Asielzoekers Vluchthaven moeten voor 9 juli vertrekken/Rechtbank schendt humanitaire rechtsregels/Reactie op AT5

ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI VERTREKKEN/
RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRE RECHTSREGELS/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
De tragedie rond de uitgeprocedeerde vluchtelingen is
zo langzamerhand bekend, zeker waar het hun strijd in Amsterdam
betreft.
En vooral het vuile spel, dat door Staatssecretaris van Justitie
Teeven en burgemeester van der Laan, de ´´vriend´´ van de vluchtelingen,
met hen gespeeld wordt.
En dit vuile spel speelt al vanaf 2012.
Ontruimd uit Tentenkamp de Notweg (Osdorp) en daarna verdreven van
de ene locatie naar de andere, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat.
Locaties, die waren gekraakt door de door burgemeester van der
Gemeentelijke hulp was afwezig.
De enige hulp, die burgemeester van der Laan uiteindelijk
aanbood was opvang in de voormalige gevangenis in
de Havenstraat, de ´´Vluchthaven´´
Een veilige haven was het bepaald niet, want de voorwaarde
die van der Laan, de ´´vriend´´  van de vluchtelingen eraan
verbond, was ´´meewerken aan terugkeer´´, wat neerkomt
Want burgemeester van der Laan weet heel goed, dat die terugkeer
niet mogelijk is.
DE ´´VRIENDSCHAP´´ VAN VAN DER LAAN/
CHANTAGE/ONTRUIMING/FINANCIELE UITKLEDING
Er is een internationaal bekende uitdrukking over vriendschap`
In nood leer je je vrienden kennen
A friend in need is a friend indeed
En ga zo maar door.
Burgemeester van der Laan, ´´vriend´´ van de vluchtelingen,
geeft aan die vriendschap een heel aparte draai.
Eerst laat hij de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die
op straat staan zonder een dak boven hun hoofd  en ijveren
voor verblijfsrecht, omdat zij vanwege de onveilige/oorlogssituatie
Vervolgens biedt hij geen enkele vorm van hulp.
En ALS hij tenslotte hulp biedt, is dat onder druk van chantage, de eis
En wanneer de mensen terecht daar niet op ingaan, dreigt hij ¨(Gemeente
Amsterdam) met ontruiming, spant een rechtszaak tegen zijn
´´vrienden´´  aan  en dreigt dan, o, hoe min en kleinzielig
Op mensen, die totaal berooid zijn en geen dak boven hun hoofd hebben.
Hoe laag kun je zinken
Nog lager
Tot het laatst blijft van der Laan volhouden, dat de uitgeprocedeerde
vluchtelingen zijn ´´vrienden´´ zijn.
 
Nog lager, als je burgemeester van der Laan heet.
 
Ook toen hij al begonnen was, zijn oorlog tegen de uitgeprocedeerden
voor te bereiden, door hen te willen dwingen, de Vluchthaven te verlaten, zei
hij in een reactie op hun terechte weigering , te willen vertrekken
 
Ik citeer AT5:
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL/EUROPEES COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN
 
Maar nu genoeg ´´gedold´´
 
Noch van der Laan, noch de rechtbank in haar uitspraak, geeft
blijk, veel respect te hebben voor de naleving van Internationale
Verdragen, Europese Comites of het appel van mensenrechtenorganisaties.
Toegelicht
In 2013 besliste het Europese Comite voor Sociale Rechten , dat Nederland de basisrechten van uitgeprocedeerden moet garanderen.
Kennelijk aan dovemansoren van burgemeester en rechtbank, die
de ontruiming besliste, gezegd.
Beide instanties weten immers, dat de vluchtelingen op straat
komen te staan.
Ook deed Amnesty een appel op de burgemeester, basisrechten
te garanderen voor de mensen in de Vluchthaven en de Vluchtgarage.
Dit heeft de mensenrechtenorganisatie nog eens herhaald  op
de dag van dit schandalige vonnis.
Tegen dovemansoren gericht.
 
”Nu we toch bezig zijn, humaniteit en humanitaire rechtsregels
te vertrappen, kunnen we ook nog wel een stapje verder gaan.”
moeten burgemeester van der Laan en de rechtbank gedacht hebben.

Lang voordat namelijk Amnesty International  en de ECSR  hun statements
maakten, waren er al Internationale Verdragen (waarnaar Amnesty International
dan ook verwijst), die wezen op het recht van ieder mens op een adequate levensstandaard en een dak boven je hoofd.
Maar zelfs dat  is  voor een rechtbank, die rechteloze vluchtelingen de
straat op stuurt , geen overweging.
Met deze uitspraak  heeft de rechtbank geen recht, maar onrecht gesproken
en het inhumane asielbeleid en de vluchtelingenbeulen  een grote
dienst bewezen.
SHAME ON THEM!!!!
IS THAT A COURT!!!!!
IS THAT HOLDING JUSTICE?
Zie hieronder de reactie, die ik naar AT5  heb toegestuurd.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5 
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN BINNEN VIER
DAGEN VERTREKKEN/ONTKENNING RECHT OP ETEN/DRINKEN-
EEN DAK BOVEN JE HOOFD
´´Al met al is onvoldoende aannemelijk geworden dat de Gemeente jegens alle gedaagden gehouden is om alternatieve opvang te verlenen.´´
Zo onder andere motiveert de rechtbank haar uitspraak, dat de
vluchtelingen uit de Vluchthaven moeten vertrekken.
Dit is een meer dan grote schande, want de rechtbank weet, dat
deze grotendeels uitgeprocedeerden dan op straat staan in dezelfde
rechteloze situatie als daarvoor, zonder eten, drinken en een dak
boven hun hoofd. Het gaat hier om uitgeprocedeerden, die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst vanwege de onveilige en/of
oorlogssituatie, maar toch van Overheidswege geen aanspraak maken op
de meest elementaire levensbehoeften. Dit is in strijd met de
Internationale Verdragen en ook Amnesty International heeft burgemeester van der Laan opgeroepen, te zorgen voor opvang voor
de Vluchthaven en Vluchtgarage mensen.
Rechtbank en Gemeente Amsterdam, Schande!
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3952
http://www.astridessed.nl/demonstratie-bij-rechtbank-om-vluchthavenom-het-recht-op-een-dak-boven-je-hoofdhet-recht-op-etenreactie-op-at5/
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Asielzoekers Vluchthaven moeten voor 9 juli vertrekken/Rechtbank schendt humanitaire rechtsregels/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.