”Fuck de Koning”/Achtergronden/Vervolging/Protest/Demonstraties/Nasleep/Reacties op AT5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEDSAFLEGGING KONINGIN WILHELMINA, 1898
EEDSAFLEGGING KONING WILLEM ALEXANDER, 2013
TUSSEN DE PERIODE VAN DE EEDSAFLEGGING VAN KONINGIN WILHELMINA EN WILLEM ALEXANDER ZIT MEER DAN EEN EEUW!
TIJD VOOR AFSCHAFFING ZOTTE WETTEN ALS ´´MAJESTEITSSCHENNIS´´
HET ERFELIJK KONINGSCHAP IS NIET MEER VAN DEZE TIJD
ZWARTE PIET IS SOOOOOO 1850 EN BEHOREND
BIJ DE TIJD VAN KONINGIN WILHELMINA
NU TIJD OM AFSCHEID TE NEMEN
LAAT SINTERKLAAS WEER ALLEEN OPEREREN, ZOALS
HIJ ALTIJD GEDAAN HEEFT

 

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN HET ”VRIJE” NEDERLAND

 

 

UPDATE:
Ongetwijfeld vanwege de grote druk van de kant van de
publieke opinie en de juridische stappen door de advocaat
van Al Jabeeri heeft het OM toegegeven, dat Al Jabeeri, de zogenaamde
”Fuck de Koning” roeper [zie commentaar hieronder] nooit verdachte
had mogen zijn.
Zie
Overigens heeft Koning Willem Alexander verklaard, een eventuele opheffing
op het verbod op Majesteitsschennis [een initiatiefvoorstel waarmee D’66 bezig
is] te steunen.
Zie
NRC
IK ZAL OPHEFFING VERBOD OP MAJESTEITSSCHENNIS ACCEPTEREN
22 MEI 2015
Zie direct onder de inleiding tot de eerdere reacties, mijn laatste reactie op AT5,
op het feit, dat het OM heeft toegegeven, dat de ”Fuck de Koning” roeper
nooit verdachte had mogen zijn.

 

2014, waarbij een van de sprekers, Abulkasim Al-Jaberi, uitriep
waarvoor hij direct werd gearresteerd.
Het OM besloot tot vervolging over te gaan, aangezien er
een wetsartikel is ”Majesteitsschennis”, waarvoor je maximaal

 

 

 

Let’s face the thruth:
Dat hele wetsartikel ”Majesteitsschennis”, is zwaar outdated en
had betekenis in de 19e eeuw, toen iemand [in 1896] nog
Wilhelmina, overgrootmoeder van de huidige Koning Willem
Alexander, maar die tijden, met de toen geldende gezagsverhoudingen,
behoren tot het verleden.
Gelijk op gaat het Instituut van het erfelijk Koningschap, dat zijn
tijd ver heeft overleefd  en nog slechts een geldverslindende, sprookjesachtige
poppenkast is.
Maar nu terug naar de zaak:
Het f…..ck woord is mijn stijl niet, maar dat is een andere zaak.
Zijn protest tegen het Koningshuis valt nog altijd onder de vrijheid van
meningsuiting.
En ”Majesteitsschennis”?
We leven in de 21ste eeuw, niet in de 19e eeuw of daarvoor.
Goed, Jabeeri werd vervolgd en op  27 mei zou de rechtszaak zijn.
Maar de storm van protest groeide, uit links radicale kringen
zoals gerenommeerd schrijver en activist Peter Storm  en uit
Ook gezagsdragers als burgemeester van der Laan vond de uitspraken
Grappig was, dat hij ook opmerkte
Kan kloppen.
Tegen het protest van activiste Joanna, die in Utrecht was gearresteerd
terwijl ze een bord omhooghield, had toen kroonprins
Willem Alexander niet de minste bezwaar.
Hij zei over de arrestatie van Joanna
Maar goed, het OM schatte waarschijnlijk in,  niet in het minst
door die storm van maatschappelijk protest , tot in kringen
rond gezagsdragers als burgemeester van der Laan  en ook
binnen het OM zelf , dat de kans
op veroordeling gering was, wilde natuurlijk niet verliezen en
Dat had natuurlijk ook direct te maken met de pittige en beslagen
SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE ´´FUCK RACISME/
FUCK DE KONING´´
 
De solidariteit voor Jabeeri was dus groot en kwam uit
diverse hoek. 
Zijn ´´natuurlijke´´ bondgenoten waren en zijn degenen,
die al eerder met hem in protest gegaan zijn, tegen Zwarte Piet,
 racisme en politiegeweld  en andere zaken, waartegen fel 
protest moet worden gevoerd.
 
Vanuit die hoek kwamen er een solidariteitsprotest,
´´Fuck racisme/Fuck de Koning´, waarbij aandacht gevraagd
werd voor de vrijheid van meningsuiting, lees hun statement: 
´´Met name activisten uit de zwarte en islamitische gemeenschap
hebben te kampen met onterechte arrestaties, karaktermoord
in de media en het verliezen van werk als gevolg van hun mening´´
Een direct voorbeeld daarvan is Zwarte Piet activist Kno´Ledge
Cesare, die zijn baan heeft verloren als prijs voor zijn Zwarte Piet
activisme. 
Een agent had namelijk aangifte tegen Cesare gedaan, omdat hij
hem bij de anti Zwarte Piet demonstratie in Gouda in november 
2014 zou hebben mishandeld.
Dat is wel lef hebben, omdat precies het omgekeerde gebeurd is!
Het was Cesare Kno’Ledge, die bij de bewuste demonstratie in
 
Ziehier  karaktermoord, misleiding en criminalisering in actie.
 
Het statement van ”Fuck racisme-Fuck de Koning” gaat door:
 
”Ondertussen mogen politici die haatzaaien tegen moslims en
andere mensen van kleur bijna alles zeggen wat ze willen.
Vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar wel voor haatzaaiers, 
maar niet voor wie zich ”te luid” tegen racisme verzet.” 
 
Het is niet zo moeilijk te bedenken om wie dat hier gaat:
De extreem-rechtse PVV leider Wilders en consorten  en die
racistische politici  en anderen zoals de Islamofobe directeur van de Balie,
Joeri Albrecht,  die in Wilders’ kielzog de ruimte vergroten om
hun haatzaaierij te uiten en  geaccepteerd te krijgen.
 
 
Oogmerk van de demonstratie was ook aandacht voor activisten
zoals dichteres en schrijfster Joke Kaviaar, die vanwege haar
moedige strijd tegen het misdadige Nederlandse asielbeleid 
door Justitie wordt vervolgd.
De felheid en de compromisloze stellingname in haar artikelen
staat de Staat niet aan, vandaar dat ze in Hoger Beroep
voor opruiing veroordeeld is voor twee teksten, ”Rara, wiens
 

Opruiing om de aandacht af te leiden van de doden en getraumatiseerden

van een door en door misdadig beleid, dat uitgeprocedeerde

 vluchtelingen, die niet terug kunnen keren vanwege oorlog en onveiligheid,

alleen eten en onderdak willen geven, als ze bereid zijn, terug te
keren naar de ellende, die ze zijn ontvlucht. 
 
Wie hoort er nu in het beklaagdenbankje te staan?
 
Joke was een van de sprekers op de F Racisme-F de Koning
demonstratie en heeft een  vlammende toespraak
gehouden, om de boosdoeners aan te klagen.
 
Het rechtvaardigheidsgevoel, de roep om gelijkheid en
humaniteit, de solidariteit, dat maakte de F Racisme-F de Koning
demonstratie tot een succes.
 
 
EPILOOG
 
 
Neen, leuzen met ”Fuck” zijn de mijne niet, maar daar gaat het hier
niet om.
Van belang is de inhoud, de strijd, de roep om menselijkheid
en gelijkheid.
Het afrekenen met racistische karikaturen als ”Zwarte Piet” 
De roep om vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen,
dus met nadruk ook voor vluchtelingen, die hiernaartoe gevlucht zijn
op zoek naar veiligheid en een menswaardig bestaan en criminalisering
onbegrip en racisme treffen.
Dat moet afgelopen zijn.
 
En daarnaast is het erfelijk Koningschap achterhaald  en 
een geldverslindende en sprookjesachtige poppenkast
geworden.
 
Laten we blijven strijden voor vrijheid, brood, gelijkheid,
broederschap en menselijke waardigheid.
 
Ik eindig met een quote van Malcolm X 
Toepasselijker kan ik het niet bedenken
 
”‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being

in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into
existence by any means necessary”

 
 
Zie hieronder mijn reacties  op AT5.

Astrid Essed
AT5
”FUCK DE KONING” ROEPER HAD NOOIT VERDACHTE MOGEN ZIJN
4 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

05-09-2015 | 13:46 uur

”FUCK DE KONING” ROEPER HAD NOOIT VERDACHTE MOETEN ZIJN/KLOPT/”MAJESTEITSSCHENNIS” NIET MEER VAN DEZE TIJD/VRIJHEIDVAN MENINGSUITING, OOK IN DEBAT OVER MONARCHIE
Eindelijk een juiste beslissing van het OM, na die bespottelijke vervolgingvan Al Jabeeri voor uitroep ”Fuck de Koning”, die niet eens werd gedaan in eenanti monarchie demonstratie [maar ook dan zou ik het bezwaar niet inzien], maar tijdens een -terecht- protest tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet.”Majesteitsschennis” en het bijbehorende wetsartikel, stamt uit een voorbije tijd [1881], toen de positie van de koning, hoewel ”constitutioneel”nog gold als onaantastbaar, symbolisch gezag. Het was dan ook in die tijdsperiode[1896], dat iemand tot drie maanden gevangenisstraf werd veroordeeld vanwege het uitfluiten van de overgrootmoeder van Koningin Wilhelmina, overgrootmoeder van Koning Willem Alexander. We leven nu in 2015, niet in 1896. Hoog tijd een einde te maken aan die ”Majesteitsschennis” wet. Onlangs [in mei, zie NRC Handelsblad ”Koning: ik zal opheffing verbod op Majesteitsschennis accepteren”]heeft de Koning zelf aangegeven, geen bezwaar te zullen maken tegen de opheffing op het verbod op Majesteitsschennis te zullen accepteren. [D’66 is bezig met een initiatiefvoorstel in die richting] Daarnaast is het uitroepen van het hartige ”Fuck de Koning” vrijheid van meningsuiting en moet kunnen binnen de ruimte van het monarchie debat, ook al zou ik [die ook de monarchie”uit de tijd vind] het misschien anders zeggen. Ongetwijfeld heeft het massale protest tegen de vervolging van Al Jaberi geholpen. Goed, dat aan die Majesteitsschennis vervolgings poppekast van Jaberi een einde is gekomen. Zie ook mijn website/search ”Fuck de Koning” voor uitgebreider commentaar. www.astridessed.nl
Astrid Essed
ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN PROTESTEREN OP
MUSEUMPLEIN WEGENS ´´FUCK DE KONING´´
REACTIE OP AT5
ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN PROTESTEREN OPMUSEUMPLEIN WEGENS ”FUCK DE KONING/TERECHT PROTESTGOED ZO!
 Het f….woord is het mijne niet, maar daar gaat het hier niet om.Jabeeri is vervolgd, omdat hij tijdens een anti Zwarte Piet demonstratie, waar hijgebruik makend van zijn recht op vrijheid van meningsuiting, ten onrechte werdgearresteerd door de politie en toen het f…ck de Koning, Koningin en Koningshuisuitriep. De vervolgingsgrond ´´Majesteitsschennis´´, is een antiek wetsartikel,daterend uit een tijd, dat ´´monarchie´´ en ´´Koning´´ een heel andere betekenishadden dan de geldverslindende en sprookjesachtige poppenkast van nu.Erfelijk Koningschap heeft de houdbaarheidsdatum meer dan overschreden.Daarbij komt, dat extreem/rechtse racisten als Wilders en co hun haatzaaiendegif vrijelijk mogen spuien, wat behalve in uitzonderingen (minder, minder) maatschappelijk ´´salonfahig´´ is geworden.WEG MET DE RACISTISCHE KARIKATUUR ZWARTE PIETVOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN DE STRIJD TEGEN RACISME!
 
 
Astrid Essed
ENKELE TIENTALLEN BIJ DEMONSTRATIE ”FUCK RACISME,
FUCK DE KONING”
REACTIE OP AT5
ENKELE TIENTALLEN BIJ DEMONSTRATIE ”FUCK DE KONING-FUCKDE KONING”/KONINGSHUIS ACHTERHAALD/WEG MET ZWARTE PIET
Het uiten van het f….woord is niet mijn stijl, maar vervolgingvanwege ”fuck de Koning” vind ik onzinnig.Setting was een anti Zwarte Pietprotest, waar Jabeeri werd gearresteerd vanwege f…..de Koning, Koningin,Koningshuis. Niet alleen is het erfelijk Koningschap als Instituut al heel langachterhaald, het ”Majesteitsschennis” artikel is soooooo 1850, evenals trouwensde racistische karikatuur Zwarte Piet.Bovendien is het opvallend, dat er welvrijheid van meningsuiting is voor extreem-rechtse racisten als Wilders, maarveel minder voor diegenen, die kritisch staan tegenover bolwerken alshet Koningshuis of racistische karikaturen als Zwarte Piet [Zwarte Pietactivist Knowlegde Cesare werd ontslagen vanwege zijn Zwarte Piet activisme]Daar ging die demonstratie over en dat is een goede zaak. Overigens isde vervolging tegen Jabeeri ingetrokken na massaal protest.GOEDZO. VOORWAARTS MET DE STRIJD
 
 
 
Astrid Essed

AANGIFTE NA BEKLADDING PALEIS/ADVOCAAT WIL ”DEBAT

IN LEVEN HOUDEN”

REACTIE OP AT5

AANGIFTE NA BEKLADDING PALEIS/ADVOCAAT WIL´´DEBAT IN LEVEN HOUDEN´´/MAJESTEITSSCHENNIS ENMONARCHIE OUTDATED
Het f…..ck woord vind ik maar niets en ordinair, met de achterliggende gedachte´´weg met de monarchie´´, ben ik het zeker eens. De arrestatie van Jabeeri (deman, die tijdens een protest tegen racistische karikatuur ´´Zwarte Piet´´, datf….ck de Koning´´ riep) en de vervolging wegens ´´Majesteitsschennis´´ is bespottelijken evenals dat wetsartikel, uit de tijd.Gelukkig was de maatschappelijke druktegen vervolging groot en heeft het OM de dagvaarding ingetrokken.Zie artikel op mijn website ´´Astrid Essed´´Ook de monarchie is een zichzelf overleefd hebbend Instituut uit vervlogendagen, dat nog slechts een geldverslindende poppenkast is.De poging van advocaat Schroeder om het debat ´´´levend te houden´´,terwijl de Rijksgebouwendienst geen aangifte gedaan heeft, vind ikeen kinderachtige vorm van aandachttrekkerij en uitsloverij.Maar dat heb je altijd bij hausses als de F….ck de Koning kwestie
 
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor ”Fuck de Koning”/Achtergronden/Vervolging/Protest/Demonstraties/Nasleep/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.