Asielzoekers Vluchthaven besluiten niet te vertrekken/Aanklacht tegen inhumaan Asielbeleid/Reactie op AT5

ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN/
AANKLACHT TEGEN INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5
ZIE GEHEEL ONDERIN de Noodkreet Vluchthaven van de vluchtelingenwerkers
Marjan Sax, Jasper Klootwijk en Savannah Koolen
Geachte lezers,
Het drama rond de uitgeprocedeerde asielzoekers, die sinds de
op last van burgemeester van der Laan, de ”vriend” van de vluchtelingen ,
plaatsgevonden ontruiming van Tentenkamp Notweg, heeft een nieuw
dieptepunt bereikt met de dreigende ontruiming van de Vluchthaven.

Het is ronduit een schande, omdat de burgemeester heel goed weet, dat het hier
uitgeprocedeerde asielzoekers betreft, die gedwongen zijn, op straat
te overleven, omdat ze van de kant van de Nederlandse Overheid op
geen enkele voorziening, ook niet de basisvoorzieningen [eten/
drinken/een dak boven je hoofd] recht hebben.
Hiermee geeft Nederland bovendien aan, lak te hebben aan de uitspraak
dat Nederland deze mensen van elementaire voorzieningen
moet voorzien.
Staatssecretaris van Justitie Teeven had zelfs het lef, openlijk
Niet alleen dat de burgemeester nu hard inzet op de
ontruiming van de Vluchthaven, ook die hele Vluchthaven
is een lachertje.
Na van hot naar her te hebben gezworven via allerlei locaties 
´´politieke activisten´´ kwam de burgemeester ineens
met een hulpaanbod.
Maar een, die riekte naar chantage.
De bij Vluchtelingenwerk (en dat was lang niet iedereen) geregistreerde
uitgeprocedeerden konden opvang krijgen in de voormalige gevangenis
aan de Havenstraat, de zogenaamde ´´Vluchthaven´´, maar dan wel
onder voorwaarde, mee te werken aan terugkeer.
En dat is nu de crux
ZIJ KUNNEN NIET TERUGKEREN vanwege de onveilige
en oorlogssituatie in hun land  en dat weet de burgemeester
heel goed.
Ze zeggen dat zelf ook in een indrukwekkend statement.
Nu blijkt, dat de mensen terecht niet willen (en kunnen) terugkeren
naar hun land van herkomst, zet de burgemeester grof geschut in
Weer een onzekere toekomst tegemoet.
Uit de verklaring van de vluchtelingen  blijkt ook nog eens,
dat er een groep is, die nog in procedure zit en dus helemaal
niet in aanmerking komt voor terugkeer.
VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN-TEKEN VAN MOED
Maar door de dappere en strijdbare houding van de vluchtelingen
komt er een kink in de kabel van de nare plannen van van der Laan.
Ze hebben in een verklaring gezegd, niet te zullen vertrekken
Waar zouden ze immers naartoe moeten.
Van der Laan laat ze verder op straat staan.
Een echte vriend……
Daarbij heeft hij ook nog eens de guts, te verklaren, ´´teleurgesteld´´
te zijn in de rechteloze vluchtelingen, die de Vluchthaven niet willen
Ik citeer hem, want het wordt bijna grappig, als het niet
zo ernstig was
Tsja
Met een vriend als van der Laan heb je geen vijanden nodig.
Uit respect voor de moed van de vluchtelingen, te blijven met
een dreigende ontruiming in het vooruitzicht  en om te protesteren
tegen het vuile spel, wat ten koste van rechteloze vluchtelingen
wordt gespeeld , heb ik op AT5  een reactie geschreven.
Zie hieronder
Astrid Essed
REACTIE OP AT5 
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN/
AANKLACHT TEGEN INHUMAAN ASIELBELEID
Het is geen kwestie van niet willen vertrekken.Ze kunnen niet.
Met de uitgeprocedeerden wordt al sinds 2012 in Amsterdam gesold. Steeds
weer ontruimd [Tentenkamp Notweg], zwervend van locatie naar locatie.
Het probleem is, dat ze niet terug kunnen keren naar hun land vanwege
de onveilige en/of oorlogssituatie. Toch krijgen ze hier geen verblijfsvergunning
en maken aanspraak op geen enkele voorziening, ook geen elementaire zoals
voedsel en een dak boven je hoofd. Het idee, dat zij vanuit de Vluchthaven moeten
werken aan hun terugkeer [eis burgemeester] is gezien hun situatie in eigen land nonsensicaal en dat weet de burgemeester ook. Een schande, dat hen het recht op
een menswaardig bestaan in Nederland niet wordt gegund.
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/
http://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/
http://www.astridessed.nl/vluchthaven-moet-vervolg-krijgenhypocrisie-burgemeester-van-der-laanvan-der-laan-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
Astrid Essed
NOODKREET VLUCHTHAVEN
Op zaterdag 31 mei worden ongeveer honderd asielzoekers uit de
Vluchthaven gezet. Ze staan na een half jaar opvang en ruim anderhalf
jaar actievoeren op straat. Ze kunnen geen kant op en hebben geen idee
wat ze nu moeten doen. We willen u vragen om deze mensen te steunen.
Kom op vrijdag 30 mei naar de voormalige gevangenis aan de Havenstraat
om te luisteren naar hun noodkreet. Deze mensen zijn representatief
voor de duizenden onuitzetbare asielzoekers die hier elk jaar op
straat komen te staan.

De bewoners van de Havenstraat voelen zich in de steek gelaten door de
gemeente Amsterdam en de burgemeester. Alleen als ze werken aan
terugkeer mogen ze nog twee weken blijven. Maar voor de meeste
bewoners is terugkeer op dit moment geen optie vanwege de situatie in
het land van herkomst: het is in Somalië en Zuid-Soedan volstrekt
onveilig. In Eritrea, Ethiopië en Soedan heersen regimes die
vervolgen, martelen en doden. Bovendien kunnen veel bewoners niet zo
maar terugkeren, omdat het land van herkomst ze niet wil terugnemen,
of omdat documenten ontbreken.

Bewoners die niet terug kunnen, mogen alleen blijven als ze ernstig
ziek zijn. Maar alle bewoners van de Vluchthaven hebben
gezondheidsproblemen en zijn kwetsbaar: ze zijn niet voor niets
opgevangen door de gemeente. Ze kunnen niet overleven zonder onderdak,
eten, kleding en medische zorg. Ze kunnen op straat ook niet werken
aan het verkrijgen van documenten in het land van herkomst — hetzij
voor een verblijfsvergunning, hetzij voor terugkeer naar het land van
herkomst of een bestemming in de regio.  

  Op 13 en 14 maart heeft de Amsterdamse Gemeenteraad een motie
aangenomen waarin is besloten tot opvang van uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Hieraan is door de gemeente tot nu toe niets gedaan.
Omdat er nog geen nieuw college is, kunne daarover ook geen
beslissingen genomen worden. Toch besluit de gemeente nu om de opvang
voor deze groep te beëindigen. De Amsterdamse Raad van Kerken en de
Protestantse Diaconie schreven vorige week een brandbrief naar het
college, omdat zij zich ernstige zorgen maken over de situatie. Hierop
is geen reactie gekomen.

We hopen dat u bereid bent, ook al is het erg kort dag, te overleggen
wat u als raadsleden, politici, hulporganisaties, kerkorganisaties
etc. kunt doen om te voorkomen dat de vluchtelingen in de Havenstraat
zaterdag op straat staan. De komende tijd zullen zij gedwongen op de
straat van Amsterdam terecht komen en zullen een ieder in Amsterdam
ermee te maken hebben. Graag horen we van u of tijd wilt maken om te
komen. Ook als u meer informatie wilt neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,
Savannah Koolen
Marjan Sax
Jasper Klapwijk

Reacties uitgeschakeld voor Asielzoekers Vluchthaven besluiten niet te vertrekken/Aanklacht tegen inhumaan Asielbeleid/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.