Stad wil ontruiming afdwingen via rechter/Dirty game met rechteloze vluchtelingen/Reactie op AT5

 

STAD WIL ONTRUIMING AFDWINGEN VIA RECHTER/DIRTY GAME MET
RECHTELOZE VLUCHTELINGEN/REACTIE OP AT5.
ZIE GEHEEL ONDERIN de Noodkreet Vluchthaven van de vluchtelingenwerkers
Marjan Sax, Jasper Klootwijk en Savannah Koolen
Geachte lezers,
Het vuile spel, dat wordt gespeeld met rechteloze vluchtelingen,
wat in Amsterdam heeft geleid tot de ontruiming van het Tentenkamp
de ene locatie na de andere en de chantage van de burgemeester,
die alleen opvang wilde bieden ´´met inzet voor terugkeer ´´, is
nu een nieuwe fase ingegaan.
De Gemeente wil middels de rechter de ontruiming van de
Concreet betekent dat voor de uitgeprocedeerden
Opnieuw op straat staan, zonder dak boven je hoofd.

Terugkeer naar een land van herkomst, waar een onveilige en
Tsja, van je ´´vrienden´´ moet je het maar hebben.
Met een vriend als van der  Laan heb je geen vijanden nodig.
Daarom heb ik er ook veel respect voor, dat de vluchtelingen weigeren,
de Vluchthaven te verlaten en de confrontatie dus aangaan.
Daarin staan ze niet alleen, solidaire actievoerders
en anderen staan naast hen.
Om te protesteren tegen deze naderende ontruiming, die
rechteloze mensen opnieuw in de kou laat staan, heb ik
onderstaande reactie aan AT5 geschreven.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5 
STAD WIL ONTRUIMING VLUCHTHAVEN AFDWINGEN VIA
RECHTER/DIRTY GAME MET RECHTELOZE VLUCHTELINGEN
In dit pokerspel met rechten en levens van uitgeprocedeerde asielzoekers
houdt de Gemeente de ”Vluchthaven” groep aan ”eerder gemaakte afspraken”
Alsof ze een vrije keus hebben. In ruil voor een dak boven hun hoofd [nadat
ze van de ene na de andere locatie waren verdreven] moeten zij zich ”inzetten
voor terugkeer” Terwijl de Gemeente maar al te goed
weet, dat het hier grotendeels mensen betreft, die niet terug KUNNEN, vanwege
de onveilige en oorlogssituatie in hun land van herkomst. Het is dan ook schandalig, dat deze mensen weer worden verrdreven.
Het enige menselijke is, ze een dak boven hun hoofd te geven, waar iedereen
recht op heeft.
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekkenaanklacht-tegen-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
Astrid Essed
NOODKREET VLUCHTHAVEN
Op zaterdag 31 mei worden ongeveer honderd asielzoekers uit de
Vluchthaven gezet. Ze staan na een half jaar opvang en ruim anderhalf
jaar actievoeren op straat. Ze kunnen geen kant op en hebben geen idee
wat ze nu moeten doen. We willen u vragen om deze mensen te steunen.
Kom op vrijdag 30 mei naar de voormalige gevangenis aan de Havenstraat
om te luisteren naar hun noodkreet. Deze mensen zijn representatief
voor de duizenden onuitzetbare asielzoekers die hier elk jaar op
straat komen te staan.

De bewoners van de Havenstraat voelen zich in de steek gelaten door de
gemeente Amsterdam en de burgemeester. Alleen als ze werken aan
terugkeer mogen ze nog twee weken blijven. Maar voor de meeste
bewoners is terugkeer op dit moment geen optie vanwege de situatie in
het land van herkomst: het is in Somalië en Zuid-Soedan volstrekt
onveilig. In Eritrea, Ethiopië en Soedan heersen regimes die
vervolgen, martelen en doden. Bovendien kunnen veel bewoners niet zo
maar terugkeren, omdat het land van herkomst ze niet wil terugnemen,
of omdat documenten ontbreken.

Bewoners die niet terug kunnen, mogen alleen blijven als ze ernstig
ziek zijn. Maar alle bewoners van de Vluchthaven hebben
gezondheidsproblemen en zijn kwetsbaar: ze zijn niet voor niets
opgevangen door de gemeente. Ze kunnen niet overleven zonder onderdak,
eten, kleding en medische zorg. Ze kunnen op straat ook niet werken
aan het verkrijgen van documenten in het land van herkomst — hetzij
voor een verblijfsvergunning, hetzij voor terugkeer naar het land van
herkomst of een bestemming in de regio.  

  Op 13 en 14 maart heeft de Amsterdamse Gemeenteraad een motie
aangenomen waarin is besloten tot opvang van uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Hieraan is door de gemeente tot nu toe niets gedaan.
Omdat er nog geen nieuw college is, kunne daarover ook geen
beslissingen genomen worden. Toch besluit de gemeente nu om de opvang
voor deze groep te beëindigen. De Amsterdamse Raad van Kerken en de
Protestantse Diaconie schreven vorige week een brandbrief naar het
college, omdat zij zich ernstige zorgen maken over de situatie. Hierop
is geen reactie gekomen.

We hopen dat u bereid bent, ook al is het erg kort dag, te overleggen
wat u als raadsleden, politici, hulporganisaties, kerkorganisaties
etc. kunt doen om te voorkomen dat de vluchtelingen in de Havenstraat
zaterdag op straat staan. De komende tijd zullen zij gedwongen op de
straat van Amsterdam terecht komen en zullen een ieder in Amsterdam
ermee te maken hebben. Graag horen we van u of tijd wilt maken om te
komen. Ook als u meer informatie wilt neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,
Savannah Koolen
Marjan Sax
Jasper Klapwijk

Reacties uitgeschakeld voor Stad wil ontruiming afdwingen via rechter/Dirty game met rechteloze vluchtelingen/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.