Asielzoekers mogen tot eind augustus in Vluchttoren blijven/En daarna opnieuw verdreven?/Het misdadige Nederlandse asielbeleid

 

DOOR SOLIDAIRE KRAKERS GEKRAAKTE VLUCHTTOREN

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND
De verdrijving van de uitgeprocedeerde asielzoekers van de ene locatie naar
de andere in Amsterdam, sinds zij vanaf 2012 via acties aandacht gingen vragen
voor hun hopeloze en rechteloze situatie is bitter en lang. [1]

 

 

 

 

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTOREN
BLIJVEN/EN DAARNA/WEER VERDREVEN?/HET MISDADIGE ASIELBELEIDVAN DE NEDERLANDSE STAAT
De verdrijving van de uitgeprocedeerde asielzoekers van de ene locatie naar
de andere in Amsterdam, sinds zij vanaf 2012 via acties aandacht gingen vragen
voor hun hopeloze en rechteloze situatie is bitter en lang. [1]
Vanaf de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg, naar de Vluchtkerk,
Vluchtflat,Vluchtkantoor,Vluchtflat, zonder enige gemeentelijke
voorziening.
Toen naar de door de Gemeente voorziene Vluchthaven [voormalig Huis
van Bewaring aan de Havenstraat], onder voorwaarde, dat zij zouden
”meewerken aan terugkeer” [pure chantage, omdat dat dus niet kon].
Toen ze op die onzinnige terugkeereis niet konden en wilden ingaan,
ook daar weer ontruimd, daarna na de Vluchtschool, om voor langere tijd
neer te strijken in het Vluchtgebouw, waar ze voorlopig nog kunnen
blijven. [2]
Dat gold dan voor de groep, die was ”geregistreerd door Vluchtelingenwerk”
en daardoor in de Vluchthaven [onder chantage van ”terugkeer”] kon
verblijven.
Een andere groep, zo’n 80 uitgeprocedeerden, belandden in de Vluchtgarage,
Amsterdam Zuid Oost,
waar Gemeente en Stadsdeel Zuid-Oost weigerden, voorzieningen aan tge
brengen, en waarvan de omstandigheden mensonwaardig werden verklaard door
Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens. [3]
Over deze laatste groep gaat de Vluchttorentragedie, waarop ik zo terugkom.
Ook met die groep ging het voorspelbaar rampzalig.
Ze werden na anderhalf jaar ontruimd uit de Vluchtgarage, op diverse
plaatsen verjaagd door de politie en tenslotte konden zij dankzij de
solidaire hulp van krakers neerstrijken in Amsterdam West, in de ”Vluchttoren” [4]
Maar ook dat was van korte duur.
Het voorspelbare [wat al zo vaak was gebeurd] gebeurde:
De eigenaar deed aangifte van het kraken van de ”Vluchttoren”, weer een
zoorzet tot de zoveelste verdrijving. [5]
De vluchtelingen lieten zich niet zomaar verdrijven, want waar moesten ze
naartoe en leven in het gebouw. [6]
Nu is er dan uitgekomen, dat de uitgeprocedeerden tot eind augustus in
de Vluchttoren mogen blijven en dan eruit moeten.
Volgens de AT5 berichtgeving is dit  overeengekomen tussen de eigenaar en de advocaat van de uitgeprocedeerde vluchtelingen [de ”Wij Zijn Hier” groep] [7]
EN WAT DAARNA?
Maar nu eerst:
ACHTERGRONDINFORMATIE:
Het gaat hier om uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun land
van herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatie
en zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,
maar ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[8]
Hoe er met deze mensen door de Nederlandse Staat is gesold heb ik
al aangegeven.
Daar zijn geen woorden voor en druist tegen alle normale en beschavingsregels in.
Sinds zij nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam als
in Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheid
gesold, alsof ze dominostenen zijn. [9]
Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.
Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridische
kans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaak
tot mislukken gedoemd en een zogenaamde ”buitenschuldcriterium
regeling” [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,
doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aan
terugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in de
praktijk niet te verkrijgen. [10]
En dan:
Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd
op straat gezet.
ECSR
Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN
[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comite
voor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerden
eten, drinken en onderdak moest verschaffen. [11]
Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en brood
regeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeente
en het Rijk. [12]
COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD
Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructie
toe om de Gemeenten toch geld voor de ”bed, bad en brood regeling”
ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraak
van de rechter. [13]
Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministers
zou afwachten.
En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [14]
En volkomen schimmig.
Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aan
bad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,
dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [15]
Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen
[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[16]
Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:
Het bad, bed en broodakkoord.
Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nu
op een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,
maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer.
Dus  ”bed, bad en brood, in het voorportaal van de hel”,
zoals schrijfster en activiste  Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [17]
Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lef
hebt een dergelijk walgelijk akkoord als ”compromis”
of ”oplossing” te presenteren.
Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die van
VN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte
”Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, niet
voorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als……
de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnen
toegeven, dat ze mensenrechten afwijzen” [18]
En, beschamend, maar zo is het wel.
EPILOOG
Bij alle ellende van het uitgeprocedeerd [en dus rechteloos]
zijn en het verdreven worden van de ene locatie naar de andere, zitten de uitgeprocedeerden in Amsterdam en  andere delen
van het land dus ook in de spagaat van:
Trekken van de ene gekraakte locatie naar de andere, zonder perspectief
of zich melden bij de door de Overheid ingestelde ”bed, bad en brood
locaties” en in het ”kader” van het bed, bad en broodakkoord
gedwongen meewerken aan terugkeer naar een uitzichtloze
en gevaarlijke situatie.
Een duivels dilemma, maar het laatste is zeker geen optie.
Wat WEL een optie is, is een nog fellere strijd voor het recht op leven
in veiligheid en vrijwaring van vervolging, dat Nederland zou
moeten bieden, maar niet doet.
Het recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd, vrij van
de misdadige chantage van het weerzinwekkende ”bed, bad en
broodakkoord.
Amnesty International heeft geprotesteerd, de Kerken hebben
geprotesteerd. [19]
Tevergeefs.
Dus gaat de strijd door.
Tot ALLE  vluchtelingen in Nederland een veilig heenkomen
vinden, politieke en economische.
Ik eindig met de dappere woorden van de Wij Zijn Hier vluchtelingen
”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [20]
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS
Astrid Essed
NOTEN
[1]
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/
DE VERDRIJVING/CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
[2]
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
AT5
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD
27 AUGUSTUS 2014
”Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
”De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.”
NRC
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”
MOETEN WEG
4 JULI 2014
”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomen
omdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
[3]
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
”Zonder eten, schoon drinkwater en een deugdelijke beschutting tegen de elementen kan er geen sprake zijn van een menswaardig bestaan.”
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/
BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOST
ASTRID ESSED
”Na het tentenkamp, de Vluchtkerk, de Vluchtflat en het Vluchtkantoor, is het nu voor het eerst dat de gemeente onderdak aanbiedt. Eerder mocht dat niet van het Rijk. In totaal worden 159 vluchtelingen, zij die geregisteerd staan bij Vluchtelingenwerk Nederland, opgevangen. Voor zo’n 80 anderen is geen plek.”
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
”De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”
NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN NIET AF
9 JULI 2014
[4]
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PAND
WEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERS
ASTRID ESSED
[5]
AT5
DUITSE EIGENAAR DOET AANGIFTE WEGENS KRAAK
”VLUCHTTOREN” IN WEST
16 APRIL 2015
 
 
[6]
 
AT5
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS SLAPEN ONDANKS
AANGIFTE IN ”VLUCHTTOREN”
16 APRIL 2015
 
 
 
 
[7]
 
 
AT5
ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN 
VLUCHTTOREN BLIJVEN
19 MEI 2015
 
 
 
 
[8]
 
 
”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”
…….
…….
”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
[9]
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAM
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAG
RECHT OP BESTAAN
OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
RECHT OP BESTAAN
ALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
STRIJD IN DEN HAAG
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
[10]
NOS
D’66
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
GROENLINKS
BELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEID
MOET WORDEN VERRUIMD
2 JULI 2013
[11]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

[12]

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[13]

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html

[14]

RESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT
[16-04-15]
VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
[15]
NRC
ONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING
15 APRIL 2015
[16]
VOLKSKRANT
CRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT
16 APRIL 2015
[17]
BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAAL
VAN DE HEL
DHJANA
23 APRIL 2015
[18]
”“Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk mag maken. Je mag niet zeggen: ik geef jou de basis áls… de Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijzen.”
NRC
VN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ”BUREAUCRATISCHE
ROMMEL”
23 APRIL 2015
NIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD
22 APRIL 2015
AMNESTY INTERNATIONAL
AKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAK
EUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
KERK IN ACTIE
KABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAAST
ZICH NEER
23 APRIL 2015
[19]
AMNESTY INTERNATIONAL
AKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAK
EUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
22 APRIL 2015
KERK IN ACTIE
KABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAAST
ZICH NEER
23 APRIL 2015
[20]
”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”
WIJ ZIJN HIER
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS
23 APRIL 2015

Reacties uitgeschakeld voor Asielzoekers mogen tot eind augustus in Vluchttoren blijven/En daarna opnieuw verdreven?/Het misdadige Nederlandse asielbeleid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.