Ik ben Charlie niet/Veroordeling aanslag/Geen solidariteit met racistisch en Islamofoob Charlie Hebdo/Brief aan Emile Roemer, SP fractievoorzitter

HET VRIJHEIDSBEELD, DAT ROEMER ZO BEWONDERT,
BIEDT GEEN VRIJHEID AAN ARMEN, ZWARTEN EN
ONDERDRUKTEN, IN DE VS EN INTERNATIONAAL
MET HET ”VRIJHEIDSBEELD” ALS NATIONAAL SYMBOOL
VOERDE DE VS BLOEDIGE OORLOGEN, PLEEGDE
OORLOGSMISDADEN  EN STEUNDE DICTATUREN IN ZUID-AMERIKA
CHARLIE HEBDO/RACISTISCHE AFBEELDING ZWARTE FRANSE
MINISTER VAN JUSTITIE  ALS AAP
150107_BB_Hebdo1011_350

In 2011, a special edition of Charlie Hebdo entitled Sharia Hebdo featured a cartoon of the prophet Muhammad on the cover as “guest-editor”, saying: “100 lashes if you don’t die of laughter!”
CARTOON VAN DE PROFEET MOHAMMED, WAARBIJ WORDT
VERWEZEN NAAR ”ZWEEPSLAGEN” EN HIJ WORDT GEPRESENTEERD
ALS ”GASTREDACTEUR VAN EEN ”SHARIA UITGAVE”
BELEDIGING PROFEET MOHAMMED ALS HEILIG 
VOOR DE ISLAM EN 
GENERALISERING EN STEREOTYPERING VAN DE ISLAM
150107_BB_Hebdo920_350

DENIGRERENDE CARTOON VAN CHARLIE HEBDO/
STEUN VOOR FRANS BOERKA VERBOD MET ALS
TEKST ”OU AUPORT DE LA BURQA, A L’ENTERIEUR””
[JA TEGEN HET DRAGEN VAN DE BOERKA, VAN BINNEN/
ZIE BLAUWE ZAKDOEK”

RACISTISCHE AFBEELDING VROUWEN, DIE ZIJN ONTVOERD
DOOR BOKO HARAM/LET OP DE DIKKE LIPPEN, DE RARE
TANDEN EN GRIMASSEN
ZO WERDEN IN DE 19 E EEUW, TIJD VAN SLAVERNIJ EN
RACISTISCHE SUPERIORITEITSTHEORIEEEN, ZWARTE
MENSEN AFGEBEELD
HET MINDERWAARDIGE KARIKATUUR VAN JODEN IN HET NAZI BLAD DER STURMER
VERTOONT OVEREENKOMSTEN METDOOR CHARLIE HEBDO
AFGEBEELDE  VROUWEN HIERBOVEN
EN DE AFBEELDING VAN DE ZWARTE MINISTER ALS AAP
HETZELFDE SUPERIORIEISDENKEN, DEZELFDE HAATZAAIERIJ
Geachte heer Roemer,
Met u veroordeel ik de in uw column ”Onze Vrijheid” [1]
genoemde criminele afrekening in het
kantoor van het blad, Charlie Hebdo, waarbij twaalf
mensen om het leven zijn gekomen. [2]
Als schending van het recht op leven is dit een
aanslag op fundamentele humanitaire waarden.
Ook wijst u terecht op het gevaar van politici [waarom zegt u
niet gewoon, PVV leider Wilders] die van oorlog spreken [3]
en de tragische gebeurtenissen in Parijs aangrijpen om
hun discriminerende agenda kracht bij te zetten.
Tot zover met u eens.
Maar verder vind ik de inhoud van uw column meer dan beschamend.
U hanteert met een verve, een betere zaak waardig, begrippen
als ”vrijheid van meningsuiting” en een ”vrije en open democratie”,
die hier in het geheel niet van toepassing zijn, omdat u ze
in verband brengt met een blad als Charlie Hebdo, dat om het in
hard Nederlands te zeggen ”te vies is om met een tang aan te
raken”
Daarover zometeen.

Als schending van het recht op leven is dit een
aanslag op fundamentele humanitaire waarden.
Ook wijst u terecht op het gevaar van politici [waarom zegt u
niet gewoon, PVV leider Wilders] die van oorlog spreken [3]
en de tragische gebeurtenissen in Parijs aangrijpen om
hun discriminerende agenda kracht bij te zetten.
Tot zover met u eens.
Maar verder vind ik de inhoud van uw column meer dan beschamend.
U hanteert met een verve, een betere zaak waardig, begrippen
als ”vrijheid van meningsuiting” en een ”vrije en open democratie”,
die hier in het geheel niet van toepassing zijn, omdat u ze
in verband brengt met een blad als Charlie Hebdo, dat om het in
hard Nederlands te zeggen ”te vies is om met een tang aan te
raken”
Daarover zometeen.
U begint uw colum sowieso al verkeerd:
Ik citeer
La liberté éclairant le monde (De vrijheid die de wereld verlicht). Zo omschreven de Fransen het Vrijheidsbeeld in New York, toen ze het beeld in 1886 aan de Verenigde Staten cadeau gaven.

Ik stond ervoor. In New York. Op de dag dat het nieuws over de brute aanslag in Parijs binnenkwam. Net als u heb ik stilgestaan bij de slachtoffers en bij hun nabestaanden. Samen met u voelde ik de diepe woede over de brute en laffe manier waarop deze fanatici onze samenleving hebben aangevallen.”

Nou laat ik die ”fanatici” even voor wat ze zijn. Ik ken verder de achtergrond

van de vermeende daders niet [ik weiger dader te zeggen, als iemand niet is veroordeeld] voor mij is doodslag, duidelijk met voorbedachten rade, al erg genoeg.

Waar het mij om gaat is dat u het bestaat, het ”Vrijheidsbeeld” in een adem

te noemen met werkelijke vrijheid.

Mag ik u in herinnering brengen, dat dit ”Vrijheidsbeeld” symbool staat

voor een land met vrijheid voor rijken en bevoorrechten, maar niet voor armen,

zwarten en Latino”s.

Waar nog steeds zwarte jongeren met regelmaat door de politie worden

doodgeschoten. [4]

Een land, dat naar eigen believen landen militair aanvalt

[Afghanistan, Irak, etc], ongestraft oorlogsmisdaden pleegt [5],

dodelijke drones dropt [6], waarvan veiligheidsdienst de CIA foltert [7]

en Zuid-Amerikaanse militaire dictaturen steunde.

Wat een vrijheid, wat een democratie!

Een smakeloze opmerking van u dus, over dat ”Vrijheidsbeeld.”

IK BEN CHARLIE NIET!

CHARLIE HEBDO/GEEN ”VRIJHEID VAN MENINGSUITING”

ISLAMOFOOB

RACISTISCH

VROUWVIJANDIG

In uw [terechte] verontwaardiging over de aanslag spreekt u van

het ”satirische” tijdschrift Charlie Hebdo.

Nu weet ik niet, wat u onder ”satire” verstaat, maar in mijn boek staat

satire niet gelijk met Islamofobie, vrouwvijandigheid en plat racisme.

En dat versta ik niet onder ”vrijheid van meningsuiting”, maar

brute onderdrukking.

Met een dergelijk vuilnistijdschrift ben ik niet solidair,

dat bestrijd ik met alle legale middelen.

TE UWER INFORMATIE/CHARLIE HEBDO

GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING, MAAR

ISLAMOFOBIE

Met de regelmaat van de klok worden door dat nu bejubelde

”Charlie Hebdo” Islamofobe cartoons afgebeeld en dat gaat niet

eens om een afbeelding van de Profeet Mohammed op zich,

maar de manier waarop hij wordt afgebeeld.

Ze waren er als de kippen bij om de Profeet

Mohammed af te beelden met een aangestoken bom

als tulband, namelijk een van die Deense Mohammed cartoons.[8]

Deze cartoon is op twee manieren beledigend.

Tegenover de Profeet Mohammed, de Boodschapper

van de Islam [en dus tegen alle moslims] en er werd in het verlengde

gesuggereerd, dat alle moslims terroristen zouden zijn.

En ze wisten van geen ophouden:

Met de regelmaat van de klok werden deze Islamofobe

cartoons gepubliceerd.

Er was een speciale ”Charia Hebdo”, waarvan de Profeet

Mohammed ”gastredacteur” was. [9]

Byzonder laf en minderwaardig, deze Islamofobe provocaties,

juist in een tijd van toenemende anti-Islamhetze.

Dat weet Charlie Hebdo ook en ze doen er bewust aan mee.

Dat is geen vrijheid van meningsuiting.

Dat is haatzaaierij.

TE UWER INFORMATIE/CHARLIE HEBDO

GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING, MAAR

RACISME

ZWARTE POLITICA AFGEBEELD ALS ”AAP”

Meneer Roemer, bent u ervan op de hoogte, dat Charlie

Hebdo de Franse zwarte minister van Justitie heeft afgebeeld

als AAP. [10]

Ja u leest het goed.

Als aap.

Anno 2015

Racisme in de klassieke zin.

En met een dergelijk blad zou ik solidair

moeten zijn.

Forget it.

Een andere cartoon, die door Boko Haram ontvoerde vrouwen
moeten voorstellen, is eveneens racistisch.
De vrouwen worden als een karikatuur van zwarte mensen
voorgesteld, met dikke lippen, grote tanden en rare grimassen. [11]
Een schande, dat dit ”vrijheid van meningsuiting” is.
Een schande, dat iemand uitroept ”Ik ben Charlie”

TE UWER INFORMATIE/CHARLIE HEBDO

GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING, MAAR

RACISME

VROUWVIJANDIG
Het besmette Charlier Hebdo repertoire is nog niet ten einde:
Als ondersteuning van het Boerka verbod in Frankrijk publiceerde
Charlie Hebdo een cartoon van een naakte vrouw met als
opschrift [even in het Engels] ”“Yes to wearing the burqa … on the inside!”
Met dat ”inside” wordt bedoeld een zakdoek, die van achteren
in het lichaam wordt ingebracht. [12]
Walgelijk, vrouwvijandig, denigrerend tegenover moslims .
EPILOOG
Ik ga ervan uit, dat u van een aantal van deze cartoons niet op de
hoogte was, maar nu u dat wel bent, verwacht, nee eis ik van u,
dat u uw woorden over ”vrijheid van meningsuiting” en ”persvrijheid”
per direct terugneemt in een door u te schrijven column, die deze
rectificeert.
Want een blad, dat een zwarte minister van Justitie uitmaakt voor ”aap”,
verdient geen solidariteit en referentie aan persvrijheid.
Net zomin als het nazi blad ”Der Sturmer” stond voor vrijheid
van meningsuiting, staat Charlie Hebdo, die zwarten voor ”áap”
uitmaakt, daarvoor.
Ik neem dit heel hoog op, want dat is puur racisme.
Ik neem de Islamofobie en de denigrerende vrouwenafbeelding
[over dat Boerkaverbod] heel hoog op.
Ik verwacht, nee, ik eis, dat u dat ook doet.
Zo niet, dan verdedigt u impliciet racismed, Islamofobie,
vrouwvijandigheid.
In plaats, dat u een repressief voorstel doet voor het beschermen
van ”onze vrijheden” , dient u de vrijheid van minderheden
te verdedigen, te worden gevrijwaard van racisme en Islamofobie.
Wilt u het ”extremisme” bestrijden?
Ijver er dan voor, om racisme als dat van Charlie Hebdo actief
te bestrijden.
Veroordeling van die moordpartij?
Natuurlijk.
Maar geen solidariteit met een blad, dat anderen als
minderwaardig of terrorist neerzet.
Neem het juiste besluit en trek uw solidariteit
met ”Charlie” in.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
SP
ONZE VRIJHEID
EMILE ROEMER
8 JANUARI 2015
[2]
NOS
AANSLAG PARIJS: OVERZICHT
VAN DE GEBEURTENISSEN
NRC
WAT WETEN WE OVER DE AANSLAG OP
CHARLIE HEBDO? EEN OVERZICHT
[3]
PVV
WILDERS: HET IS OORLOG

Wanneer dringt het eindelijk door bij Rutte en andere westerse regeringsleiders: het is oorlog.

[4]
VOLKSKRANT
DOODGESCHOTEN TIENER FERGUSON DOOR ZES KOGELS
GERAAKT
18 AUGUSTUS 2014
[5]
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
[6]
HUMAN RIGHTS WATCH
REPORT
A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL
US Drone attack on Marriage Procession in Yemen
20 FEBRUARY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
WILL I BE NEXT/US DRONE STRIKES
IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
USA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR
DRONE KILLINGS IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
VS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES
22 OCTOBER 2013
[7]
 
 
SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE
COMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCE
AGENCY´S DETENTION AND INTERROGATION
PROGRAM
NRC
´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN
´´EXPLICIETE DETAILS´´
9 DECEMBER 2014
NRC
CIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVER
EFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´
9 DECEMBER 2014
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORIST
PETER STORM
9 DECEMBER 2014
 
[8]
 
WIKIPEDIA
CHARLIE HEBDO
MOHAMMED CARTOONS
 
 
 
 
[9]
 
 
THE GUARDIAN
MUHAMMAD CARTOONS: FRENCH MAGAZINE TO PUBLISH
ILLUSTRATED PROPHET BIOGRAPHY
30 DECEMBER 2012
 
 
 
 
[10]
 
IK BEN GEEN CHARLIE HEBDOE!
10 JANUARI 2015
 
VOOR CARTOON/DRUK OP HET WOORD
”AAP” IN HET ARTIKEL
 
[11]
HALLALBOOK
TOUCHEZ PAS A NOS ALLOCS/LA NOUVELLE UNE ISLAMOPHOBEDE CHARLIE HENDO
 
 
[12]
 
CHARLIE HEBDO’S MOST CONTROVERSIAL RELIGIOUS
COVERS, EXPLAINED
 
 
 
TEKST
”ONZE VRIJHEID”

La liberté éclairant le monde (De vrijheid die de wereld verlicht). Zo omschreven de Fransen het Vrijheidsbeeld in New York, toen ze het beeld in 1886 aan de Verenigde Staten cadeau gaven.

Ik stond ervoor. In New York. Op de dag dat het nieuws over de brute aanslag in Parijs binnenkwam. Net als u heb ik stilgestaan bij de slachtoffers en bij hun nabestaanden. Samen met u voelde ik de diepe woede over de brute en laffe manier waarop deze fanatici onze samenleving hebben aangevallen.

De aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo is een directe aanval op de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de democratie. Het raakt de kern van onze vrije samenleving waarin we discussies niet met wapens beslechten maar met woorden.

Er zijn politici die nu spreken over ‘oorlog’. Zij grijpen deze aanslag aan om hun discriminerende opvattingen kracht bij te zetten. Het is een perverse reflex die de tegenstellingen in ons land en in Europa alleen maar groter maakt. Eén van de omgekomen politieagenten in Parijs was nota bene moslim. Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid.

De SP wil in een debat met premier Rutte duidelijk proberen te krijgen wat de aanslag betekent voor Nederland. Wat kunnen we nog meer doen om dit extremisme te bestrijden? Hoe kunnen we onze vrijheden beschermen? Hoe kunnen we het werk van onze veiligheidsdiensten verbeteren en wat kunnen we in binnen- en buitenland doen om de voedingsbodem voor extremisme weg te nemen?

De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn steunpilaren onder onze vrije en open democratie. Daar moeten we voor blijven opkomen. Dat doe je niet door andere vrijheden (zoals de vrijheid van godsdienst) te beknotten maar juist door pal te staan voor álle vrijheden die onze samenleving maken tot wat hij is.

Wij willen – en zullen – nooit buigen voor geweld.

Emile Roemer

Reacties uitgeschakeld voor Ik ben Charlie niet/Veroordeling aanslag/Geen solidariteit met racistisch en Islamofoob Charlie Hebdo/Brief aan Emile Roemer, SP fractievoorzitter

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.