Amsterdam herdenkt februaristaking/Herdenking verleden/Waakzaamheid heden

AMSTERDAM HERDENKT FEBRUARISTAKING ’41/HERDENKING VERLEDEN/WAAKZAAMHEID NAAR TOEKOMST

HULDE AAN DE MOEDIGE STAKERS VAN TOEN!

RESPECT VOOR DIEGENEN, DIE ZICH IN DEZE TIJD VERZETTEN TEGEN
DISCRIMINATIE EN UITSLUITING!

CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT! STAAKT! STAAKT!


PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !
De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K
Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

http://www.go2war2.nl/artikel/1378/Manifest-Feb…

Geachte  lezers,

Na al die 71 jaren is dit Manifest, dat een moedige staking tegen de nazi terreur en de
Jodenvervolgingen aankondigde, nog steeds indrukwekkend en heeft aan actualiteit nog niets
ingeboet 1

Het is van groot belang, dat jaarlijks de moedige door de toenmalige CPN Communistische Partij Nederland georganiseerde Februaristaking 2 in bezet Nederland blijvend wordt herdacht
Grote waardering voor iedereen, die toen de moed had om te staken en zijn leven in de waagschaal te stellen voor vervolgde medemensen

Herdenking van de door de nazi’s omgebrachte Joden, zigeuners, homo’s, Jehova Getuigen en andere vervolgden

WAAKZAAMHEID


We leven nu weer in onzekere tijden. Velen kijken bezorgd naar de wereldwijde economische ontwikkelingen, zijn bezorgd over hun inkomen en hun pensioen; vragen zich af hoe de toekomst eruit ziet voor hun kinderen. Er is angst voor terrorisme en immigratie. Dit kan leiden tot het tegenover elkaar komen te staan van bevolkingsgroepen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het verleden heeft ons geleerd waartoe dit kan leiden. Wij blijven opkomen voor de rechten van elke bevolkingsgroep in onze samenleving en laten ons horen wanneer deze rechten worden aangetast.

…………..

…………

……………

Wij vragen ieder die deze uitgangspunten onderschrijft op zaterdag 25 februari aanwezig te zijn op het Jonas Daniël Meijerplein en daar deel te nemen aan het defilé langs het monument de Dokwerker.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

http://www.februaristaking.nl/

Het Comite Herdenking Februaristaking heeft het zo mooi verwoord:

De betekenis van de herdenking schuilt ook in de waakzaamheid voor heden en toekomst, gezien het in Nederland en Europa hand over hand toenemende racisme en populisme
waarbij opnieuw bevolkingsgroepen over een kam worden geschoren 3
Uit het verleden wordt geleerd, hoe levensgevaarlijk de gevolgen kunnen zijn

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

NOS
EXCUUS MERKEL VOOR NEONAZI-MOORDEN
23 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/344265-herdenking-neonazi…

2

WEBSITE FEBRUARISTAKING

http://www.februaristaking.nl/

NPS
DE OORLOG
FEBRUARISTAKING 1941

FEBRUARISTAKING IN 1941

http://deoorlog.nps.nl/page/dossiers/780533/Feb…

AANLEIDING FEBRUARISTAKING:

http://deoorlog.nps.nl/page/mappen/781250/Aanle…

3

KOM OP 25 FEBRUARI NAAR DE DOKWERKER

Verklaring Comite Herdenking Februaristaking

http://www.februaristaking.nl/

SOCIALISME.NU

MAX VAN LINGEN

EEN BAKEN VAN VERZET TEGEN RACISME EN UITSLUITING

25 FEBRUARI 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12566/een-bake…

EKUDOS
ASTRID ESSED
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_ste…

EKUDOS
ASTRID ESSED
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND

http://www.ekudos.nl/artikel/336200/pvv_meldpun…

UITPERS.BE
ASTRID ESSED
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
APRIL 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam herdenkt februaristaking/Herdenking verleden/Waakzaamheid heden

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.