[Artikel Peter Storm]/De snelle fascisering van de Vrije Wereld

 

 

 

DE SNELLE FASCISERING VAN DE VRIJE WERELD
WEBSITE PETER STORM

donderdag 21 juni 2018

De ‘Vrije Wereld’ fasciseert, en het gaat hard. Zaken waarvan we tot voor kort wellicht dachten dat we ze ‘Nooit Meer’ zouden meemaken, of die zelfs niet bij mensen zouden zijn opgekomen, beginnen gangbaar te worden. En de gangmakers en aanvoerders? Niet eens zozeer de uiterst rechtse clubs in de marge. Vooral wel de uiterst rechtse politiek in de mainstream. De verbijsterende voorbeelden stapelen zich op.

 

 

Afgelopen weken trokken daarbij vooral de Verenigde Staten de aandacht. Daar stopten autoriteiten kinderen in kooien na ze bruut van hun ouders gescheiden te hebben. Het betrof hier families van migranten die de VS binnen kwamen, aangehouden werden en vervolgd wegens ‘onwettige binnenkomst’. De ouders gingen in detentie, de kinderen formeel niet want dat mag officieel niet. Dus gingen de kinderen… elders in detentie. In kooien, soms. Hartverscheurende taferelen, huilende kinderen, en een bewaker die cynisch opmerkt: “We hebben een orkest hier. Het ontbreekt aan een dirigent”. (1) Er is zelfs sprake van een drietal detentieoorden voor zeer jonge kinderen, voor baby’s en peuters dus. “’Tender age’ shelters”, zo luidde het. “Ze hebben een gevangenis voor baby’s geschapen”, aldus Judd Legum van de website ThinkProgress (2).

Inmiddels heeft Trump – na wekenlang gelogen te hebben dat niet hij maar de democraten de verantwoordelijkheid voor de kinderscheidingen droegen – een decreet getekend dat het scheiden van kinderen van hun ouders tegengaat (3). Binnenkort worden kinderen van migranten gewoon sámen met hun ouders opgesloten. Ongetwijfeld een tegemoetkoming aan een boze publieke opinie, maar voor migrantenfamilies nauwelijks een vooruitgang. Sterker: het hele principe dat migranten, met hele families tegelijk, opgesloten en gedeporteerd horen te worden, dat principe wordt met Trumps nieuwe decreet alleen maar onderstreept. Kinderen zitten straks misschien niet meer geïsoleerd van ouders in kooien. Wees niet al te verbaasd als we straks beelden zien van kooien war hele families in zitten opgesloten.

Wat bij dit alles extra opvalt is de onbeschaamde openlijkheid van dit brute beleid. In Nederland zitten ook vluchtelingengezinnen vrijwel of helemaal opgesloten. Regelmatig worden migrantengezinnen uit zogeheten gezinslocaties geplukt door politieagenten. Die slepen zo’n gezin dan naar Kamp Zeist, vanwaar het dan gedeporteerd wordt naar hoogst veilige landen zoals Afghanistan. Maar dit soort deportaties gebeurt bij Nacht und Nebel, en een kijkje in kamp Zeist kun je vergeten. Die kooien vol kermende kinderen komen echter voluit in beeld,, met bijbehorend geluid. Je kunt dat zien als een grotere openheid in de Amerikaanse maatschappij. Je kunt het ook zien als ijzingwekkend proces: mensen laten wennen aan dit soort taferelen, zodat we er straks niet eens meer van opkijken. Zo wordt bij elke nieuwe bruutheid wel weer een schok teweeggebracht. Maar aan de vorige bruutheid zijn we dan al weer gewend. Zo worden steeds onaanvaardbaarder zaken steeds gewoner. Totdat er straks niemand meer opkijkt van massamoord op prime time in het hart van de Verenigde Staten.

Laat niemand denken dat de VS in dit soort wreedheden uniek is in de zogeheten Vrije Wereld. Laten we onze blik kort werpen op Italië, waar sinds kort uiterst rechts in de vorm van de Liga meeregeert. Die Liga – een niet bepaald van fascisme gespeende organisatie – heeft in die regering de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Matteo Salvini, volgens de Guardian iemand “die zich ontpopt heeft als de de facto premier van Italië” (4). Deze Salvini pleit niet alleen tegen nog strengere bepalingen om vluchtelingen te weren, of te ‘herverdelen’ over Europa alsof het een soort afval betreft waarvan de last ‘eerlijk gespreid’ dient te worden. Hij wil ook Roma zonder verblijfspapieren stelselmatig het land uit werken, en zegt er openlijk bij dat hij betreurt dat hij Roma mét geldige papier niet eveneens weg kan werken (5). Hij wil etnische zuivering, maar de wet laat dat vooralsnog niet toe. Met zo’n de facto premier zou die wet echter binnenkort wel eens veranderd of buiten werking gesteld kunnen worden. Geen fascist gaat zich immers door juridische fijnzinnigheid van zijn voornemen tot etnische zuivering laten weerhouden, en het Volk wil het immers?

Snel door naar nog zo’n boegbeeld van vrijheid en beschaving: Hongarije. Daar is zojuist een wet aangenomen die het helpen van vluchtelingen verbiedt. Het vergrijp heet dan “het faciliteren van illegale immigratie”, en de bijbehorende straf kan neerkomen op een jaar in de cel. Het verbod raakt hulpverleningsorganisaties. Mensenrechtengroeperingen houden vil dat alles wat ze proberen te doen het helpen is van mensen die Hongarije zijn binnen gelaten om asiel aan te vragen”, aldus de BBC (6). Hongarije gaat hiermee over tot een verbod op solidariteit. Precies zo’n verbod heb je als staat nodig als je migranten en andere mensen in kwetsbare posities in de toekomst nog vreselijker dingen aan wil doen dan nu al schering en inslag zijn. Het helpen van onderduikers was ook verboden in de jaren waarmee we natuurlijk de huidige praktijken niet mogen vergelijken zonder dat de rechtse haatzaaiers – pardon, de nobele Voorvechters van de Vrijheid van Meningsuiting – beginnen te schuimbekken.

O, laten we Nederland niet vergeten! Premier Rutte vindt de taferelen van kinderen in kooien in de VS natuurlijk ook “wel schrijnend” (7). Maar intussen stemt de Tweede Kamer over moties van GroenLinks die het opsluiten van vluchtelingenkinderen afwijzen. Beide moties zijn met meerderheid van stemmen weggevaagd (8). Het is dus officieel: de Nederlandse Staat claimt, neemt en krijgt heel democratisch het recht om kinderen van mensen die asiel aangevraagd hebben, in gevangenschap te houden. Zo grijpen fascistische praktijken heel democratisch om zich heen. Wie denkt dat ‘de democratie’ deze fascistische wildgroei gaat tegenhouden, leeft in het soort dromenland waar nachtmerries allang de kracht van wet hebben gekregen.

Noten:

1 Ginger Thompson, “Listen to Children who’ve Just Been Separated From their parents at the Border”, Pro Publica, 18 juni 2018, https://www.propublica.org/article/children-separated-from-parents-border-patrol-cbp-trump-immigration-policy

2 Jessica Corbett, “’These Are Prisons for Babies’,: Forcibly Separated From parents, Young Children sent tio ‘Tender Aage’ Detention”, Common Dreams, 20 juni 2018, https://www.commondreams.org/news/2018/06/20/these-are-prisons-babies-forcibly-separated-parents-youngest-kids-sent-so-called

3 “Trump tekent decreet, stopt scheiding migrantenfamilies”, NOS, 20 juni 2018, https://nos.nl/artikel/2237494-trump-tekent-decreet-stopt-scheiding-migrantenfamilies.html

4 Stephanie Kirchgaessner, “Italy’s salvini warns EU to ‘defend its borders’ against migrants”, Guardian, 20 juni 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/italys-salvini-warns-eu-to-defend-its-border-against-migrants

5 Yasmine Salam, “Salvini ’s call for Roma expulsions provokes ‘fascist’ outcry”, Politico.eu, 19 juni 2018, https://www.politico.eu/article/matteo-salvinis-italy-roma-expulsion-outcry/

6 “Hungary passes ‘Stop Soros’laws banning help for migrants”, BBC, 20 juni 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-44546030

7 “Rutte: beelden VS ‘schrijnend’, partijen willen ambassadeur ontbieden”, NOS, 19 juni 2018, https://nos.nl/artikel/2237304-rutte-beelden-vs-schrijnend-partijen-willen-ambassadeur-ontbieden.html

8 Jolijn Mes, “Ook in Nederland worden asielkinderen opgesloten”, BNR, 19 juni 2018, https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10345917/ook-in-nederland-worden-asielkinderen-opgesloten gevonden via “Tweede Kamer stemt tegen afschaffing gevangenschap asielkinderen”, Joop,, 19 juni 2018, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/tweede-kamer-stemt-tegen-afschaffing-gevangenschap-asielkinderen

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/De snelle fascisering van de Vrije Wereld

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.