EU Migratiedeal met Tunesie/Pact met de Duivel [Ingezonden Stuk]

ANP

https://nos.nl/artikel/2483065-europese-unie-sluit-migratiedeal-met-tunesie

EU MIGRATIEDEAL MET TUNESIE/PACT MET DE DUIVEL

[INGEZONDEN STUK]

Beste lezers,

Hierbij een Ingezonden Stuk, dat ik heb toegezonden aan een

aantal kranteredacties, waaronder Het Parool [1]

Omdat ik uiteraard geen idee heb, of het ook wordt gepubliceerd, deel

ik het hierbij met u

VEEL LEESPLEZIER

Astrid Essed

[Zie noot 1, geheel onderin]

INGEZONDEN STUK:

INGEZONDEN STUK

Geachte Redactie,

Pact met de Duivel lijkt sterk uitgedrukt, maar dat is het niet.

Want de migratiedeal, die de EU -met als voortrekkers nu demissionair

premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en voorzitter van de Europese

Commissie, Ursula Von der Leyen, heeft gesloten met president Saied van

Tunesie, tast in vergaande mate de rechten van vluchtelingen aan,

Opzet van de deal is de vluchtelingenstroom via Tunesie terug te dringen,

doordat Tunesie zich verbindt, de grenzen beter te bewaken en zo de

mensensmokkel aan te pakken.

In ruil daarvoor krijgt Tunesie een zak geld [een rentedragende lening, maar liefst 900 miljoen, gekoppeld

aan de voorgenomen IMF leningen aan president Saied ], dat wordt geinvesteerd in de

zieltogende Tunesische economie en daar nog eens boven 100 miljoen voor grensbewaking.

Ruim 1 miljard euro dus!

Ook kunnen Tunesische jongeren [en studenten] tijdelijk naar de

EU voor scholing, werk en studie.

En dat alles met inachtneming van de naleving van de mensenrechten

door president Saied, aldus demissionair premier Rutte.

Laat me niet lachen!

Niet alleen is president Saied een de facto dictator, die de eigen oppositie

keihard onderdrukt en steeds meer macht naar zich toe trekt, in februari

van dit jaar heeft hij een racistische, haatzaaiende toespraak gehouden

over in Tunesie aanwezige Afrikaanse migranten met als gevolg een stroom

van geweld, waarbij Afrikanen werden mishandeld, uit hun huis gedreven

en last, but not least, gedeporteerd naar de grens met Libie, waar ze werden

achtergelaten zonder medische hulp, eten en drinken.

Dat is president Saied.

En met een dergelijke president, die nul comma nul respect heeft voor

mensenrechten, heeft de EU een migratiedeal gesloten.

Bovendien houdt het tegenhouden van migranten in, dat mensen,

die moeten vluchten voor vervolging [ook bijvoorbeeld de

tegenstanders van Saied!] nu niet in staat zijn om asiel in Europa aan te vragen,

waarmee de EU het recht op asiel, dat staat verankerd in EU verdragen [artikel 18, EU Handvest], met voeten treedt, met alle president Saied gevolgen van dien!

Met het ondertekenen van deze onzalige Deal heeft de EU bloed aan haar handen!

Een Pact met de Duivel dus

Astrid Essed

Amsterdam

NOOT 1

MAIL ASTRID ESSED DD 19 JULI 2023 AAN HET PAROOL[INGEZONDEN STUK[/EU MIGRATIEDEAL MET TUNESIE/PACT MET DE DUIVEL

Reacties uitgeschakeld voor EU Migratiedeal met Tunesie/Pact met de Duivel [Ingezonden Stuk]

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.