Boycot Israel/Vakantiebeurs 2015/Reizen naar Israel/Brief aan reisorganisatie Fox Verre Reizen over tendentieuze en misleidende reisinformatie

MISLEIDENDE VOORSTELLING VAN ISRAEL DOOR
FOX REIZEN
HIER WORDT GESUGGEREERD DAT ISRAEL BESTAAT
UIT DE BEZETTINGSSTAAT EN DE PALESTIJNSE BEZETTE GEBIEDEN
VANDAAR, DAT PALESTIJNSE PLAATSEN DOOR FOX WORDEN
AANGEDUID ALS ”PLAATSEN IN ISRAEL”
ZONNIG ISRAEL
ZONNIGE DAG OP DE PROMENADE VAN EILAT
DOSE OF REALITY
VERWOESTING VAN GAZA
AAN FOX VERRE REIZEN
UW REISINFORMATIE OVER ISRAEL
Geachte heer/mevrouw,
Ongetwijfeld zal uw reisorganisatie onderdeel
uitmaken van de Vakantiebeurs in Utrecht, die zit jaar gehouden
wordt vanaf 14 januari t/m 18 januari [1] en zult u uw aanbod aan
”Israelreizen” daar presenteren.
Gezien het feit, dat Israel sinds 1967 bezettingsstaat is van de
Palestijnse gebieden [2] en zich structureel schuldig maakt aan oorlogsmisdaden,
zoals vorig jaar nog de bloedige militaire expeditie naar Gaza [3],
ben ik van mening, dat u in het geheel geen reizen naar Israel zou moeten
organiseren, maar aangezien u dat, helaas, wel doet, dient u op zijn minst juiste
en betrouwbare informatie te geven.
Aangezien dat niet het geval is, roep ik u middels deze brief ter
verantwoording.
Tevens geef ik u handvaten in handen voor een objectievere
en meer verantwoorde informatievoorziening.

UW REISINFORMATIE
UW ONTKENNING VAN PALESTINA EN
DE PALESTIJNEN
UW ONTKENNING VAN DE BEZETTING VAN DE WESTBANK
UW VERDEDIGING VAN DE BEZETTING VAN DE SYRISCHE
GOLANHOOGTEN
Ik sloeg bijna achterover, toen ik uw informatiefolder
”Reisorakel” doornam
Een korte doorlichting bij ”Groepsreis” [er staan zoveel onjuistheden in,
dat ik ze hier niet allemaal kan noemen]
”ISRAEL
Israel, het ”beloofde land” is een smeltkroes van talen
en culturen.
Jeruzalem heeft veel mooie bezienswaardigheden zoals de
Beroemde Klaag,uur, de Tempelberg en de Citadel” [4]
En onder ”Onze Uitgebreide Informatie over Israel’
neem ik ”Landinformatie”
”Landinformatie Israel”
……
……
……
”Israeli’s mogen geen melk en vleesproducten
samen eten, maar de vele immigranten hebben allen
hun eigen keuken meegenomen”
……….
………..
Feestdagen
Israel is een land met jaarlijks vele religieuze feestdagen,
Israel kent nationale feestdagen en daarnaast kent het land natuurlijk
ook de Islamitische, Joodse en Christelijke Feestdagen.
Een aantal Feestdagen zijn afhankelijk van de Arabische
maankalender en vallen daardoor elk jaar op een andere dag.
De wekelijkse rustdag is op vrijdag.”
Daarna een heel verhaal over Joodse Feestdagen. [5]
Maar we zijn er nog niet
”Plaatsinformatie Israel”
”Wilt u meer weten over de meest interessante plaatsen van
Israel?
Lees hier meer over onder andere Akko, Bethlehem, Eilat, Golan,
Jeruzalem, Nazareth, Netanya, Tel Aviv en Tiberias. [6]
”Golan:
Dit mooie, heuvelachtige gebied ligt aan de grens van Libanon,
Syrie en Jordanie.
…..
…..
”Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israel
dit gebied op Syrie,.
Aan deze strijd waren al eerder vele incidenten voorafgegaan.
Israel beschouwt het gebied als een noodzakelijke bufferzone
tussen Syrie en de eigen bevolking, met als doel om
de veiligheid te waarborgen.
De Golan is van Israel van groot belang, hier liggen namelijk
de drie bronnen van de Jordaan, die een groot deel van de
waterbehoefte voorziet.
Internationaal wordt daardoor een deel van de Golan hoogvlakte
gezien als bezet Syrisch grondgebied. [7]
”Jeruzalem:
Jeruzalem is de voor de christenen, Joden en de moslims.
In deze stad staan ook de drie belangrijkste heiligdommen van
van deze wereldgodsdiensten te vinden, namelijk de Klaagmuur
voor de Joden, de prachtige Rotskoepel voor de moslims
en voor de christenen de Kerk van het Heilige Graf”
……
…..
De oude stad ten Oosten van Jeruzalem is nog altijd
volledig omgeven door een stadsmuur.[8]
UW MISLEIDENDE REISINFORMATIE
ONTKENNING VAN PALESTINA EN DE PALESTIJNEN
Dat u een mooi verhaal weeft rond uw vakantiebestemming,
spreekt voor zich.
Dat u feiten verdraait of ontkent, niet.
Met uw beschrijving, dat Israel ””een smeltkroes van talen
en culturen” is, en er ”immigranten” wonen, is wel
een heel rooskleurige en misleidende voorstelling
van zaken, waarbij u bovendien vrijwel [u noemt
hen maar een keer zijdelings] vrijwel het bestaan van Palestijnen
in Israel ontkent, door alleen Joden te noemen [zie
de ”eetgewoonten van Israeli’s] [9]
Maar de ”Israelische Arabieren” vormen zeker een
vijfde van de bevolking en worden, by the way, zwaar
achtergesteld op de Joodse Israeli’s. [10]
Niet alleen de Palestijnen in Israel ontkent u, u doet
ook voorkomen, alsof de Joodse Israeli’s de oudste
bewoners in Israel zijn en alle anderen daar
later bij gekomen zijn.
Dat is verdraaiing van de feiten:
De oudste bewoners zijn de Palestijnen.
A DOSE OF REALITY FOR YOU
Voor de Stichting van de Staat
Israel in 1948 vormden  de Palestijnse Arabieren de autochtone bevolking
in historisch Palestina [eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk en vanaf 1920 Brits
Mandaatgebied].
Totdat ze  in de oorlog van 1948, grotendeels door Israelisch-
zionistische troepen werden verdreven en daarna een minderheid vormden in
hun eigen land.
Dat dit zo was gelopen had alles te maken met de zionistische
beweging, die vanaf het begin van de twintigste eeuw door kolonisatie
en deals met Groot Brittannie [De Balfour Declaration] streefde naar de stichting
van een Joodse Staat in historisch Palestina, wat gerealiseerd werd
door VN resolutie 181 [1947], de deling van historisch Palestina in
een Joods en Arabisch deel. [11]
Nou hoeft u wat mij betreft dat hele verhaal over de ontstaansgeschiedenis
van de Staat Israel niet aan uw klanten te vertellen, maar suggereer dan
ook niet, dat Israel een eeuwenoude Staat is, waar ook wel anderen in
wonen, of mogen wonen.
UW MISLEIDENDE REISINFORMATIE
GOLAN
”Dit mooie, heuvelachtige gebied ligt aan de grens van Libanon,
Syrie en Jordanie.
”Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israel
dit gebied op Syrie,.
Aan deze strijd waren al eerder vele incidenten voorafgegaan.
Israel beschouwt het gebied als een noodzakelijke bufferzone
tussen Syrie en de eigen bevolking, met als doel om
de veiligheid te waarborgen.
De Golan is van Israel van groot belang, hier liggen namelijk
de drie bronnen van de Jordaan, die een groot deel van de
waterbehoefte voorziet.
Internationaal wordt daardoor een deel van de Golan hoogvlakte
gezien als bezet Syrisch grondgebied.” [12]
Dat vertelt u over de Golan Hoogten, waarbij u de Israelische bezetting
rechtvaardigt, waterdiefstal goed praat en beweert , dat ”een deel”
van de Golan Hoogvlakte ”wordt gezien” als bezet Syrisch grondgebied.
Neen, geachte heer/mevrouw, het wordt niet GEZIEN als bezet grondgebied,
het IS bezet grondgebied.
Sterker nog, in 1967 riep VN Veiligheidsraadsresolutie 242
Israel reeds op, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
veroverde bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golan
Hoogten. [13]
Bovendien gaat het niet om ”een deel” van de Golan Hoogte,
maar om het hele door Israel bezette gedeelte.
U dient dus uw reisinformatie zo aan te passen, dat u
vermeldt, dat de Syrische Golan Hoogte door Israel bezet
gebied is, zonder meer.
Uw rechtvaardiging over de ”veiligheid;” voor de Israelische
bevolking en de ”noodzaak van die waterbehoefte [feitelijk
dus gestolen water] moet u eruit verwijderen, als u niet
voor apologeet van de Israelische bezetting wilt worden
aangezien.
UW MISLEIDENDE REISINFORMATIE
JERUZALEM
Jeruzalem:
Jeruzalem is de voor de christenen, Joden en de moslims.
In deze stad staan ook de drie belangrijkste heiligdommen van
van deze wereldgodsdiensten te vinden, namelijk de Klaagmuur
voor de Joden, de prachtige Rotskoepel voor de moslims
en voor de christenen de Kerk van het Heilige Graf”
……
…..
”De oude stad ten Oosten van Jeruzalem is nog altijd
volledig omgeven door een stadsmuur.” [14]
Ik vind dit wel een heel groffe vorm van misleiding:
Want hiermee ontkent u doodleuk, dat er sprake
is van bezetting.
U behoort te weten EN te vermelden, dat Oost-Jeruzalem
sinds 1967 door Israel wordt bezet en samen met de Westbank
en Gaza [15] de bezette Palestijnse gebieden zijn.
Behalve de onderdrukking van de bezetting wordt Oost-Jeruzalem
evenals de Westbank, ook nogeens geteisterd door de bouw van
illegale nederzettingen, wat neerkomt op huisuitzettingen van Palestijnen. [16]
Zo, dat is wel wat anders dan het idyllische beeld, dat u schetst
van Jeruzalem.
AND LAST, BUT NOT LEAST
UW MISLEIDENDE REISINFORMATIE
UW DEFINIERING VAN ISRAEL
EN UW BENOEMING VAN PALESTIJNSE
PLAATSEN ALS ”ISRAELISCHE”
””Wilt u meer weten over de meest interessante plaatsen van
Israel?
Lees hier meer over onder andere Akko, Bethlehem, Eilat, Golan,
Jeruzalem, Nazareth, Netanya, Tel Aviv en Tiberias.” [17]
Het noemen van al deze plaatsen als ”Israelische”
zegt al veel over uw opstelling.
Want zeker twee liggen helemaal niet in Israel, maar in
bezet Palestijns gebied, te weten Bethlehem en de
Golan Hoogte [die u Golan noemt] IS DE BEZETTE
SYRISCHE GOLAN HOOGTEN, waarover ik reeds schreef.
Dus is uw informatie ook hier weer misleidend.
Wat welhaast erger is, is uw afbeelding van de kaart van Israel. [18]
De grenzen horen te lopen langs de Groene Lijn [de grens van Israel
met de bezette Westbank], maar hoewel er daar een stippellijn
loopt, is het uiterst vaag en lijkt het net, alsof de Westbank bij
Israel hoort.
Dat vind ik uiterst kwalijk, want daarmee suggereert u een instemming
met de bezetting, nee, sterker nog, instemming met de annexatie
van de bezette gebieden.
Dat is de uiterst verwerpelijke Groot Israel gedachte van Israelisch
extreem-rechts.
Ik ga ervanuit, dat u daarmee niet geassocieerd wilt worden.
EPILOOG
Duidelijk is, dat u in uw reisinformatie misleidende informatie
geeft over de situatie in Israel.
U doet, alsof in Israel geen Palestijnen wonen,
suggereert , dat de Joden de oorspronkelijke bevolking
in Israel zijn en
dat er nooit een historisch Palestina heeft bestaan.
U vermeldt nergens, dat Oost-Jeruzalem bezet
gebied is, bagatelliseert de bezetting van de Syrische
Golanhoogte en bestaat het enkele alinea”s verder, ”Golan” [zoals
u steevast noemt], ”een plaats in Israel” te noemen.
Plaatsen, die in werkelijkheid in de bezette gebieden liggen,
noemt u voor het gemak ”Israelisch”
En last, but not least.
U presenteert een kaart van Israel, waarop het net lijkt,
alsof de bezette Westelijke Jordaanoever een deel
van Israel is.
Grove misleiding van uw klanten.
WAT U TE DOEN STAAT
Behoorlijke en juiste reisinformatie geven.
Noem de aanwezigheid van de Palestijnen in
Israel [de zogenaamde ”Israelische Arabieren”]
Suggereer niet dat de Jooddse inwoners de oorspronkelijke
bevolking zijn, want dat is historisch gezien onjuist en onwaar.
Rechtvaardig de bezetting van de Syrische Golanhoogte
niet met drogredenaties en onjuiste aannames als
”de veiligheid van Israel. [bezetting is gewoon illegaal en misdadig]
Wanneer u Oost Jeruzalem noemt, benoem het dan als
bezet gebied.
En noem geen plaatsen ”Israelisch” die in bezet Palestijns
gebied liggen.
Ik heb het al gezegd.
Aangezien Israel bezettingsstaat is en zich schuldig maakt
aan onderdrukking en oorlogsmisdaden, zou ueigenlijk  helemaal geen reizen
naar Israel moeten organiseren, maar als u dat dan wel doet, geef dan
de juiste informatie en schrap de foutieve informatie van uw website of
haal ze uit uw folders.
De Vakantiebeurs 2015 is een goed moment om hiermee te beginnen.
Zo niet, dan is uw integriteit nul comma nul waard en bent u feitelijk
een verdediger van de misdadige Israelische bezettingspolitiek.
U zit dan zowel internationaalrechtelijk als moreel fout
en handelt niet volgens de begrippen van elementair fatsoen.
Ik ga ervanuit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
VAKANTIEBEURS
14 T/M 18 JANUARI
[2]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[3]
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[4]
REISORAKEL
GROEPRONDREIS
ISRAEL
 
 
[5]
 
 
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
LANDINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
[6]
 
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
 
[7]
 
 
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
 
[8]
 
 
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
[9]
ONTKENNING VAN PALESTIJNEN IN ISRAEL
”””Israeli’s mogen geen melk en vleesproducten
samen eten, maar de vele immigranten hebben allen
hun eigen keuken meegenomen””
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
LANDINFORMATIE ISRAEL
ETEN EN DRINKEN
 
 
 
[10]
 
 
TROUW
ISRAEL DISCRIMINEERT ARABISCHE BEWONERS
JAN ELSHOUT
19 DECEMBER 2013
 
 
 
[11]
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[10]
ONTKENNING VAN PALESTIJNEN IN ISRAEL
”””Israeli’s mogen geen melk en vleesproducten
samen eten, maar de vele immigranten hebben allen
hun eigen keuken meegenomen””
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
LANDINFORMATIE ISRAEL
ETEN EN DRINKEN
 
 
 
[11]
 
 
TROUW
ISRAEL DISCRIMINEERT ARABISCHE BEWONERS
JAN ELSHOUT
19 DECEMBER 2013
 
[12]
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
 
[13]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[14]
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
 
[15]
 
 
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
[16]
”Gedurende de vredesonderhandelingen in 2013 zette Israël zijn nederzettingenexpansie en beleid van vernielingen in Oost-Jeruzalem en de C-zone voort. In Oost-Jeruzalem drijft de Israëlische regering de nederzettingenbouw op. Begin februari 2014 keurde het stadsbestuur van Jeruzalem de bouw van meer dan 500 woningen in Har Homa, Neve Yaakov en Pisgat Ze’ev goed. Israël weigert Oost-Jeruzalem immers op te geven en wil het afscheiden van de Westoever”
BROEDERLIJK DELEN
ACTUALITEITSNOTA OVER HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE
CONFLICT
 
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[17]
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
REISORAKEL
GROEPSRONDREIS
ZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
 
 
 

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Vakantiebeurs 2015/Reizen naar Israel/Brief aan reisorganisatie Fox Verre Reizen over tendentieuze en misleidende reisinformatie

Filed under Divers

Comments are closed.