Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Vluchthaven verlaten/Burgemeester van der Laan als vertrapper van fundamentele mensenrechten/Reactie op AT5

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN
VERLATEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN ALS VERTRAPPER VAN FUNDAMENTELE
MENSENRECHTEN/REACTIE OP AT5
ZIE GEHEEL ONDERIN de Noodkreet Vluchthaven  van de vluchtelingenwerkers
Marjan Sax, Jasper Klootwijk en Savannah Koolen
Geachte lezers,
100 uitgeprocedeerde asielzoekers , de eerste van een aantal reacties
op AT5.
Gezien de snelheid van de elkaar opvolgende gebeurtenissen heb ik
niet op alle AT5 berichten gereageerd, maar enkele belangrijke eruit gelicht,
omdat de problematiek voor zichzelf spreekt en ik er al in een
eerder stadium over geschreven heb

Het is van meet af aan een drama geweest met als belangrijkste spelers
de uitgeprocedeerde vluchtelingen, de solidaire politieke activisten
en de schurk Teeven en de hypocriet burgemeester van der Laan, die met
de mond beweerde ”er voor de vluchtelingen te zijn” , maar in de praktijk
hun vriend bepaald niet was.
wetende, dat zij geen kant uit kunnen en weer worden opgejaagd.
Hij zou ze dan niet hebben  gechanteerd met terugkeer.
OVERZICHT/BURGEMEESTER ALS ”VRIEND” VAN DE VLUCHTELINGEN
Nog even ingaan op de ”vriendschap” die de burgemeester.
Ik heb het al eerder gezegd ”met vrienden als de burgemeester
heb je geen vijanden meer nodig”
De burgemeester weet wat inmiddels wel bekend moet zijn:
Dat de groep van uitgeprocedeerden, die het hier betreft, niet terug
kunnen naar hun eigen land, vanwege de onveilige en oorlogssituatie
Daarom startten de uitgeprocedeerden een reeks tentenkampacties, in Ter Apel,
Den Haag en Amsterdam, om aandacht te vragen voor hun situatie
De reactie van van der Laan op het Tentenkamp Notweg was niet,
zorgen voor elementaire voorzieningen, maar ontruiming
Daarna begon het gesol met de uitgeprocedeerden, van de kant van
de burgemeester dan.
Ze werden van de ene locatie naar de andere verdreven, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat , locaties die voor hen
Uiteindelijk toonde hij [de burgemeester]
zich wel bereid ”te helpen” en bood een aantal van de uitgeprocedeerden,
die op de lijst van Vluchtelingenwerk stond, opvang aan in het voormalige
Huis van Bewaring aan de Havenstraat, mits ze wilden meewerken
Chantage dus.
Nu blijkt, dat de uitgeprocedeerden geen gevolg geven aan zijn
oproep tot terugkeer , zijn ze wat ”vriend” van der Laan betreft,
niet meer welkom in de Vluchthaven en moeten ze weg
Weer een onzekere toekomst tegemoet
Zie hieronder mijn reactie op AT5
Astrid Essed
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN
VERLATEN/VEROORDEELD TOT LEVEN ZONDER ONDERKOMEN, ETEN EN DRINKEN
/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Voorafgaand aan de dreigende ontruiming van de Vluchthaven [1], de door
de Gemeente in het leven geroepen voorziening voor een groep van
100 uitgeprocedeerde asielzoekers [2], de eerste van een aantal reacties
op AT5.
Gezien de snelheid van de elkaar opvolgende gebeurtenissen heb ik
niet op alle AT5 berichten gereageerd, maar enkele belangrijke eruit gelicht,
omdat de problematiek voor zichzelf spreekt en ik er al in een
eerder stadium over geschreven heb [3]
Het is van meet af aan een drama geweest met als belangrijkste spelers
de uitgeprocedeerde vluchtelingen, de solidaire politieke activisten
en de schurk Teeven en de hypocriet burgemeester van der Laan, die met
de mond beweerde ”er voor de vluchtelingen te zijn” [4], maar in de praktijk
hun vriend bepaald niet was.
Anders zou hij nu niet dreigen met ontruiming van de Vluchthaven [5],
wetende, dat zij geen kant uit kunnen en weer worden opgejaagd.
Hij zou ze dan niet gechanteerd hebben met terugkeer. [6]
OVERZICHT/BURGEMEESTER ALS ”VRIEND” VAN DE VLUCHTELINGEN
Nog even ingaan op de ”vriendschap” die de burgemeester.
Ik heb het al eerder gezegd ”met vrienden als de burgemeester
heb je geen vijanden meer nodig”
De burgemeester weet wat inmiddels wel bekend moet zijn:
Dat de groep van uitgeprocedeerden, die het hier betreft, niet terug
kunnen naar hun eigen land, vanwege de onveilige en oorlogssituatie [7]
Daarom startten de uitgeprocedeerden een reeks tentenkampacties, in Ter Apel,
Den Haag en Amsterdam, om aandacht te vragen voor hun situatie
en duidelijk te maken, dat ze niet meer onzichtbaar wilden zijn [8]
De reactie van van der Laan op het Tentenkamp Notweg was niet,
zorgen voor elementaire voorzieningen, maar ontruiming [9]
Daarna begon het gesol met de uitgeprocedeerden, van de kant van
de burgemeester dan.
Ze werden van de ene locatie naar de andere verdreven, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat [10], locaties die voor hen
gekraakt waren door door de burgemeester verketterde ”politieke
activisten”. [11]
Uiteindelijk toonde hij [de burgemeester]
zich wel bereid ”te helpen” en bood een aantal van de uitgeprocedeerden,
die op de lijst van Vluchtelingenwerk stond, opvang aan in het voormalige
Huis van Bewaring aan de Havenstraat, mits ze wilden meewerken
aan terugkeer [12]
Chantage dus.
Nu blijkt, dat de uitgeprocedeerden geen gevolg geven aan zijn
oproep tot terugkeer [13], zijn ze wat ”vriend” van der Laan betreft,
niet meer welkom in de Vluchthaven en moeten ze weg
Weer een onzekere toekomst tegemoet
Zie hieronder mijn reactie op AT5 [14]
Astrid Essed
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN
VLUCHTHAVEN VERLATEN/REACTIE OP AT5 [15]
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN VERLATEN/
VEROORDEELD TOT LEVEN ZONDER ONDERKOMEN, ETEN EN DRINKEN
Het gesol met de uitgeprocedeerde vluchtelingen is onmenselijk.
Eerst door de burgemeester ontruimd uit Tentenkamp Notweg, vervolgens gezworven langs allerhande locaties.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en oorlogssituatie niet terug kunnen naar eigen land en toch zonder enige voorziening zonder een dak boven hun hoofd op straat staan.De Gemeentelijke voorziening de Vluchthaven
betekende, dat vluchtelingen moesten meewerken aan hun terugkeer.
Naar oorlog en onveiligheid dus en dat weet de burgemeester.
Deze voorziening sluiten en mensen op straat laten overleven verlaten is inhumaan.
http://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/
http://www.astridessed.nl/vluchthaven-moet-vervolg-krijgenhypocrisie-burgemeester-van-der-laanvan-der-laan-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
Astrid Essed
NOODKREET VLUCHTHAVEN
Op zaterdag 31 mei worden ongeveer honderd asielzoekers uit de
Vluchthaven gezet. Ze staan na een half jaar opvang en ruim anderhalf
jaar actievoeren op straat. Ze kunnen geen kant op en hebben geen idee
wat ze nu moeten doen. We willen u vragen om deze mensen te steunen.
Kom op vrijdag 30 mei naar de voormalige gevangenis aan de Havenstraat
om te luisteren naar hun noodkreet. Deze mensen zijn representatief
voor de duizenden onuitzetbare asielzoekers die hier elk jaar op
straat komen te staan.

De bewoners van de Havenstraat voelen zich in de steek gelaten door de
gemeente Amsterdam en de burgemeester. Alleen als ze werken aan
terugkeer mogen ze nog twee weken blijven. Maar voor de meeste
bewoners is terugkeer op dit moment geen optie vanwege de situatie in
het land van herkomst: het is in Somalië en Zuid-Soedan volstrekt
onveilig. In Eritrea, Ethiopië en Soedan heersen regimes die
vervolgen, martelen en doden. Bovendien kunnen veel bewoners niet zo
maar terugkeren, omdat het land van herkomst ze niet wil terugnemen,
of omdat documenten ontbreken.

Bewoners die niet terug kunnen, mogen alleen blijven als ze ernstig
ziek zijn. Maar alle bewoners van de Vluchthaven hebben
gezondheidsproblemen en zijn kwetsbaar: ze zijn niet voor niets
opgevangen door de gemeente. Ze kunnen niet overleven zonder onderdak,
eten, kleding en medische zorg. Ze kunnen op straat ook niet werken
aan het verkrijgen van documenten in het land van herkomst — hetzij
voor een verblijfsvergunning, hetzij voor terugkeer naar het land van
herkomst of een bestemming in de regio.  

  Op 13 en 14 maart heeft de Amsterdamse Gemeenteraad een motie
aangenomen waarin is besloten tot opvang van uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Hieraan is door de gemeente tot nu toe niets gedaan.
Omdat er nog geen nieuw college is, kunne daarover ook geen
beslissingen genomen worden. Toch besluit de gemeente nu om de opvang
voor deze groep te beëindigen. De Amsterdamse Raad van Kerken en de
Protestantse Diaconie schreven vorige week een brandbrief naar het
college, omdat zij zich ernstige zorgen maken over de situatie. Hierop
is geen reactie gekomen.

We hopen dat u bereid bent, ook al is het erg kort dag, te overleggen
wat u als raadsleden, politici, hulporganisaties, kerkorganisaties
etc. kunt doen om te voorkomen dat de vluchtelingen in de Havenstraat
zaterdag op straat staan. De komende tijd zullen zij gedwongen op de
straat van Amsterdam terecht komen en zullen een ieder in Amsterdam
ermee te maken hebben. Graag horen we van u of tijd wilt maken om te
komen. Ook als u meer informatie wilt neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,
Savannah Koolen
Marjan Sax
Jasper Klapwijk

Reacties uitgeschakeld voor Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Vluchthaven verlaten/Burgemeester van der Laan als vertrapper van fundamentele mensenrechten/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.