Groot-Wassink en de 50 ongedocumenteerden/Adhesiebrief aan Christen-Unie voor humaniteit en solidariteit

DOOR SOLIDAIRE KRAKERS GEKRAAKTE VLUCHTTOREN

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER

ANP foto’s in een bed-bad-en-broodvoorziening in Den Haag ANP
BED, BAD EN BROOD VOORZIENING/NIET HUMAAN
TE VEEL OM TE STERVEN, TE WEINIG OM MENSWAARDIG TE LEVEN

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!/DRIEWERF BAH!

30052327_1723282081060484_8565958735366132180_o

 

STRIJDBARE VROUWEN VAN WE ARE HERE, DIE WEER IN ANDERE
LOCATIES ZITTEN
Image result for wE are here/Dieselstraat/Foto's
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN IN DIESELSTRAAT

Foto via no-border.nl

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE IN NEDERLAND EN DE REST VAN EUROPA EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN
GROOT-WASSINK EN DE 50 ONGEDOCUMENTEERDEN/ADHESIEBRIEF
AAN CHRISTEN-UNIE VOOR HUMANITEIT EN SOLIDARITEIT
AAN
DE HEER D CEDER
FRACTIEVOORZITTER CHRISTEN UNIE
GEMEENTERAAD AMSTERDAM
Onderwerp:
Uw inzet voor de opvang van de ongedocumenteerden
Uw voorstel voor opvang

 

 

 

 

Geachte heer Ceder,
Wellicht herinnert u zich nog, dat ik op 1 mei jongstleden
Wethouder R Groot-Wassink heb aangeschreven over zijn gebrek
aan bereidwilligheid bij de facilitering van de opvang van een
groep van 50 ongedocumenteerden, die door het hiaat tussen
de sluiting van de winteropvang voor daklozen [op 1 april 2019]
en de opening van de 24 uurs opvang voor uitgeprocedeerden [op
1 juli 2019], tussen wal en schip dreigden [dreigen] te vallen en voor drie
maanden waren gedoemd tot een zwervend bestaan door Amsterdam,
terwijl dit een groep is, die al vanaf 2012 letterlijk en figuurlijk
in de kou staat, zonder enige Gemeentelijke opvang. [1]
Zie geheel onderaan mijn mail, die ook cc aan uw fractie is gestuurd en later ook
naar de andere Gemeenteraadsleden, minus het racistisch-fascistische
Forum voor Democratie.
ECHTER:
In schril contrast tot deze weinig solidaire houding [Groot-Wassink heeft
anders de mond vol over linkse solidariteit, die hij soms ook waarmaakt,
fair enough] [2] van Wethouder Groot-Wassink en ook zijn partijgenote
mevrouw Touria Meliani [Wethouder Vastgoed] [3], staat uw humane
en waar christelijke opstelling, toen u bij genoemde Wethouder
Meliani pleitte voor het tijdelijk gebruik van een van de leegstaande
panden van de Gemeente, zodat deze groep tenminste tijdelijk
een dak boven het hoofd had, om het hiaat in de opvang
te overbruggen.
U stuitte duidelijk op politieke onwil, zoals u terecht twitterde[4], maar hebt, in tegenstelling
tot Groot-Wassink en mevrouw Meliani, getoond wat solidariteit
en medemenselijkheid is.
En daarom hierbij waardering en een groot compliment aan uw adres.
U hebt de Bijbeltekst waargemaakt
”Ik was een vreemdeling, en Gij hebt Mij geherbergd”
In deze tijd van afnemende solidariteit en menselijkheid, is dit
des te meer te waarderen!
Nogmaals KUDOS, mijn complimenten
Ga zo door, met uw inzet voor de ongedocumenteerden!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
3 JUNI 2018
WIJ ZIJN HIER.ORG
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
[2]

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

BEVECHT RACISME EN ONVERDRAAGZAAMHEID. JUIST NU!

RUTGER GROOT WASSINK

21 MAART 2017

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/bevecht-racisme-en-onverdraagzaamheid-juist-nu

”GroenLinks-fractievoorzitter Rutgert Groot Wassink zei woensdag in de gemeenteraad dat hij zich ‘grote zorgen maakt over de normalisering van racisme in Nederland’. “Dit is niet normaal, dit hoort weersproken te worden.”
HET PAROOL
UITSPRAKEN OVER MOSLIMS TIJDENS
DEBAT IN DE BALIE MOGELIJK STRAFBAAR
25 JANUARI 2017
”Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks) noemde het “een nieuw dieptepunt”.
GROEN LINKS
ZET EEN PUNT ACHTER ZWARTE PIET
30 SEPTEMBER 2016
[3]
”In de raad vroeg de ChristenUnie vanmiddag aan wethouder Touria Meliani (Vastgoed) of zij de deuren van een van de gemeentelijke gebouwen kon openen voor de groep daklozen. Zij antwoordde dat zij inderdaad veel sleutels heeft, ‘maar ik ga niet over alles. ”
AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019
[4]

Don Ceder‏ @DonCeder

Meer

Ons verzoek om vandaag 1 van de vele leegstaande panden van de gemeente tijdelijk te gebruiken zodat de groep zwervende daklozen daar kan overnachten is afgewezen door het (linkse) college. Dit gaat niet meer over wetgeving, geld of capaciteit. Dit is simpelweg politieke onwil.

MAIL AAN GROOT-WASSINK

Astrid Essed Wed, May 1, 2019 at 4:24 AM

To: “froosma@raad.amsterdam.nl” <froosma@raad.amsterdam.nl>, “l.grooten@raad.amsterdam.nl” <l.grooten@raad.amsterdam.nl>, “I.Nadif@raad.amsterdam.nl” <I.Nadif@raad.amsterdam.nl>, “j.groen@raad.amsterdam.nl” <j.groen@raad.amsterdam.nl>, “d.karaman@raad.amsterdam.nl” <d.karaman@raad.amsterdam.nl>, “zernsting@raad.amsterdam.nl” <zernsting@raad.amsterdam.nl>, “s.blom@raad.amsterdam.nl” <s.blom@raad.amsterdam.nl>, “d.de.jong@raad.amsterdam.nl” <d.de.jong@raad.amsterdam.nl>, “t.de.fockert@raad.amsterdam.nl” <t.de.fockert@raad.amsterdam.nl>, “z.elabd@raad.amsterdam.nl” <z.elabd@raad.amsterdam.nl>, “groenlinks@raad.amsterdam.nl” <groenlinks@raad.amsterdam.nl>, “info@gemeenteraad.amsterdam.nl” <info@gemeenteraad.amsterdam.nl>, “bestuursvoorlichting@amsterdam.nl” <bestuursvoorlichting@amsterdam.nl>, “d.ceder@raad.amsterdam.nl” <d.ceder@raad.amsterdam.nl>, “t.kuiper.de.haan@raad.amsterdam.nl” <t.kuiper.de.haan@raad.amsterdam.nl>, “g.van.den.heuvel@raad.amsterdam.nl” <g.van.den.heuvel@raad.amsterdam.nl>, “j.olsen@raad.amsterdam.nl” <j.olsen@raad.amsterdam.nl>, “h.de.bruine@raad.amsterdam.nl” <h.de.bruine@raad.amsterdam.nl>
AAN
DE HEER R GROOT-WASSINK
WETHOUDER SOCIALE ZAKEN, DIVERSITEIT
EN DEMOCRATISERING
Onderwerp:
De ruim vijftig zwervende Ongedocumenteerden in Amsterdam
Waar is uw solidariteit?
Geachte heer Groot Wassink,
Wat bent u door de mand gevallen!
Uw mooie linkse Verhalen over solidariteit, die u als
Groen Links fractievoorzitter deels ook inderdaad
waarmaakte [waarvoor respect] [1], zijn als sneeuw
voor de Zon verdwenen, nu u op het comfortabele pluche van de
”Wethouder” zetelt!
U weet waarop ik doel:
Uw bejegening van de  50 ongedocumenteerden, die momenteel
door Amsterdam zwerven, zonder dak boven hun hoofd!
24 UURS OPVANG:
In februari 2019 werden u en Staatssecretaris Harbers van Justitie
en Veiligheid het eens over een 24 uurs opvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers, waarvan zij maximaal anderhalf jaar gebruik mogen
maken, onder voorwaarde, dat zij verplicht meewerken aan
[ik citeer de Volkskrant] ”een toekomst in en buiten Nederland” [2]
Dit is, uiteraard ook, in wervende taal, op de website van Groen-Links
te lezen. [3]
Nou zie ik niets in die 24 uurs opvang, omdat er -evenals bij eerdere
opvangtrajecten] [4] een chantage element in zit, namelijk dat
mensen gedwongen zijn mee te werken aan terugkeer, ook
al weten u en andere politici heel goed, dat de meeste ongedocumenteerden/uitgeprocedeerden om uiteenlopende
redenen niet terug KUNNEN keren [5]
Maar hoewel ik u dat ook wil inpeperen [komt nog wel een andere keer!] is dat
niet de belangrijkste reden voor deze brief, die een aanklacht is tegen
bestuurlijke onwil, morele karakterloosheid, botheid en harteloosheid:
Namelijk:
Dat u geen gat dicht vanaf de sluiting van de winteropvang voor daklozen [op 1 april] tot de opening van uw 24 uren opvang project op 1 juli,
waardoor ruim 50 ongedocumenteerden, van wie een deel al jaren door Amsterdam
zwerft [6], letterlijk in de regen en kou komen te staan, waarover u
nog laconiek doet ook!
Terwijl het uw morele en bestuurlijke plicht is [ik wijs u hier op
de zorgplicht van de Gemeente Amsterdam], hen een dak boven het hoofd te bieden!
NOG EENS VOOR U UITGESPELD:
Het zou niet nodig moeten zijn, maar nog eens voor u uitgespeld:
Toen de winteropvang op 1 april jongstleden sloot [7], viel een aantal
ongedocumenteerden tussen Wal en Schip.
Ze konden nergens terecht, omdat uw 24 uurs opvang pas
in juli van dit jaar wordt geopend! [8]
Terecht protesteerde deze Groep in de Stopera om een opvang
voor hen te regelen, waarbij u met de volgens AT 5 gemaakte opmerking
kwam, dat de groep ”het recht had om te demonstreren in de Stopera [9]
maar niet om daar te slapen. [10]
Waarom eigenlijk niet, als u en uw College niet voor een oplossing zoeken?
Ze kunnen toch niet onder de blote hemel blijven bivakkeren, blootgesteld
aan de nog steeds actieve regen.
Zou u dat willen?
Daarbij:
U hebt deze situatie zien aankomen.
Sinds vorig jaar onderhandelde u met Staatssecretaris Harbers over
die 24 uurs opvang, u wist, dat de winteropvang per 1 april sloot,
dat daar kwetsbare ongedocumenteerden in zitten.
Waarom er niet voor gezorgd, dat die 24 uurs opvang per 1 april
opende?
En kom me niet aan met bestuurlijk-logistieke kanten.
Het is uw taak als Wethouder om dat goed te laten verlopen en
nogmaals, u wist niet van vandaag, dat er een te overbruggen gat’
was tussen de sluiting van de winteropvang [per 1 april] en de opening
van de 24 uurs opvang [per 1 juli]
Dat Kerken deze mensen moeten opvangen [11], omdat u uw morele
en zorgplicht niet vervult, een schande is het!
Maar er is meer:
Niet alleen komt uw zorgplicht niet na, was uw reactie op de ongedocumenteerden, die protesteerden, laconiek en lomp [12], hier
is ook nog eens sprake van politieke onwil!
CHRISTEN-UNIE
Want volgens berichtgeving van AT5 vroeg de Christen-Unie
tijdens de raadsvergadering aan uw collega en politieke partijgenoot mevrouw Touria Meliani [Wethouder Vastgoed] naar de mogelijkheid,
de deuren van een van de Gemeentelijke gebouwen te openen
voor de Groep van 50 ongedocumenteerden.
Dat werd geweigerd, omdat mevrouw Meliani naar berichtgeving van
AT 5 ”daarover niet ging” [13]
Grote onzin en riekend naar politieke onwil.
Terecht twitterde Christen Unie fractievoorzitter Don Ceder hierover:
”Ons verzoek om een van de vele leegstaande panden van de Gemeente
tijdelijk te gebruiken, zodat de groep zwervende daklozen daar kan overnachten, is afgewezen door het (linkse] College.
Dit gaat niet meer over wetgeving, geld of capaciteit.
Dit is simpelweg politieke onwil. ” [14]
Ik ben het roerend met hem eens.
Politieke onwil.
Daarin verschilt uw collega mevrouw Meliani, en in het verlengde u,
in niets van de door voormalig burgemeester Van der Laan ten toon
gespreide politieke onwil, om de ongedocumenteerden zelfs maar
een Gemeentelijk pand, wat zeg ik, niet eens een chemisch toilet
[zie tentenkamp Notweg] ter beschikking te stellen. [15]
Burgemeester van der Laan, die de ongedocumenteerden zelfs uit
een Gemeentelijk pand liet ontruimen, na aangifte tegen de ongedocumenteerden gedaan te hebben en zelfs tijdelijk het water
te hebben afgesloten [uitroken dus….] [16]
En u, met uw botte opstelling tegenover de Groep van 50
ongedocumenteerden, noemt zichzelf ”links College”?
Laat me niet lachen.
EPILOOG
Mooie linkse Verhalen, linkse solidariteit, jezelf een ”links-progressieve
partij” noemen, dat kunnen we allemaal.
Het waarmaken is een andere zaak.
Meneer Groot Wassink, uw opstelling tegenover de ongedocumenteerden,
waarbij u niet eens de moeite gedaan hebt, ze voor de overbruggingstijd van
drie maanden [1 april, sluiting winteropvang tot 1 juli], opening 24 uurs opvang] een opvangplek te bieden,  zegt genoeg.
Zelfs het  voorstel van de Christen Unie, die WEL medemenselijkheid
toonde,  tot gebruik van een van de vele
leegstaande Gemeentelijke panden, werd door u afgewezen. [17]
Is dat linkse solidariteit?
U moet zich schamen.
Duidelijk is, dat er een verschil is tussen het Groen Links fractievoorzitterschap
en het afleveren van Wethouders en als zodanig zitting nemen in
het Gemeentebestuur.
Wat bent u door de mand gevallen.
Wat levert u uw idealen makkelijk in, zeg.
Het enige, dat u kunt doen om u beschadigde imago te herstellen,
maar vooral om weer medemenselijkheid en solidariteit te tonen is
een voorziening regelen voor deze ongedocumenteerden, die al vanaf
2012 door Amsterdam zwerven en nu weer, voor drie maanden,
worden blootgesteld aan regen en wind.
Zou u zo willen leven?
Denk daar maar eens over na, meneer de ”linkse” Wethouder.
Ik verwacht van u actie.
Zo snel mogelijk.
Deze brief gaat per copie naar de Gemeenteraadsleden van alle
politieke partijen
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
”GroenLinks-fractievoorzitter Rutgert Groot Wassink zei woensdag in de gemeenteraad dat hij zich ‘grote zorgen maakt over de normalisering van racisme in Nederland’. “Dit is niet normaal, dit hoort weersproken te worden.”
HET PAROOL
UITSPRAKEN OVER MOSLIMS TIJDENS
DEBAT IN DE BALIE MOGELIJK STRAFBAAR
25 JANUARI 2017
TEKST

Wethouder Kajsa Ollongren acht het ‘heel voorstelbaar’ dat uitspraken die maandagavond zijn gedaan in debatcentrum De Balie strafbaar zijn.

Daar vond een debat plaats over moslimextremisme, waarbij vanuit het publiek werd geopperd om het aantal moslims in westerse landen terug te brengen tot 1 tot 2 procent van de bevolking.

Ollongren zegt dat op basis van de beelden die zij heeft gezien er mogelijk sprake was van discriminatie. Maar, voegde zij daar aan toe, dit is iets dat de rechter moet beoordelen. “En daarvoor moet eerst aangifte worden gedaan, en dat is nog niet het geval,” zei Ollongren in de gemeenteraad.

Ook benadrukte ze dat het debat met de naam ‘Waarom haten ze ons eigenlijk?’, dat werd gehouden naar aanleiding van de publicatie van een gelijknamige essaybundel, zorgvuldig was voorbereid, en dat mensen waren uitgenodigd met uiteenlopende meningen over de islam.

Omstreden imam
Onder meer wetenschappers Paul Cliteur, Meindert Fennema en arabist Halim El Madkouri waren aanwezig.

GroenLinks-fractievoorzitter Rutgert Groot Wassink zei woensdag in de gemeenteraad dat hij zich ‘grote zorgen maakt over de normalisering van racisme in Nederland’. “Dit is niet normaal, dit hoort weersproken te worden.”

SP-raadslid Peter Kwint wees er op dat bij sommige debatten iemand van het Openbaar Ministerie en politie in de zaal wordt gezet, zoals ook gebeurt als een omstreden imam in Amsterdam komt spreken. Als de grens dan wordt overtreden kan direct worden opgetreden. Hij vraagt zich af of uitspraken ook niet achteraf op basis van videobeelden kunnen worden getoetst aan de wet, zonder dat er aangifte is gedaan.

Meningen
Groot Wassink overweegt om zelf aangifte te gaan doen tegen, vermoedelijk tegen de Vlaming Wim de Rooy, die in De Balie zei dat voor een ‘oplossing’ het nodig is om te discrimineren.

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, liet dinsdag weten het ‘steeds maar weer verbazend’ te vinden dat mensen woedend zijn op De Balie als daar meningen en opvattingen de ruimte krijgen die niet de hunne zijn.
EINDE BERICHT
”Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks) noemde het “een nieuw dieptepunt”.
TROUW
AFSCHUW OVER DEBAT WAARIN WERD
GESPROKEN OVER ”UITZETTEN VAN MOSLIMS”
25 JANUARI 2017
TEKST
In het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd maandagavond besproken hoe door uitzettingen het aantal moslims in Nederland zou kunnen worden teruggebracht tot een à twee procent van de bevolking. Afgezien van een optreden van Geert Wilders op de Deense tv in 2009, die toen zei af te willen van criminele moslims en moslims die nadenken over de jihad of sharia, ging het in het Nederlandse publieke debat niet eerder zo letterlijk over het uitzetten van moslims.

Het Amsterdamse gemeentebestuur is geschokt en noemde het vandaag ‘heel voorstelbaar’ dat uitspraken die in De Balie zijn gedaan strafbaar zijn. Minister Asscher van sociale zaken stuurde een dag na het debat een tweet aan premier Rutte: ‘Afgrijselijk. Afschuwelijk. En wat mij betreft nooit NORMAAL dat zo over mensen gesproken wordt.’

Het debat van maandag was georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de bundel ‘Waarom haten ze ons eigenlijk?’, waarin de vraag centraal staat of haat alleen iets is van terroristen of geworteld is in de islamitische religie. Onder meer hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur en de Vlaamse schrijver Wim van Rooy, die beide bijdroegen aan de bundel, waren aanwezig.

‘Beroepsmoslims’

Op de video-opnamen uit De Balie is te zien hoe Bernadette de Wit, vertaalster Arabisch die als bezoeker in de zaal zit, oppert: “Als je nou begint met het uitzetten van de beroepsmoslims. Daar gaat een heel goed signaal van uit voor de gewone gematigde moslims (…) dan gaan ze een beetje dimmen (…) en dan is het probleem gewoon opgelost.” Wat De Wit met ‘beroepsmoslims’ bedoelt, werd niet duidelijk.

Gespreksleider Geerten Waling, historicus aan de Universiteit van Leiden, richt zich dan tot Cliteur. “Is dit juridisch een beetje rond te krijgen?” Cliteur noemt die maatregel dan ‘de meest controversiële en uiterste’, en zegt: “Je kan voorzichtiger beginnen.” Hij oppert vervolgens het aanstellen van kritischere islamologen aan universiteiten.

Van Rooy, een felle islamcriticus, had eerder die avond al gezegd dat de ‘verschillende oplossingen’ die hij ziet betekenen dat “we uit een aantal internationale verdragen moeten geraken”. Hij noemt als oplossingen ‘discrimineren’, dus “onderscheid maken tussen jodendom en christendom aan de ene kant en islam aan de andere kant”. En “religieuze vrijheden inperken”.

Arabist Jan Jaap De Ruiter, die in de zaal zat, sprak zijn verbijstering uit over de voorstellen om moslims het land uit te jagen. De Ruiter wees op de “18 of 20 miljoen moslims” in West-Europa die geen probleem vormen en “allang hun plek hebben gevonden in de samenleving”.

Vrijheid van meningsuiting

Balie-directeur Yoeri Albrecht verweerde zich tegen de kritiek op de aard van het debat met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Zo ook Cliteur:  “Er kan al zo weinig gezegd worden.” Wel zegt hij desgevraagd: “Ik denk niet dat je Nederlandse staatsburgers kunt uitzetten. Geen christenen, geen boeddhisten en dus ook geen moslims.” Hij vindt niet dat hij dat op de avond zelf duidelijker had moeten zeggen. “Ik vond het niet zo’n heftige opmerking.”
Cliteur vindt dat er dan ook niets strafbaars is gezegd. “Je moet vrij kunnen discussiëren. Je mag alleen niet aanzetten tot geweld jegens personen.”

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren dacht daar vandaag in het vragenuurtje van de Amsterdamse gemeenteraad anders over. Raadsleden van diverse partijen uitten hun afschuw over het gesprek in De Balie. Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks) noemde het “een nieuw dieptepunt”. Ollongren zei vervolgens: “Wij achten het heel voorstelbaar dat hier sprake is van discriminatie. Discriminatie is strafbaar. Het is wel aan de rechter om daarover te oordelen. Het is nodig dat daar aangifte van wordt gedaan. Dat is nu nog niet het geval.”
EINDE BERICHT TROUW
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
RUTGER GROOT WASSINK: ZET EEN PUNT ACHTER ZWARTE PIET
GROEN LINKS
ZET EEN PUNT ACHTER ZWARTE PIET
30 SEPTEMBER 2016

Net zo zeker als dat de seizoenen wisselen, staat het vast dat in deze tijd van het jaar de discussie over Zwarte Piet oplaait. Ook vandaag was Zwarte Piet weer volop in het nieuws. De Kinderombudsman stelt in een rapport dat Zwarte Piet in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. De ‘kindervriend’ kan volgens de Kinderombudsman Margrite Kalverboer bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en moet daarom worden aangepast.

Ik ben eerlijk gezegd blij met deze uitspraak. Ik heb me al eerder uitgesproken voor verregaande hervorming van de Sinterklaastraditie. En ik denk dat de discussie de afgelopen jaren alleen maar heeft geïllustreerd dat we snel van de ‘klassieke’, onmiskenbaar racistische Piet af moeten.
Wat mij betreft liever vandaag dan morgen. De gemeente heeft ook beleid om Piet langzaam aan te passen. Ik ga op korte termijn aan de burgemeester vragen wat dat voor bijvoorbeeld de intocht van dit jaar betekent. Wat mij betreft is het wel klaar. Het rapport van de Kinderombudsman zie ik als een extra aansporing.

Zo moeilijk is het volgens mij allemaal niet. Pieten krijgen vanaf nu alleen nog een paar zwarte strepen (dat past dan mooi bij het schoorsteenverhaal), hun pakjes mogen ze houden maar de andere raciale stereotyperingen moeten verdwijnen. Punt.

Toch ben ik ietwat somber. Niet alleen omdat het tempo waarin Zwarte Piet verandert mij te traag gaat, maar vooral omdat ik zie dat de discussie alleen maar meer racisme lijkt op te roepen en enorm gepolariseerd is. Dat de Kinderombudsman naar aanleiding van haar advies vandaag met de dood is bedreigd laat zien hoe de discussie is ontspoord.
Maar dat mag niemand ervan weerhouden voor aanpassing te blijven vechten. De strijd is nog niet gestreden. En de kleine groep activisten die dit thema jaren terug voor het eerst op de agenda hebben gezet verdienen blijvend onze steun.

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

BEVECHT RACISME EN ONVERDRAAGZAAMHEID. JUIST NU!

RUTGER GROOT WASSINK

21 MAART 2017

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/bevecht-racisme-en-onverdraagzaamheid-juist-nu

TEKST

Tekst: Rutger Groot Wassink

Vandaag is het 21 maart, de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De dag is door de VN is ingesteld naar aanleiding van de bruut neergeslagen demonstratie tegen de apartheidswetten op 21 maart 1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika waarbij de politie 69 demonstranten doodschoot. Nog elke dag kun je zien dat de strijd tegen racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid niets aan urgentie heeft ingeboet.

Sterker nog, verzet is juist nu nodig. Want virulent racisme tiert nog altijd welig in onze samenleving en met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen lijken xenofobische sentimenten meer mainstream te zijn geworden. Het ideaal van een fijne, inclusieve samenleving waar verschil, anders mogen zijn en afwijken van de norm als iets moois en verbindends worden gezien staat onder grote druk en dreigt te worden verpletterd door oplevend nationalisme van Wilhelmus-fans en pleur-op-roepers.

Ook in Amsterdam zijn de voorbeelden van alledaags racisme legio. Nog geen maand geleden bespraken we in de Amsterdamse raad dat sommige uitzendbureaus er totaal geen moeite mee hebben om louter wit personeel aan te leveren als daar specifiek om wordt gevraagd. Twee weken later stond discriminatie bij Amsterdamse uitgaansgelegenheden op de agenda waar – door de inzet van mysteryguests – onomstotelijk bleek dat discriminatie op afkomst en huidskleur nog altijd voor komt.

Vandaag publiceerde het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) de bevindingen over 2016. En de conclusies zijn ronduit schokkend. 2016 laat een toename zien van klachten over discriminatie op grond van huidskleur of afkomst, van 297 in 2015 naar 314 in 2016. Het aantal meldingen van moslimdiscriminatie bleef ongeveer gelijk, maar de heftigheid van de uitingen neemt toe. Lees hier meer.

Ik ben er van overtuigd dat de toegenomen heftigheid van discriminatie in de stad samenhangt met de normalisering van ‘wij-zij’-denken en onversneden rassenhaat in de politiek en op social media. De discussies in de verkiezingscampagnes gingen vaak over identiteit en integratie. Opvallend was niet dat de VVD en het CDA gingen vissen in de troebele vijver van vreemdelingenhaat, maar vooral dat sommige linkse partijen er zelfs in meegingen en dat anderen er maar voorzichtig iets tegenover stelden. Want laten we nu eerlijk zijn. Het ging toch niet over discriminatie op de arbeidsmarkt, over hoe het kan dat de politie de burgerrechten van vreedzame demonstranten tegen Zwarte Piet schendt of over de walgelijke manier waarop Nederlanders die moslim zijn dag in dag uit gebashed worden?

Ik maak me grote zorgen over de normalisering van racisme. Ik schreef daar eerder in het Parool dit stuk over. En precies daarom moeten we stilstaan bij 21 maart. Moeten we juist nu alert zijn en moeten mensen die tegen racisme en discriminatie op staan zich verenigen. No Pasaran!

[2]
VOLKSKRANT
AMSTERDAM KRIJGT 24 UURS OPVANG VOOR
VIJFHONDERD UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
12 DECEMBER 2018
TEKST
Amsterdam gaat een stuk of tien locaties zoeken voor de 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een groep van vijfhonderd zogenoemde ongedocumenteerden mag maximaal anderhalf jaar gebruik maken van de opvang. Ze moeten verplicht meewerken ‘aan een toekomst in of buiten Nederland’.
Dat schrijft GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink woensdag aan de gemeenteraad. ‘Het realiseren van kleinschalige locaties, verspreid over de stad, is in de huidige Amsterdamse vastgoedmarkt een grote opgave’, zo staat in het uitvoeringsplan voor de 24-uursopvang van ongedocumenteerden. Het doel is geen permanente opvangplek, maar een ‘veilige omgeving’ waar mensen aan hun toekomstperspectief kunnen werken.
Amsterdam denkt aan groepswoningen voor maximaal tachtig personen. De bewoners moeten met z’n tweeën een kamer delen. Ook de keukens en het sanitair worden gedeeld. Nu heeft Amsterdam uiteenlopende voorzieningen voor ongedocumenteerden, waaronder drie locaties voor ‘bed, bad en brood’ (345 plekken van 16 uur ’s middags tot 9 uur ’s ochtends) en twee locaties voor 24-uursopvang (50 plekken).

De betrokkenen krijgen een zogenoemde casemanager, die hen begeleidt. Er komt meer juridische ondersteuning, zodat sneller duidelijk wordt of iemand rechtmatig in Nederland kan blijven of niet. Ook de hulp van buurtbewoners en vrijwilligers wordt gewaardeerd, aldus het plan. De meeste ongedocumenteerden in Amsterdam komen uit Eritrea, Iran, Ghana en Nigeria.

Amsterdam is een van de vijf gemeenten die de komende drie jaar experimenteren met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu nog hebben enkele tientallen gemeenten een regeling voor bed, bad en brood. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) besloten eind november tot de pilot voor een Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) in vijf steden.
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven gaan door met de (heel verschillende) manier waarop zij nu uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad, brood bieden en zullen onderling ervaringen uitwisselen. Na drie jaar kunnen nog maximaal drie andere gemeenten aanhaken. De opvang in andere gemeenten moet dan zijn afgebouwd. De acht LVV’s zijn dan de enige plek waar uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen, zo is het voornemen. Alleen kortstondige lokale noodopvang mag open blijven, zonder dat de landelijke overheid daaraan bijdraagt.
AT5
GROOT WASSINK SLUIT ACCOORD MET STAATSSECRETARIS
OVER 24 UURS OPVANG
16 FEBRUARI 2019

Wethouder Rutger Groot Wassink en staatssecretaris Mark Harbers zijn het eens geworden over de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De onderhandelingen over de opvang, die officieel is omschreven als Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), liepen al sinds november vorig jaar. Afgesproken is om 360 ongedocumenteerden in de LVV onder te brengen op kosten van zowel de gemeente als het Rijk.

Lees ook: Gemeente in gesprek met staatssecretaris over opvang ongedocumenteerden

Groot Wassink wil in totaal 500 uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. Voor de opvang van de overige 140 ongedocumenteerden betaalt alleen de stad.

De wethouder spreekt van een ‘belangrijke doorbraak’. ‘Ongedocumenteerden leven meestal in de marge met weinig tot geen zicht op verbetering van hun situatie. Uit onderzoek blijkt dat een stabiele leefomgeving, begeleiding en activering essentiële onderdelen zijn voor het vinden van een duurzame oplossing, legaal verblijf, terugkeer naar het land van herkomst of een derde land.’

Lees ook: Groot Wassink: ‘Mail als u een pand voor ongedocumenteerden hebt’

Waar alle 500 ongedocumenteerden worden opgevangen is nog niet duidelijk. Groot Wassink is nog op zoek naar kleinschalige locaties van 50 tot 80 personen. Hij wil die plekken voor juli hebben gevonden, als dat niet lukt wordt er mogelijk gestart met een aantal grotere locaties.

Voor de opvang van de 360 asielzoekers betaalt het Rijk dit jaar 5,3 miljoen euro. De gemeente moet dus zelf ook nog miljoenen betalen voor de opvang van die groep.

[3]

GROEN LINKS
AMSTERDAM GEEFT 500 ONGEDOCUMENTEERDEN EEN

PLEK IN DE OPVANG

 

https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/amsterdam-geeft-ruim-500-ongedocumenteerden-een-plek-de-opvang

TEKST
12 december 2018

Per 1 juli zullen ruim 500 ongedocumenteerden op een plek kunnen rekenen in de 24-uursopvang. Dat staat in het plan dat wethouder Rutger Groot Wassink vandaag presenteerde.

Het gaat om een groep mensen die in Amsterdam leven zonder papieren. Deze ongedocumenteerden hebben geen verblijfsstatus maar kunnen vaak ook niet terug naar het land van herkomst. Velen van hen leven daardoor noodgedwongen op straat. Dit betekent dat ze in de kou moeten slapen, niet naar de wc kunnen en moeten zien te overleven zonder geld omdat ze ook niet mogen werken.

De 24-uursopvang geeft ze een dak boven het hoofd, en er wordt ook aan perspectief gewerkt. Want ook zij moeten de kans krijgen om een eigen leven op te bouwen. De 24-uursopvang gaat daarmee verder dan de Bed, Bad en Brood-opvang waar ze nu terecht kunnen. Anders dan bij Bed, Bad & Brood, zullen ongedocumenteerden ook overdag in de opvang terecht kunnen.

Kleinschalig

Fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma: “Bed, Bad en Brood alleen helpt mensen niet om uit hun uitzichtloze situatie te komen. Als je elke ochtend op straat wordt gezet en pas aan het eind van de middag naar binnen mag, dan ben je alleen maar bezig met overleven.” Met de 24-uursopvang zal dat veranderen en zal er ook samen met ongedocumenteerden worden gekeken hoe ze mee kunnen doen in de Amsterdamse samenleving.

De gemeente gaat op zoek naar ruim tien panden, zodat de ongedocumenteerden kleinschalig kunnen worden opgevangen. Het bijzondere aan dit plan is dat ongedocumenteerden zelf, en ook vrijwilligersorganisaties en steungroepen aan het plan hebben meegewerkt. Een van die groepen is We Are Here.

Deze groep ontstond in september 2012 toen een aantal ongedocumenteerden besloot op te komen voor haar rechten. Ze wilde niet langer in de marge leven, de groep wilde zichzelf zichtbaar maken. Dat deed ze door samen actie te voeren, en een tentenkamp op te zetten – eerst in de tuin van de Diakonie, en later op de Notweg. Roosma: “We Are Here liet zien dat hun situatie uitzichtloos was: dat ze nergens recht op hadden en nergens heen konden. Zij hebben zware en moeilijke omstandigheden getrotseerd om het onzichtbare leed zichtbaar te maken.”

Landelijke doorbraak

Het werk van We Are Here heeft ook bijgedragen aan een landelijke doorbraak. Twee weken geleden maakte staatssecretaris Mark Harbers namelijk al bekend dat het kabinet afspraken heeft gemaakt, met onder meer de gemeente Amsterdam, over de ontwikkeling van een landelijke voorziening voor de opvang van ongedocumenteerden. Het Rijk gaat voor het eerst meebetalen aan de opvang van mensen die geen verblijfsstatus hebben maar ook geen recht hebben op landelijke opvang. Roosma: “Hiermee erkent nu ook het Rijk dat de asielprocedure niet sluitend is en dat er mensen in de asielprocedure tussen wal en schip vallen. Dat is een belangrijke doorbraak.”

[4]

AT5

VAN DER LAAN: ”VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN”
15 APRIL 2014

https://www.at5.nl/artikelen/125706/van-der-laan-vluchthaven-moet-vervolg-krijgen

TEKST

Burgemeester Eberhard van der Laan wil dat de proef met uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogeheten Vluchthaven een vervolg krijgt.

Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Zo kunnen volgens hem naar schatting zo’n 100 van de ruim 130 mensen die nu in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat verblijven, terugkeren naar hun thuisland. Tot nu toe heeft slechts een handvol hieraan gehoor gegeven.

Van der Laan bracht dinsdag een bezoek aan de Vluchthaven, een experiment waarbij de vluchtelingen in ruil voor ‘bed, bad en brood’ hebben beloofd te werken aan hun toekomst en mogelijke terugkeer.

” Hoe noem je een afspraak die onder druk tot stand is gekomen omdat één partij geen andere keuze had dan deze te accepteren? Afpersing? Hoe noem je een burgemeester die minder vluchtelingen in zijn stad wil en bereid is hen daarvoor op straat te zetten?”

ONTRUIMING ”VLUCHTHAVEN?” HAAK IN VOOR
VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
[5]
”Niet iedereen in de groep zit in dezelfde situatie. Maar velen van hen vallen in het ‘asielgat’. Dat wil zeggen dat ze (nog) niet zijn geaccepteerd als vluchteling, en Nederland moeten verlaten, maar dat ze dit niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen weigert, of omdat ze geen papieren kunnen krijgen om er heen te reizen. Landen als Libië en Jemen hebben überhaupt geen functionerende overheid of ambassades meer. Maar zonder papieren, en zonder een laissez-passer van die niet-bestaande ambassades, kun je Nederland simpelweg niet verlaten. Je mag het vliegtuig niet in, en zelfs al zou je te voet willen gaan: de landen waar je doorheen moet om naar je geboortegrond te gaan, laten je niet door.
 
GRUTJES
ZIJ ZIJN HIER
APRIL 2018
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/
VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR
ASTRID ESSED
29 MEI 2018
[6]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
3 JUNI 2018
WIJ ZIJN HIER.ORG
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
[7]
WINTEROPVANG

WinteropvangUitgeklapt

De winteropvang gaat in december open en sluit in april. Er is vier maanden aaneengesloten winteropvang.

Voor wie?

  • De winteropvang is bedoeld voor dak- en thuislozen in Amsterdam die zelf niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak.
    Asielzoekers kunnen zich melden bij het politieteam Openbaar Vervoer op het Centraal Station.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers met een V-nummer kunnen terecht in de Bed, Bad en Broodvoorziening (BBB). Hiervoor kunnen zij zich melden bij het Vreemdelingenloket op de Houtmankade 334c. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
  • Dak- en thuislozen die aantoonbaar geen binding hebben met Amsterdam, worden
    terugverwezen naar de regio van herkomst.
EINDE BERICHT
VIJFTIG UITGEPROCEDEERDEN WEER OP STRAAT NA
SLUITING WINTEROPVANG
2 APRIL 2019
TEKST

Vijftig uitgeprocedeerde asielzoekers staan sinds gisteren weer op straat. Nu de winteropvanglocaties in de stad weer gesloten zijn, kan deze groep daar niet meer terecht. Afgelopen nacht konden de ongedocumenteerden in de Dominicuskerk in het centrum terecht.

De winteropvanglocaties zijn ieder jaar gedurende de wintermaanden open voor de daklozen in de stad. Ook de ongedocumenteerden kunnen daar de nacht doorbrengen. Maar op 1 april sluiten de winteropvanglocaties.

Lees ook: Opvanglocatie ongedocumenteerden Havenstraat blijft langer open

Voor ongedocumenteerden in de stad zijn al wel de eerste 24-uursopvanglocaties aangewezen. Maar deze gaan 1 juli pas volledig van start. Een woordvoerder van wethouder van Sociale Zaken, Rutger Groot Wassink, laat weten dat er de komende maanden inderdaad geen opvang is voor deze groep. Ze zouden terecht kunnen op drie locaties in de stad die voorheen de bed-bad-broodvoorzieningen waren, maar die drie locaties zitten op dit moment vol. De drie locaties zijn al omgedoopt tot 24-uursopvang, maar de begeleiding die daarbij komt kijken start pas op 1 juli.

Lees ook: Opvang Havenstraat sluit over drie dagen: waar moeten daklozen en ongedocumenteerden heen?

Vorig jaar werd er na de sluiting van de winteropvang een tijdelijke opvanglocatie ongedocumenteerden ingericht in het gebouw aan de Havenstraat. Die bleef in ieder geval open totdat de Britisch School in het pand zou komen, eind vorig jaar. Maar die locatie aan de Havenstraat is nu dus niet meer beschikbaar.

De kerk bood alleen onderdak voor één nacht. Het is nog niet bekend of er nog een tijdelijke opvanglocatie komt om de tijd tot 1 juli te overbruggen.

[8]
AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019

Na de kerken-estafetten van de afgelopen dagen is er vanavond een groep van ongeveer vijftig ongedocumenteerden bij de Stopera aangekomen omdat zij een slaapplek nodig hebben. Sinds de winteropvang de eerste van deze maand dicht ging staat de groep uitgeprocedeerden op straat. Als protest hebben zij zich daar vanavond verzameld, met de hoop op een oplossing.

Omdat de bedbadbroodopvang een wachtlijst heeft kan een grote groep ongedocumenteerden geen kant op. Een dak boven het hoofd is wat ze willen. ‘Er zitten hele kwetsbare mensen tussen zoals vrouwen en zieken, die op straat gezet zijn. Dit is een noodtoestand. De gemeente heeft zorgplicht en verantwoordelijkheid.’ 

‘Stopera geen optie’
Rutger Groot Wassink heeft de groep toegesproken. ‘Ik heb de groep verteld dat ze elk recht hebben om te demonstreren, maar niet in het gebouw van de Stopera. In de Stopera slapen valt niet onder de mogelijkheden en wij hebben op dit moment geen locatie om ze te laten slapen. Ik begrijp de situatie, maar kan op dit moment niet helpen’, aldus Groot Wassink.

24-uursopvang
‘Per 1 juli komt de 24-uursopvang, maar het is nog geen 1 juli en er moet nu een oplossing komen. Het idee van ‘er mogen geen mensen op straat staan’ moet nu uitgevoerd voeren’, zegt Marjan Sax, die zich voor de groep inzet. Ze vindt het krankzinnig dat deze mensen in de kou staan en hoopt dat de wethouder een oplossing kan vinden.

Groot Wassink zegt momenteel druk bezig te zijn met het realiseren van de 24-uursopvang en zich daar op te moeten concentreren. Er is een kans dat sommigen van hen het recht krijgen om in deze opvang te verblijven. ‘Maar zelfs als de opvang gerealiseerd is, zullen er mensen buiten de boot vallen. Dat is vanuit menselijk opzicht pijnlijk, maar wel realistisch.’

Tijdelijke oplossing
Een tussenoplossing zit er vooralsnog niet in. ‘Als een ongedocumenteerde recht heeft op opvang, komt hij of zij op een wachtlijst. Het duurt even. Het is niet zo dat ik binnen een paar dagen zestig man kan opvangen. Dat is een harde en vervelende boodschap, maar wel een eerlijke, want dat is de situatie op dit moment’, vertelt de wethouder.

Er worden vanavond slaapzakken uitgedeeld om vannacht buiten te kunnen verblijven. 

Gemeentelijke gebouwen
In de raad vroeg de ChristenUnie vanmiddag aan wethouder Touria Meliani (Vastgoed) of zij de deuren van een van de gemeentelijke gebouwen kon openen voor de groep daklozen. Zij antwoordde dat zij inderdaad veel sleutels heeft, ‘maar ik ga niet over alles. In ieder geval niet hierover.’ Wel gaf zij aan met wethouder Kukenheim en Groot Wassink in gesprek te willen.

[9]

AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019
[10]
AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019

[11]

KERKEN ORGANISEREN ESTAFETTE VOOR ONDERDAK ONGEDOCUMENTEERDEN
4 APRIL 2019
TEKST

Voor de derde achtereenvolgende nacht ging gisteravond een groep van 55 ongedocumenteerden een ‘Kille Nacht’ tegemoet. Na de Dominicuskerk, Gemeenschap van Sant’Egidio in de Mozes & Aäronkerk deed de Waalse Kerk haar deuren open voor de mensen die vanwege de sluiting van de Winteropvang van de Gemeente Amsterdam geen plek hebben om te overnachten. Met deze actie van spontane opvang wil ook de Waalse Kerk zich solidair verklaren met deze groep mensen, waarvan velen fysiek en psychisch kwetsbaar zijn.

Met de actie ‘Kille Nachten’ wil het Code Rood Netwerk het probleem van gebrek aan slaapplaatsen in de gemeentelijke opvang zichtbaar maken.Veel van deze mensen staan namelijk op de wachtlijst voor opvang van de gemeente, maar worden tot nu toe niet kwetsbaar genoeg bevonden om al opgevangen te worden. De gemeente heeft, ondanks aandringen van organisaties uit de stad, ervoor gekozen geen overbruggingsopvang te bieden.

Overbrugging in opvang

Gisteravond werden tijdens de raadsvergadering vragen over deze situatie gesteld. Er is geen toezegging voor overbruggingsopvang. Wel is gezegd dat iedereen die in de Kerk slaapt gescreend kan worden om de mate van kwetsbaarheid vast te stellen.

Maar als je niet kwetsbaar genoeg bevonden wordt om direct opgevangen te worden in een gemeentelijk opvang, kom je op de wachtlijst en sta je toch nog dag en nacht op straat. Er wordt geen alternatief geboden op dit moment.

Kille Nacht: afsluitend evenement

De Amsterdamse kerken stelden deze week hun deuren voor de nachtopvang open. Dit doen zij voor het laatst volgende week dinsdag, in de nacht van 9 op 10 april. Het Code Rood Netwerk sluit dan deze collectieve solidariteitscampagne met de kerken af met een debat. Is er eigenlijk wel een humanitair vangnet voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam?

De kerken en organisaties verenigd in het Code Rood Netwerk vragen nog steeds de gemeente met klem voor een oplossing voor deze groep mensen. Tijdens dit afsluitend evenement willen we een duidelijk signaal naar de gemeente afgeven: Slapen op straat is mensonwaardig. We helpen, maar onder protest.

Het Code Rood Netwerk dat bestaat uit Amsterdam City Rights, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Caritas Amsterdam, Stap Verder en verschillende stadskerken in de Amsterdamse Gemeente.

AT5

KERKEN ESTAFETTE GAAT VIERDE NACHT IN

VANAVOND VANGT DE TITUS KAPEL ONGEDOCUMENTEERDEN OP

4 APRIL 2019

https://www.at5.nl/artikelen/192999/kerken-estafette-gaat-vierde-nacht-in-vanavond-vangt-de-tituskapel-ongedocumenteerden-op

Zo’n vijftig uitgeprocedeerde asielzoekers mogen vannacht in de Tituskapel slapen. Dit is de vierde nacht op rij dat een kerk de asielzoekers een slaapplaats en ontbijt aanbiedt. Het is onderdeel van een solidariteitsactie van de Amsterdamse kerken.

In de voorgaande nachten vingen de Dominicuskerk, de Mozes & Aäronkerk en de Waalsekerk om de beurt de vluchtelingen op. In de nacht van 9 op 10 april zal de laatste kerk de nachtopvang aanbieden. Daarna wordt deze actie afgesloten met een debat om een signaal af te geven aan de gemeente.

Lees ook: Na Dominicuskerk opent nu Mozes & Aäronkerk deuren voor ongedocumenteerden

Een groep activisten met de naam het Code Rood Netwerk heeft deze actie georganiseerd. Samen met de kerken bieden de actievoerders voor negen nachten lang onderdak aan de ongedocumenteerden tijdens zogenaamde ‘Kille Nachten’. De asielzoekers slapen namelijk anders op straat, omdat de gemeentelijke winteropvang sinds 1 april gesloten is en de 24-uursopvang pas vanaf 1 juli opengaat.

Lees ook: Vijftig uitgeprocedeerden weer op straat na sluiting winteropvang

De actievoerders willen, naast onderdak bieden, ook aandacht vragen voor de benarde situatie van deze groep mensen. De asielzoekers kunnen nu nergens anders terecht omdat er een wachtlijst is voor de gemeentelijke opvang. Met deze actie wordt de gemeente opgeroepen om meer slaapplaatsen te creeëren.

AT5

NA DOMINICUSKERK OPENT MOZES & AARONKERK

DEUREN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

2 APRIL 2019

TEKST

De Mozes & Aäronkerk opent deze nacht de deuren voor ongedocumenteerde asielzoekers. De kerk aan het Waterlooplein stelt de ruimte beschikbaar nadat afgelopen nacht de Dominicuskerk de groep opving.

Met het opvangen van ongedocumenteerden in de Mozes & Aäronkerk willen de activisten het probleem van gebrek aan slaapplaatsen in de reguliere opvang zichtbaar maken.

Ook is er vanuit de activisten kritiek op de gemeente. Het Code Rood Netwerk, die het initiatief nam voor de opvang, wil dat de gemeente een overbruggingsopvang regelt voor deze groep mensen.

Lees ook: Vijftig uitgeprocedeerden weer op straat na sluiting winteropvang

24-uursopvang
Sinds 1 april kunnen de ongedocumenteerden niet meer bij de winteropvang terecht, waardoor ze op straat staan. Voor hen zijn al wel de eerste 24-uursopvanglocaties aangewezen, maar die gaan pas op 1 juli volledig van start.

[12]

”Rutger Groot Wassink heeft de groep toegesproken. ‘Ik heb de groep verteld dat ze elk recht hebben om te demonstreren, maar niet in het gebouw van de Stopera. In de Stopera slapen valt niet onder de mogelijkheden en wij hebben op dit moment geen locatie om ze te laten slapen. Ik begrijp de situatie, maar kan op dit moment niet helpen’, aldus Groot Wassink.”
AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019
[13]
”In de raad vroeg de ChristenUnie vanmiddag aan wethouder Touria Meliani (Vastgoed) of zij de deuren van een van de gemeentelijke gebouwen kon openen voor de groep daklozen. Zij antwoordde dat zij inderdaad veel sleutels heeft, ‘maar ik ga niet over alles. In ieder geval niet hierover.’
AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019
[14]

Don Ceder‏ @DonCeder

Meer

Ons verzoek om vandaag 1 van de vele leegstaande panden van de gemeente tijdelijk te gebruiken zodat de groep zwervende daklozen daar kan overnachten is afgewezen door het (linkse) college. Dit gaat niet meer over wetgeving, geld of capaciteit. Dit is simpelweg politieke onwil.

[15]
AT5
BAADOUD SCHUIFT TENTENKAMP AF OP BURGEMEESTER
3 OCTOBER 2012

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud wijst nu ook naar de burgemeester als verantwoordelijke voor de vluchtelingen in Osdorp.

Al een week zitten pakweg 40 uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp aan de Notweg. Er is geen fatsoenelijke wc, de tenten lekken en de omstandigheden zijn erbarmelijk. Een meerderheid in de stadsdeelraad wil dat het stadsdeel menselijke opvang regelt voor de vluchtelingen.

Baâdoud is echter niet van plan in te grijpen. Hij noemde het dinsdagavond al een probleem van Den Haag. ‘Tijdelijk droog, verwarmd, hygiënisch onderdak. Dat moet toch kunnen, ook al is Den Haag de schuldige?’, vraagt iemand op Twitter aan Baâdoud. ‘Eens’, reageert de stadsdeelvoorzitter. Maar omdat het een demonstratie zou zijn, ligt wat hem betreft die verantwoordelijkheid bij de burgemeester.

‘Sta nu bij de tentenkamp, het regent en het is koud. Verantwoordelijken los het op, kan dit niet langer accepteren, het gaat hier om mensen!’, aldus een hulpeloze Baâdoud.

EINDE AT5 BERICHT

”Van meet af aan werd er gesproken over het ”onacceptabele” karakter van

de harde omstandigheden in het kamp
Er waren zwangere vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc.
Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijke
situatie waren beland was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfde
burgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze
mensen hebben geregeld!
Al wat gebeurde, was dat Baadoud stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeeldenten koste van
de hopeloosheid van vluchtelingen”

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN
ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
2 DECEMBER 2012
[16]
AT5
ILLEGALEN WE ARE HERE KRAKEN VOORMALIG
STADSDEELKANTOOR NIEUW WEST
5 JUNI 2015

Een groep illegalen heeft vanavond het voormalige stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West gekraakt.

Het gaat om de groep vluchtelingen die vorige week vanuit het Vluchtgebouw naar Noordverhuisden. De zijdeur van het pand is vernield en geopend. De groep is inmiddels het pand binnengetreden.

De politie laat weten dat het pand al enige tijd leegstaat en dat de actie wordt gezien als een kraak en niet als huisvredebreuk. De politie onderneemt vooralsnog dan ook geen actie. Het is aan de gemeente om aangifte te doen.

De groep laat weten dat zij het pand in Nieuw-West hebben betrokken, omdat het gebouw aan de Vlierweg in Noord niet genoeg ruimte bood voor de tachtig vluchtelingen. Het pand in Nieuw-West is wel groot genoeg.

AT5

GEMEENTE DOET AANGIFTE KRAAK ASIELZOEKERS

5 JUNI 2015

https://www.at5.nl/artikelen/143933/gemeente-doet-aangifte-kraak-asielzoekers

De gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan nadat een groep uitgeprocedeerde asielzoekers donderdagavond haar intrek nam in een voormalig stadsdeelkantoor in Nieuw-West.

De aangifte is gedaan vanwege huisvredebreuk, liet een woordvoerder van de gemeente weten. Het Openbaar Ministerie moet nu beoordelen of er ontruimd kan worden.

Een groep van ongeveer tachtig vluchtelingen kraakte het oude stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan. Het gebouw staat sinds een jaar leeg. De asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, verbleef tot een week geleden in het zogeheten Vluchtgebouw in West.

Lees ook: Illegalen We are Here kraken voormalig stadsdeelkantoor Nieuw-West

Daar moesten ze vorige week vrijdag vertrekken omdat het gebouw wordt afgebroken. Ze kregen de afgelopen week tijdelijk onderdak in een loods in Noord.

De vluchtelingen worden niet hartelijk welkom geheten door iedereen. Op het pand is de leus ‘Kut krakers rot op!!’ gespoten met graffiti.

AT5

GEMEENTE SLUIT WATER VOOR VLUCHTELINGEN

WE ARE HERE IN VOORMALIG STADSDEELKANTOOR

NIEUW WEST KORTE TIJD AF

16 SEPTEMBER 2016

https://www.at5.nl/artikelen/160400/gemeente_sluit_water_voor_vluchtelingen_we_are_here_in_voormalig_stadsdeelkantoor_nieuw-west_korte_tijd_af

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here, die zich momenteel huisvesten in het voormalig stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West, moest het vandaag korte tijd zonder water doen.

Volgens de gemeente werd het water in het pand afgesloten omdat de vluchtelingen de toiletten hebben gesaboteerd. Een lekkage was het gevolg. In eerste instantie zou het water het hele weekend afgesloten worden. Maar de gemeente kwam hierop terug: het water werd vrijdagavond weer aangesloten.

Het voormalig stadsdeelkantoor werd in juni 2015 gekraakt door de groep vluchtelingen. De gemeente deed aangifte van de kraakactie. Maandag wordt het pand ontruimd.

Lees ook: Illegalen We are Here kraken voormalig stadsdeelkantoor Nieuw-West

Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van GroenLinks in de stad, was verbaasd over de actie van de gemeente: ‘WTF?!? Amsterdam sluit t water af van n pand waar 140 vluchtelingen verblijven. Als pressiemiddel want ontruiming is maandag. BIZAR.’ De fractievoorzitter zei  vragen te gaan stellen over de situatie. ‘Water lijkt mij een basisbehoefte.’

Lees ook: Gemeente doet aangifte kraak asielzoekers

 

EINDE BERICHT AT5

Ontruimde vluchtelingen vinden nieuw onderdak

Vandaag, zondag 18 september, hebben wij, van We Are Here, twee gebouwen gekraakt aan de Burgemeester Röellstraat 70 (voor de vrouwen) en de Rijswijkstraat 2 (voor de mannen). We hebben deze panden gekraakt omdat de Vluchtgemeente, waar veel van ons verblijven, maandag ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen.”

AMSTERDAM: WIJ ZIJN HIER KRAAKT TWEE PANDEN

18 SEPTEMBER 2016

https://nl.squat.net/2016/09/18/amsterdam-wij-zijn-hier-kraakt-twee-panden/

Ontruimde vluchtelingen vinden nieuw onderdak

Vandaag, zondag 18 september, hebben wij, van We Are Here, twee gebouwen gekraakt aan de Burgemeester Röellstraat 70 (voor de vrouwen) en de Rijswijkstraat 2 (voor de mannen). We hebben deze panden gekraakt omdat de Vluchtgemeente, waar veel van ons verblijven, maandag ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen.

Terwijl de gemeente Amsterdam bekend is met onze problemen, worden wij nog steeds niet behandeld als inwoners van de stad. We worden nu al voor de twintigste keer op straat gezet. We hebben geen toegang tot huisvesting, onderwijs, werk en reguliere zorg. Wij zijn vluchtelingen, wij zijn hier en we willen een normaal leven.

Sinds we We Are Here begonnen zijn 4 jaar geleden, met de constante support van individuen en organisaties, al rond 70 vluchtelingen de status gekregen waar ze recht op hadden. Deze strijd zetten wij nu voort.

We zijn gevlucht en hadden geen andere keus dan hierheen te komen. Het is ons recht hier te zijn onder de Geneefse Conventies en de overheid moet onze rechten respecteren. Wij eisen veiligheid, waardigheid en een status voor ons allemaal.

EINDE BERICHT

[17]
”In de raad vroeg de ChristenUnie vanmiddag aan wethouder Touria Meliani (Vastgoed) of zij de deuren van een van de gemeentelijke gebouwen kon openen voor de groep daklozen. Zij antwoordde dat zij inderdaad veel sleutels heeft, ‘maar ik ga niet over alles. In ieder geval niet hierover.’
AT5
ONGEDOCUMENTEERDEN PROTESTEREN IN HAL
STOPERA VOOR SLAAPPLEK: ”DIT IS EEN NOODTOESTAND”
10 APRIL 2019

Don Ceder‏ @DonCeder

Meer

Ons verzoek om vandaag 1 van de vele leegstaande panden van de gemeente tijdelijk te gebruiken zodat de groep zwervende daklozen daar kan overnachten is afgewezen door het (linkse) college. Dit gaat niet meer over wetgeving, geld of capaciteit. Dit is simpelweg politieke onwil.

Reacties uitgeschakeld voor Groot-Wassink en de 50 ongedocumenteerden/Adhesiebrief aan Christen-Unie voor humaniteit en solidariteit

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.