar onveilig Soedan/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.