Burgemeester Femke Halsema/Two Faced Femke/Reactie op Youtube

Image result for Femke Halsema/Images
664 × 378Images may be subject to copyrightFind out more

 

Image result for Femke Halsema/Images
548 × 393Images may be subject to copyrightFind out more
Image result for Foto's Femke Halsema
Image result for Metro 2003/Interview met Femke Halsema
648 × 345Images may be subject to copyrightFind out more
ZIEHIER FEMKE HALSEMA, EX FRACTIEVOORZITTER GROEN-LINKS
EN NU BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
DE VROUW, DIE SOCIALE RECHTEN AFBRAK,
DIE WILDERS ALLE RUIMTE GAF DOOR EEN ANTI RACISMEDEMONSTRATIE
TE BOYCOTTEN EN VOND, DAT POLITICI OOK BUITEN DE KAMER
ALLE RUIMTE MOESTEN KRIJGEN VOOR ONACCEPTABELE
OPVATTINGEN.
DE VROUW, DIE TEL AVIV EEN SCHOOLVOORBEELD
VAN ”TOLERANTIE” NOEMT.
OOK DE VROUW, DIE HAAR  [ISLAMOFOBE] BEZWAREN LOSLIET
OP HOOFDDOEKEN!
IS DAT ”PROGRESSIEF”?
Related image
1048 × 1300Images may be subject to copyrightFind out more
Image result for verpakt cadeau/Foto's
1600 × 1300Images may be subject to copyrightFind out more
LEUKE CADEAUTJES VAN FEMKE HALSEMA AAN DE ISLAMOFOBE
EN RACISTISCHE PVV LEIDER WILDERS
HET BOYCOTTEN VAN EEN ANTI-RACISMEDEMONSTRATIE
IN 2008
HET BESTOKEN VAN HAAR EIGEN ANTI-RACISTISCHE
PARTIJGENOTEN
EN HAAR VOORSTEL TOT VERRUIMING VAN DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID


Sheffi Paz, seen in center holding red megaphone, leads residents in the South Tel Aviv neighborhood of Shapira in a protest against African asylum seekers, August 2015.

 Keren ManorActiveStills

HALSEMA NOEMT TEL AVIV ”VOORBEELDSTAD” VOOR AMSTERDAM
LIEVER NIET, GEZIEN DE RACISTISCHE AANVALLEN OP
AFRIKAANSE MIGRANTEN IN TEL AVIV!
ZIE BOVENSTAANDE FOTO VAN EEN RACISTISCHE DEMONSTRATIE
TEGEN AFRIKAANSE VLUCHTELINGEN!
HALSEMA PAST PRIMA IN DEZE TIJD VAN GEDOGING RACISME EN XENOFOBIE,
DIE [IN VELE GEVALLEN] DE RUIMTE KRIJGT VAN ZICH ”LINKS”
NOEMENDE PARTIJEN!

 

BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA/TWO FACED FEMKE/
REACTIE OP YOUTUBE.COM
INLEIDING:
Lezers van mijn website en weblog weten, dat ik recentelijk
een stuk geschreven heb, waarmee ik de vloer heb aangeveegd met
d benoeming van Femke Halsema, oud partijleider van Groen Links,
tot burgemeester van Amsterdam.
Hou google in de gaten, dames en heren:
Misschien verschijnt het daar eerdaags.
Welnu, in mijn stuk leg ik uit, dat naar mijn mening, Femke Halsema
”Two Faced” is, met andere woorden, dat zij niet is wie zij beweert is te zijn:
Iemand met sociaal engagement, anti-raciste en tegenstander van
discriminatie van moslims.
In werkelijkheid heeft zij geholpen, sociale rechten af te breken, gedoogt zij
racisme en doet zij structureel Islamofobe uitspraken IS zij Islamofobe!

 

SOCIALE STRIJD
Zo heeft zij als Groen Links partijleider met oud Groen Links Tweede Kamerlid
Ineke van Gent het Manifst ”Vrijheid Eerlijk Dlen” gelanceerd, waar wordt
gepleit voor flexibilisering van het ontslagrecht.
ANTI-RACISME
Zij heeft racisten als Wilders een veilige haven geboden door in
2008 een anti-racismedemonstratie te boycotten onder het mom,
dat Wilders ”een collega” was.
Ze werkte systematisch haar anti-racistische partijgenoten Mohammd
Rabbae en Rene Danen, die zich WEL inzetten voor de bestrijding van
Wilders/PVV tegen, waardoor Mohammed Rabbae het lidmaatschap van
Groen Links opzegde.
De anti-racistische beweging tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet [1]
noemde zij in een interview een ”Hype” en ”overtrokken” [2]
Ze keerde zich tegen het gebruik door vooral zwarte anti-racisten
van het begrip ”white privilege” [3], omdat in Nederland zwarten nooit
achterin de bus hoefden te zitten….
Zij was een tegenstander van het eerste proces Wilders en sprak
zich zelfs bij haar afscheid uit de Tweede Kamer uit voor
een verruiming van de parlementaire onschendbaarheid, wat in
gewoon Nederlands betekent, dat Twede Kamerleden ook buiten
de Kamer ”niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen”
zouden kunnen uiten.
Vrij vertaald [denkend aan Wilders de Kwaadaardige] Islamofoob
en ook racistisch geraaskal.
Haatzaaierij dus
ISLAMOFOBIE
Ook een aantal onverkwikkelijke Islamofobe uitspraken heeft
zij gedaan, waarbij vooral opvalt, dat zij alleen de’
”conservatieve Islam” aanvalt en nooit bijvoorbeeld
de christen fundamentalistische SGP, bijvoorbeeld
op de inentingsweigering van kinderen in de Biblebelt.
Dat eenzijdig hameren op de Islam is discriminatie.
Is Islamofobie.
Zo iemand is niet verbindend [wat een burgemeester hoort te
zijn] , maar polariserend en dus een heel slechte keuze als
burgemeester!
Zie voor mijn stuk, waarin ik een boekje opendoe over Halsema
 
 
OF
 
 
 
 
Nu kwam ik een Youtube filmpje tegen met een nogal infantiel interview
met de echtgenoot van Halsema, Robert Oey, waarin hij onder andere zei, dat hij
de ontvangst van Feme door Amsterdam zo ”hartverwarmend” vond.
Zie ook AT5 stukje onder noot 4
Ik heb dit aangegrepen om nogmaals felle kritiek te
uiten op de benoeming van La Halsema
Zie direct onder notenapparaat eerst het Youtube filmpje met
transcriptie van de tekst van het interview en daarna mijn reactie.
Ik weet niet, of mijn reactgie op Youtube blijft staan, maar in ieder
geval kunt u het lezen op mijn website
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS
RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
[2]
[3]
‘the fact of people with white skin having advantages in society that other people do not have:
CAMBRIDGE DICTIONARY
WHITE PRIVILEGE
WIKIPEDIA
WHITE PRIVILEGE
[4]
AT5
ECHTGENOOT FEMKE HALSEMA: IK VIND,
DAT AMSTERDAM ZO HARTVERWARMEND REAGEERT
13 JULI 2018
INTERVIEW MET ECHTGENOOT FEMKE HALSEMA,
ROBERT OEY
AMSTERDAM REAGEERT HARTVERWARMEND OP HALSEMA
[INTERVIEW MET DE MAN VAN FEMKE HALSEMA]
TEKST
INTERVIEWER:
”Dit moet een byzondere dag zijn voor de familie”
MAN FEMKE HALSEMA:
”Ja, heel erg”
INTERVIEWER;;
”Wat gaat er dan door u heen als u op de publieke tribune zit en u
ziet uw vrouw de Eed afleggen”
MAN FEMKE HALSEMA:
”Heel erg trots,
INTERVIEWER
Ja?
MAN FEMKE HALSEMA:
Ja, ik vind het heel byzonder
Ze beschreef het zelf als….ja, dit is zo’n magisch moment
en ik vond die woordkeuze zo treffend, want ik denk ja, ik
denk dat dat zo is en ik vind dat, ja ik bedoel, ze is lang partijleider
van Groen Links geweest en nou dus ja we hebben al het een en
ander meegemaakt met haar, als gezin, maar ik vind de manier waarop
Amsterdam nu op haar reageert zo eigenlijk hartverwarmend.
We wonen nu in een buurt, dat is niet altijd een makkelijke buurt,
maar ik vind de manier hoe die mensen
INTERVIEWER
Amsterdam Oost?
MAN FEMKE HALSEMA:
Ja Amsterdam Oost, nou ja de Transvaalbuurt , maar ik vind de manier
waarop die mensen nu reageren, echt heel byzonder.
INTERVIEWER:
En waarom komt denkt u voor uw vrouw alles samen met deze baan?
MAN FEMKE HALSEMA:
Nou ja, of alles samen komt…..dat heeft ze gezegd geloof ik he
INTERVIEWER
”Dat heb ik ergens gelezen geloof ik, ik moet er
ook even…..
MAN FEMKE HALSEMA:
Dat weet ik niet.
Voor haar is het denk ik de eer, het byzondere van het moment,
de girl power die ontegenzeggelijk is.
We hadden vanmorgen, staan we gewoon ergens, ze had haar zonnebril
niet op, dus dan stopt er een auto, die pleurt hem op de stoep, komt er
een vrouw uitlopen, die zegt ”Mag ik je even feliciteren”, ja dan zie je
dat, ik zie niet veel mannen dat een twee drie doen, maar er zijn een hoop
vrouwen in ieder geval, die haar toejuichen.
INTERVIEWER:
”De keerzijde, u zei het al, we hebben wel wat te verduren
gehad als gezin, ja, u bent nu weer publiek bezit, in zekere zin
natuurlijk”
MAN FEMKE HALSEMA:
Ja, ik denk dat als burgemeester, ook burgemeester van
Amsterdam dat toch heel anders is.
Ik denk, dat als je partijleider bent van een partij, die hl duidelijk
bepaalde opvattingen heeft, dat dat gewoon veel lastiger is.
Ik denk, dat Den Haag veel lastiger is.
Echt waar
Ik denk dat…..
Volgens mij ja
Ik wil niet zeggen dat het een walk in the park wordt, maar ik denk
echt, dat het iets anders is
INTERVIEWER
En gaat u de Transvaalbuurt achter u laten, of eh….
MAN FEMKE HALSEMA:
Daar weet ik helemaal niets van.
Ik bedoel, ikke….we hebben een hele mooie bruine hond en ik kijk
weleens hier in de stad en er is geen groen te bekennen, dus voorlopig
blijven we lekker in de Transvaalbuurt wonen
INTERVIEWER
En tot slot:
Waarom denkt u dat zij het goed zal gaan doen als burgemeester?
MAN FEMKE HALSEMA:
Ja….door wie zij is.
Door de manier waarop zij altijd, nooit een makkelijke weg
gekozen heeft, altijd opvattingen van anderen heeft willen verdedigen,
ook al zijn het niet altijd haar opvattingen.
Dat verbindende element waar mensen soms, weet je wel,
wat mensen soms denken, dat zij niet zou hebben, denk ik, heeft zij
juist in optima forma en ik denk, dus ik denk….
Laatst werd haar een vraag gesteld ”Hoe is het, kun je het
wel aan als je straks uitgefloten wordt” dat ging geloof ik over
een bezoek aan Ajax….
INTERVIEWER
Kampioenschap….., traditiegetrouw krijg je dat….
MAN FEMKE HALSEMA:
”Toen zei ze geloof ik zoiets ”Nou ja, wie wil er niet als vrouw door
vijftigduizend man uitgeloten worden”, dus ik denk dat zij hier
echt voor geknipt is.
INTERVIEWER
Mooie woorden ook nog even voor Eberhard van der Laan he,
aan het begin van haar speech….
MAN FEMKE HALSEMA:
Ja,…berhard, ik bedoel ….ze kende Eberhard….ik vond
het ook heel leuk, dat ze Wende even aanhaalde, die in mijn
ogen tijdens de dienst het aller allermooiste lied heeft gezongen.”
MIJN COMMENTAAR OP YOUTUBE.COM
AMSTERDAM REAGEERT HARTVERWARMEND OP HALSEMA/ TWO FACED FEMKE, GEDOGER VAN RACISME EN ISLAMOFOBIE EEN KRITISCHE NOOT….. ZIE OOK https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/ OF http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/09/05/femke-halsema-burgemeester-amsterdamtwo-faced-femkewilders-hoofddoeken-en-zo-meer Of Amsterdam echt zo ”hartverwarmend” op Femke Halsema als nieuwe burgemeester heeft gereageerd is maar zeer de vraag. In ieder geval is zij GEEN bondgenoot van zwarte mensen en andere niet-westerse allochtonen, zij is GEEN bondgenoot van moslims en heeft GEEN respect voor de Grondwet waaraan zij trouw heeft beloofd als burgemeester. En dat is GOED FOUT Een burgemeester, zeker van een stad als Amsterdam, hoort verbindend te zijn! YOU DON’T BELIEVE ME? LISTEN TO WHAT I HAVE TO SAY: SOCIALE STRIJD Halsema heeft zich altijd opgeworpen als progressief, verdediger van sociale rechten. Is zij niet: In het met voormalig Groen Links Tweede Kamerlid Ineke van Gent uitgebrachte Manifest [Halsema was toen fractieleider Groen Links] ”Vrijheid Eerlijk Delen” riep ze op tot versoepeling van het ontslagrecht [waardoor de bazen makkelijker van hun werknemers af konden] ANTI RACISME Halsema beweert anti-raciste te zijn, maar boycotte in 2008 een antiracismedemonstratie tegen PVV leider G Wilders omdat Wilders ”een collega” was, ondanks het feit, dat G W een verklaard Islamofoob en ook racist was/is https://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/ Zij lanceerde bij haar afscheid aan de Tweede Kamer een voorstel tot verruiming van de parlementaire onschendbaarheid , wat in gewoon Nederlands betekent, dat parlementariers ook buiten de Tweede Kamer onwenselijke standpunten [ze bedoelde weer Wilders en dacht aan het procs Wilders, waar zij tegen was] konden spuien, zonder dat dat consequenties had. Komt dus gewoon neer op meer haatzaaierij in de samenlving! https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire Ze boycotte haar anti racistische partijgenoten Rene Danen en Mohammed Rabbae, die WEL stelling tegen namen tegen racisme en Wilders. EN zij kapittelde zwarte anti-racisten, omdat ze het woord ”white privilege” gebruikten, terwijl in Nederland nooit zwarten achterin de bus hoefden te zitten. NOU EN! Daarom is er hier wel discriminatie. Ook vond ze de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet maar ”overtrokken” Wie is zij als blanke vrouw om voor zwarte mensen te kunnen bepalen, of zij zich gediscrimineerd voelen? En dat moet een ”verbindende burgemeester” voorstellen? Laat me niet lachen! ISLAMOFOBIE In en interview met De Pers sprak zij zich uit tegen de hoofddoek [al draaide ze er omheen en sprak ze zichzelf voortdurend tegen, de boodschap was duidelijk] en noemde zij de Islam ”natuurlijk” een probleem, vooral ”in combinatie met ongeletterdheid” [wat zij daarmee bedoelde werd niet duidelijk, eerlijk gezegd] Over de christen-fundamentalistische SGP, die echt voor problemen zorgt [inentingsweigering kinderen in de Biblebelt], liet zij zich niet uit. Meten met twee maten dus. In haar TV documentaire ”Seks en de Zonde”, noemde ze de Islam een ”hardvochtig Geloof”en stelde zij deze religie op een lijn met vrouwenonderdrukking in de moslim-wereld, terwijl zij duidelijk niets van de Islam afweet en negeert, dat het patriarchaat [dominante mannelijke samenleving] en de traditie veel belangrijker factoren zijn bij die vrouwen onderdrukking. Bovendien valt zij regelmatig de ”conservatieve” Islam aan en op zich mag dat, maar je hoort haar nooit over de vrouwonvriendelijke sGP, een christen fundamentalistische stroming. Waarom niet gefulminerd tegen de inentingsweigering van kinderen, die zo vaak in d Biblebelt voorkomt? TEGEN DE GRONDWET/AANPAKKEN VAN MENSEN, DIE NIETS STRAFBAARS HEBBEN GEDAAN And last but not least wil Halsema [een van haar eerste voornemens als burgemeester] de door nota bene VVD burgemeester [die hierin dus progressiever is dan Halsema!],gestarte gesprekken met Salafistische organisaties beeindigen! EN als KLAP OP DE VUURPIJL ”radicale imams”, DIE DE WET NIET HEBBEN OVERTREDEN aanpakken! Dat is tegen de Grondwet [vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging] in om mensen aan te pakken, die geen strafbare feiten hebben gepleegd. SAMENVATTEND: Neen, Halsema is als burgemeester GEEN aanwinst voor Amsterdam. Want wie racisme gedoogd, Islamofobie bevordert en er geen moeite mee heeft, de Grondwet te schenden, is niet verbindend, maar polarisrend. En dat verandert niet door een infantiel interview met Femke’s man, die haar natuurlijk ophemelt. ZO, IK HEB GEZEGD! Verwijdering van mijn bijdrage heeft geen zin, want het komt toch op mijn website te staan! www.astridessed.nl Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Femke Halsema/Two Faced Femke/Reactie op Youtube

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.