Boycot Israel/VU verbiedt Palestina debat/Schending vrijheid van meningsuiting/Hypocrisie VU/Brief aan VU

VERWOESTING GAZA
AAN DE VU
TAV DE HEER DE WINTER, VOORZITTER VAN DE VU
UW  AFLASTING VAN HET DEBAT OVER ”DE PALESTIJNSE
KWESTIE” OP DINSDAGAVOND 13 JANUARI 2015
”Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 7, NEDERLANDSE GRONDWET
VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Geachte heer de Winter,
Ik vind het een grote schande, dat uw College van Bestuur heeft besloten,
een door de organisatie ”Studenten voor Rechtvaardigheid
in Palestina” te houden debat  over een academische
boycot van de Staat Israel, te verbieden. [1]
Dit is een ongehoorde schending van de vrijheid van meningsuiting,
een recht, dat juist bij een Universiteit, die wordt verondersteld kritisch
denken te stimuleren, prioriteit nummer een zou moeten zijn.
Het argument waarachter u zich verschuilt, is onzinnig:
Ik citeer u
”Wij hebben vandaag gemerkt, dat in het licht van de maatschappelijke
onrust, ontstaan door de gebeurtenissen van de vorige week, het debat
gevoelens van uitsluiting en onveiligheid oproept binnen de universitaire
gemeenschap. [2]
Met die ” gebeurtenissen van de vorige week” refereert u ongetwijfeld
aan de dodelijke aanslag op het kantoor van het blad Charlie Hebdo
in Parijs,
dat aan twaalf mensen het leven gekost heeft. [3]
Natuurlijk heeft die aanslag ”maatschappelijke onrust” veroorzaakt,
zoals elke aanslag doet en dat hebben velen ook laten zien [4],
maar dat is geen enkele reden voor u om censuur toe te passen op
een debat, dat het onrecht van de Israelische bezetting aanklaagt.
Ook is uw beroep op ”gevoelens van uitsluiting en onveiligheid” vaag.
Ik kan ”gevoelens van uitsluiting” alleen maar interpreteren als
gevoelens van verdedigers van Israel en dat is dan hun probleem.
Aan ”gevoelens van onveiligheid” kunt u zelf als Bestuur wat doen,
dat is geen reden voor het aflasten van een kritisch debat.
En hoe zit dat eigenlijk met de ”gevoelens van onveiligheid” van de
Palestijnen onder de 47 jarige Israelische bezetting? [5]
Tijdens het bloedige Gaza offensief? [6]
Hebt u daar weleens bij stilgestaan?

HYPOCRISIE
UW FACILITERING VAN CIDI COLLEGES OVER
DE ISRAELISCHE BUITENLANDSE POLITIEK
Maar er is meer.
Met uw verbod van het Palestina debat maakt u zich ook nog eens
schuldig aan verregaande hypocrisie en gebrek aan onpartijdigheid,
door wel colleges over de Israelische buitenlandse politiek
te faciliteren van Cidi, een uitgesproken pro Israel club. [7]
Dat stelt uw censuur op het Palestina debat in een nog kwalijker
daglicht.
Om nog maar niet te spreken van het feit, dat het debat zou gaan
over de noodzaak van een academische boycot, waarvan u
zich, gezien uw mijns inziens zeer dubieuze samenwerking met
Israelische Universiteiten, tot tegenstander hebt verklaard. [8]
Ik citeer u
”De  SRP zet zich onder andere in voor het verbreken van samenwerkingsverbanden van de Vrije Universiteit met Israël, hetgeen wordt uitgedragen met de slogan ‘VU Israël-vrij’.”Jaap Winter: “Dit is niet het beleid van de Vrije Universiteit en wij nemen ook expliciet afstand van dit standpunt. Onze universiteit heeft een lange traditie van dialoog en gesprek, een academische  boycot vinden wij daar niet mee te verenigen.

We hebben een zeer diverse studentenpopulatie. Een belangrijke voorwaarde om die diversiteit optimaal tot haar recht te laten komen is dat de universiteit voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond een veilige plek is.”


Nog los van de [excusez let mots] onzinnigheid van uw argumentatie, die nergens
op de crux ingaat, het onrecht en de misdadigheid van de bezetting, EN het
feit, dat u met een dergelijk standpunt de Palestijnse studenten in de kou laat
staan, staat u niet neutraal in uw verbod van het Palestina debat, maar lijkt
u zo kritische geluiden de mond te willen snoeren.
Een opstelling, die niet alleen onethisch is, maar dwars ingaat tegen
de kern van ieder wetenschappelijke opstelling ingaat:
het kritisch onderzoeken van feiten en het geven van ruimte aan kritiek.
Daarin hebt u schromelijk gefaald.
Echter:
Inmiddels heeft het Palestina debat elders plaatsgehad. [9]
U hebt het vrije woord niet de mond kunnen snoeren.
EPILOOG
Uw verbod op het Palestina debat is niet alleen een
ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting.
Erger nog is uw verregaande hypocrisie:
U verbiedt wel een Palestina debat, maar faciliteert regelmatig
colleges van Cidi, een uitgesproken pro Israel club
En daarnaast hebt u zelf een samenwerkingsverband met
Israelische Universiteiten, dat u verdedigt zonder enig oog
voor de vertrapte rechten van Palestijnen, inclusief studenten,
die lijden onder de terreur van een 47 jarige Israelische bezetting.
Op zijn zachtst gezegd laadt u hiermee de verdenking op
u van partijdigheid en dan nog van zo’n slechte zaak als de
47 jarige Israelische bezetting met al zijn onderdrukking en terreur.
Als ik u was, zou ik mij diep schamen.
Daarom eis ik van u het volgende:
Per direct aanbieden van excuses aan Studenten voor
Rechtvaardigheid in Palestina voor de schending van hun
recht op vrijheid van meningsuiting.
In de toekomst ieder Palestina debat toe te staan, conform
het recht op vrijheid van meningsuiting.
Ook eis ik van u een directe academische boycot van alle
contacten met Israelische Universiteiten, zolang de Israelische
bezetting doorgaat, zoals ook geeeist door meer dan 350
Holocaustoverlevenden en hun nazaten. [10]
Ik ga ervan uit, dat u in het vervolg, in de tradities van de
Verlichting [die toch niet aan u voorbij gegaan is], de
vrijheid van meningsuiting zult respecteren en het kritische
Palestina geluid vrijelijk aan uw Universiteit zult
toestaan.
Van harte beterschap toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
VU
DINSDAG GEEN DEBAT OVER PALESTIJNSE KWESTIE
OP DE VU
12 JANUARI 2015
[2]
VU
DINSDAG GEEN DEBAT OVER PALESTIJNSE KWESTIE
OP DE VU
12 JANUARI 2015
[3]
NOS
AANSLAG PARIJS: OVERZICHT
VAN DE GEBEURTENISSEN
[4]
DUIZENDEN DEMONSTRANTEN OP DE DAM NA
AANSLAG PARIJS
8 JANUARI 2015
 
 
[5]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
[6]
 
 
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[7]
VU
CIDI COLLEGE ISRAELISCHE BUITENLANDSE POLITIEK
[8]
”De  SRP zet zich onder andere in voor het verbreken van samenwerkingsverbanden van de Vrije Universiteit met Israël, hetgeen wordt uitgedragen met de slogan ‘VU Israël-vrij’.
”Jaap Winter: “Dit is niet het beleid van de Vrije Universiteit en wij nemen ook expliciet afstand van dit standpunt. Onze universiteit heeft een lange traditie van dialoog en gesprek, een academische  boycot vinden wij daar niet mee te verenigen.
We hebben een zeer diverse studentenpopulatie. Een belangrijke voorwaarde om die diversiteit optimaal tot haar recht te laten komen is dat de universiteit voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond een veilige plek is.”
VU
DINSDAG GEEN DEBAT OVER PALESTIJNSE KWESTIE
OP DE VU
12 JANUARI 2015
[9]
”De bijeenkomst van de SRP van dinsdagavond 13 januari zal nu plaatsvinden op een locatie buiten de VU: Nelson Mandela Centrum, 1e Weteringplantsoen 2C, Amsterdam.”
DOC.P
DAAGS NA ”CHARLIE” VERBIEDT VU BIJEENKOMST
OVER PALESTINA
[10]
”We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!”
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OF
SURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE
CONDEMN ISRAEL’S ASSAULT ON GAZA

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/VU verbiedt Palestina debat/Schending vrijheid van meningsuiting/Hypocrisie VU/Brief aan VU

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.