Kamp Zeist/Adhesiebetuiging ”Zeister 7”/Tegen het misdadige asielbeleid

DIT IS HET ASIELBELEID WAARTEGEN ACTIVISTEN PROTESTEREN!
SO WHO’S THE CRIMINAL HERE!
DE ACTIVISTEN EISEN VOLLEDIG RECHT OP VRIJHEID VAN BEWEGING EN
VERBLIJFSRECHT VOOR ALLE VLUCHTELINGEN, POLITIEKE EN
ECONOMISCHE

VERDRIJVING VAN UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN
VAN PLEK NAAR PLEK

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!

 

 

REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME!
ACHTERGROND:
In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij Kamp Zeist gearresteerd.
De zeven arrestanten werden in verzekering gesteld en ruim
vijf dagen vastgehouden in cellencomplex Houten.
De zesde dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding.
Van de twee voor bewaring voorgeleiden werd een niet in bewaring
gesteld.
Van de andere werd de bewaring geschorst onder voorwaarden. [1]
De rechtszaak voor de zeven verdachten is op 20 juli. [2]

 

Waarvan worden ze verdacht?
 
De verdenking is:
Openlijke geweldpleging tegen  goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad’
In gewoon taalgebruik:
Ze werden ervan verdacht, het prikkeldraad bij Kamp Zeist te hebben willen
openknippen.
In een politiedossier  zit een ambtsbericht van de AIVD: “Actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn voornemens om in deze week ’s nachts vernielingen aan te richten bij Kamp Zeist, bij de locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit Nederland”. [3]
 
 
 
 
KAMP ZEIST/ASIELBELEID MISDADIG
Of de zeven arrestanten nu wel of niet voornemens waren,
prikkeldraad open te knippen of waar Justitie ze ook van ”verdenkt”
is voor mij van geen enkel belang, goed zelfs!
Maar waar het om gaat,  is hun protest tegen het onmenselijke
asielbeleid, dat vluchtelingen, die naar Nederland zijn gevlucht
in de hoop op bescherming tegen vervolging en oorlog, en
vrijwaring van armoede, systematisch criminaliseert, van de ene
plek naar de andere verdrijft, tot zelfmoord brengt, zonder veel gewetensbezwaar
laat verdrinken op de Middellandse Zee en de dood indrijft door hen uit
te zetten naar landen, waar hun leven gevaar loopt. [4]
Genoeg om een OM en een rechter jaren bezig te houden, zou je zo
denken.
In plaats daarvan worden zeven mensen, die zich in de vroege morgen
ophielden bij Kamp Zeist, gearresteerd, lastiggevallen en geintimideerd. [5]
Kamp Zeist, waar de arrestanten zich ophielden is een berucht voorbeeld
van een vreemdelingendetentiecentrum [tegenwoordig is er naast deze gevangenis
ook een ”reguliere” gevangenis en een asielzoekerscentrum op het terrein]
In vreemdelingendetentiecentra worden uitgeprocedeerde vluchtelingen
vastgehouden in voorbereiding van hun uitzetting.
Het is dus een gevangenis, terwijl de enige ”misdaad” van die vluchtelingen is,
het vluchten naar Nederland in de hoop hier bescherming te
vinden tegen oorlog of vervolging.
In  veel gevallen leidt die uitzetting naar vervolging en oorlog
en zeker naar de bittere armoede die zij nu juist waren ontvlucht.
Ook zijn er zogenaamde ”kindvriendelijke” gesloten gezinsvoorzieningen,
om kinderen niet in een gevangenis te laten verblijven.
Dit in afwachting van de uitzetting.
Misleidend, deze voorzieningen ”humaan” te noemen.
Uitgezet wordt er toch naar vervolging en oorlog en het is
ook een gevangenis, want om het terrein is een metershoge
muur.
Daartegen is al eerder een stevig protest geweest. [6]
TENSLOTTE
Dat zijn de achtergronden in en rond de acties om Kamp
Zeist.
En nogmaals:
Of de Zeister 7 daar nu wel of geen prikkeldraad gingen doorknippen,
is van geen enkel belang. [7]
Wat ze aanklagen, daar gaat het om!
Het schandalige asielbeleid, dat vluchtelingen criminaliseert,
opjaagt, tot zelfmoord drijft en de dood injaagt, door hen
of op te jagen op de Middellandse Zee, of uit te zetten naar
landen, waar ze gevaar lopen. [8]
Vandaar mijn adhesiebetuiging, direct hieronder
Daaronder de noten
En zie de tekst van de verklaring van de Steungroep Zeister 7
Geheel onderin
Zie ook op Indymedia.nl
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS
Astrid Essed
ADHESIEBETUIGING AAN DE ”ZEISTER 7”
Hierbij van harte een adhesiebetuiging aan de ”Zeister 7”, zeven
mensen, die in de vroege morgen van 16 april bij Kamp Zeist
werden gearresteerd op verdenking van ”openlijke geweldpleging
tegen goederen”, een op zich al bespottelijk wetsartikel, alsof
goederen op een lijn te stellen zijn met personen, maar dat daargelaten.
De hieropvolgende politionele repressie tegen deze mensen toont wel aan,
hoe fel de Staat erop is, ieder verzet tegen haar misdadige asielbeleid
te breken.
Zelf criminaliseert de Staat vluchtelingen, jaagt ze op, schendt hun rechten
met de regelmaat van de klok, stuurt ze terug naar onveilige en gevaarlijke
landen, wil ze slechts bed, bad en brood verschaffen onder chantage van
terugkeer naar ellende, vervolging en oorlog en heeft nog het lef dit
misdadige beleid ”humaan” te noemen.
Daarom het grootste respect voor hen, die de misdadigheid
van de Nederlandse Staat en hun EU partners in crime blijven
aanklagen.
Ook op dit moment van schrijven worden weer vluchtelingen opgejaagd
en gecriminaliseerd, in Nederland, andere EU landen en door de
Frontex gangsters op zee, die op gammele bootjes met wanhopige
vluchtelingen jagen
STEUN DE ZEISTER 7!
WEG MET DE VLUCHTELINGENBEULEN EN HUN HANDLANGERS!
ZIE OOK
[website Astrid Essed
Teeven reikt prijs uit bij symposium Grensdoden en
Mensenrechten/Brief aan VU]
[Occupy Rotterdam
Europa gaat op bootjes jagen]
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS
Astrid Essed
NOTEN
[1]
WAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL
[2]
OPENBAAR MINISTERIE
ACTIVISTEN KAMP ZEIST IN JULI VOOR DE RECHTER
[3]
WAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL
OPENBAAR MINISTERIE
ACTIVISTEN KAMP ZEIST IN JULI VOOR DE RECHTER
[4]
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTOREN
BLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGE
NEDERLANDSE ASIELBELEID
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/
NEDERLANDSE OVERHEID  MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
 
 
 
TEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN GEEN TAAK EU
25 DECEMBER 2014
 
 
 
 
VLUCHTELINGEN REDDEN VAN DE VERDRINKINGSDOOD? 
ONZE TAAK NIET, ZEGT FRED TEEVEN
JOKE KAVIAAR
27 DECEMBER 2014
 
 
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
[5]
”Toen de eerste mensen op hun knieën geboeid aan de kant van het pad waren gezet, in afwachting van ’transport’, werd hen duidelijk hoe groot de politie-inzet was. Er waren smerissen in camouflagekleding, er was marechaussee, er waren stillen. Er ging een helikopter in de lucht, kennelijk op zoek naar mogelijke aan arrestatie ontkomen personen. Er kwam een hulp-officier van justitie om ter plekke iedereen voor te geleiden. Het duurde ruim een uur voordat mensen vervolgens naar Houten vervoerd werden. Daar duurde het nog lang voordat ze van de boeien werden verlost, om vervolgens hun kleding te moeten verruilen voor blauwe papieren overalls.

In de vijf dagen die volgden, waarin de zeven arrestanten elke vraag van de weinige verhoren beantwoordden met ‘Geen verklaring’, werd blijkens het dossier onderzoek gedaan naar verbanden tussen de zeven: waren ze eerder ergens samen gezien of opgepakt? Uit grafiekjes en lijstjes in het dossier blijkt hoezeer er van alles in de systemen van politie en justitie wordt bijgehouden. Zo vonden twee mensen die jaren geleden bouwplannen van het detentiecentrum op Schiphol opvroegen in het gemeentehuis van Haarlemmermeer dat nu terug in het dossier van deze zaak.
De 6e dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding. De andere twee kwamen tenslottte ook vrij. Een van hen werd niet in bewaring gesteld. De ander wel, waarna de bewaring werd geschorst onder voorwaarden.”

WAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL
[6]
AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN
NIET HUMAAN, MAAR GEVANGENIS/STRIJD GAAT DOOR,
TOT DE LAATSTE VLUCHTELING VRIJ IS
ASTRID ESSED
[7]
RECHTBANKBLOG
PRIKKELDRAADKNIPPERS VOOR DE RECHTER
22 APRIL 2015
[8]
RAAD ZET MARINE-OPERATIE VAN EU OP IN STRIJD TEGEN
MENSENSMOKKEL OP MIDDELLANDSE ZEE
18 MEI 2015
OCCUPY ROTTERDAM
EUROPA GAAT OP BOOTJES JAGEN
18 MEI 2015
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTOREN
BLIJVEN/EN DAARNA OPNIEUW VERDREVEN?/HET MISDADIGE
NEDERLANDSE ASIELBELEID
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/
NEDERLANDSE OVERHEID  MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
 
 
 
TEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN GEEN TAAK EU
25 DECEMBER 2014
 
 
 
 
VLUCHTELINGEN REDDEN VAN DE VERDRINKINGSDOOD? 
ONZE TAAK NIET, ZEGT FRED TEEVEN
JOKE KAVIAAR
27 DECEMBER 2014
 
 
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
STATEMENT STEUNGROEP ZEISTER 7
LINK
TEKST
WAT GEBEURDE ER BIJ KAMP ZEIST OP 16 APRIL

In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij Kamp Zeist gearresteerd. Ruim vijf dagen werden de arrestanten vastgehouden in het cellencomplex Houten. De verdenking ‘openlijke geweldpleging tegen goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad’, werd in die vijf dagen uitgebreid met ‘deelneming aan een criminele organisatie’, en daarna weer ingetrokken.

Uit het procesdossier van de zaak tegen deze zeven blijkt dat er zich politie-eenheden in het bos ophielden die nacht. Ze waren voorzien van warmtebeeldcamera’s en helderheidsversterkers. In het dossier zit een ambtsbericht van de AIVD: “Actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn voornemens om in deze week ’s nachts vernielingen aan te richten bij Kamp Zeist, bij de locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit Nederland”. 
Uit één van de processen verbaal blijkt bovendien dat de politie informatie had dat “er vannacht een bepaalde groepering bij Kamp Zeist het hek wilde gaan forceren”.

Toen de eerste mensen op hun knieën geboeid aan de kant van het pad waren gezet, in afwachting van ’transport’, werd hen duidelijk hoe groot de politie-inzet was. Er waren smerissen in camouflagekleding, er was marechaussee, er waren stillen. Er ging een helikopter in de lucht, kennelijk op zoek naar mogelijke aan arrestatie ontkomen personen. Er kwam een hulp-officier van justitie om ter plekke iedereen voor te geleiden. Het duurde ruim een uur voordat mensen vervolgens naar Houten vervoerd werden. Daar duurde het nog lang voordat ze van de boeien werden verlost, om vervolgens hun kleding te moeten verruilen voor blauwe papieren overalls.

In de vijf dagen die volgden, waarin de zeven arrestanten elke vraag van de weinige verhoren beantwoordden met ‘Geen verklaring’, werd blijkens het dossier onderzoek gedaan naar verbanden tussen de zeven: waren ze eerder ergens samen gezien of opgepakt? Uit grafiekjes en lijstjes in het dossier blijkt hoezeer er van alles in de systemen van politie en justitie wordt bijgehouden. Zo vonden twee mensen die jaren geleden bouwplannen van het detentiecentrum op Schiphol opvroegen in het gemeentehuis van Haarlemmermeer dat nu terug in het dossier van deze zaak.
De 6e dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding. De andere twee kwamen tenslottte ook vrij. Een van hen werd niet in bewaring gesteld. De ander wel, waarna de bewaring werd geschorst onder voorwaarden.

De hele operatie lijkt op een flink staaltje intimidatie: de inzet, de behandeling, de aanklachten, de verlengde inverzekeringstelling en voor enkelen dus de vordering in bewaring stelling. De verwachting is dat het OM met deze zaak hard wil uithalen naar activisten die de staat al jarenlang een doorn in het oog zijn: de zgn. ‘asielactivisten’.

De repressie tegen ‘asielactivisten’ ligt in het verlengde van de repressie tegen vluchtelingen. De jacht op vluchtelingen langs de buitengrenzen, met de vele verdrinkingen op de Middellandse Zee als op de koop toe genomen gevolg. De jacht op vluchtelingen in de straten waar ze eenmaal afgewezen toe worden gedwongen te leven. De opsluiting van vluchtelingen in grensgevangenissen als Kamp Zeist, waar binnenkort de bouw van een permanente gezinsgevangenis van start gaat.
De staat vervolgt nu mensen die worden beschuldigd van het weghalen van één van de hekken van Fort Europa en vernietigt zelf dagelijks vele mensenlevens. Geen middel wordt onbenut gelaten om deze misdadige en moordzuchtige apartheidspolitiek, die ‘asiel- en vreemdelingenbeleid’ heet, ongehinderd voort te kunnen zetten.
We mogen dit niet laten gebeuren. Dus kom in actie! Steun de vluchtelingenstrijd!

Support de Zeister 7! Op 20 juli om 13.30 is het proces bij de politierechter in Utrecht.

Steungroep ‘Zeister 7’

Reacties uitgeschakeld voor Kamp Zeist/Adhesiebetuiging ”Zeister 7”/Tegen het misdadige asielbeleid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.