Femke Halsema, burgemeester Amsterdam/Mooie openingsspeech, toch gedoger racisme en Islamofobie/Tweede reactie op Youtube

Image result for Femke Halsema/Images
664 × 378Images may be subject to copyrightFind out more

 

Image result for Femke Halsema/Images
548 × 393Images may be subject to copyrightFind out more
Image result for Foto's Femke Halsema
Image result for Metro 2003/Interview met Femke Halsema
648 × 345Images may be subject to copyrightFind out more
ZIEHIER FEMKE HALSEMA, EX FRACTIEVOORZITTER GROEN-LINKS
EN NU BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
DE VROUW, DIE SOCIALE RECHTEN AFBRAK,
DIE WILDERS ALLE RUIMTE GAF DOOR EEN ANTI RACISMEDEMONSTRATIE
TE BOYCOTTEN EN VOND, DAT POLITICI OOK BUITEN DE KAMER
ALLE RUIMTE MOESTEN KRIJGEN VOOR ONACCEPTABELE
OPVATTINGEN.
DE VROUW, DIE TEL AVIV EEN SCHOOLVOORBEELD
VAN ”TOLERANTIE” NOEMT.
OOK DE VROUW, DIE HAAR  [ISLAMOFOBE] BEZWAREN LOSLIET
OP HOOFDDOEKEN!
IS DAT ”PROGRESSIEF”?
Related image
1048 × 1300Images may be subject to copyrightFind out more
Image result for verpakt cadeau/Foto's
1600 × 1300Images may be subject to copyrightFind out more
LEUKE CADEAUTJES VAN FEMKE HALSEMA AAN DE ISLAMOFOBE
EN RACISTISCHE PVV LEIDER WILDERS
HET BOYCOTTEN VAN EEN ANTI-RACISMEDEMONSTRATIE
IN 2008
HET BESTOKEN VAN HAAR EIGEN ANTI-RACISTISCHE
PARTIJGENOTEN
EN HAAR VOORSTEL TOT VERRUIMING VAN DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID


Sheffi Paz, seen in center holding red megaphone, leads residents in the South Tel Aviv neighborhood of Shapira in a protest against African asylum seekers, August 2015.

 Keren ManorActiveStills

HALSEMA NOEMT TEL AVIV ”VOORBEELDSTAD” VOOR AMSTERDAM
LIEVER NIET, GEZIEN DE RACISTISCHE AANVALLEN OP
AFRIKAANSE MIGRANTEN IN TEL AVIV!
ZIE BOVENSTAANDE FOTO VAN EEN RACISTISCHE DEMONSTRATIE
TEGEN AFRIKAANSE VLUCHTELINGEN!
HALSEMA PAST PRIMA IN DEZE TIJD VAN GEDOGING RACISME EN XENOFOBIE,
DIE [IN VELE GEVALLEN] DE RUIMTE KRIJGT VAN ZICH ”LINKS”
NOEMENDE PARTIJEN!
FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER AMSTERDAM/MOOIE
OPENINGSSPEECH, TOCH GEDOGER RACISME EN ISLAMOFOBIE/
TWEEDE REACTIE OP YOUTUBE
INLEIDING:
Lezers van mijn website en weblog weten, dat ik recentelijk
een stuk geschreven heb, waarmee ik de vloer heb aangeveegd met
d benoeming van Femke Halsema, oud partijleider van Groen Links,
tot burgemeester van Amsterdam.
Hou google in de gaten, dames en heren:
Misschien verschijnt het daar eerdaags, hoewel ik
het nog niet heb zien staan.
Verbaast mij niets
Kritische kanttekeningen bij een algemene laudatio, hier op
Halsema, worden niet altijd gewaardeerd.

 

NEVER MIND
THRUTH WILL ALWAYS FIND A WAY!

 

Welnu, in mijn stuk legde ik uit, dat naar mijn mening, Femke Halsema
”Two Faced” is, met andere woorden, dat zij niet is wie zij beweert is te zijn:
Iemand met sociaal engagement, anti-raciste en tegenstander van
discriminatie van moslims.
In werkelijkheid heeft zij geholpen, sociale rechten af te breken, gedoogt zij
racisme en doet zij structureel Islamofobe uitspraken IS zij Islamofobe!

 

SOCIALE STRIJD
Zo heeft zij als Groen Links partijleider met oud Groen Links Tweede Kamerlid
Ineke van Gent het Manifst ”Vrijheid Eerlijk Dlen” gelanceerd, waar wordt
gepleit voor flexibilisering van het ontslagrecht.
ANTI-RACISME
Zij heeft racisten als Wilders een veilige haven geboden door in
2008 een anti-racismedemonstratie te boycotten onder het mom,
dat Wilders ”een collega” was.
Ze werkte systematisch haar anti-racistische partijgenoten Mohammd
Rabbae en Rene Danen, die zich WEL inzetten voor de bestrijding van
Wilders/PVV tegen, waardoor Mohammed Rabbae het lidmaatschap van
Groen Links opzegde.
De anti-racistische beweging tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet [1]
noemde zij in een interview een ”Hype” en ”overtrokken” [2]
Ze keerde zich tegen het gebruik door vooral zwarte anti-racisten
van het begrip ”white privilege” [3], omdat in Nederland zwarten nooit
achterin de bus hoefden te zitten….
Zij was een tegenstander van het eerste proces Wilders en sprak
zich zelfs bij haar afscheid uit de Tweede Kamer uit voor
een verruiming van de parlementaire onschendbaarheid, wat in
gewoon Nederlands betekent, dat Twede Kamerleden ook buiten
de Kamer ”niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen”
zouden kunnen uiten.
Vrij vertaald [denkend aan Wilders de Kwaadaardige] Islamofoob
en ook racistisch geraaskal.
Haatzaaierij dus
ISLAMOFOBIE
Ook een aantal onverkwikkelijke Islamofobe uitspraken heeft
zij gedaan, waarbij vooral opvalt, dat zij alleen de’
”conservatieve Islam” aanvalt en nooit bijvoorbeeld
de christen fundamentalistische SGP, bijvoorbeeld
op de inentingsweigering van kinderen in de Biblebelt.
Dat eenzijdig hameren op de Islam is discriminatie.
Is Islamofobie.
Zo iemand is niet verbindend [wat een burgemeester hoort te
zijn] , maar polariserend en dus een heel slechte keuze als
burgemeester!
Zie voor mijn stuk, waarin ik een boekje opendoe over Halsema
OF
REACTIES OP YOUTUBE.COM
Het is nu voor de tweede keer, dat ik op Youtube.com
reageer op loftuitingen aan het adres van Halsema
Eerst naar aanleiding van een nogal infantiel interview
met de  echtgenoot van Halsema, Robert Oey, waarin hij onder andere zei, dat hij
de ontvangst van Femke door Amsterdam zo ”hartverwarmend” vond.
ZIE DEZE EERSTE REACTIE
 
 
OF
 
 
 
EN NU MIJN TWEEDE REACTIE!
 
Die is naar aanleiding van haar openingsspeech als burgemeester
van Amsterdam en staat bol van de mooie zinnen en woorden!
Zie voor de gehele tekst van die openingsspeech direct hieronder
 
En daaronder mijn tweede, felle kritiek op Halsema.
 
Ik denk nu wel klaar te zijn met de kritiek op Halsema’s
benoeming, maar zal zeker haar burgemeestersoptreden 
kritisch blijven volgen en zo nodig die kritiek
op mijn website ventileren
 
Hieronder dus eerst die openingstoespraak van Halsema en
daaronder mijn commentaar op Youtube
 
VEEL LEESPLEZIER!
 
Astrid Essed
 
 

HET PAROOL
LEES HIER DE SPEECH VAN BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA
12 JULI 2018
TEKST
”Amsterdammers! En ook… hoogwaardigheidsbekleders, Commissaris van de Koning, leden van de raad, voormalige burgemeesters, familie en vrienden.
‘Dank voor het hartelijk welkom dat u mij heet en voor het vertrouwen dat u mij schenkt. Vertrouwen is als een cadeau, iets waar je nooit aanspraak op hebt en altijd dankbaar voor moet zijn. Ik ben het en weet dat ik het vertrouwen de komende zes jaar iedere dag opnieuw waar moet maken.’

En meneer van Aartsen, Jozias,  Ruim een half jaar geleden trof u een verdrietige stad, en een verdrietig stadhuis. Dat u Amsterdam in deze lastige tijd wilde helpen, terwijl u de pensioengerechtigde leeftijd toch wel – zo ongeveer – heeft bereikt, siert u.

Wij, Amsterdammers, hebben u leren kennen als vriendelijk, rechtstatelijk en onafhankelijk in politiek gewoel. U opereerde kalm en doortastend, en daardoor ook troostend, en wij zijn u daar veel dank voor verschuldigd.
Amsterdam groeit als kool. Onze economie. De werkgelegenheid. In 2025 wonen er 70.000 mensen meer in de stad dan nu. En in datzelfde jaar worden er 29 miljoen toeristen verwacht. Dat is 34 procent meer dan dit jaar.

De stad maakt de komende jaren een schaalsprong. Er komen nieuwe wijken bij, er worden wegen aangelegd. In de houthavens, de sluisbuurt en in het centrum slingeren de hijskranen en wordt braakliggend terrein bewoonbaar gemaakt voor duizenden nieuwe Amsterdammers.
Dit zijn niet mijn openingswoorden maar die van Eberhard van der Laan, die hij hier acht jaar geleden – op 7 juli 2010 -uitsprak.

Ik heb ze gekozen omdat ik het niet beter zou kunnen zeggen. En omdat ik hier niet zou willen beginnen door met een boogje om Eberhard heen te lopen. Dat kan ook helemaal niet.Tijdens de herdenkingsdienst na zijn overlijden in oktober vorig jaar, zong Wende Snijders een ode aan Amsterdam. Die had ze speciaal voor Eberhard bestemd.

‘Jij bent mijn stad’, zong ze. Ze bedoelde daar Amsterdam mee. Maar ook de burgemeester. Eberhard was aan het einde van zijn leven samengevallen met de stad. Als damsko-strijder, een beetje stout, en als voorbeeld van de lieve omgangsvormen die hij ons allemaal toewenste.

Je bent een uitzonderlijke bestuurder geworden, als je gezag alle verschillen en conflicten overstijgt en de Amsterdammers je ook als mens zo ruimhartig liefhebben. Eberhard was uitzonderlijk. Mevrouw Van der Laan, Femke, fijn dat je er bent.

Ik sta op de schouders van reuzen. Dat is een groot voorrecht …. maar voor u, meneer Van Thijn, meneer Cohen, best een gewicht om te torsen. Het is een eer om u te mogen opvolgen.

Met de groei verandert de stad. Ons werelddorp, zoals we Amsterdam vaak noemen, wordt langzamerhand een wereldstad. Verandering hoort bij Amsterdam. Onze stad heeft altijd meegedeind op de tijd, nieuwe groepen mensen een plek gegeven, maatschappelijke veranderingen en culturele nieuwigheden geabsorbeerd en nieuwe techniek – zoals ooit de boekdrukkunst en nu informatie- en datatechnologie – omarmd.

Maar tegelijk kan de spurt groeipijn geven, onze verhoudingen onder druk zetten en het wezen van onze stad aantasten.  Met het wezen van de stad bedoel ik niet de eigenwijsheid, de humor of de scheldkanonnades die o zo Amsterdams zijn …. als je bijvoorbeeld fietsend over de stoep iemand – heel per ongeluk – van zijn sokken rijdt.

En ik bedoel evenmin de altijd opgebroken straten, de files op de ring en naar de Cruyff-arena, de ergernissen over het parkeerbeleid, het gedrang bij de pont over het IJ of de oeverloze discussies die we met elkaar voeren over heel gewichtige zaken zoals de fietstunnel onder het Rijksmuseum. Dat zijn hebbelijkheden die elke verandering overleven.

Het wezen van Amsterdam. Dat is de belofte van vrijheid. De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kan najagen, dat je je lot in eigen hand kan nemen. Die belofte word je gedaan in de oude kroegen op de zeedijk, die hoor je in de liederen op Keti-Koti over het breken van de ketenen, die zie je op de boten van de Pride, die lees je op de voorpagina van De Telegraaf, de dag na een aanslag, als daar in de grootste chocoladeletters staat: ‘wij zwijgen nooit’.

Het was die belofte van vrijheid die de Portugese joden die de vervolging en de geloofsdwang van de inquisitie ontvluchtten, naar onze stad dreef. Het is diezelfde vrijheid die de provo’s bevochten op conservatieve regenten en die onze stad ook nu nog zo aantrekkelijk maakt. Voor bedrijven én voor vluchtelingen. Voor cultuurminaars en feestvierders. Voor gelovigen en ongelovigen, voor orthodoxen en vrijdenkers.
Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid – hélpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen – als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.

En dan zie ik drie grote opgaven:

1. Een half jaar geleden, meneer van Aartsen zei het

al,  werd de 17-jarige Mohammed Bouchikhi doodgeschoten in het buurthuis op Wittenburg waar hij stage liep. De kogels waren niet voor hem bedoeld.

Zijn vader zei later: ‘Amsterdam is een prachtige stad, het moet ook een veilige stad zijn’. De veel voorkomende criminaliteit daalt al jaren en dat is geweldig.

Tegelijkertijd rukken de zware criminaliteit en de gewelddadige drugshandel op. Liquidaties, wapenhandel, het rekruteren van jongeren en aanslagen op onze vrije pers, zijn onacceptabel. Ze ondermijnen de vrede in onze gemeenschap en tasten onze vrijheid aan.

Net als mijn voorganger en de waarnemend burgemeester zal ik hieraan voorrang geven. Aan bestrijding van misdaad, het vergroten van onze veiligheid en het handhaven van het recht.

2. Het is bijna zo ver. Op 21 juli nemen wij de Noord-Zuidlijn in gebruik. Dat wordt een feest dat we vieren met al die mensen die er zo lang en zo hard aan hebben gewerkt. Het wordt ook een feest omdat daarmee letterlijk een verbinding wordt gelegd tussen het noorden en het zuiden van de stad.

Ondertussen kunnen we niet wegkijken van de onvrede die er ook is over de lijn. Onder de oudere en armere Noorderlingen die hun busverbindingen zien verdwijnen en denken niet te profiteren.

Het is onvrede die je ook proeft in Nieuw-West, in delen van de Bijlmer of in oost, op de plekken waar mensen het gevoel hebben dat de welvaart van de stad aan hun neus voorbij gaat, dat ze telkens misgrijpen, dat ze de kans niet krijgen om vrij te worden en hun geluk na te jagen. Dat ze niet worden gehoord.

Wat mij betreft is de opening van de Noord-Zuidlijn niet alleen de afsluiting van jaren werk maar ook het startsein voor een nieuwe verbintenis die we met elkaar aangaan, voor een gesprek dat we samen op gang brengen.

Dat is ook waar u mij de komende tijd – en te beginnen morgenochtend in Noord – vaak zult vinden. In gesprek met die Amsterdammers die vinden dat er weinig naar ze wordt geluisterd, dat ze te weinig aan het woord komen.

3. Een paar weken geleden wachtte Dragqueen Monique de la Fressange op een taxi op de Prins Hendrikkade nadat ze een optreden had gegeven op de zeedijk. Drie mannen scholden haar uit en mishandelden haar.

Dit staat niet op zichzelf. In de LHBTI-gemeenschap ervaart men minder tolerantie en acceptatie, en vaker agressie. In de Joodse gemeenschap vreest men het antisemitisme, in de moslimgemeenschap de haat tegen de islam.

Zwarte Amsterdammers worden uitgescholden en nog veel te vaak benadeeld. Amsterdam is Amsterdam niet meer als je identiteit een hokje wordt waar je niet uit kan kruipen, als je wordt uitgescholden, uitgesloten en zelfs mishandeld omdat je anders bent.

Of je nu een jonge transgender bent, een oude Joodse man met pijpenkrullen en hoed, een gesluierde vrouw, een Islamitische homoseksueel: de komende jaren zult u mij altijd aan de zijde vinden van al die mensen die vreedzaam het recht opeisen om anders, om zichzelf te mogen zijn – en tegenover degenen die hen dat willen beletten.
Nu onze stad groeit en verandert, is het belangrijk dat wij elkaar nieuwe verhalen vertellen. Dat we herinneringen verzamelen en onze geschiedenis verrijken. Van de Amerikaanse theoloog Brueggemann is de uitspraak: ‘Herinnering produceert hoop, zoals geheugenverlies wanhoop produceert’.

In 2025 viert Amsterdam zijn 750ste verjaardag. Dat wordt een groot feest, waarin we onze stad vieren, en ons de grootse, vaak prachtige en soms zwarte geschiedenis van onze stad herinneren. Ik verheug me erop om in de aanloop daarnaar toe met zoveel mogelijk Amsterdammers na te denken over het wezen van Amsterdam, zijn historie en over onze gezamenlijke toekomst.

Als stadsbestuur maken wij de stad niet. Samen, het college en ik, kunnen wij wel de bondgenoten zijn van al die Amsterdammers die zoeken naar vrijheid, naar geluk. Die elke dag hopen, verlangen, soms teleurstellingen verwerken, doorgaan, herinneringen verzamelen en sporen in de stad achterlaten.

Het is een ongelooflijk voorrecht om Amsterdam en zijn inwoners als burgemeester te mogen dienen. Ik ga mijn best doen.

En hiermee sluit ik de vergadering.”

MIJN REACTIE OP YOUTUBE,COM
 
VOLLEDIGE SPEECH BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA
Astrid Essed
OPENINGSSPEECH BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA/ MOOIE WOORDEN, MAAR TWO FACED FEMKE,GEDOGER VAN RACISME EN ISLAMOFOBIE EEN KRITISCHE NOOT….. ZIE OOK https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/ OF http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/09/05/femke-halsema-burgemeester-amsterdamtwo-faced-femkewilders-hoofddoeken-en-zo-meer MOOIE WOORDEN! Je zou ze bijna gaan geloven, als je niet anders wist! In tegenspraak tot wat zij zei in haar openingsspeech, is onze nieuwe burgemeester GEEN bondgenoot van zwarte mensen en andere niet-westerse allochtonen, GEEN bondgenoot van de sociaal zwakkeren en is zij GEEN bondgenoot van ”gesluierde islamitische vrouwen” . Verder heeft zij GEEN respect voor de Grondwet waaraan zij trouw heeft beloofd als burgemeester. En dat is GOED FOUT! Een burgemeester, zeker van een stad als Amsterdam, hoort verbindend te zijn! YOU DON’T BELIEVE ME? LISTEN TO WHAT I HAVE TO SAY! SOCIALE STRIJD Halsema heeft zich altijd opgeworpen als progressief, verdediger van sociale rechten. Is zij niet: In het met voormalig Groen Links Tweede Kamerlid Ineke van Gent uitgebrachte Manifest [Halsema was toen fractieleider Groen Links] ”Vrijheid Eerlijk Delen” riep ze op tot versoepeling van het ontslagrecht [waardoor de bazen makkelijker van hun werknemers af konden] ANTI RACISME Halsema beweert anti-raciste te zijn, maar boycotte in 2008 een antiracismedemonstratie tegen PVV leider G Wilders omdat Wilders ”een collega” was, ondanks het feit, dat G W een verklaard Islamofoob en ook racist was/is https://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/ Zij lanceerde bij haar afscheid aan de Tweede Kamer een voorstel tot verruiming van de parlementaire onschendbaarheid , wat in gewoon Nederlands betekent, dat parlementariers ook buiten de Tweede Kamer onwenselijke standpunten [ze bedoelde weer Wilders en dacht aan het procs Wilders, waar zij tegen was] konden spuien, zonder dat dat consequenties had. Komt dus gewoon neer op meer haatzaaierij in de samenlving! https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire Ze boycotte haar anti racistische partijgenoten Rene Danen en Mohammed Rabbae, die WEL stelling tegen namen tegen racisme en Wilders. EN zij kapittelde zwarte anti-racisten, omdat ze het woord ”white privilege” gebruikten, terwijl in Nederland nooit zwarten achterin de bus hoefden te zitten. NOU EN! Daarom is er hier wel discriminatie. Ook vond ze de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet maar ”overtrokken” Wie is zij als blanke vrouw om voor zwarte mensen te kunnen bepalen, of zij zich gediscrimineerd voelen? En dat moet een ”verbindende burgemeester” voorstellen? Laat me niet lachen! ISLAMOFOBIE In een interview met De Pers sprak zij zich uit tegen de hoofddoek [al draaide ze er omheen en sprak ze zichzelf voortdurend tegen, de boodschap was duidelijk] en noemde zij de Islam ”natuurlijk” een probleem, vooral ”in combinatie met ongeletterdheid” [wat zij daarmee bedoelde werd niet duidelijk, eerlijk gezegd] Over de christen-fundamentalistische SGP, die echt voor problemen zorgt [inentingsweigering kinderen in de Biblebelt], liet zij zich niet uit. Meten met twee maten dus. In haar TV documentaire ”Seks en de Zonde”, noemde ze de Islam een ”hardvochtig Geloof”en stelde zij deze religie op een lijn met vrouwenonderdrukking in de moslim-wereld, terwijl zij duidelijk niets van de Islam afweet en negeert, dat het patriarchaat [dominante mannelijke samenleving] en de traditie veel belangrijker factoren zijn bij die vrouwen onderdrukking. Bovendien valt zij regelmatig de ”conservatieve” Islam aan en op zich mag dat, maar je hoort haar nooit over de vrouwonvriendelijke sGP, een christen fundamentalistische stroming. Waarom niet gefulminerd tegen de inentingsweigering van kinderen, die zo vaak in d Biblebelt voorkomt? TEGEN DE GRONDWET/AANPAKKEN VAN MENSEN, DIE NIETS STRAFBAARS HEBBEN GEDAAN And last but not least wil Halsema [een van haar eerste voornemens als burgemeester] de door nota bene VVD burgemeester [die hierin dus progressiever is dan Halsema!],gestarte gesprekken met Salafistische organisaties beeindigen! EN als KLAP OP DE VUURPIJL ”radicale imams”, DIE DE WET NIET HEBBEN OVERTREDEN aanpakken! Dat is tegen de Grondwet [vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging] in om mensen aan te pakken, die geen strafbare feiten hebben gepleegd. SAMENVATTEND: Neen, Halsema is als burgemeester GEEN aanwinst voor Amsterdam. Want wie racisme gedoogd, Islamofobie bevordert en er geen moeite mee heeft, de Grondwet te schenden, is niet verbindend, maar polarisrend. En dat verandert niet door een infantiel interview met Femke’s man, die haar natuurlijk ophemelt. ZO, IK HEB GEZEGD! Verwijdering van mijn bijdrage heeft geen zin, want het komt toch op mijn website te staan! SEE AND ENJOY! www.astridessed.nl Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Femke Halsema, burgemeester Amsterdam/Mooie openingsspeech, toch gedoger racisme en Islamofobie/Tweede reactie op Youtube

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.